Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 5 april 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Neutral
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Risktillgångar har haft en blandad utveckling senaste veckan. Kinafrossan dämpades något av veckans inledande inköpschefsindex från Kina som för en statistiskt svår månad visade på en uppgång från februari. Shanghai-börsen pekar dock fortfarande rakt ner (-7 % i mars). Efter att USA:s dito data kom in på hyggliga nivåer i måndags blev det åka av och både basmetaller och Brent handlades upp kraftigt under några timmar. Fortfarande ligger dock dessa konjunkturhandlade råvaror kvar i sina respektive handelskanaler där koppar skvalpat omkring sedan januari och Brent sedan slutet av februari när Iran-oron började.

I Europa har italienska och spanska statsobligationer gått sämre än de tyska vilket indikerar att det mesta av effekten från ECBs aktion för likviditet, LTRO2 nu ligger bakom oss. Vi befinner oss fortfarande i en miljö som är positiv för risktillgångar. Ekonomer höjer prognoserna för global BNP och analytiker hissar upp estimat för bolagsvinster.

Protokollet från senaste mötet för Amerikanska centralbanken Fed kom i veckan och där tonades behoven av ytterligare stimulans (QE3) ned. Som tidigare under året så tappade guld och silver (-2 %) på beskedet om utebliven QE3. Vår uppfattning är att det inte kommer mer USA-stimulans om inte den amerikanska ekonomin avsevärt försämras.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset är tillbaka på samma nivå som vid öppningen i måndags, Brent-oljan handlas nu till 122 USD/fat men har toppat veckan på nästan 126 USD/ fat efter positiv data från Kina och USA. Oljan handlades dock ned igen efter FED:s räntemöte och ytterligare prispress under gårdagen då lagernivåer visade på stigande lagernivåer. Analytiker förväntade sig att se de amerikanska råoljelager att öka med 2,5 miljoner fat men fick se lagren öka med 9 miljoner fat! Även destillat lager översteg förväntningarna, upp 19 000 fat mot förväntade 500 000 fat medan bensinlager sjönk med 1,5 miljoner fat mot förväntade 1,4 miljoner. Fortsatt oro kring det politiska läget i Iran håller priset uppe och ger få säljare i marknaden. Vi ser en risk på uppsidan och behåller därför en positiv syn på oljan.

Utveckling för oljekursen - Graf

Elmarknaden

Variationer i väderprognoser tillsammans med låg likviditet till följd av påskledighet har lett till en hel del prisrörelser på elmarknaden. Kontraktet Q3-12 (som är underliggande till SHBPOWER) hade vid lunchtid idag stigit med 6,7 % från måndagens öppning. Det har egentligen inte funnits mycket som talat för en uppgång, med både svaga gas- och CO2 priser och lägre tyska priser. Med låg likviditet reagerade marknaden kraftigt då en torrare och kallare väderprognos presenterades i mitten av veckan. Väderprognoser har sedan dess visat på både mildare väder och med energileveranser över det normala . Vi kan konstatera att osäkerheten i prognoserna är stor och med svaga priser på utsläppsrätter och gas finns det inte mycket som talar för någon kraftig uppgång på kort sikt och behåller därför vår neutrala syn.

Basmetaller (neutral)

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka. Metallen var upp som mest 2.3% för att sluta veckan på en total nedgång på 1 %. Uppgången sedan årets början är 7.3 %. Den dåliga spanska obligationsmissionen låg bakom den kraftiga nedgången i mitten av veckan. Priset återhämtade sig dock under torsdagen på rykten om en mindre stram kinesisk penningpolitik. Premiärminister Wen Jiabao sade i en intervju att Kina planerar justeringar av penningpolitiken ”inom en snar framtid”. Marknaden verkar vara i balans på utbuds- och efterfrågesida. Lagernivåerna hos LME är fortfarande låga men det motsvaras av ökade lager i Shanghai. Lagernivåerna i Kina har alltid varit problematiska att uppskatta, men vi anser att de senaste estimaten är någorlunda korrekta och därför är vi neutrala till kopparpriset.

Kursutveckling för koppar - Graf

Nickel

Nickel har klarat sig bra prismässigt denna vecka. Uppgången slutade på 3.6%, trots de dåliga nyheterna från Spanien. Nickel har dock totalt sett haft en dålig start på året med en nedgång 5.8%. Det som gav nickel kraftfullt stöd under veckan var oron om nya skatter på exporten från Indonesien. Tittar vi på hur kostnadsstrukturen ser ut för produktionen, så domineras högkostnadsproduktionen av producenter i Kina. Vid dessa prisnivåer kommer de gruvor att stänga ned eller producera mindre och på så sätt stödja priset. Vi ser inga betydande risker på upp- eller nedsidan och vi är neutrala till nickelpriset för tillfället.

Kursutveckling för nickel - Graf

Ädelmetaller (negativ)

Vi behåller vår negativa syn på ädelmetaller, vi lägger en stökig vecka till handlingarna, med börsfall och förnyade orostendenser. Trots det har ädelmetallerna fallit mellan 1,5 och 2,2 %, och guldet hänger strax över 1600 dollar per uns.

”Säker hamn”-temat och tendensen att köpa guld när börserna faller har falnat rejält som prisdrivande faktorer, och vi befinner oss på känsliga prisnivåer i alla ädelmetaller.

Det vi håller koll på framöver är om vi ser mer starka USA-data, parat med låg inflationsstatistik, som en potentiell trigger för en större rörelse nedåt i framför allt guldet.

Livsmedel (neutral till positiv)

Vete

Terminspriser på vete har i veckan gått ned i både Paris och Chicago, påverkat av bättre väder i både USA och Europa. I USA uppges nederbördsmängden generellt sett vara tillräcklig och i EU är det främst i Frankrike som regnmängderna fortfarande ligger något under normalt. Kommande väderutveckling i EU ser dock något osäker ut med varierande prognoser och viss oro finns över att resten av april inte riktigt ger den nederbördsmängd som önskas. I både Ryssland och Ukraina uppges vädret vara klart gynnsamt för höstvetet och även för sådd av vårgrödorna.

Skicket på det amerikanska höstvetet är relativt bra med 58 procent i bra eller utmärkt skick och endast 12 procent i riktigt dåligt skick – att jämföra med 37 procent respektive 32 procent vid samma tid förra året. Sådden av vårvete i USA går snabbt framåt och hela 8 procent av sådden uppges nu vara avklarad, klart mer än 1 procent vid samma tid förra året och femårsgenomsnittet om 2 procent. Aktiviteten på exportmarknaden har saktat in något delvis som följd av att de nordafrikanska länderna närmar sig skörd. Prisutvecklingen under den närmaste tiden är svårbedömd och starkt beroende av den fortsatta väderutvecklingen i främst EU och USA och dess effekt på höstgrödorna och den pågående sådden av vårgrödorna. I nästa veckas rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, väntas inga större förändringar vad gäller vetet.

Majs

Majsen i Chicago har stigit något i pris under veckan, påverkat av stigande priser på sojabönor vilket stärker konkurrensen om arealen i USA. Sådden har startat väl i USA med varmt väder och generellt sett lagom med regn och 3 procent av sådden uppges vara avklarad, något över förra året och de senaste fem åren vid denna tid om 2 procent. Den närmaste tiden kan nog bli lite skakig beroende på väderleken i USA och även beroende på nästa veckas WASDE-rapport från USDA – i vilken siffrorna för den sydamerikanska skörden väntas bli nedjusterade. Förutsatt att vädret inte bjuder på alltför stora överraskningar bör en stor amerikansk majsareal leda till förbättrad lagersituation längre fram på året.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har fortsatt att stiga i pris under veckan, förra veckans rapport från det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, visade att priserna måste upp ytterligare för att hushålla med nuvarande lager och för att öka arealen under våren i USA. Sojapriserna är nu så
mycket högre än majspriserna så att det vore mer lönsamt att odla soja i flera regioner i USA, men många lantbrukare uppger att de redan inhandlat gödning för planerad sådd av majs vilket begränsar möjligheterna till en ökad areal sojabönor. Den brasilianska skörden uppskattas nu till omkring 65,2 miljoner ton, ned från tidigare prognos om 67,1 miljoner ton – vilket gett ytterligare stöd till prisuppgången.

Softs

Kaffe

Priset på arabicakaffe förväntas stiga de kommande veckorna då förväntningarna på 2012-13 skörden för såväl Brasilien, världens största producent, samt näst största producenten Vietnams verkar varit överskattade. Noteras bör även att Brasilien går mot vinter och därmed ökad risk för frost, vilket marknaden kommer ta hänsyn till vid prissättning de kommande veckorna.

Kursutveckling för kaffe - Arabica

Socker

Brasiliens 2012-13 skörd förväntas bli mindre än förutspådd, 512 ton jämfört med tidigare 521 ton. Skörden i Brasilien borde påbörjas i slutet av månaden men förväntas bli framflyttad, eventuellt så mycket som med 30 dagar. Detta till följd av det torra vädret som påverkat skördens utveckling negativt, vilket i sin tur förväntas påverka tillgången på marknaden. Jamaica o andra sidan har producerat 29 procent mer socker under skördens första två månader jämfört med samma period förra året.

Kursutveckling för socker - Graf

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex den 5 april 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *