Oljan i fortsatt fokus

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBrent tappade över 6 procentenheter under förra veckan efter att lagerdata i USA visat ett nytt rekord över de 34 år som dataserien finns. Lagren steg för den 11:e under de senaste 12 veckorna. Den verkliga prispressaren är USAs oljeproduktion som i den veckovisa rapporteringen kom in över 9 miljoner fat för tredje veckan i rad och skifferoljan växer nu lika fort som den gjorde under boomen med oljepriser omkring 110 USD/fat.

Oljekonferensen CERA Week i Houston förra veckan gav en del intressanta utspel. Ordföranden för det mest kända skifferbolaget, Pioneer sa att oljepriset kommer att falla tillbaka till 40 USD/fat om inte OPEC väljer att förlänga avtalet den 25 maj. OPEC:s avtal slöts i november och gäller fram till nästa möte. Produktionssänkningarna startade 1 januari men redan nu står det klart att målet med avtalet – att sänka globala lager till medelvärdet de senaste fem åren – inte kommer att nås utan en förlängning fram till årsskiftet.

Saudiernas oljeminister al-Falih gav en längre intervju till CNBC under samma konferens där han höll med om att Rysslands efterlevnad med avtalet inte varit den bästa. Ryssland ska sänka sin produktion med 300 000 fat/dag under första kvartalet i en flerstegsraket med start om 100 000 fat per månad. Al-Falih sa också att globala oljelager inte sjunker lika fort som väntat och öppnade för en förlängning av OPEC-avtalet för andra halvåret. Detta avviker mot för sex veckor sedan då han trodde att en förlängning sannolikt inte skulle krävas. Rysslands energiminister Novak lovade dock att Ryssland skulle skära ytterligare i produktionen för att leva upp till avtalet.

Det mest intressant från Houston var att Al-Falih underströk att Saudierna vidhåller planen att sälja delar av det statliga oljebolaget Aramco vilket gör Saudierna till en garant för OPEC-avtalet. Saudierna vill säkra priset på bolaget, vilket kräver ett stabilt oljepris. Det gör dock att de övriga medlemmarna i OPEC kan vara mer avspända med att genomföra produktionsminskningar enligt avtalet då Saudierna bär en del av deras sänkning. Insatsen i spelet är helt enkelt högre för Saudierna än övriga medlemmar.

Guldpriset har fallit till lägsta på 4 veckor med motvind från starkare USD och Fed-chefen, Yellens tal för en vecka sedan som fått marknaden att helt prisa in en räntehöjning på onsdag. Basmetallerna visar sig åter vara känsliga inför Feds höjning. Förra höjningen, december 2016 medförde att guld tappade 2 procentenheter under dagen och 7 procentenheter under månaden fram till höjningen. Därefter återhämtade sig guld som en säker hamn när Trumps tid som president närmade sig. Nu har guld åter börjat falla och tappat 4 procentenheter inför Federal Reserves penningpolitiska möte på onsdag och en ny räntehöjning. Det verkar med andra ord som att guldpriset faller inför räntehöjningar och inte efter.

Basmetaller

Analys av:
Martin Jansson
Råvarustrateg, Handelsbanken

Handelsbankens råvarukommentar är producerad av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Handelsbanken Capital Markets, som är en division inom Svenska Handelsbanken AB (publ) (i fortsättningen kallad ”SHB”), är ansvarig för sammanställningen av analysrapporter. I Sverige står SHB under tillsyn av Finansinspektionen, i Norge av norska Finansinspektionen, i Finland av finska Finansinspektionen och i Danmark av danska Finansinspektionen. Alla analysrapporter bygger på information från handels- och statistiktjänster och annan information som SHB bedömt vara tillförlitlig. SHB har emellertid inte själv verifierat informationen och kan inte garantera att informationen är sann, korrekt eller fullständig. I den mån lagen tillåter tar varken SHB, styrelseledamöter, tjänstemän eller medarbetare, eller någon annan person, ansvar för någon som helst förlust, oavsett om den uppstår till följd av användning av en analysrapport eller dess innehåll eller på annat sätt uppstår i anslutning till något i denna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top