Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 9 december 2011

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetMarknaden har påverkats av samma faktorer som de föregående 18 månaderna; skuldkrisen i Europa . Europa och världen slits mellan hopp och förtvivlan och vi inväntar ny information från dagens toppmöte mellan kontinentens politiker. Vi anser att Tyskland spelar en huvudroll i hur krisen kommer lösas. Vår makroekonom Martin Enlund sammanfattar nedan Tysklands position (även kallad Merkelismen) så här:

De tre pelarna i Merkelismen (och dess problem inom parentes):

Problemtyngda länder måste städa i statsfinanserna genom åtstramning. Tyskland föregår med gott exempel. (Expansionär finanspolitisk åtstramning är mest en chimär. Alla länder sparar samtidigt påminner oss om ”sparandets paradox”: hejdå tillväxt.)

Periferin måste lösa konkurrenskrafts-problematik genom reformer. Tyskland föregår med gott exempel. (De andra länderna kommer aldrig ikapp och kan därför inte få någon kraftfull återhämtning på arbetsmarknaderna)

Inga finanspolitiska överföringar från kärnan / Tyskland till de problemtyngda länderna. (Bestående hög arbetslöshet i periferin skapar grogrund för folkligt missnöje och eventuellt EMU-utträde i framtiden)

Stålbillets

Sedan årsskiftet har spotpriset på stålbillets sjunkit med 1,46 %. Årshögsta (knappt 660 USD/mt) noterades i slutet av augusti. Sedan dess har priset fallit med 20 % och för närvarande handlas ståltbillets på 540 USD/mt.

Stålbillets handlas på London Metal Exchange (LME) och terminskurvan är, precis som metaller överlag, för tillfället uppåtlutande (contangolutning). Omsättning på av stålbilletspå LME har under årets första elva månader ökat med hela 30 %, jämfört med samma period i fjol. Det beror delvis på att fler aktörer börjat intressera sig för råvaran. Sedan slutet augusti följer prisutveckling på stålbillets och aluminium varandra väl. Båda metallerna kräver mycket energi och el- och energipriser är därför viktiga för prisbilden. Korrelationen mellan aluminium och stålbillets är knappt 77 %.

Korrelation mellan pris på aluminium och stålbillets

Steel bilet graf

Energi

Utsläppsrätterna har varit fortsatt volatila under veckan och handlade som lägst under 6.80 EUR/ton för att handla 7.55 just nu. Nuvarande pris ger inte mycket stöd till elpriserna, i alla fall om vi jämför med förra veckan (förra fredagen handlades rättigheterna till cirka 7.8). Som vi visade förra veckan ger 7 euro i utsläppskostnad ger ca 5 öre i påslag på elpriset. Våra industriella kunder har under veckan varit stora säljare av rättigheter, då de verkar sitta med ett överskott på grund av minskad industriell produktion.

Vi har ingen köp/sälj rekommendation för denna marknad, då prisbilden påverkas av faktorer såsom svåranalyserade politiska beslut. Se nedan för en graf över kontraktet för december 2011.

Prisutveckling på utsläppsrätter under 2011 - Diagram

Tittar vi på elmarknaden så ser det milda vädret ut att fortsätta cirka 10 dagar till. Ser vi till de längre prognoserna, så pekar de på något kallare väder men inget som kommer lyfta priserna dramatiskt. Vi har sett fler och fler industriella kunder som börjat titta på att säkra sin förbrukning på dessa nivåer. De tar risken att priset kan falla mer, men de tycker att en nivå runt 40-41 EUR för kalender 2012 och 2013 är långsiktigt goda nivåer.

Olja

Oljepriset föll på tisdag och onsdag på oro över att EU toppmötet inte kommer lösa skuldkrisen. Ytterligare prispress tillkom när Saudiarabien meddelade att de producerar rekordhöga 10 miljoner fat/dag. Oljepriset är ned 1.8% sedan förra veckan. Amerikanska råoljelager visade på en ny stor ökning. Lagren ökade med 1.3 miljoner, istället för förväntade -0.6 miljoner fat.

