Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 5 april 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Motig vecka för risktillgångar

Veckan har varit motig för risktillgångar i Europa. Den QE drivna amerikanska börsen fortsätter däremot att driva på konsumtionen i USA trots skattehöjningar. Inköpschefsindex i USA kom in på förvånansvärt låga nivåer och väcker vår oro för att vi missat något tecken i den till synes starka amerikanska återhämtningen. Den låga siffran var också en påminnelse om att USA haft ett starkt säsongsmönster där våren varit en besvikelse under de senaste åren. Under fredagen publicerades non-farm payrolls som visade på färre antal sysselsatta i USA (utanför jordbrukssektorn) än väntat vilket fick bland annat stärkte guldet och försvagade dollarn.

Även från Kina kom inköpschefsindex och denna var visserligen på 12 månaders högsta men fortfarande bara något över 50 strecket. Vi vill se det kinesiska indexet klättra upp mot 52-53 för att säga att återhämtningen där står på säker mark. Investeringar och konsumtion ser dock bra ut men kinaråvaror tyngs av myndigheternas ambitioner att begränsa prisuppgångar i fastigheter. Vår makrosyn på ett Kina i återhämtning är dock intakt och första kvartalets kinadata är alltid svårtolkad på grund av nyårsledigheten.

Efter den senaste tidens nedgångar på majs, vete och soja justerar vi vår vy för livsmedel till neutral.

Handelsbanken råvaruindex 5 april 2013

Basmetallerna

Svag vecka för metallerna

Basmetallerna lägger en vecka bakom sig med återigen fallande priser. Volatila metallen nickel föll med 3,4 % medan koppar och aluminium tappade ca 2 % vardera. Veckans inköpschefsindex från Kina gav visst stöd men motarbetades av ytterligare uttalanden från myndigheterna om att begränsa prisuppgångarna på fastighetsmarknaden. Basmetallerna är tekniskt sett översålda och vi väntar oss en rekyl uppåt ganska snart.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

I Chile, världens största producent, pågår sedan den 16:e mars en strejk bland hamnarbetarna vilken stoppar upp 9000 ton koppar varje dag. Kopparexporten har därmed minskat med 60 %. Samtidigt förbereder sig arbetarna i BHP Billiton och Anglo Americans koppargruvor för protester för förbättrade arbetsvillkor.

Metallerna tyngs fortsatt höga av lagernivåer (LME:s) där koppar och nickel ligger på historiskt höga nivåer.

Kopparpris och LME-lager

Trots nedgången under veckan tror vi på högre priser på basmetaller och ser istället möjlighet till ”buy on dip”. Vi tror på: BASMET H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ädelmetaller

Vi tror fortsatt på lägre guld

I veckan skickade vi ut ett trading case där vi följde upp vår tro på lägre guld. Under 2012 nådde guld sin högsta nivå 1794 USD/oz den 4e oktober när QE3 yran var som värst. Därefter har guldet hamnat i en fallande trend. Sedan vi initierade en handelsidé på fallande guld i mitten av februari har guldet fallit. Under mitten av mars kom dock ett trendbrott när oron kring Cypern åter väckte guldets klassiska status som en säker hamn vid oro i det finansiella systemet. Den oron har nu dragit förbi efter att risken för spridningseffekter till övriga svaga länder i Sydeuropa verkar låga.

Den globala återhämtningen sprider sig och den urstarka börsen driver investerare ut ur defensiva positioner såsom guld. Under februari och mars har guld motsvarande 6 % av en årsproduktion i gruvorna sålts ut av ETF-investerare. Guld är den mest tekniskt handlade råvaran. Nu har guldet åter börjat falla och står på ett mycket viktigt stöd på 1550 med fallhöjden ner till 1450. Uppåt tycker vi att en stopp på 1585 är att rekommendera. Denna strategi lämpar sig väl för en hävstångsprodukt då målkurs och stop ligger relativt snävt. För vår långsiktiga tro på ett lägre guldpris lämpar sig GULD S H, utan hävstång bäst.

Guldpris i negativ trend

Starkare dollar och högre räntor blir utmanande för guldet samtidigt som inflationen väntas vara låg under året. Vi tror på: GULD S H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Energi

El – en av de bästa råvarorna i år!

Oljan är fortsatt rangehandlad och föll under veckan efter att amerikanska lagersiffror ökat mot förväntan samtidigt som amerikanska sysselsättningssiffror kom in klart under förväntan. Vi har en tro på försiktigt högre oljepriser baserat på att OPEC försvarar prisintervallet 100-110 USD och en allt bättre världskonjunktur. Vi räknar således med att marknaden värderar detta som intressanta nivåer kliva in i olja igen.

El har varit en av de bästa råvarorna under året (+10%) och vi fortsätter tro på högre priser. Det har varit en väldigt torr väderlek under de två veckor som gått med lågt inflöde till vattenmagasinen och energibalansen har minskat ytterligare 2 TWh till -14TWh mot normal år (se blått nedan) samtidigt som det varit väldigt kallt för året.

Oljepriset och energibalansen

Den råvarugrupp som är mest beroende av den globala konjunkturen är Energi och med en starkare konjunktur ser vi positivt på utvecklingen för denna sektor. Vi tror på: ENERGI H

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Livsmedel

Vi byter vy till neutral

Vi har länge haft en starkt negativ syn på jordbruksråvarorna soja, vete och majs efter fjolårets svåra torka i USA som drev upp priserna rejält. Priserna har sedan långsamt fallit i takt med att vi har närmat oss det nya odlingsåret. Precis före påsk kom amerikanska jordbruksdepartementet med sin kvartalsrapport som visade på större lager än väntat. Störst skillnad var det för majsen som visade på 7 % större lager än väntat (5,4 miljoner bushel mot förväntade 5 miljoner). På två dagar föll priset på majs 14 % och är nu nere på nivåer före torkan. På kort sikt tror vi därför att risken för ytterligare ras är begränsad och byter syn på livsmedel till neutral. Det europeiska vetet (som är underliggande till våra certifikat) behåller sin styrka då kall väderlek försvårar för pågående vårsådd och även försenar utvecklingen för höstgrödorna. Mot hösten, givet en normal sommar, bör vi dock få se lägre vetepris med upptill 15-18%.

Kaffe (SHB Coffee) är den råvara i vårt råvaruindex som fallit mest sen årsskiftet (-12 %). Det finns fortfarande gott om kaffe på marknaden efter förra årets rekordskördar, dessutom ligger skörden i Brasilien ett par månader bort där fortsatt höga skördar väntas. Under senare delen av mars månad har vi sett en liten uppgång som följd av att Kenya minskat sin export av kaffebönor med 15 procent till länder som Tyskland, Sverige och USA. Dessutom visade siffror som kom i veckan på 17 procent lägre export än vid samma period tidigare år från Guatemala p. g. a. svampsjukdomarna som drabbat stora delar av Centralamerika. Under förutsättning att vi får ett normalt år utan dramatiska väderproblem och fortsatt goda skördar från de stora kaffeproducerande länderna ser vi priset på Arabica–kaffet att komma ligga på dagens nivåer fram till efter skörd.

Majspriset år 2012 - 2013

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 5 april 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
4 Kommentarer

1 kommentar

 1. Karl

  6 april, 2013 vid 04:45

  Hur ser inpå tillgångslaget el bull? Dvs hur kommer detta med stigande elpris korrelera mot framtida kontrakt?

  • Redaktionen

   8 april, 2013 vid 09:43

   Det är en mycket bra fråga. Nu tror jag inte vi har någon från Handelsbanken här bevakar kommentarerna. Men från oss på Råvarumarknaden.se så är vi inte tillräckligt kunniga för att ge ett säkert svar. Det enklaste svaret är att det inte har någon direkt påverkan, eftersom Bull El gäller kommande kvartals pris. Men om det högre priset just nu beror på ökad användning, och att ökningen täcks genom att använda vattenreserverna, ja då påverkar det ju. Vårt bästa råd är att du läser analyserna från SHB, SEB och Modity som vi publicerar, tillsammans borde de ge en bra guidning.

 2. Ola

  8 april, 2013 vid 09:22

  Hej
  Vad betyder att oljan är rangehandlad?
  mvh
  Ola

  • Redaktionen

   8 april, 2013 vid 09:56

   Jag kan bara anta vad Handelsbanken menade, men range borde kunna översättas med spann. Dvs oljan har handlats inom ett prisspann, inga större avvikelser varken uppåt eller nedåt.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära