SHB Råvarukommentar 30 oktober 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenNy femårsplan från Kina
  • Lägre oljelager än förväntat
  • Oförändrad ränta från Federal Reserve

Under veckan lanserade Kina sin femårsplan för perioden 2016-2020. Även om planen formellt ska godkännas i mars nästa år så har det mest emotsedda elementet, tillväxten, kommit ut. Nuvarande mål för 2015 är 7.0% men i den kommande planen finns inget kvantifierat tillväxtmål. Istället används formuleringen ”Kina söker medium-hög ekonomisk tillväxt för 2016-2020”. Det ger sannolikt ledarna större flexibilitet och kräver mindre generella stimulanser. Råvarumarknaden tog emot planen med besvikelse och basmetaller föll omkring 2%.

Oljebolagens rapporter för tredje kvartalet duggade tätt under veckan. BP har nu omstrukturerat sin affär för att kunna generera vinst vid oljepris över USD 60 från 2017. Franska Total har antagit samma mål, medan Norska Statoil tror på priser över USD 80 år 2018. Shell rapporterade den största förlusten på 16 år. Generellt har bolagen skurit ner på allting utom just oljeproduktion. Brent steg kraftigt i onsdags, nästan fem procent, efter att de veckovisa amerikanska oljelagersiffrorna kom in lägre än väntat.

Feds räntemöte slutade även denna gång utan aktion. Guld steg något på beskedet men det fanns inte samma starka förväntansbild på en räntehöjning som inför mötet i september. Nu är nästa möjliga höjning i december, men man får gå fram till mitten av nästa år innan marknaden fullt ut har prisat in en första räntehöjning i USA.

China update oktober 2015 (pdf)

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top