SHB Råvarukommentar 20 oktober 2016

Oljekonferens i London och stigande elpris i fokus

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBrent har stigit något under veckan men främst har volatiliteten kommit tillbaka efter några dagars lugn. Oljepriset har stigit 13% efter att OPEC annonserade att man ska byta strategi vid mötet i Algeriet 27 september och nu tyder mycket på att det är upp till bevis för OPEC att genomföra strategin före oljan handlas vidare. Under veckan föll dock USA lager oväntat och återgick därmed till att falla under en säsong då de normalt stiger, vilket fick oljepriset att stiga. Kinas oljeproduktion fortsatte ner under september vilket också gav stöd åt priset.

Två dagars oljekonferens Oil & Money i London gav huvudintrycket att OPEC är konfidenta med att det blir en sänkning av produktionen. Flera länder utanför OPEC vill delta säger Saudiarabien och det verkar som att Ryssland kommer delta i ett avtal. Frågan kring hur de nationella produktionskvoterna för OPEC ska utformas verkar ännu ej bestämt. Oljehandelsbolaget Gunvors svenska VD, Torbjörn Törnqvist tror på olja kring USD 50-55 under 2017. Statoils VD tror att oljemarknaden kommer i balans under 2017 efter OPEC-avtal. Intressanta signaler kom från de amerikanska oljebolagen, först skifferbolaget Hess som sa att man definitivt kommer använda OPEC-deal rallyt för att hedga. Tuffast var annars Exon Mobils boss, Rex Tillerson som sa till saudiernas oljeminister Al-Falih att ”oron för att världen ska lida oljebrist p.g.a. för låga investeringar är överdriven, USA:s producenter anpassar sig och återgår till tillväxt.” Saudierna hade tidigare försökt förklara sin u-sväng till en produktionssänkning med att ett högre oljepris kommer trygga världens tillgång på olja.

Elmarknaden har varit höstens raket där SHB:s elcertifikat stigit med 42% på en månad. Underliggande kostnadskomponenter har stigit kraftigt i pris. Oljemarknaden är mest uppmärksammat efter att OPEC väljer att byta strategi men viktigast är kol. Kina har medvetet stänkt ner olönsam kolproduktion i den mest ambitiösa planen hittills för att bli av med överkapacitet. Det har medfört att Kina blivit en importör av kol igen och det driver på priset ordentligt från låga nivåer. Även lokala mikrofaktorer för elpriset har varit gynnsamma och det faktum att de senaste åren med låga priser har medfört att marknaden har handlat bort mycket av den premie vi tidigare hade på vinterkontrakten gör att uppsidan i prisrörelsen blir stor. Främsta orosmomentet i elpristrenden nu är de svårttolkade signalerna som börjat komma från Kina där man delvis verkar vilja backa från planen att stänga ner kolproduktion eftersom det ger högre kolpriser inför vinterhalvåret som konsumerar mer kol. Detta märks speciellt på den fattigare landsbygden och skapar oro.

Kina släppte makrodata där BNP kom in i linje med förväntningar och oförändrat från Q2 på 6,7%. Retail sales också i linje medan industriproduktionen steg 6,1% mot väntade 6,4 och föregående månad på 6,3%. Mixen tyder på att Kinas ekonomi är stabil och konsumenterna starka, med hög bilförsäljning och utgifter för utbildning. Koppar tappade på uteblivet ytterligare efterfrågestöd i månadens data men vi tycker den tyder på att minicykeln i Kina håller i sig ytterligare en tid även om vi börjar sätta varningsflagga på att fastighetsmarknaden bromsar in. Stigande fastighetspriser och sedan ökat byggande var gnistan som tände råvaruuppgången det här året.

Guld har stigit tre dagar i rad, vilket inte har hänt på en månad sedan USD försvagades. Därmed gick guld igenom sitt 200 dagars medelvärde. Tisdagens uppgång kom efter att USA:s konsumentprisindex exklusive mat och energi kom in svagare än väntat på 0,1% mot väntat 0,2%. Bloombergs USA surprisindex gick därmed under noll igen.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top