SHB Råvarukommentar 16 juni 2016

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenBrexit i fokus

Ingen höjning från Fed

Igår kom det väntade beskedet från den amerikanska centralbanken, Fed där räntan lämnades oförändrad. Tillsammans med ökad sannolikhet för att Storbritannien röstar för att lämna EU nästa vecka så har guldet fått en skjuts upp över USD 1300. Fed håller kvar vid två höjningar det här året vilket därmed gör mötet i september och december som mest sannolika. Detta prissätts dock inte i marknaden och skapar ny nedsida för guld om det skulle materialiseras. Först ska dock britternas omröstning klaras av och om lämna-sidan vinner stärker det högst sannolikt guldet som säker hamn för den oro i EU som kommer att följa.

Svag vecka för oljan

Oljemarknaden har backat under de senaste sex handelssessionerna. Det är den längsta sekvensen sedan den kraftiga nedgången i februari. Återuppstarten av kanadensisk produktion av oljesand väntas nu ske fullt ut före månadens slut samtidigt som Nigerias regering fått i gång samtal med de grupper som förstör oljeanläggningar i Nigerdelta, vilket minskar riskpremien i olja. Vi ser dock riskerna kring Nigeria som stora och tillsammans med Venezuela där produktionen också faller har det stora överutbudet i marknaden minskat dramatiskt. Lagerdata i USA har större påverkan på priset än normalt då nedgången i lagernivåer har börjat tidigare än normalt på året. Drivkraften är delvis minskad export från Kanada till USA efter skogsbranden och nu även minskad export från Venezuela till USA. Dessa oljekvalitéer är svåra att ersätta via import från andra länder och därför tas mer olja från lager.

Kina ökar sina strategiska lager

Basmetaller steg under onsdagen sedan Kina annonserat att landet ska öka sina strategiska lager av viktiga metaller. Effekten var dock övergående och det generella temat för basmetaller under veckan har varit att koppar tyngs av de snabbt stigande lagren på LME samtidigt som zink får stöd av en marknadsbalans som ser allt mer ansträngd ut.

SHB valutaprognos

EURSEK

Euron är med stor sannolikhet den valuta, vid sidan av pundet, som på lite längre sikt kommer att påverkas mest av omröstningen i Storbritannien. Euron kommer att vara svag vid en Brexit, även om den kortsiktigt bör var starkare än SEK. Blir det ett beslut att stanna kommer sannolikt euron att stärkas en del, men problemen hopar sig i horisonten allt eftersom nationalistiska stämningar ångar på i andra EU- och euroländer. Vi har svårt att se euron som en vinnare bortom någon månad efter omröstningen.

USDSEK

Den amerikanska dollarn kommer med stor sannolikhet att stärkas vid en Brexit och försvagas något om Storbritannien stannar.

SHB Råvarukommentar är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top