SHB Veckans Jordbrukskommentar – 13 januari 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVete

Terminspriserna på vete i både Paris och Chicago steg direkt efter gårdagens rapport från USDA. Utgående lager globalt var uppjusterat ytterligare från 229,86 till rekordhöga 232,04 miljoner ton men priserna steg ändå som följd av lägre höstsådd areal än väntat i USA – att arealen skulle vara lägre än förra året var väntat med nuvarande prisnivå men ned 5 procent var klart lägre än väntat. Vetet backar dock igen idag på båda börser och i stort har inte mycket förändrats – det finns fortfarande väldigt mycket vete att tillgå i kombination med en relativt låg efterfrågan, varför vi tror att vetet kommer fortsätta falla ytterligare. Givetvis spelar det roll att höstsådd areal i USA är lägre men ej att förglömma är att utgående lager i USA uppskattas till nästan hälften av en årskonsumtion.

Vädermässigt ingen oro vad gäller vete för tillfället. USA, EU och även Ryssland och Ukraina har fått en hel del skyddande snö den senaste tiden – vilket minskat risken för utvintring.

Vete på termin MATIF december 2016 går nu att sälja för omkring EUR 181 (SEK 1.670) per ton ton. Terminer för skörd 2017 kan säljas för omkring SEK 1.720 per ton.

Raps

Rapspriserna i Paris steg något efter gårdagens rapport från USDA – med stöd från sojan i USA och canolan i Kanada som också steg i pris. Rapspriset backar dock idag igen och har inte handlats på en lägre nivå sedan slutet av september förra året. Svårt att se varför rapspriset ska vända uppåt utan stöd från andra oljeväxter. Raps november 2016 handlas nu kring EUR 359 (SEK 3.310) per ton.

Majs

Majspriserna i Chicago steg marginellt efter gårdagens rapport från USDA, i vilken utgående lager globalt justerades ned från 211,85 till 208,94 miljoner ton med nedjusteringar i Argentina, Brasilien, Kina och Sydafrika – lager USA var som väntat uppjusterat något delvis som följd av minskad export. Export USA väntas justeras ned ytterligare framöver och utan klart sämre väder i Sydamerika blir det nog svårt för majspriserna att fortsätta uppåt. För tillfället generellt sett bra väder i både Brasilien och Argentina.

Sojabönor

Priserna i Chicago på sojabönor handlades upp efter gårdagens WASDE-rapport, i vilken utgående lager globalt justerades ned från 82,58 till 79,28 miljoner ton – med störst sänkning för Kina och Argentina. Argentina lägre som följd av ökad export till stor del på bekostnad av USA. Vi ser denna uppgång som tillfällig – lager USA ifrågasätts fortfarande av många som för lågt, eller rättare sagt exporten för hög, samtidigt som inhemska brasilianska analytiker har produktionssiffror några miljoner ton över USDA. Väder Sydamerika fortsätter att vara klart gynnsamt generellt utan problem att tala om. Det finns gott om sojabönor globalt och utan en tydlig förändring av väder i Sydamerika är det svårt att se varför sojabönor ska fortsätta uppåt i pris.

SHB Jordbrukskommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top