Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 7 februari 2014

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Veckans råvarubrev från HandelsbankenRåvaror allmänt: Oron tilltar

De senaste veckornas tumultartade utveckling i utvecklingsekonomierna har denna vecka spetsats till av att USA:s inköpschefsindex, ISM, föll dramatiskt i januari. Även fredagens non-farm payrolls överraskade negativt med 113 000 nya jobb mot väntade 180 000. Tillsammans med Kinas avmattning hjälper det föga att data i Europa har fortsatt bra. Investerare har helt plötsligt fått mycket ny oro att fundera över.

Endast tre gånger sedan 1990 har ISM fallit med mer än 5 enheter (5,2 i januari), vid varje tillfälle (2001, 2008, 2011) har ISM rättvist förutspått en inbromsning i konjunkturen. Det återstår att se hur februarisiffran kommer ut i mars före vi vet hur det blir denna gång. Om detta är startskottet på en ny besvikelse för återhämtningen kommer snart Fed under luppen. Vägen dit kantas dock av fallande marknader. Senaste åren har visat att råvaror också upplevt fallande priser när risktillgångar handlats ner.

Även om den kinesiska utvecklingen behöver lite tid efter nyårsfirandet för att dömas tror vi att uppsidan i drakens revir är liten. Tillväxtmålet för 2014 ska annonseras i mars men redan har 9 av de 22 provinserna annonserat lägre mål än under 2013. Tillsammans med de finansiella riskerna som nyligen blossat upp lägger de tillväxtkostande reformbehoven locket på för starkare efterfrågan på råvaror.

Handelsbankens råvaruindex

Basmetaller: Uppgångar, trots svagt Kina

Kina fortsätter att leverera svag data, inköpschefsindex för både tjänste- och tillverkningsindustrin föll under januari från föregående månad, i linje med vad marknaden förväntat sig. Trots svag data från både Kina och USA har metallerna klättrat uppåt under veckan. Zink sticker ut med sina 2,2 % medan övriga ligger runt procenten.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Japans största zinkproducent, Mitsui Mining & Smelting CO., höjer sina priser med 70 % för internationella köpare på grund av ökad efterfrågan från Kina. Globala produktionen väntas stramas åt under 2014 vilket ger stöd till priset. Zinklager på LME har fallit drastiskt under hösten och fortsätter att falla även efter årsskiftet, ned 11 % YTD.

Nickelpriset stöds fortsatt av exportförbudet i Indonesien och är den metall vi tror mest på. I övrigt håller vi en neutral vy för basmetallssektorn där vi ser uppsidan som begränsad då Kinas efterfrågan på metallen inte räcker till.

Zink- och nickelgrafer

Låga prisnivåer, exportstopp av oförädlad nickelmalm från Indonesien och det faktum att 40 % av gruvorna går med förlust på dagens prisnivå. Vi tror på: LONG NICKEL H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetaller: Emerging markets oro ger stöd

Den gångna veckan har präglats av fortsatt osäkerhet runt emerging markets, men både börser och valutor har återhämtat sig ganska bra. Trots detta har guldet – och i än högre grad ”lillebrorsan” silvret – stärkt sig. Guldet har i skrivande stund stärkts med 1,5 procent, och silver med nära 4 procent. Även platina och palladium har stigit, så hela ädelmetallsektorn har presterat bra – trots att riskaptiten återhämtat sig under veckan.

Även flödet till ETF-marknaden (för guld) är lätt positivt. Vi ser allt det som – om än litet – tecken på att vår nyligen påtagna positiva syn på ädelmetallsektorn. Vi tror alltjämt att konsensus runt guldet nu är negativt, och därmed positioneringen, och ser vi förnyad oro kring emerging markets så finns god potential för prisstegringar på samtliga ädelmetaller.

Guld och silver på Comex

Efter en lång tid av negativ vy för guldet har vi bytt fot och tror på stigande pris. Vi tror på: LONG GULD H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Energi: Strejk vid oljeterminaler i Frankrike

Oljemarknaden stärks marginellt under veckan där en svagare dollar, strejk vid oljeterminaler i Frankrike samt en något stramare marknad för Nordsjöolja är några bidragande faktorer. Veckans amerikanska lagersiffror (se nedan) planar ut något för både råolja och bensin men heating oil faller i samband med den stränga kylan i Nordamerika.

I övrigt har det varit mest fokus på gasmarknaden som stiger väldigt kraftigt då kylan ser ut att bita sig fast under resten av februari. Brentoljan handlas i stort sett oförändrat över de senaste tre åren, i snitt 110.01 år 2011 och 111.68 år 2012 samt 108.70 år 2013, och vi har svårt att se vad som skall driva den ur detta intervall. Vår vy står därför fast, nivåer kring 106 är köpvärda med tanke på en ständigt närvarande oro kring MENA:s oljeproducerande länder. Däremot får man se potentialen på uppsidan som begränsad till en ca 4-5 dollar eftersom marknaden är i bra balans, USA producerar på höga nivåer samtidigt som utbudssituationen i Libyen ser ut att förbättras ytterligare.

För elen öppnade veckan starkt för de korta kontrakten, för att sedan backa tillbaka efter blötare prognoser.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vintern verkar dröja och prognoserna visar på fortsatt milt väder med plusgrader och en nederbörd om 6,5 TWh väntas. Veckans snackis är utsläppsrätterna som haft en fantastisk utveckling och som stigit ytterligare 20 procent på bara en vecka (40 procent senaste månaden). Igår torsdag röstade man äntligen ja till att korta ner processen på backloading, som innebär att man drar tillbaka 400 miljoner rätter redan i år. Vi seren begränsad risk på uppsidan för utsläppsrätterna då det nu i huvudsak återstår ett godkännande av processen. Det milda vädret fortsätter att hålla priserna på både kol och gas nere. Kolet finner stöd efter att världens största kolexporthamn Richards Bay haft svårt att få ut tonnage då man dragits med problem kring elförsörjning hela januari. Detta förväntas vara åtgärdat under veckan som kommer.

Oljelager i USA

Vi tror att det kommer ges möjligheter till god avkastning i denna range-baserade handel där oljan är köpvärd var gång den kommer ned på lägre nivåer. Vi tror på: LONG OLJA H

Livsmedel: Risk för utvintring är inte över

Priset på vete har gått upp under veckan dels på grund av att en del av USA:s höstveteregioner har upplevt kallt väder vilket skapat viss oro för utvintring. I mitten av nästa vecka väntas dock varmare väder igen. Nederbörd önskas innan grödan kommer ur vintervilan då stora delar är relativt torra. EU är milt och ganska blött, torrare i öst, och utan oro för grödorna som uppges vara i gott skick.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rysslands jordbruksminister meddelade i veckan att på 95,5 procent av den höstsådda arealen är grödorna i gott eller i tillfredställande skick. Fina grödor alltså men glöm inte att arealen är omkring 10 procent mindre än året innan som följd av dåligt väder vid tid för sådd – vilket spås kunna kompenseras delvis av en ökad vårsådd. Ukraina har blivit lite varmare igen och även fått lite mer snö och risken för eventuell utvintring bedöms som liten. Det finns gott om vete (och annan spannmål) att tillgå i världen, dock försvåras tillgången av ganska stora logistikproblem – inte minst i Kanada som har svårt att få tågvagnar och andra transportsystem att klara av den stora skörden. Logistikproblem och fortfarande viss oro för utvintring begränsar för tillfället möjligheten till fallande priser. De grödor som såtts för skörd senare i år är dock i stort sett överallt i gott skick och vi tror det kommer krävas något lite mer allvarligt väderproblem för att inte trenden med fallande priser ska fortsätta. Vi håller en neutral vy för livsmedelssektorn där vi är neutrala till jordbruksprodukterna men positiva till de exotiska (apelsin juice, kakao, kaffe).

Vete Matif Mars 2014

Vi ser allvarligt på bakteriesjukdomen som härjar i Florida och ökad spridning hotar att slå ut apelsinträden i år framöver. Vi tror på: BULL APELS X2 H

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex

*Uppdaterade vikter från 29 november 2013
Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära