SHB Råvarukommentar 16 oktober 2015

  • Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenVolatil olja
  • Järnmalm under press
  • LME-veckan i punkform

Veckan inleddes med ett kraftigt oljeras, Brent tappade 4 % under måndagen, mycket som motreaktion på senaste oljeuppgången som blev 10 % på kort tid. Veckan ser ändå ut att sluta över USD 50. Kinas importdata för råolja var intakt och hittills i år är importen 8,8 % högre än för motsvarande period förra året. Nästa stora händelse blir mötet mellan OPEC och icke-OPEC länder den 21/10.

Det fjärde största järnmalmsbolaget, Fortescue visade på 24 % lägre produktionskostnad i kvartalsrapporten som kom under veckan 16,90 USD/ton järnmalm mot USD 22.16 föregående kvartal. Samtidigt som Fortescue har sänkt kostnader så fortsätter jätten Rio Tinto att öka produktionen, 12 % under kvartalet jämfört med föregående kvartal. Järnmalmen tappade också i pris på nyheterna.

Den årliga sammankomsten för basmetaller, LME week är slut idag. Gruvbolag och metallhandlare träffas för att diskutera marknaden och bestämma priser för nästa år. Det var en relativt pessimistisk sammankomst efter kraftiga prisnedgångar i år. De viktigaste punkterna var: A) Gruvbolagens höga skuldsättning som försenar/hindrar att dyr produktion stängs för att balansera marknaden och ge priserna stöd såsom under finanskrisen. Med hög skuldsättning måste producenterna värna sina kassaflöden och att stänga gruvor genererar inga kassaflöden. B) Kinas imponerande omstrukturering i aluminiumindustrin där den nya vertikalt integrerade verksamheten i Inre Mongoliet med kolgruva, elkraftverk och smältverk nu står för 75 % av den kinesiska produktionen mot 50 % för två år sedan. Med fortsatt god lönsamhet, trots låga priser kommer dessa verk fortsätta exportera och pressa priserna i Väst. C) Förväntningarna på 2016 är högre på både metallefterfrågan och metallpriser trots att 2015 skruvats ner till nolltillväxt i volym och det generellt saknas argument i presentationerna för varför 2016 ska bli bättre än 2015. Våra metallprisestimat för 2016 efter LME week blir: negativ koppar, neutral både nickel och aluminium och positiv zink.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top