Lager och efterfrågan på olja i USA - Grafer

Ädelmetaller

Guld

Under den senaste tiden har inte guldpriset stått för några stora rörelser utan det har handlats i ett intervall kring 1750 USD/oz. Som lägst har guldpriset legat kring 1725 USD/oz. Sedan årsskiftet har guldpriset fortfarande stigit med cirka 20 % och sedan toppnoteringen den sjätte september har priset sjunkit med 10 %.

Under den senaste tiden har guldpriset, trots sin status som ”safehaven tillgång”, fallit i samband med att börserna fallit. Det finns flera anledningar till detta, dels har priset på guld under det senaste halvåret varit rekordhögt, en prisnedgång kan därför ses som en normalisering. Dessutom, i samband med börsfall, har dollarn tenderat att stärkas i relation till euron. En starkare dollar påverkar ofta guldpriset negativt. Ett tredje argument för att börsnedgångar triggar guldprisfall är det faktum att investerare valt att sälja guldinnehav med vinst, för att täcka förluster i andra tillgångsslag, samt för att ha möjlighet att utöka sitt likvida kapital som kan användas som säkerheter för derivatpositioner.

Silver

Sedan det stora prisfallet den 22-23 september har silverpriset handlat i ett intervall mellan 30 och 35 USD/oz. Sedan årets början har silverpriset stigit med cirka 6 %. Korrelationen mellan guld- och silverpriset är i skrivande stund ca 41,5 %. Om man tittar tillbaka på den senaste 10-årsperioden, har korrelation mellan guld och silver varit allt mellan -0,1 % till 0,99 %.

Platina

Sedan årsskiftet har platinapriset sjunkit med 14,28 %. Den senaste veckan har priset fallit med 1,25 %. Prisskillnaden mellan platina och guld har under den senaste tiden förändrats radikalt. Historiska sett har platina alltid varit dyrare än guld. Men för första gången på 26 år har nu guldet blivit dyrare. En orsak till att platina blivit relativt billigt, beror på att den sydafrikanska randen försvagats kraftigt. Det har inneburit att marginalkostnaden för produktionen i Sydafrika, som står för 75 % av världsproduktionen, har minskat. I normala fall leder ett lägre pris till att producenter med höga kostnader avbryter sin produktion, vilket i sin tur leder till fallande utbud och därmed ett högre pris. Men eftersom 75 % av all platina utvinns i Sydafrika har den svaga randen lett till att trots det kraftigt prisfallet i dollartermer, har producenterna ändå kunna få bra betalt i randtermer.

Platina används som även i katalysatorer på dieselbilar. Dieselbilar används i stor utsträckning i euroområdet och platinapriset har därför reagerat negativt på sämre makrodata från eurozonen. Med fortsatta oroligheter i euroområdet talar en heldel för att platina även fortsättningsvis kommer handlas relativt billigt.

Palladium

Priset på palladium har sedan årsskiftet fallit med 14,5 %. De senaste två veckorna har dock den nedåtgående trenden brutits. Förra veckan steg priset med 13 % och denna vecka har priset gått upp med ytterligare 6,5 %. Detta beror på rapporter om att bilförsäljningen i USA varit bättre än väntat för november månad. Palladium används framförallt i katalysatorer på bensinbilar.

Softs

Softs (mjuka råvaror) - Prisutveckling år 2011 - Tabell

Vete

Vetepriset på Matif har gått upp något sedan förra torsdagens stängningskurs, medan vetet i Chicago fortsatt ned.

Det har fallit en del snö på det amerikanska höstvetet, vilket är klart positivt inför vintern. Mer snö vore klart önskvärt även i Ryssland och Ukraina. I Argentina uppges både skördenivå och kvalitetsnivå vara över förväntan. Regn i flera områden av Australien fördröjer skördearbetet och försämrar kvaliteten. Den australiensiska skörden väntas dock bli rekordhög med en volym om 28,3 miljoner ton, vilket ger utrymme för en export om nära 22 miljoner ton. Även en uppjustering av den kanadensiska skörden under veckan om drygt 1 miljon ton till 25,3 miljoner ton har pressat vetepriserna.

Produktionssiffrorna för vete fortsätter att justeras upp och det blir svårare och svårare att se stigande priser på vete. Vad som ytterligare talar för lägre priser framöver är att Argentina i veckan äntligen lyckades sälja 180.000 ton vete för leverans i februari till Egypten – konkurrensen har därmed ökat än mer.

Inte minst beroende av utvecklingen för den globala ekonomin kan vetepriserna fortsätta att falla ytterligare.

I dagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller vetet. Enligt en undersökning utförd av amerikanska Bloomberg förväntar sig marknaden ett utgående lager av vete i USA på 828 miljoner bushels, oförändrat sedan förra månaden. Globala vetelager beräknas däremot justeras upp något som följd av högre produktion i bland annat Australien, Kanada och Argentina.

Igår kunde nästa års veteskörd säkras på fortsatt relativt attraktiva nivåer på knappt SEK 1,70/kg på Chicago för leverans i december och på omkring SEK 1,60/kg på Matif för leverans i november.

Prisutveckling på vete - CBOT och Matif - Diagram

Majs

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned något sedan förra veckan. En uppjustering av den kinesiska majsproduktionen till 190 miljoner ton har varit en bidragande faktor till nedgången – och kan drastiskt minska kinas importbehov. En hög skörd av fodervete i Australien har även det gett press nedåt på majspriserna.

Japan, som är världens största importör av majs, uppges i veckan ha handlat 82.500 ton majs från Argentina – vilket ytterligare pressar de amerikanska majspriserna. De argentinska priserna ligger omkring $ 5/ton under de amerikanska priserna så fortsatt hård konkurrens väntas.
Inhemsk efterfrågan är fortsatt relativt hög och lagernivåerna är låga, vilket bör begränsa nedsidan. Dock fokuserar marknaden just nu på oron för den globala ekonomin och det är därför svårt att se stigande priser innan läget stabiliserat sig något. Försämrat väder i Sydamerika kan dock få priserna att återhämta sig något.

I dagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas små förändringar vad gäller majsen. Som följd av bland annat högre förväntningar på den kinesiska skörden väntas världsproduktionen justeras upp. Marknadens förväntning på utgående lager av majs i USA för säsongen 2011/12 är enligt en undersökning gjord av amerikanska Bloomberg i genomsnitt 843 miljoner bushels – oförändrat från förra månaden.

Prisutveckling på majs år 2011 - Diagram

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra veckan utan några större nyheter.

Det är torrare än normalt i både Brasilien och Argentina, vilket ger visst stöd åt sojapriser. Temperaturen uppges dock vara relativt låg vilket lindrar och än så länge är det något för tidigt för skäl till större oro. Men sojabönorna går mot en kritisk period för plantornas utveckling och läget kan snabbt förvärras – varför väderleken under den närmaste tiden kommer följas noga av marknaden.

USA:s exportsiffror var denna vecka en besvikelse, vilket gett viss press nedåt på priserna.

I dagens rapport från amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller de amerikanska sojabönorna. En undersökning utförd av amerikanska Bloomberg visar att den genomsnittliga förväntningen på utgående lager av sojabönor i USA säsongen 2011/12 är 205 miljoner bushels – upp 10 miljoner bushels som följd av minskad export.

Prisutveckling på¨sojabönor år 2011 - Diagram

Raps

Terminspriserna på raps har gått upp under den gångna veckan och stängde igår torsdag på den högsta nivån på 3 veckor.

Fundamentala faktorer ger fortfarande stöd till höga europeiska rapspriser, arealen har minskat samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark – inte minst från biodieselindustrin. Oro finns dessutom för utvintring i flera länder i Europa, främst i öst där temperaturerna fallit ned mot nollstrecket utan skyddande snölager för grödan.

Enligt officiella siffror från Kanada beräknas årets skörd av canola till rekordhöga 14,2 miljoner ton, klart högre än förra årets 12,8 miljoner ton. Trots detta har de kanadensiska priserna på canola stigit som följd av en ökad export.

Men rapsen kommer precis som övriga jordbruksprodukter påverkas starkt av utvecklingen för den globala ekonomin – vilket lär innebära lägre priser om läget förvärras ytterligare.

Raps - Diagram över prisutvecklingen under 2011

Maltkorn

Terminspriserna på maltkorn har gått upp något sedan förra veckan och visat sig fortsatt starka jämfört med övriga spannmålspriser.

Uppgången under veckan är delvis påverkad av kvalitetsrapporter för det danska maltkornet, som tycks bli ännu sämre än väntat. Trots sin relativt lilla areal och en stark inhemsk efterfrågan är Danmark en betydande exportör av maltkorn. En hög produktion i Australien och Argentina bör dock hindra en fortsatt uppgång.

Som vi tidigare skrivit anser vi att prissäkring av nästa års skörd kan göras på klart attraktiva prisnivåer på Matifbörsen, strax över SEK 2,00/kg. Med normalt väder under nästa år i Europa, och en normal skörd som följd, bör vi se fallande priser. EU:s totala maltkornsareal beräknas dessutom öka med omkring 5 procent.

Maltkorn - Prisutveckling år 2011 - Diagram

Kaffe

Kraftig nederbörd har rapporterats i de kaffeproducerande regionerna i Vietnam de senaste två veckorna och mer regn väntas. Detta har försenat hanteringen av bönorna och priset på kaffepriset har stigit ett par procent sedan i början av november. I förra veckan kunde vi ta del av rapporter om fallande kaffelager globalt för andra månaden i rad, en nedgång på 3,9 procent sen förra månaden.

Indiens export kan komma att dröja dels p.g.a. regn och dels därför att producenterna håller tillbaka något och väntar på att priset ska studsa upp. Det återstår att se i vilken utsträckning denna försening kommer att påverka priserna då Indien, Asiens största kaffeproducent, är en viktig exportör på denna marknad. Lägre produktion i Colombia väntas, även det som en följd av regnet. En något svagare dollar och en del spekulationer om skadade grödor i Brasilien kan komma att ge fortsatt stöd åt marknaden och vi kan komma att se kaffepriset stärkas något på kort sikt.

Kaffe terminskurva

Terminskurva för kaffe år 2011 - GrafGraf över kaffepriset

Kakao

Kakaopriset har fallit 20 procent sedan i början av november. Globalt överskott och lägre konsumtion av kakao fortsätter att hålla priserna nere. Producenterna i Elfenbenskusten är för tillfället inte villiga att sälja till dagens låga priser. Indonesiens export har stigit 70 procent på en månad och den främsta orsaken till detta är att landet halverat skatten till 5 procent i november från det dubbla en månad tidigare. Det rapporteras om att produktionen från Elfenbenskusten väntas bli 1,43 miljoner MT under 2011/2012, något högre än tidigare prognoser för samma period. Med dessa goda utsikter och med fortsatt gynnsamma väderförhållanden för produktionen i Västafrika kan kakaopriset komma att falla något ytterligare

Graf över kakaopriset år 2011

Bomull

Det globala bomullslagret fortsätter att stiga som följd av ökad produktion och fallande konsumtion. Produktionen väntas stiga 7,5 procent till 27 miljoner MT nästa år medan konsumtionen väntas falla till 4 års lägsta. Enligt USDA, väntas Kinas produktion öka för första gången på fyra år. Även Australiens produktion kan komma att stiga så mycket som 25 procent nu när vattentillgången förbättras. Det rapporteras även att Indiens export kan komma att stiga 14 procent. Under dessa förutsättningar är det ingen omöjlighet att priset kan komma att falla med 10-15 procent till slutet av nästa år

Prisutveckling på bomull år 2011 - Graf

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbanken Råvaruindex den 9 december 2011

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära