Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 9 december 2011

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetMarknaden har påverkats av samma faktorer som de föregående 18 månaderna; skuldkrisen i Europa . Europa och världen slits mellan hopp och förtvivlan och vi inväntar ny information från dagens toppmöte mellan kontinentens politiker. Vi anser att Tyskland spelar en huvudroll i hur krisen kommer lösas. Vår makroekonom Martin Enlund sammanfattar nedan Tysklands position (även kallad Merkelismen) så här:

De tre pelarna i Merkelismen (och dess problem inom parentes):

Problemtyngda länder måste städa i statsfinanserna genom åtstramning. Tyskland föregår med gott exempel. (Expansionär finanspolitisk åtstramning är mest en chimär. Alla länder sparar samtidigt påminner oss om ”sparandets paradox”: hejdå tillväxt.)

Periferin måste lösa konkurrenskrafts-problematik genom reformer. Tyskland föregår med gott exempel. (De andra länderna kommer aldrig ikapp och kan därför inte få någon kraftfull återhämtning på arbetsmarknaderna)

Inga finanspolitiska överföringar från kärnan / Tyskland till de problemtyngda länderna. (Bestående hög arbetslöshet i periferin skapar grogrund för folkligt missnöje och eventuellt EMU-utträde i framtiden)

Stålbillets

Sedan årsskiftet har spotpriset på stålbillets sjunkit med 1,46 %. Årshögsta (knappt 660 USD/mt) noterades i slutet av augusti. Sedan dess har priset fallit med 20 % och för närvarande handlas ståltbillets på 540 USD/mt.

Stålbillets handlas på London Metal Exchange (LME) och terminskurvan är, precis som metaller överlag, för tillfället uppåtlutande (contangolutning). Omsättning på av stålbilletspå LME har under årets första elva månader ökat med hela 30 %, jämfört med samma period i fjol. Det beror delvis på att fler aktörer börjat intressera sig för råvaran. Sedan slutet augusti följer prisutveckling på stålbillets och aluminium varandra väl. Båda metallerna kräver mycket energi och el- och energipriser är därför viktiga för prisbilden. Korrelationen mellan aluminium och stålbillets är knappt 77 %.

Korrelation mellan pris på aluminium och stålbillets

Steel bilet graf

Energi

Utsläppsrätterna har varit fortsatt volatila under veckan och handlade som lägst under 6.80 EUR/ton för att handla 7.55 just nu. Nuvarande pris ger inte mycket stöd till elpriserna, i alla fall om vi jämför med förra veckan (förra fredagen handlades rättigheterna till cirka 7.8). Som vi visade förra veckan ger 7 euro i utsläppskostnad ger ca 5 öre i påslag på elpriset. Våra industriella kunder har under veckan varit stora säljare av rättigheter, då de verkar sitta med ett överskott på grund av minskad industriell produktion.

Vi har ingen köp/sälj rekommendation för denna marknad, då prisbilden påverkas av faktorer såsom svåranalyserade politiska beslut. Se nedan för en graf över kontraktet för december 2011.

Prisutveckling på utsläppsrätter under 2011 - Diagram

Tittar vi på elmarknaden så ser det milda vädret ut att fortsätta cirka 10 dagar till. Ser vi till de längre prognoserna, så pekar de på något kallare väder men inget som kommer lyfta priserna dramatiskt. Vi har sett fler och fler industriella kunder som börjat titta på att säkra sin förbrukning på dessa nivåer. De tar risken att priset kan falla mer, men de tycker att en nivå runt 40-41 EUR för kalender 2012 och 2013 är långsiktigt goda nivåer.

Olja

Oljepriset föll på tisdag och onsdag på oro över att EU toppmötet inte kommer lösa skuldkrisen. Ytterligare prispress tillkom när Saudiarabien meddelade att de producerar rekordhöga 10 miljoner fat/dag. Oljepriset är ned 1.8% sedan förra veckan. Amerikanska råoljelager visade på en ny stor ökning. Lagren ökade med 1.3 miljoner, istället för förväntade -0.6 miljoner fat.

Lager och efterfrågan på olja i USA - Grafer

Ädelmetaller

Guld

Under den senaste tiden har inte guldpriset stått för några stora rörelser utan det har handlats i ett intervall kring 1750 USD/oz. Som lägst har guldpriset legat kring 1725 USD/oz. Sedan årsskiftet har guldpriset fortfarande stigit med cirka 20 % och sedan toppnoteringen den sjätte september har priset sjunkit med 10 %.

Under den senaste tiden har guldpriset, trots sin status som ”safehaven tillgång”, fallit i samband med att börserna fallit. Det finns flera anledningar till detta, dels har priset på guld under det senaste halvåret varit rekordhögt, en prisnedgång kan därför ses som en normalisering. Dessutom, i samband med börsfall, har dollarn tenderat att stärkas i relation till euron. En starkare dollar påverkar ofta guldpriset negativt. Ett tredje argument för att börsnedgångar triggar guldprisfall är det faktum att investerare valt att sälja guldinnehav med vinst, för att täcka förluster i andra tillgångsslag, samt för att ha möjlighet att utöka sitt likvida kapital som kan användas som säkerheter för derivatpositioner.

Silver

Sedan det stora prisfallet den 22-23 september har silverpriset handlat i ett intervall mellan 30 och 35 USD/oz. Sedan årets början har silverpriset stigit med cirka 6 %. Korrelationen mellan guld- och silverpriset är i skrivande stund ca 41,5 %. Om man tittar tillbaka på den senaste 10-årsperioden, har korrelation mellan guld och silver varit allt mellan -0,1 % till 0,99 %.

Platina

Sedan årsskiftet har platinapriset sjunkit med 14,28 %. Den senaste veckan har priset fallit med 1,25 %. Prisskillnaden mellan platina och guld har under den senaste tiden förändrats radikalt. Historiska sett har platina alltid varit dyrare än guld. Men för första gången på 26 år har nu guldet blivit dyrare. En orsak till att platina blivit relativt billigt, beror på att den sydafrikanska randen försvagats kraftigt. Det har inneburit att marginalkostnaden för produktionen i Sydafrika, som står för 75 % av världsproduktionen, har minskat. I normala fall leder ett lägre pris till att producenter med höga kostnader avbryter sin produktion, vilket i sin tur leder till fallande utbud och därmed ett högre pris. Men eftersom 75 % av all platina utvinns i Sydafrika har den svaga randen lett till att trots det kraftigt prisfallet i dollartermer, har producenterna ändå kunna få bra betalt i randtermer.

Platina används som även i katalysatorer på dieselbilar. Dieselbilar används i stor utsträckning i euroområdet och platinapriset har därför reagerat negativt på sämre makrodata från eurozonen. Med fortsatta oroligheter i euroområdet talar en heldel för att platina även fortsättningsvis kommer handlas relativt billigt.

Palladium

Priset på palladium har sedan årsskiftet fallit med 14,5 %. De senaste två veckorna har dock den nedåtgående trenden brutits. Förra veckan steg priset med 13 % och denna vecka har priset gått upp med ytterligare 6,5 %. Detta beror på rapporter om att bilförsäljningen i USA varit bättre än väntat för november månad. Palladium används framförallt i katalysatorer på bensinbilar.

Softs

Softs (mjuka råvaror) - Prisutveckling år 2011 - Tabell

Vete

Vetepriset på Matif har gått upp något sedan förra torsdagens stängningskurs, medan vetet i Chicago fortsatt ned.

Det har fallit en del snö på det amerikanska höstvetet, vilket är klart positivt inför vintern. Mer snö vore klart önskvärt även i Ryssland och Ukraina. I Argentina uppges både skördenivå och kvalitetsnivå vara över förväntan. Regn i flera områden av Australien fördröjer skördearbetet och försämrar kvaliteten. Den australiensiska skörden väntas dock bli rekordhög med en volym om 28,3 miljoner ton, vilket ger utrymme för en export om nära 22 miljoner ton. Även en uppjustering av den kanadensiska skörden under veckan om drygt 1 miljon ton till 25,3 miljoner ton har pressat vetepriserna.

Produktionssiffrorna för vete fortsätter att justeras upp och det blir svårare och svårare att se stigande priser på vete. Vad som ytterligare talar för lägre priser framöver är att Argentina i veckan äntligen lyckades sälja 180.000 ton vete för leverans i februari till Egypten – konkurrensen har därmed ökat än mer.

Inte minst beroende av utvecklingen för den globala ekonomin kan vetepriserna fortsätta att falla ytterligare.

I dagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller vetet. Enligt en undersökning utförd av amerikanska Bloomberg förväntar sig marknaden ett utgående lager av vete i USA på 828 miljoner bushels, oförändrat sedan förra månaden. Globala vetelager beräknas däremot justeras upp något som följd av högre produktion i bland annat Australien, Kanada och Argentina.

Igår kunde nästa års veteskörd säkras på fortsatt relativt attraktiva nivåer på knappt SEK 1,70/kg på Chicago för leverans i december och på omkring SEK 1,60/kg på Matif för leverans i november.

Prisutveckling på vete - CBOT och Matif - Diagram

Majs

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned något sedan förra veckan. En uppjustering av den kinesiska majsproduktionen till 190 miljoner ton har varit en bidragande faktor till nedgången – och kan drastiskt minska kinas importbehov. En hög skörd av fodervete i Australien har även det gett press nedåt på majspriserna.

Japan, som är världens största importör av majs, uppges i veckan ha handlat 82.500 ton majs från Argentina – vilket ytterligare pressar de amerikanska majspriserna. De argentinska priserna ligger omkring $ 5/ton under de amerikanska priserna så fortsatt hård konkurrens väntas.
Inhemsk efterfrågan är fortsatt relativt hög och lagernivåerna är låga, vilket bör begränsa nedsidan. Dock fokuserar marknaden just nu på oron för den globala ekonomin och det är därför svårt att se stigande priser innan läget stabiliserat sig något. Försämrat väder i Sydamerika kan dock få priserna att återhämta sig något.

I dagens rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas små förändringar vad gäller majsen. Som följd av bland annat högre förväntningar på den kinesiska skörden väntas världsproduktionen justeras upp. Marknadens förväntning på utgående lager av majs i USA för säsongen 2011/12 är enligt en undersökning gjord av amerikanska Bloomberg i genomsnitt 843 miljoner bushels – oförändrat från förra månaden.

Prisutveckling på majs år 2011 - Diagram

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor i Chicago är i stort sett oförändrade sedan förra veckan utan några större nyheter.

Det är torrare än normalt i både Brasilien och Argentina, vilket ger visst stöd åt sojapriser. Temperaturen uppges dock vara relativt låg vilket lindrar och än så länge är det något för tidigt för skäl till större oro. Men sojabönorna går mot en kritisk period för plantornas utveckling och läget kan snabbt förvärras – varför väderleken under den närmaste tiden kommer följas noga av marknaden.

USA:s exportsiffror var denna vecka en besvikelse, vilket gett viss press nedåt på priserna.

I dagens rapport från amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller de amerikanska sojabönorna. En undersökning utförd av amerikanska Bloomberg visar att den genomsnittliga förväntningen på utgående lager av sojabönor i USA säsongen 2011/12 är 205 miljoner bushels – upp 10 miljoner bushels som följd av minskad export.

Prisutveckling på¨sojabönor år 2011 - Diagram

Raps

Terminspriserna på raps har gått upp under den gångna veckan och stängde igår torsdag på den högsta nivån på 3 veckor.

Fundamentala faktorer ger fortfarande stöd till höga europeiska rapspriser, arealen har minskat samtidigt som efterfrågan är fortsatt stark – inte minst från biodieselindustrin. Oro finns dessutom för utvintring i flera länder i Europa, främst i öst där temperaturerna fallit ned mot nollstrecket utan skyddande snölager för grödan.

Enligt officiella siffror från Kanada beräknas årets skörd av canola till rekordhöga 14,2 miljoner ton, klart högre än förra årets 12,8 miljoner ton. Trots detta har de kanadensiska priserna på canola stigit som följd av en ökad export.

Men rapsen kommer precis som övriga jordbruksprodukter påverkas starkt av utvecklingen för den globala ekonomin – vilket lär innebära lägre priser om läget förvärras ytterligare.

Raps - Diagram över prisutvecklingen under 2011

Maltkorn

Terminspriserna på maltkorn har gått upp något sedan förra veckan och visat sig fortsatt starka jämfört med övriga spannmålspriser.

Uppgången under veckan är delvis påverkad av kvalitetsrapporter för det danska maltkornet, som tycks bli ännu sämre än väntat. Trots sin relativt lilla areal och en stark inhemsk efterfrågan är Danmark en betydande exportör av maltkorn. En hög produktion i Australien och Argentina bör dock hindra en fortsatt uppgång.

Som vi tidigare skrivit anser vi att prissäkring av nästa års skörd kan göras på klart attraktiva prisnivåer på Matifbörsen, strax över SEK 2,00/kg. Med normalt väder under nästa år i Europa, och en normal skörd som följd, bör vi se fallande priser. EU:s totala maltkornsareal beräknas dessutom öka med omkring 5 procent.

Maltkorn - Prisutveckling år 2011 - Diagram

Kaffe

Kraftig nederbörd har rapporterats i de kaffeproducerande regionerna i Vietnam de senaste två veckorna och mer regn väntas. Detta har försenat hanteringen av bönorna och priset på kaffepriset har stigit ett par procent sedan i början av november. I förra veckan kunde vi ta del av rapporter om fallande kaffelager globalt för andra månaden i rad, en nedgång på 3,9 procent sen förra månaden.

Indiens export kan komma att dröja dels p.g.a. regn och dels därför att producenterna håller tillbaka något och väntar på att priset ska studsa upp. Det återstår att se i vilken utsträckning denna försening kommer att påverka priserna då Indien, Asiens största kaffeproducent, är en viktig exportör på denna marknad. Lägre produktion i Colombia väntas, även det som en följd av regnet. En något svagare dollar och en del spekulationer om skadade grödor i Brasilien kan komma att ge fortsatt stöd åt marknaden och vi kan komma att se kaffepriset stärkas något på kort sikt.

Kaffe terminskurva

Terminskurva för kaffe år 2011 - GrafGraf över kaffepriset

Kakao

Kakaopriset har fallit 20 procent sedan i början av november. Globalt överskott och lägre konsumtion av kakao fortsätter att hålla priserna nere. Producenterna i Elfenbenskusten är för tillfället inte villiga att sälja till dagens låga priser. Indonesiens export har stigit 70 procent på en månad och den främsta orsaken till detta är att landet halverat skatten till 5 procent i november från det dubbla en månad tidigare. Det rapporteras om att produktionen från Elfenbenskusten väntas bli 1,43 miljoner MT under 2011/2012, något högre än tidigare prognoser för samma period. Med dessa goda utsikter och med fortsatt gynnsamma väderförhållanden för produktionen i Västafrika kan kakaopriset komma att falla något ytterligare

Graf över kakaopriset år 2011

Bomull

Det globala bomullslagret fortsätter att stiga som följd av ökad produktion och fallande konsumtion. Produktionen väntas stiga 7,5 procent till 27 miljoner MT nästa år medan konsumtionen väntas falla till 4 års lägsta. Enligt USDA, väntas Kinas produktion öka för första gången på fyra år. Även Australiens produktion kan komma att stiga så mycket som 25 procent nu när vattentillgången förbättras. Det rapporteras även att Indiens export kan komma att stiga 14 procent. Under dessa förutsättningar är det ingen omöjlighet att priset kan komma att falla med 10-15 procent till slutet av nästa år

Prisutveckling på bomull år 2011 - Graf

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbanken Råvaruindex den 9 december 2011

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära