Connect with us

Analys

SHB Trading Case Råvaror 15 mars 2012

Published

on

SHB Handelsbanken tradingcase råvarorKöp Olja vs Ädelmetaller!

  • Köp OLJA H
  • Köp ADELMET S H

Våra vyer just nu är positiva på Energi och Basmetaller, neutrala på Livsmedel och negativa på Ädelmetaller. Vår positiva syn på Energi är i huvudsak baserad på en tro om att oljepriset är på väg uppåt. Oljepriset har ju redan stigit en hel del (+ 18 % bara under 2012) och många tycker därför att det känns jobbigt att köpa här, om man ”missat tåget”, i tron att det riskerar att rekylera neråt.

Denna risk finns naturligtvis, framförallt om det skulle komma negativa konjunktursignaler eller om råvarupriserna skulle falla generellt. Vår vy är dock att alltför många ”sjunger från samma sånghäfte” när det gäller oljan, dvs. den borde gå ner för att den har gått upp så mycket. Detta är ett väldigt enkelt resonemang, och därmed farligt, oljan biter sig fast på höga nivåer. Vi handlar på årshögsta i Brentolja, och vi tror att även om det inte blir en väpnad konflikt i Mellanöstern så kommer det att fortsätta att stiga. Och om det smäller till på allvar med vapeninsatser så kommer oljepriset att stiga väldigt fort, och troligtvis också väldigt mycket.

Våra råvaruanalytiker har tittat lite på relationen olja/ guld, och denna har trendat väldigt snyggt de senaste två månaderna med en uppgång om över 16 %. Vi tror att detta kommer att fortsätta, guldmarknaden är lång, och oljemarknaden har inte tagit höjd för en upptrappning kring Hormuz-sundet. Därför tycker vi att en trade där man går lång olja (köp certifikatet OLJA H) mot ädelmetaller (köp certifikatet ADELMET S H) är perfekt i denna situation. Detta skapar en någorlunda marknadsneutral position – utan hävstång – där OLJA H stiger linjärt med Brentoljan, och där ADELMET S H kommer att röra sig linjärt ”tvärtemot” Handelsbankens Ädelmetallindex (där guld utgör 50 %, silver 26 %, platina 18 % och palladium 6 %). Med andra ord, om ädelmetallerna faller i pris så stiger ditt ADELMET S H, och bägge dessa certifikat är kvoterade i dollar vilket gör att den totala positionen har en valutarisk som är försumbar.

Dessa två certifikat tillsammans skulle skapa en position som vi tror kommer att trenda vidare åt rätt håll, och den skulle gå väldigt bra i händelse av en upptrappning kring Iran, och den skulle gå bra om vi får fler positiva konjunktursignaler.

Grafen nedan visar hur oljepriset har stärkts mot Ädelmetallindex under de senaste månaderna. Vi tror att denna utveckling kommer att fortsätta.

Hur oljepriset har stärkts mot Ädelmetallindex under de senaste månaderna.

[box]SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *