Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 5 april 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Risktillgångar har haft en blandad utveckling senaste veckan. Kinafrossan dämpades något av veckans inledande inköpschefsindex från Kina som för en statistiskt svår månad visade på en uppgång från februari. Shanghai-börsen pekar dock fortfarande rakt ner (-7 % i mars). Efter att USA:s dito data kom in på hyggliga nivåer i måndags blev det åka av och både basmetaller och Brent handlades upp kraftigt under några timmar. Fortfarande ligger dock dessa konjunkturhandlade råvaror kvar i sina respektive handelskanaler där koppar skvalpat omkring sedan januari och Brent sedan slutet av februari när Iran-oron började.

I Europa har italienska och spanska statsobligationer gått sämre än de tyska vilket indikerar att det mesta av effekten från ECBs aktion för likviditet, LTRO2 nu ligger bakom oss. Vi befinner oss fortfarande i en miljö som är positiv för risktillgångar. Ekonomer höjer prognoserna för global BNP och analytiker hissar upp estimat för bolagsvinster.

Protokollet från senaste mötet för Amerikanska centralbanken Fed kom i veckan och där tonades behoven av ytterligare stimulans (QE3) ned. Som tidigare under året så tappade guld och silver (-2 %) på beskedet om utebliven QE3. Vår uppfattning är att det inte kommer mer USA-stimulans om inte den amerikanska ekonomin avsevärt försämras.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset är tillbaka på samma nivå som vid öppningen i måndags, Brent-oljan handlas nu till 122 USD/fat men har toppat veckan på nästan 126 USD/ fat efter positiv data från Kina och USA. Oljan handlades dock ned igen efter FED:s räntemöte och ytterligare prispress under gårdagen då lagernivåer visade på stigande lagernivåer. Analytiker förväntade sig att se de amerikanska råoljelager att öka med 2,5 miljoner fat men fick se lagren öka med 9 miljoner fat! Även destillat lager översteg förväntningarna, upp 19 000 fat mot förväntade 500 000 fat medan bensinlager sjönk med 1,5 miljoner fat mot förväntade 1,4 miljoner. Fortsatt oro kring det politiska läget i Iran håller priset uppe och ger få säljare i marknaden. Vi ser en risk på uppsidan och behåller därför en positiv syn på oljan.

Utveckling för oljekursen - Graf

Elmarknaden

Variationer i väderprognoser tillsammans med låg likviditet till följd av påskledighet har lett till en hel del prisrörelser på elmarknaden. Kontraktet Q3-12 (som är underliggande till SHBPOWER) hade vid lunchtid idag stigit med 6,7 % från måndagens öppning. Det har egentligen inte funnits mycket som talat för en uppgång, med både svaga gas- och CO2 priser och lägre tyska priser. Med låg likviditet reagerade marknaden kraftigt då en torrare och kallare väderprognos presenterades i mitten av veckan. Väderprognoser har sedan dess visat på både mildare väder och med energileveranser över det normala . Vi kan konstatera att osäkerheten i prognoserna är stor och med svaga priser på utsläppsrätter och gas finns det inte mycket som talar för någon kraftig uppgång på kort sikt och behåller därför vår neutrala syn.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Basmetaller (neutral)

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka. Metallen var upp som mest 2.3% för att sluta veckan på en total nedgång på 1 %. Uppgången sedan årets början är 7.3 %. Den dåliga spanska obligationsmissionen låg bakom den kraftiga nedgången i mitten av veckan. Priset återhämtade sig dock under torsdagen på rykten om en mindre stram kinesisk penningpolitik. Premiärminister Wen Jiabao sade i en intervju att Kina planerar justeringar av penningpolitiken ”inom en snar framtid”. Marknaden verkar vara i balans på utbuds- och efterfrågesida. Lagernivåerna hos LME är fortfarande låga men det motsvaras av ökade lager i Shanghai. Lagernivåerna i Kina har alltid varit problematiska att uppskatta, men vi anser att de senaste estimaten är någorlunda korrekta och därför är vi neutrala till kopparpriset.

Kursutveckling för koppar - Graf

Nickel

Nickel har klarat sig bra prismässigt denna vecka. Uppgången slutade på 3.6%, trots de dåliga nyheterna från Spanien. Nickel har dock totalt sett haft en dålig start på året med en nedgång 5.8%. Det som gav nickel kraftfullt stöd under veckan var oron om nya skatter på exporten från Indonesien. Tittar vi på hur kostnadsstrukturen ser ut för produktionen, så domineras högkostnadsproduktionen av producenter i Kina. Vid dessa prisnivåer kommer de gruvor att stänga ned eller producera mindre och på så sätt stödja priset. Vi ser inga betydande risker på upp- eller nedsidan och vi är neutrala till nickelpriset för tillfället.

Kursutveckling för nickel - Graf

Ädelmetaller (negativ)

Vi behåller vår negativa syn på ädelmetaller, vi lägger en stökig vecka till handlingarna, med börsfall och förnyade orostendenser. Trots det har ädelmetallerna fallit mellan 1,5 och 2,2 %, och guldet hänger strax över 1600 dollar per uns.

”Säker hamn”-temat och tendensen att köpa guld när börserna faller har falnat rejält som prisdrivande faktorer, och vi befinner oss på känsliga prisnivåer i alla ädelmetaller.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Det vi håller koll på framöver är om vi ser mer starka USA-data, parat med låg inflationsstatistik, som en potentiell trigger för en större rörelse nedåt i framför allt guldet.

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete har i veckan gått ned i både Paris och Chicago, påverkat av bättre väder i både USA och Europa. I USA uppges nederbördsmängden generellt sett vara tillräcklig och i EU är det främst i Frankrike som regnmängderna fortfarande ligger något under normalt. Kommande väderutveckling i EU ser dock något osäker ut med varierande prognoser och viss oro finns över att resten av april inte riktigt ger den nederbördsmängd som önskas. I både Ryssland och Ukraina uppges vädret vara klart gynnsamt för höstvetet och även för sådd av vårgrödorna.

Skicket på det amerikanska höstvetet är relativt bra med 58 procent i bra eller utmärkt skick och endast 12 procent i riktigt dåligt skick – att jämföra med 37 procent respektive 32 procent vid samma tid förra året. Sådden av vårvete i USA går snabbt framåt och hela 8 procent av sådden uppges nu vara avklarad, klart mer än 1 procent vid samma tid förra året och femårsgenomsnittet om 2 procent. Aktiviteten på exportmarknaden har saktat in något delvis som följd av att de nordafrikanska länderna närmar sig skörd. Prisutvecklingen under den närmaste tiden är svårbedömd och starkt beroende av den fortsatta väderutvecklingen i främst EU och USA och dess effekt på höstgrödorna och den pågående sådden av vårgrödorna. I nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller vetet.

Majs

Majsen i Chicago har stigit något i pris under veckan, påverkat av stigande priser på sojabönor vilket stärker konkurrensen om arealen i USA. Sådden har startat väl i USA med varmt väder och generellt sett lagom med regn och 3 procent av sådden uppges vara avklarad, något över förra året och de senaste fem åren vid denna tid om 2 procent. Den närmaste tiden kan nog bli lite skakig beroende på väderleken i USA och även beroende på nästa veckas WASDE-rapport från USDA – i vilken siffrorna för den sydamerikanska skörden väntas bli nedjusterade. Förutsatt att vädret inte bjuder på alltför stora överraskningar bör en stor amerikansk majsareal leda till förbättrad lagersituation längre fram på året.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har fortsatt att stiga i pris under veckan, förra veckans rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, visade att priserna måste upp ytterligare för att hushålla med nuvarande lager och för att öka arealen under våren i USA. Sojapriserna är nu så
mycket högre än majspriserna så att det vore mer lönsamt att odla soja i flera regioner i USA, men många lantbrukare uppger att de redan inhandlat gödning för planerad sådd av majs vilket begränsar möjligheterna till en ökad areal sojabönor. Den brasilianska skörden uppskattas nu till omkring 65,2 miljoner ton, ned från tidigare prognos om 67,1 miljoner ton – vilket gett ytterligare stöd till prisuppgången.

Softs

Kaffe

Priset på arabicakaffe förväntas stiga de kommande veckorna då förväntningarna på 2012-13 skörden för såväl Brasilien, världens största producent, samt näst största producenten Vietnams verkar varit överskattade. Noteras bör även att Brasilien går mot vinter och därmed ökad risk för frost, vilket marknaden kommer ta hänsyn till vid prissättning de kommande veckorna.

Kursutveckling för kaffe - Arabica

Socker

Brasiliens 2012-13 skörd förväntas bli mindre än förutspådd, 512 ton jämfört med tidigare 521 ton. Skörden i Brasilien borde påbörjas i slutet av månaden men förväntas bli framflyttad, eventuellt så mycket som med 30 dagar. Detta till följd av det torra vädret som påverkat skördens utveckling negativt, vilket i sin tur förväntas påverka tillgången på marknaden. Jamaica o andra sidan har producerat 29 procent mer socker under skördens första två månader jämfört med samma period förra året.

Kursutveckling för socker - Graf

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex den 5 april 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära