Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 9 mars 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

Våra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Centralbankerna i Europa, Japan och Storbritannien ångar på och pumpar in likviditet i det finansiella systemet samtidigt har minskat inflationstryck i många utvecklingsekonomier drivit fram räntesänkningar eller på annat vis påbörjat slutet på åtstramning. Sedan slutet av fjärde kvartalet 2011 ser vi att importen till Asien har ökat lovande och ger ett välkommet stöd till ekonomierna i väst som under sin skuldtyngda våta filt måste förlita sig till exportdriven tillväxt de kommande åren. Mest uppmärksammat har den Europeiska centralbankens likviditetsaktion varit. Cirka 300 miljarder nytryckta EUR skvalpar nu omkring och överlikvidiserar eurosystemet i än högre grad än tidigare. Kina släppte i veckan lägre inflation än väntat och det öppnar dörren för mer stimulans från råvarukonsumenten i öst som hela tiden har inflationen flåsande i nacken.

Energi (positiv)

Olja

Den ekonomiska situationen i Iran har förvärrats och iransk olja erbjuds till specialpriser. Oljeförsäljningen i Iran beräknas vara 0,3 miljoner fat per dag lägre hittills i år och förväntas falla ytterligare efter sanktioner från EU och USA.

Växande oro över handelsbegränsningar och sämre ekonomiska förhållanden, speciellt om de leder till minskad oljeproduktion i Iran. Av Irans 68 miljoner fat i reservkapacitet utnyttjas nu 20 miljoner fat. Iran försöker nu hitta nya sätt att sälja sin olja och erbjuder specialerbjudanden till allierade i Kina och Indien och levererar olja för att byta den mot guld och spannmål.

Statistik från de amerikanska oljelagren visar på stigande råoljelager med 0,8 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat). Destillatlager sjönk med 1,9 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat) medan bensinlager sjönk med 0,4 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat).

Elmarknaden

Vi har under veckan rullat det underliggande elkontraktet i SHB Power Index till tredje kvartalet Q3 2012 på elbörsen som i skrivande stund handlas kring 34 euro, lite drygt 2 procent ned över veckan. Ett stigande bränslekomplex där bl.a. energikolet fann stöd och steg med 2.25 procent (närmaste kvartalet) och stark utveckling på den Tyska marknaden balanseras av vikande utsläppskostnader och fortsatt milt och vått väder här i Norden. Energikolet har de senaste veckorna sett ut att vara i god balans med ett överskott men det verkar nu som marknadsoron tilltagit något. Inget nämnvärt att rapportera kring den Svenska kärnkraften som går på strax över 80 procent av installerad effekt. En stor del av den nederbörd som prognostiserats för denna vecka föll bort vilket innebär att vi ligger kvar på en i stort sett oförändrad energibalans om ca 8 TWh över normalen.

Energibalans - Prognos el 2012

Ser vi till de senaste väderprognoserna så är det fortsatt väldigt mycket varmare än normalt för de kommande 10 dagarna, ca 4 grader över, medan nederbörden ser lite mer osäker ut men ca 1TWh extra förväntas (normal nederbörd för 10 dagar så här års är ca 3.5 TWh). Det finns en sannolik utveckling mot högtryck i slutet av prognoserna men det är högst osäkert och inte tillräckligt för att driva marknaden upp. Även spotpriset är på en förhållandevis låg nivå, närmare hälften av nivån vid samma tid 2010 och 2011, vilket inte heller är tillräckligt för att få marknaden att reagera. Sammanfattar vi det hela har vi alltså en ganska neutral bild men intressant att följa utvecklingen på energikol och tyska marknaden som kan skapa en viss oro och kanske skapa lite intressant rörelser. För en bredare uppgång krävs det dock stöd från ett tydligare omslag till högtryck i vädret.

Basmetaller (positiv)

Koppar

Koppar har i likhet med de andra basmetallerna tagit stryk denna vecka. Nedgången ligger i skrivande stund på 2.25%, trots en uppgång de tre senaste dagarna. Detta är den första nedgången på veckobasis på tre veckor. De två första handelsdagarna i veckan präglades av en allmän oro kring risktillgångar och kring Grekland i synnerhet. Risksentimentet har som sagt förbättrats de senaste dagarna, efter att Greklands skuldnedskrivning har genomförts. Vi är grundpositiva till koppar, trots rapporter om kraftiga produktionsökningar i Kina (upp 9.5% från året innan). Vi tror fortsatt att ECB:s långa lån till bankerna kommer sippra ut i den reala ekonomin och på så sätt skapa press uppåt på basmetallpriserna. Ett exempel på att så redan kan vara fallet kan vi hitta i den fysiska marknaden för koppar. När koppar levereras till olika platser i världen får leverantören lägga till en premie för leveransort och försäkring. Priset för leverans till Rotterdam har gått upp från 30 USD/ton för tre månader sedan 100 USD/ton idag.

Koppar - Diagram på prisutveckling 2011 - 2012

Nickel

Nickelpriset har gått ned med knappt 1 % under veckan. En faktor bakom prisnedgången var att Kina reviderade ned tillväxtmålen för sin framtida BNP-utveckling (från 8 % till 7.5 %). Landets fokus ska skiftas från volymtillväxt i ekonomin till ”tillväxt med kvalitet” (premiärminister Wen Jiabao). Trots det är vi fortsatt positiva till basmetaller, inklusive nickel. Nedrevideringen från Kina anser vi var väntad och kommer inte ge några långvariga effekter på efterfrågan. Med hjälp av ECB:s pengar kommer realekonomin i Europa ta fart och därmed ge stöd till nickelpriset framöver.

Nickel - Diagram över prisutveckling år 2011 - 2012

Ädelmetaller (negativ)

Förra veckans kraftiga nedgång i Handelsbankens ädelmetallindex har under den gångna veckan bromsats något. Det är fortsatt tryck nedåt på alla fyra ädelmetaller i index och den största förloraren denna vecka är silvret med en nedgång om drygt 2,5 %. En intressant observation är att de senaste två veckorna är olja och koppar helt oförändrade, medan både guld och silver fallit med 5 %.

Vår vy när det gäller just ädelmetaller är ju negativ, och det är framför allt baserat på en åsikt att guldet har gått upp för långt, drivet av riskaversion och rädsla för en fördjupad finanskris. Risken för att situationen i sydeuropa förvärras och att Grekland drar med sig Portugal, Italien och Spanien finns ju alltjämt, men den har minskat, och vi har haft väldigt lång tid på oss att vänja oss vid tanken. Detta, och det faktum att marknaden är lite ”mättad” på guldköpare gör att vi tror att nästa stora prisrörelse på guld (och därmed även silver) kommer att vara ner. Vad som kommer att orsaka det stora fallet vet vi inte, och inte heller när det inträffar. Men om Grekland skulle tvingas lämna euron, eller på annat sätt göra någonting som marknaden upplever som slutgiltigt, tror vi inte att guldet kommer stiga, mest för att det är just detta alla ”svaga” guldinnehavare hoppas på.

Magnus Strömer skrev ett ganska lång blogg-inlägg just på guldet i veckan, där alla dessa tankar utvecklas djupare, och detta går att läsa på Handelsbanken, eller på Privata Affärer. Hela resonemanget där bottnar i: Gå inte i fällan att köpa guld på dessa nivåer. Börjar det falla lite snabbare än vad som skett hittills, försök då inte fånga den fallande kniven för tidigt…

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete (negativ)

Vetepriserna noteras ned sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat bland annat av något bättre väderlek för det amerikanska höstvetet. Regn har fallit framförallt i de mer nordliga delstaterna som North Dakota, South Dakota och Minnesota, mer regn behövs men skicket på grödan bedöms överlag vara bättre än vid samma tid förra året. Viss oro finns även att det generellt sett ganska torra vädret fortsätter, vilket kan påverka vårsådden negativt.

Ännu är omfattningen av de eventuella skadorna på det europeiska höstvetet efter tidigare kyliga väder oklart, rapporter börjar dock komma in som pekar på att oron kan ha varit något överdriven. Vetet börjar nu gå ur sin vintervila och från bland annat västra Frankrike och Tyskland uppges vetet ha klarat vintern relativt bra – den kommande tyska produktionen beräknas nu till 24,2 miljoner ton – upp 6,3 procent från förra året.

Oron börjar dock öka i södra Europa, framförallt de spanska lantbrukarna lider av torka och inga större regnmängder väntas under den närmaste tvåveckorsperioden. Vetet i Ryssland och Ukraina uppges vara väl skyddat av snö och risken för ytterligare utvintringsskador bedöms vara liten.

Ökad konkurrens på exportmarknaden när vintern släppt sitt grepp om Ryssland och dessa rapporter som än så länge pekar på små utvintringsskador på det europeiska vetet talar för att vetepriserna fortfarande har en bit kvar att falla. Väldigt god tillgång på vete globalt sett bör även leda till att marknaden reagerar mildare på eventuella produktionsbortfall. Skörden i Australien säsongen 2012/13 beräknas t.ex. falla till 25,7 miljoner ton enligt officiella uppskattningar, det från rekordhöga 29,5 miljoner ton säsongen 2011/12. Trots det beräknas exporten 2012/13 uppgå till rekordhöga 21 miljoner ton som följd av stora lager.

Prisutveckling för vete - Grafer för 2011 och 2012

Terminskurva på vete den 9 mars 2012

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor har fortsatt uppåt i Chicago, påverkat bland annat av fortsatt ökat köpintresse från Kina och tron om att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, kommer justera ned sina förväntningar på den sydamerikanska skörden. Väldigt många analytiker i Sydamerika uppskattar skörden klart under USDA:s senaste prognos och allt tyder på att även USDA kommer justera ned sina förväntningar – frågan är mest hur mycket.

Risken att ytterligare skördeförluster uppstår framöver minskar alltmer då skörden redan kommit en bra bit på vägen, omkring hälften av den brasilianska skörden uppges vara avklarad. Få faktorer talar idag för en nedgång för sojapriserna, men en mindre korrektion nedåt vore kanske ändå inte helt förvånande efter en så lång tid av kraftig uppgång.

Prisutveckling på sojabönor - Graf 2011 - 2012

Majs

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned sedan förra veckan, påverkat av bland annat bättre väder i Sydamerika. Det råder nu torr väderlek där skörden redan startat samtidigt som regn faller i andra områden vilket gynnar mer sent utvecklad gröda – snart bör dock all gröda vara mogen så att torrt väder önskas i hela regionen. Risken att skicket på grödan förvärras ytterligare beräknas nu vara klart mindre, men marknaden förväntar sig dock att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, justerar ned sin prognos för den sydamerikanska skörden likt lokala analytiker.

Amerikanska majspriser bör kunna fortsätta ned något i pris, framförallt om prognosen om en kommande rekordhög areal i USA till våren faller in. Med rådande dåliga lagersituation bör man dock inte vänta sig några större prisfall den närmaste tiden, köpintresse från bland annat Japan, Kina och Sydkorea bör också bromsa en eventuell nedgång.

Prisutveckling på majs - Graf för år 2011 - 2012

Terminskurva för mas den 8 mars 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex 9 mars 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära