Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 9 mars 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror Allmänt

Våra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Centralbankerna i Europa, Japan och Storbritannien ångar på och pumpar in likviditet i det finansiella systemet samtidigt har minskat inflationstryck i många utvecklingsekonomier drivit fram räntesänkningar eller på annat vis påbörjat slutet på åtstramning. Sedan slutet av fjärde kvartalet 2011 ser vi att importen till Asien har ökat lovande och ger ett välkommet stöd till ekonomierna i väst som under sin skuldtyngda våta filt måste förlita sig till exportdriven tillväxt de kommande åren. Mest uppmärksammat har den Europeiska centralbankens likviditetsaktion varit. Cirka 300 miljarder nytryckta EUR skvalpar nu omkring och överlikvidiserar eurosystemet i än högre grad än tidigare. Kina släppte i veckan lägre inflation än väntat och det öppnar dörren för mer stimulans från råvarukonsumenten i öst som hela tiden har inflationen flåsande i nacken.

Energi (positiv)

Olja

Den ekonomiska situationen i Iran har förvärrats och iransk olja erbjuds till specialpriser. Oljeförsäljningen i Iran beräknas vara 0,3 miljoner fat per dag lägre hittills i år och förväntas falla ytterligare efter sanktioner från EU och USA.

Växande oro över handelsbegränsningar och sämre ekonomiska förhållanden, speciellt om de leder till minskad oljeproduktion i Iran. Av Irans 68 miljoner fat i reservkapacitet utnyttjas nu 20 miljoner fat. Iran försöker nu hitta nya sätt att sälja sin olja och erbjuder specialerbjudanden till allierade i Kina och Indien och levererar olja för att byta den mot guld och spannmål.

Statistik från de amerikanska oljelagren visar på stigande råoljelager med 0,8 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat). Destillatlager sjönk med 1,9 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat) medan bensinlager sjönk med 0,4 miljoner fat (väntat -1,6 miljoner fat).

Elmarknaden

Vi har under veckan rullat det underliggande elkontraktet i SHB Power Index till tredje kvartalet Q3 2012 på elbörsen som i skrivande stund handlas kring 34 euro, lite drygt 2 procent ned över veckan. Ett stigande bränslekomplex där bl.a. energikolet fann stöd och steg med 2.25 procent (närmaste kvartalet) och stark utveckling på den Tyska marknaden balanseras av vikande utsläppskostnader och fortsatt milt och vått väder här i Norden. Energikolet har de senaste veckorna sett ut att vara i god balans med ett överskott men det verkar nu som marknadsoron tilltagit något. Inget nämnvärt att rapportera kring den Svenska kärnkraften som går på strax över 80 procent av installerad effekt. En stor del av den nederbörd som prognostiserats för denna vecka föll bort vilket innebär att vi ligger kvar på en i stort sett oförändrad energibalans om ca 8 TWh över normalen.

Energibalans - Prognos el 2012

Ser vi till de senaste väderprognoserna så är det fortsatt väldigt mycket varmare än normalt för de kommande 10 dagarna, ca 4 grader över, medan nederbörden ser lite mer osäker ut men ca 1TWh extra förväntas (normal nederbörd för 10 dagar så här års är ca 3.5 TWh). Det finns en sannolik utveckling mot högtryck i slutet av prognoserna men det är högst osäkert och inte tillräckligt för att driva marknaden upp. Även spotpriset är på en förhållandevis låg nivå, närmare hälften av nivån vid samma tid 2010 och 2011, vilket inte heller är tillräckligt för att få marknaden att reagera. Sammanfattar vi det hela har vi alltså en ganska neutral bild men intressant att följa utvecklingen på energikol och tyska marknaden som kan skapa en viss oro och kanske skapa lite intressant rörelser. För en bredare uppgång krävs det dock stöd från ett tydligare omslag till högtryck i vädret.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basmetaller (positiv)

Koppar

Koppar har i likhet med de andra basmetallerna tagit stryk denna vecka. Nedgången ligger i skrivande stund på 2.25%, trots en uppgång de tre senaste dagarna. Detta är den första nedgången på veckobasis på tre veckor. De två första handelsdagarna i veckan präglades av en allmän oro kring risktillgångar och kring Grekland i synnerhet. Risksentimentet har som sagt förbättrats de senaste dagarna, efter att Greklands skuldnedskrivning har genomförts. Vi är grundpositiva till koppar, trots rapporter om kraftiga produktionsökningar i Kina (upp 9.5% från året innan). Vi tror fortsatt att ECB:s långa lån till bankerna kommer sippra ut i den reala ekonomin och på så sätt skapa press uppåt på basmetallpriserna. Ett exempel på att så redan kan vara fallet kan vi hitta i den fysiska marknaden för koppar. När koppar levereras till olika platser i världen får leverantören lägga till en premie för leveransort och försäkring. Priset för leverans till Rotterdam har gått upp från 30 USD/ton för tre månader sedan 100 USD/ton idag.

Koppar - Diagram på prisutveckling 2011 - 2012

Nickel

Nickelpriset har gått ned med knappt 1 % under veckan. En faktor bakom prisnedgången var att Kina reviderade ned tillväxtmålen för sin framtida BNP-utveckling (från 8 % till 7.5 %). Landets fokus ska skiftas från volymtillväxt i ekonomin till ”tillväxt med kvalitet” (premiärminister Wen Jiabao). Trots det är vi fortsatt positiva till basmetaller, inklusive nickel. Nedrevideringen från Kina anser vi var väntad och kommer inte ge några långvariga effekter på efterfrågan. Med hjälp av ECB:s pengar kommer realekonomin i Europa ta fart och därmed ge stöd till nickelpriset framöver.

Nickel - Diagram över prisutveckling år 2011 - 2012

Ädelmetaller (negativ)

Förra veckans kraftiga nedgång i Handelsbankens ädelmetallindex har under den gångna veckan bromsats något. Det är fortsatt tryck nedåt på alla fyra ädelmetaller i index och den största förloraren denna vecka är silvret med en nedgång om drygt 2,5 %. En intressant observation är att de senaste två veckorna är olja och koppar helt oförändrade, medan både guld och silver fallit med 5 %.

Vår vy när det gäller just ädelmetaller är ju negativ, och det är framför allt baserat på en åsikt att guldet har gått upp för långt, drivet av riskaversion och rädsla för en fördjupad finanskris. Risken för att situationen i sydeuropa förvärras och att Grekland drar med sig Portugal, Italien och Spanien finns ju alltjämt, men den har minskat, och vi har haft väldigt lång tid på oss att vänja oss vid tanken. Detta, och det faktum att marknaden är lite ”mättad” på guldköpare gör att vi tror att nästa stora prisrörelse på guld (och därmed även silver) kommer att vara ner. Vad som kommer att orsaka det stora fallet vet vi inte, och inte heller när det inträffar. Men om Grekland skulle tvingas lämna euron, eller på annat sätt göra någonting som marknaden upplever som slutgiltigt, tror vi inte att guldet kommer stiga, mest för att det är just detta alla ”svaga” guldinnehavare hoppas på.

Magnus Strömer skrev ett ganska lång blogg-inlägg just på guldet i veckan, där alla dessa tankar utvecklas djupare, och detta går att läsa på Handelsbanken, eller på Privata Affärer. Hela resonemanget där bottnar i: Gå inte i fällan att köpa guld på dessa nivåer. Börjar det falla lite snabbare än vad som skett hittills, försök då inte fånga den fallande kniven för tidigt…

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete (negativ)

Vetepriserna noteras ned sedan förra veckan i både Chicago och Paris, påverkat bland annat av något bättre väderlek för det amerikanska höstvetet. Regn har fallit framförallt i de mer nordliga delstaterna som North Dakota, South Dakota och Minnesota, mer regn behövs men skicket på grödan bedöms överlag vara bättre än vid samma tid förra året. Viss oro finns även att det generellt sett ganska torra vädret fortsätter, vilket kan påverka vårsådden negativt.

Ännu är omfattningen av de eventuella skadorna på det europeiska höstvetet efter tidigare kyliga väder oklart, rapporter börjar dock komma in som pekar på att oron kan ha varit något överdriven. Vetet börjar nu gå ur sin vintervila och från bland annat västra Frankrike och Tyskland uppges vetet ha klarat vintern relativt bra – den kommande tyska produktionen beräknas nu till 24,2 miljoner ton – upp 6,3 procent från förra året.

Oron börjar dock öka i södra Europa, framförallt de spanska lantbrukarna lider av torka och inga större regnmängder väntas under den närmaste tvåveckorsperioden. Vetet i Ryssland och Ukraina uppges vara väl skyddat av snö och risken för ytterligare utvintringsskador bedöms vara liten.

Ökad konkurrens på exportmarknaden när vintern släppt sitt grepp om Ryssland och dessa rapporter som än så länge pekar på små utvintringsskador på det europeiska vetet talar för att vetepriserna fortfarande har en bit kvar att falla. Väldigt god tillgång på vete globalt sett bör även leda till att marknaden reagerar mildare på eventuella produktionsbortfall. Skörden i Australien säsongen 2012/13 beräknas t.ex. falla till 25,7 miljoner ton enligt officiella uppskattningar, det från rekordhöga 29,5 miljoner ton säsongen 2011/12. Trots det beräknas exporten 2012/13 uppgå till rekordhöga 21 miljoner ton som följd av stora lager.

Prisutveckling för vete - Grafer för 2011 och 2012

Terminskurva på vete den 9 mars 2012

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor har fortsatt uppåt i Chicago, påverkat bland annat av fortsatt ökat köpintresse från Kina och tron om att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, kommer justera ned sina förväntningar på den sydamerikanska skörden. Väldigt många analytiker i Sydamerika uppskattar skörden klart under USDA:s senaste prognos och allt tyder på att även USDA kommer justera ned sina förväntningar – frågan är mest hur mycket.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Risken att ytterligare skördeförluster uppstår framöver minskar alltmer då skörden redan kommit en bra bit på vägen, omkring hälften av den brasilianska skörden uppges vara avklarad. Få faktorer talar idag för en nedgång för sojapriserna, men en mindre korrektion nedåt vore kanske ändå inte helt förvånande efter en så lång tid av kraftig uppgång.

Prisutveckling på sojabönor - Graf 2011 - 2012

Majs

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned sedan förra veckan, påverkat av bland annat bättre väder i Sydamerika. Det råder nu torr väderlek där skörden redan startat samtidigt som regn faller i andra områden vilket gynnar mer sent utvecklad gröda – snart bör dock all gröda vara mogen så att torrt väder önskas i hela regionen. Risken att skicket på grödan förvärras ytterligare beräknas nu vara klart mindre, men marknaden förväntar sig dock att det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, justerar ned sin prognos för den sydamerikanska skörden likt lokala analytiker.

Amerikanska majspriser bör kunna fortsätta ned något i pris, framförallt om prognosen om en kommande rekordhög areal i USA till våren faller in. Med rådande dåliga lagersituation bör man dock inte vänta sig några större prisfall den närmaste tiden, köpintresse från bland annat Japan, Kina och Sydkorea bör också bromsa en eventuell nedgång.

Prisutveckling på majs - Graf för år 2011 - 2012

Terminskurva för mas den 8 mars 2012

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex 9 mars 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära