Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 5 april 2013

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Motig vecka för risktillgångar

Veckan har varit motig för risktillgångar i Europa. Den QE drivna amerikanska börsen fortsätter däremot att driva på konsumtionen i USA trots skattehöjningar. Inköpschefsindex i USA kom in på förvånansvärt låga nivåer och väcker vår oro för att vi missat något tecken i den till synes starka amerikanska återhämtningen. Den låga siffran var också en påminnelse om att USA haft ett starkt säsongsmönster där våren varit en besvikelse under de senaste åren. Under fredagen publicerades non-farm payrolls som visade på färre antal sysselsatta i USA (utanför jordbrukssektorn) än väntat vilket fick bland annat stärkte guldet och försvagade dollarn.

Även från Kina kom inköpschefsindex och denna var visserligen på 12 månaders högsta men fortfarande bara något över 50 strecket. Vi vill se det kinesiska indexet klättra upp mot 52-53 för att säga att återhämtningen där står på säker mark. Investeringar och konsumtion ser dock bra ut men kinaråvaror tyngs av myndigheternas ambitioner att begränsa prisuppgångar i fastigheter. Vår makrosyn på ett Kina i återhämtning är dock intakt och första kvartalets kinadata är alltid svårtolkad på grund av nyårsledigheten.

Efter den senaste tidens nedgångar på majs, vete och soja justerar vi vår vy för livsmedel till neutral.

Handelsbanken råvaruindex 5 april 2013

Basmetallerna

Svag vecka för metallerna

Basmetallerna lägger en vecka bakom sig med återigen fallande priser. Volatila metallen nickel föll med 3,4 % medan koppar och aluminium tappade ca 2 % vardera. Veckans inköpschefsindex från Kina gav visst stöd men motarbetades av ytterligare uttalanden från myndigheterna om att begränsa prisuppgångarna på fastighetsmarknaden. Basmetallerna är tekniskt sett översålda och vi väntar oss en rekyl uppåt ganska snart.

I Chile, världens största producent, pågår sedan den 16:e mars en strejk bland hamnarbetarna vilken stoppar upp 9000 ton koppar varje dag. Kopparexporten har därmed minskat med 60 %. Samtidigt förbereder sig arbetarna i BHP Billiton och Anglo Americans koppargruvor för protester för förbättrade arbetsvillkor.

Metallerna tyngs fortsatt höga av lagernivåer (LME:s) där koppar och nickel ligger på historiskt höga nivåer.

Kopparpris och LME-lager

Trots nedgången under veckan tror vi på högre priser på basmetaller och ser istället möjlighet till ”buy on dip”. Vi tror på: BASMET H

Ädelmetaller

Vi tror fortsatt på lägre guld

I veckan skickade vi ut ett trading case där vi följde upp vår tro på lägre guld. Under 2012 nådde guld sin högsta nivå 1794 USD/oz den 4e oktober när QE3 yran var som värst. Därefter har guldet hamnat i en fallande trend. Sedan vi initierade en handelsidé på fallande guld i mitten av februari har guldet fallit. Under mitten av mars kom dock ett trendbrott när oron kring Cypern åter väckte guldets klassiska status som en säker hamn vid oro i det finansiella systemet. Den oron har nu dragit förbi efter att risken för spridningseffekter till övriga svaga länder i Sydeuropa verkar låga.

Den globala återhämtningen sprider sig och den urstarka börsen driver investerare ut ur defensiva positioner såsom guld. Under februari och mars har guld motsvarande 6 % av en årsproduktion i gruvorna sålts ut av ETF-investerare. Guld är den mest tekniskt handlade råvaran. Nu har guldet åter börjat falla och står på ett mycket viktigt stöd på 1550 med fallhöjden ner till 1450. Uppåt tycker vi att en stopp på 1585 är att rekommendera. Denna strategi lämpar sig väl för en hävstångsprodukt då målkurs och stop ligger relativt snävt. För vår långsiktiga tro på ett lägre guldpris lämpar sig GULD S H, utan hävstång bäst.

Guldpris i negativ trend

Starkare dollar och högre räntor blir utmanande för guldet samtidigt som inflationen väntas vara låg under året. Vi tror på: GULD S H

Energi

El – en av de bästa råvarorna i år!

Oljan är fortsatt rangehandlad och föll under veckan efter att amerikanska lagersiffror ökat mot förväntan samtidigt som amerikanska sysselsättningssiffror kom in klart under förväntan. Vi har en tro på försiktigt högre oljepriser baserat på att OPEC försvarar prisintervallet 100-110 USD och en allt bättre världskonjunktur. Vi räknar således med att marknaden värderar detta som intressanta nivåer kliva in i olja igen.

El har varit en av de bästa råvarorna under året (+10%) och vi fortsätter tro på högre priser. Det har varit en väldigt torr väderlek under de två veckor som gått med lågt inflöde till vattenmagasinen och energibalansen har minskat ytterligare 2 TWh till -14TWh mot normal år (se blått nedan) samtidigt som det varit väldigt kallt för året.

Oljepriset och energibalansen

Den råvarugrupp som är mest beroende av den globala konjunkturen är Energi och med en starkare konjunktur ser vi positivt på utvecklingen för denna sektor. Vi tror på: ENERGI H

Livsmedel

Vi byter vy till neutral

Vi har länge haft en starkt negativ syn på jordbruksråvarorna soja, vete och majs efter fjolårets svåra torka i USA som drev upp priserna rejält. Priserna har sedan långsamt fallit i takt med att vi har närmat oss det nya odlingsåret. Precis före påsk kom amerikanska jordbruksdepartementet med sin kvartalsrapport som visade på större lager än väntat. Störst skillnad var det för majsen som visade på 7 % större lager än väntat (5,4 miljoner bushel mot förväntade 5 miljoner). På två dagar föll priset på majs 14 % och är nu nere på nivåer före torkan. På kort sikt tror vi därför att risken för ytterligare ras är begränsad och byter syn på livsmedel till neutral. Det europeiska vetet (som är underliggande till våra certifikat) behåller sin styrka då kall väderlek försvårar för pågående vårsådd och även försenar utvecklingen för höstgrödorna. Mot hösten, givet en normal sommar, bör vi dock få se lägre vetepris med upptill 15-18%.

Kaffe (SHB Coffee) är den råvara i vårt råvaruindex som fallit mest sen årsskiftet (-12 %). Det finns fortfarande gott om kaffe på marknaden efter förra årets rekordskördar, dessutom ligger skörden i Brasilien ett par månader bort där fortsatt höga skördar väntas. Under senare delen av mars månad har vi sett en liten uppgång som följd av att Kenya minskat sin export av kaffebönor med 15 procent till länder som Tyskland, Sverige och USA. Dessutom visade siffror som kom i veckan på 17 procent lägre export än vid samma period tidigare år från Guatemala p. g. a. svampsjukdomarna som drabbat stora delar av Centralamerika. Under förutsättning att vi får ett normalt år utan dramatiska väderproblem och fortsatt goda skördar från de stora kaffeproducerande länderna ser vi priset på Arabica–kaffet att komma ligga på dagens nivåer fram till efter skörd.

Majspriset år 2012 - 2013

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex 5 april 2013

Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
4 Kommentarer

4 Comments

 1. Karl

  6 april, 2013 vid 04:45

  Hur ser inpå tillgångslaget el bull? Dvs hur kommer detta med stigande elpris korrelera mot framtida kontrakt?

  • Redaktionen

   8 april, 2013 vid 09:43

   Det är en mycket bra fråga. Nu tror jag inte vi har någon från Handelsbanken här bevakar kommentarerna. Men från oss på Råvarumarknaden.se så är vi inte tillräckligt kunniga för att ge ett säkert svar. Det enklaste svaret är att det inte har någon direkt påverkan, eftersom Bull El gäller kommande kvartals pris. Men om det högre priset just nu beror på ökad användning, och att ökningen täcks genom att använda vattenreserverna, ja då påverkar det ju. Vårt bästa råd är att du läser analyserna från SHB, SEB och Modity som vi publicerar, tillsammans borde de ge en bra guidning.

 2. Ola

  8 april, 2013 vid 09:22

  Hej
  Vad betyder att oljan är rangehandlad?
  mvh
  Ola

  • Redaktionen

   8 april, 2013 vid 09:56

   Jag kan bara anta vad Handelsbanken menade, men range borde kunna översättas med spann. Dvs oljan har handlats inom ett prisspann, inga större avvikelser varken uppåt eller nedåt.

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The cuts are for real and are already bullishly impacting the market

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Thumbs down was first reaction by financial market. The market gave the decision from the latest OPEC+ meeting an unexpectedly bearish reception. Yes, it was an unusual type of decision as well as the form of the communication. It was individual, ’voluntary’ cuts rather than a wide OPEC+ based decision with cuts divided pro-rate across the group. The communication of these cuts were not done by the OPEC secretariat as is usual but rather by the individual energy ministers who committed to cuts. All this gave the decision an airy feel with the sense that ’voluntary’ meant kind of ’maybe’ instead of real commitments. Further that the group is no longer tied properly together with no solid unanimous decision. It all summed up to ’thumbs down’ by the financial market and the price fell.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The cuts are real and ’voluntary’ doesn’t mean ’maybe’. These ’voluntary’ committed cuts are no less firm commitments and no less real than the current voluntary cut by Saudi Arabia which continues to hold its production at 9.0 m b/d vs a normal 10 m b/d. These are real cuts: Russia -200 k b/d, Iraq: 223 k b/d, UAE 163 k b/d, Kuwait 135 k b/d, Kazakhstan 82 k b/d, Algeria 51 k b/d and Oman 42 k b/d. Total 896 k b/d. Compliance is of course always an issue. But broadly we expect these cuts to be delivered.

US oil inventories may continue to show marginal, bearish tendencies in December. These cuts will kick in from January 2024 and as such they will not impact oil inventories before then. So weekly US oil inventory data can continue to deliver marginally bearish data points through December along a trend for a while now where we have seen that total commercial crude and product stocks inches closer and closer towards the 2015-19 seasonal average.

The new cuts by OPEC+ is already physically impacting the market with tighter availability of crude cargoes for January programs. But that doesn’t mean that the new committed cuts by OPEC+ from January 2024 isn’t already impacting the physical oil market and oil prices. They are. Sales of physical oil cargoes by OPEC+ for January crude shipment programs are already in full swing. Refineries around the world are already now in the process of purchasing physical crude cargoes for Q1-24. Offerings of crude cargoes for Q1-24 by OPEC+ were immediately reduced the moment OPEC+ decided to reduce supply by 900 k b/d from January onward. Forward physical crude buyers are thus already experiencing a tighter supply in their forward purchases. And as such oil prices are already impacted.

Cuts are a backstop against deteriorating crude prices sub-USD 80/b and not a recipe for USD 100/b. The fresh 900 k b/d cut is not a recipe to drive the oil price to USD 100/b. In our eyes it is more of an effort to prevent the oil price from deteriorating further below USD 80/b. It is a backstop. And as such we think it is probably a sufficient backstop.

The bottoming of the global manufacturing cycle will be the ’big, fat cigar’ for OPEC+. It is pointless for OPEC+ to try to drive the oil price to USD 100/b without a solid tailwind from an accelerating global economy. Their best option is to try to stabilize the oil price around USD 80/b and then savor the joyride once the global economic cycle bottoms out and starts to accelerate. Long positions in oil will then rise rapidly and physical demand (oil demand growth) will accelerate. Both underpinning oil prices. OPEC+ can then lean back and smoke a big, fat cigar! The big, big question is of course when that will happen? Will we first have an ugly, economic setback in 2024/25 due to the strong rise in interest rates over the past 1-2 years? Or will inflation evaporate completely over the coming quarters because it is a complete creation of the exceptional Covid-19 events which are now reversing back towards normal? Financial markets are struggling to decide which one of these it will be. Ugly trough before global acceleration of global acceleration right away if inflation evaporates completely?

A macro economist I worked with during the global financial crises argued strongly then that the first sign of bottoming and acceleration would be found by looking at the manufacturing PMI of South Korea since they produce a swath of industrial sub-components which the global industrial engine needs. Much has changed since 2008/09 and true or false I don’t know as I’m not a macro economist. But here it is:

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line

Manufacturing PMIs. South Korea has bottomed and lifted to the 50-line
Source: SEB graph, Data from Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Populära