SHB Råvarukommentar 9 mars 2017

Kraftig reaktion på stigande oljeproduktion

Kvartalsrapport för råvaror från Handelsbanken

Olja

Brent tappade 5% efter att lagerdata i USA visat ett nytt rekord över de 34 år som dataserien finns. Lagren stiger för den 11e av de senaste 12 veckorna men destillatlagren (bensin+diesel) faller för tredje veckan i rad och det är ett positivt ledande tecken på stark efterfrågan som borde trigga raffen till större intag av råolja vilket ska kunna minska råoljelagren lägre fram. USA:s oljeproduktion kom in över 9 mbpd för tredje veckan i rad och skifferoljan växer nu lika fort som den gjorde under boomen med oljepriser omkring USD 100.

Oljekonferensen CERA Week i Houston förra veckan gav en del intressanta utspel. Ordföranden för det mest kända skifferbolaget, Pioneer sa att oljepriset kommer gå tillbaka till USD 40 om inte OPEC väljer att förlänga avtalet den 25:e maj. OPEC:s avtal slöts i november och gäller fram till nästa möte. Produktionssänkningarna startade 1:a januari men redan nu står det klart att målet med avtalet, att sänka globala lager till medelvärdet de senaste fem åren, inte kommer nås utan en förlängning under andra halvåret.

Saudiernas oljeminister al-Falih gav en längre intervju till CNBC under samma konferens där han höll med om att Rysslands efterlevnad med avtalet inte varit den bästa. Ryssland ska sänka med 300 kbpd under första kvartalet i en stege om 100 per månad. Al-Falih sa också att globala oljelager inte faller lika fort som väntat och öppnade för en förlängning av OPEC-avtalet för andra halvåret, vilket är en stor skillnad mot för 6 veckor sedan då han trodde att det sannolikt inte skulle krävas. Rysslands energiminister, Novak lovade dock att Ryssland skulle skära ytterligare i produktionen för att leva upp till avtalet.

Det mest intressant från Houston var att Al-Falih underströk att saudierna vidhåller planen att sälja delar av det statliga oljebolaget Aramco vilket gör saudierna till en garant för OPEC-avtalet. Saudierna vill säkra priset på bolaget, vilket kräver ett stabilt oljepris. Det gör dock att de övriga medlemmarna i OPEC kan vara mer avspända med att genomföra produktionsminskningarna enligt avtalet då saudierna bär en del av deras sänkning. Insatsen i spelet är helt enkelt högre för saudierna än de övriga.

US crude production

Basmetaller

En ny stark vecka för basmetaller där koppar drivs av att världens största koppargruva, Escondida i Chile ska tas ut i strejk efter att gruvbolaget BHP:s sista bud inte antogs av facket. Filipinerna kommer ge formell order att stänga de annonserade 23 gruvorna på onsdag 15 februari. Total stängs mer än hälften av landets gruvor i den mest omfattande utvärderingen av miljöpåverkan någonsin i gruvindustrin. Majoritet av gruvorna är nickelgruvor och nickelpriset har fått stöd av den väntande lägre produktionen. Gruvorna som stängs står för 8% av världens nickelproduktion.

stålexport

Guld

Guldpriset har fallit till lägsta på 4 veckor med motvind från starkare USD och Fed-chefen, Yellens tal för en vecka sedan som fått marknaden att så gott som prisa en räntehöjning på onsdag. Basmetallerna visar sig åter vara känsliga inför Feds höjning.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top