Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 31 augusti 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerRåvaror allmänt

Risksentimentet har i princip stått och stampat i två veckor, hopp om ytterligare stimulanser från Federal Reserve ger stöd medan ökad konjunkturoro i Asien och nervositet inför ECB:s nya obligationsprogram agerat sänke. Det inofficiella kinesiska inköpschefsindexet var svagare än väntat, och tydde på en lageruppbyggnad i industrin. Viktiga infrastrukturella indikatorer pekar dock uppåt och monetära stimulanser talar fortfarande för återhämtning. Protokollet från Federal Reserve visade att den amerikanska centralbanken är närmare ytterligare större stimulanser än vad marknaden tidigare bedömt. Som minimum kommer Fed leverera nollränta till 2015 vid sitt möte den 12:e september. Sannolikheten är dock hög för att ytterligare ett QE-program sjösätts, något som flera tillgångsslag tagit fasta på. Tidigare erfarenhet från Feds stimulansprogram talar starkt för stigande råvarupriser. Ben Bernanke gav dock inga löften vid fredagens uttalande.

Energi

Stora rörelser på oljemarknaden till följd av orkanen Isak, minskat kapacitetsutnyttjande bland raffinaderier, ökade amerikanska oljelager (+4.7 miljoner), Ben Bernanke tal och blandade signaler kring USAs strategiska reserver. Inga större skador på oljeanläggningarna i den mexikanska golfen och en stor del av den nedstängda kapaciteten förväntas tillbaka i början av nästa vecka. Den delen av riskpremien har således försvunnit men underhållssstopp i Nordsjön och risk för strejk inom den Norska oljesektorn ger stöd. Elmarknaden (Q412) backade närmare 4 procent som ett resultat av det våta vädret. Prognoserna är fortfarande bearish men vi ser ut att gå mot torrare väder vilket resulterar i att vi är neutrala

Basmetaller

Från stigande priser föregående vecka stänger basmetallerna denna vecka på minus. Lageruppbyggnad och Kinas inköpschefsindex är två av orsakerna. Förväntningar på stimulansåtgärder ger fortsatt stöd åt priserna (efter talet föll priserna snabbt men återhämtades sig något). Vårt basmetallsindex har tappat 1,6 % under veckan, men ser fortfarande ljust på utvecklingen under hösten och tror på högre priser för denna sektor.

Ädelmetaller

Efter Ben Bernankes uttalande idag föll guldpriset initialt men återhämtade sig snabbt igen, resonemanget verkar vara att även om inget hände nu, så kan det komma vid nästa Fed-möte som bara är två veckor bort. Vi tror att ädelmetallerna kommer att handla ganska vilset under närmaste tiden, med viss gravitation uppåt i förväntan om att stimulanserna ändå kommer.

Livsmedel

Terminspriser på vete har gått upp något under veckan i både Chicago och Paris. Skörden av vårvete i USA går framåt utan några större problem att rapportera om, glädjande för de amerikanska lantbrukarna är att USA:s höstveteregioner fått en del regn inför sådden, men mer behövs. I Argentina uppges allt vara ok, gott om regn den senaste tiden har gjort att grödan är i bra skick. I Australien har det kommit en del regnskurar, vilket i alla fall gjort att situationen inte förvärrats sedan förra veckan, mer regn behövs dock för att oron ska försvinna helt. I Europa har en del regn fortsatt att fördröja skördearbetet längst i norr, inte minst i Storbritannien varifrån det rapporteras om en hel del kvalitetsproblem – vilket dock inte är något ovanligt. Norra Europa ser dock ut att få lite torrare väder nästa vecka, vilket gynnar det sista skördearbetet. Vad gäller Ryssland fortsätter de flesta i marknaden att justera ned sina förväntningar för den pågående skörden, vilket ger ytterligare skäl att vänta sig någon form av exportrestriktioner under säsongen – många tror att det sker i slutet av oktober månad, bland annat beroende på om nuvarande snabba exporttakt håller i sig. Det finns i dagsläget få skäl till att se sjunkande vetepriser på kort sikt.

Fortsatta oroligheter på elfenbenskusten (6 st. beväpnade attacker där åtminstone 14 personer mist livet ), samt något mindre nederbörd än normalt för årstiden i Ghana står bakom den gångna veckans prisrörelser för kakao. Kakaopriset har stärkts avsevärt och handlar nu på nivåer vi inte sett sedan november 2011. Priset på apelsinjuice följde orkanen Isaacs framfart i veckan. Priset klättrade något då vindstyrkan för Isaac tilltog men i samband med ändrad riktning på orkanen och att den därmed heller inte utgjorde något större hot för apelsinodlingarna dalade priset neråt. Marknaden för apelsinjuice är dock påmind om att varje orkan i området utgör en risk för odlingarna och följer utvecklingen av stormarna Kirk och Leslie som i dagsläget inte ser ut att nå land.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *