Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 25 november 2011

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetDen första stora nyheten är att Handelsbankens nya sektorindex råvaror lanseras i veckan som kommer!

Från och med nästa torsdag, den 1 december, kan du spetsa till din positionering inom råvaror utan att behöva handla enskilda råvaror, då vi gör våra nya råvaruindex handelsbara. Dessa är ett Energiindex, ett Basmetallindex, ett Livsmedelsindex och ett Ädelmetallindex. Detta kan sägas vara en bild av hur råvarumarknaden idag analyseras, och det är en indelning där de ingående råvarorna i varje sektorindex drivs av likartade faktorer, men som ändå ger en bra riskspridning jämfört med att handla en enskild råvara. Dessa index innehåller också lite fler råvaror än vad som ingår i Handelsbankens breda råvaruindex.

Tanken med de nya sektorindex är att du som kund skall kunna positionera dig inom den del av råvarumarknaden som du tror på, och exkludera det segment du inte tror på, eller till och med gå kort ett index för att därmed skapa rena sektor-strategier.

Vi kommer att till viss del anpassa vårt råvarubrev till de nya sektorprodukterna, så att du enkelt kan bilda dig en uppfattning om vilka sektorer vi på banken tror på för tillfället, även om vi naturligtvis inte kommer att släppa analysen av enskilda råvaror.

Alla fyra index kommer att gå att handla som rena linjära certifikat för både uppgång och nedgång, dvs. du kommer att kunna köpa ett certifikat som stiger i värde med 1 % om det underliggande index stiger med 1 %, och du kommer att kunna köpa ett som stiger med 1 % om index faller med 1 %. Utöver dessa linjära certifikat kommer vi även att lansera Bull/ Bear-certifikat med 3 gånger hävstång, för den mer riskbenägne med något mer kortsiktiga vyer på marknaden.

Den andra stora nyheten är att vi gör dessa produkter handelsbara i svenska kronor!

Fram till nu har större delen av vårt produktutbud haft en valutakomponent, på så vis att avkastningen har kommit inte bara från det underliggande råvaruindex, utan dessutom från rörelsen i USD/SEK och/ eller rörelsen i EUR/SEK. Då vi upplever att många kunder har haft en vilja att renodla sin vy till själva råvarumarknaden, och inte till valutamarknaden, så kommer våra nya sektorprodukter kunna handlas som en ren SEK-investering.

Skillnaden mellan dessa åskådliggörs enklast med ett exempel. Om du exempelvis vill ha en exponering mot Ädelmetall-sektorn baserat i USD, och köper ett USD-certifikat, så kan det liknas vid att du köper dollar, och därefter använder dessa dollar till att köpa guld, silver, platina och palladium. Det betyder att om dina råvaror stiger med 1 % men dollarkursen faller med 1 % så har ditt innehav samma värde som vid köptillfället.

Köper du däremot samma certifikat i SEK så får du inte denna dollarexponering på själva investeringen, utan om råvarorna som ingår i ditt certifikat stiger med 1 % i värde så har din investering stigit med lika mycket.

Den enda valutaexponering du får med dessa är på just den procentens avkastning i detta exempel, då den fortfarande kommer att vara i dollar. Alltså, i detta exempel en dollarexponering på 1 % av din investering istället för i USD-certifikatets fall på 101 % av din investering.

Det viktiga med denna nya valmöjlighet är att du som kund funderar igenom på vilket sätt du ser på din marknadstro, det vill säga tror du på en råvaruprisutveckling framöver, eller tror du både på en råvaruprisutveckling och en utveckling av valutakursen?

Då detta är ett helt nytt sätt för oss att tillhandahålla våra råvaruprodukter så tar vi gärna emot synpunkter från er kunder. Är detta något ni gillar eller ogillar, vill ni att vi noterar fler produkter på detta sätt framöver osv?

Noterbart är att våra Bull/ Bear med hävstång initialt inte kommer att kunna handlas i SEK, utan denna möjlighet gäller bara de linjära certifikaten.

Ser vi till utvecklingen över året har energi och ädelmetaller bidragit positivt till utvecklingen i vårt Råvaruindex medan basmetaller och livsmedel fallit tillbaka, se bilden nedan.

Prisutveckling - Index på råvaror och SHB Råvaruindex

Vårt Råvaruindex har tappat 2 procent under veckan och den europeiska skuldkrisen har återigen varit på tapeten samtidigt som svag statistik från både Kina och USA tyngt alla marknader. Oro kring svårigheten att enas om hur ECB ska användas för att ge stöd åt skuldtyngda länder och det faktum att ECB står redo att sänka räntan mer om så behövs och att PIIGS ländernas räntor är på rekordnivåer tyder på en underliggande svaghet. Mycket talar för en fortsatt svag inledning på nästa vecka.

Energi

Oljepriset (Brent) föll tillbaka något under veckan trots vikande lager. Amerikanska lagersiffror minskade med totalt 3,9 miljoner fat och det var främst råoljelagren som föll (-6,2 miljoner fat mot förväntat 0,5 m fat). Merparten av fallet tillskrivs den olja som fastnat i transit i Alaska (ca 4,1 m fat) till följd av snöstormar som påverkat lastningen av fartyg. Destillat lagren ökade med 0,8 fat (förväntat -1.3 m fat) och bensin ökade med 4,5 m fat (förväntat 1.1 m fat). Efterfrågan minskade 0.7 fat ner till 18.6 fat per dag. Fyra veckors genomsnittliga efterfrågan är nu 19.1m fat per dag vilket är 0,3% lägre än samma tidpunkt förra året.

Diagram över US Crude Oil - Efterfråga och lagerreserver

Genomsnittligt pris på bensin i USA minskade med 7 cent till 3.37 dollar per gallon – högsta nominella mätningen vid Thanksgiving veckan någonsin. Pris på diesel översteg 4 dollar per gallon för första gången sedan i maj. En kraftfull storm hotar olje-och gasproduktionen i Nordsjön för tillfället. De kraftigaste stormarna väntas i norra delen av Nordsjön och Norska havet. Statoil meddelade på fredagen att de kommer att stänga delar av produktionen i Nordsjön, av säkerhetsskäl. Både ConocoPhillips och Shell sade att deras verksamhet sannolikt inte kommer att påverkas.

Prisutveckling på olja - Graf för år 2010 - 2011

Vi flaggade i förra marknadsbrevet för vikande oljepris ned mot 100 dollar (brent) till årsskiftet. Låga lager som är nära 5 års snittet, något lägre för destillat , ger stöd men i övrigt viker efterfrågan snabbare än lagren så vi tror fortsatt att oljan kommer att försvagas. Om något ska driva upp marknaden är det i sådana fall den kommande vinterperioden där sträng kyla i Nordöstra USA brukar vara prisdrivande. Än så länge är dock lagren och produktionen av Heating oil på höga nivåer.

På elmarknaden har utsläppsrätterna gått mycket svagt och decemberterminen har sedan mitten av november sjunkit med ca 25 procent ned till 7 EUR per ton vilket innebär ett avdrag om ca 1.5 öre per KWh på elpriset (dvs 7 euro i utsläppskostnad ger ca 5 öre i påslag på elpriset). En förklaring är att den europeiska skuldkrisen nu börjar få negativ effekt på den europeiska industriproduktionen. Utbud av CERs har ökat under de senaste månaderna samtidigt som elpriserna på den tyska elbörsen är låga. Dessutom är alla detaljerna inför den tredje fasen ännu inte på plats, vilket skapar viss osäkerhet. Kortsiktigt är det svårt att se att priset kommer att stärkas speciellt mycket. Under 2012 väntas dock efterfrågan av utsläppsrätter öka och i takt med alla detaljer inför fas tre kommer på plats finns stöd för ett något högre pris. Eftersom volatiliteten har varit hög sedan starten 2005 pågår diskussion om att eventuellt inför att prisgolv.

Pris på el - Graf år 2009 till 2011

Utöver utsläppsrätterna och den svaga utvecklingen på fossila bränslen har även vädret varit fortsatt milt och blött vilket resulterat i ett kraftigt fall på närmaste kvartalet Q1 2012. Ser vi till väderutsikterna är det alltjämt mildare och mer nederbördsrik än normalt men en viss antydan till att utvecklingen går åt det kallare hållet mot slutet av den kommande 10-dagars prognos. Det krävs att denna finner stöd under helgen och att det blir kallare och torrare än normalt för att elpriset ska komma att stiga.

Basmetaller

Sentimentet på basmetallerna har försvagats och utöver den svaga utvecklingen på världens börser och en stärkt dollar ser vi något svagare kinesiska siffror. Preliminära PMI siffror för november i landet landar på nivåer under 50 (index över 50 indikerar tillväxt inom industrin) och kanske så lågt som 48. Det har talats mycket om produktionsneddragningar i takt med att deflationsoron tilltar, speciellt på Nickel pig Iron (lågkostnadssubstitut till Nickel), zink och aluminium. På den senare har förvånansvärt lite dragits ned trots att vi handlar en bra bit under marginalkostnadsproduktion. Vad gäller Zink handlar vi ca 25 procent över cash-cost, Nickel 30-35 procent och på Koppar strax över 80 procent över. Nedan en bild på LME Index som tappat 3.65 procent under veckan.

LMEX London Metals Index - År 2004 till 2011

World Steel Association meddelade att stålproduktionen föll 3 procent under oktober till 124 miljoner ton (1.488 miljarder ton på årsbasis) vilket är i nivå med samma period förra året och ett kapacitetsutnyttjande om 76.5 procent. Trots att stålindustrin reagerat snabbare än tidigare, framför allt kinesiska verk som dragit ner produktionen med 12.5 procent sedan i somras, tror vi även här att det krävs ytterligare kapacitetsneddragningar för att balansera marknaden och stabilisera priserna. Järnmalmspriserna har dock funnit stöd och t.o.m stigit 3 procent under veckan till 142.40 dollar per ton på spotmarknaden (The Steel Index för Indiskt CFR Kina).

Sammanfattningsvis har vi svårt att se vad som ska vända den svaga trenden på basmetaller på kort sikt om inte mer produktionskapacitet faller bort.

Ädelmetaller

Vi har sett en osedvanligt hög korrelation mellan guldet, aktiemarknaden och råvarumarknaden denna vecka. Guldet tappade inledningsvis efter att en stärkt dollar försvagat sentimentet på guld och råvaror överlag samtidigt som man sålt guld för att täcka förluster på andra tillgångar. Senare idag kommer statistik kring de spekulativa positionerna från U.S. Commodity Futures Trading Comission som kan bringa ytterligare klarhet i frågan. Bilden nedan visar att open interest förr 4.7 procent (kommersiella aktörer netto korta och investerare minskade långa positioner med 1.9% och korta positioner med 7.3%).

Open interest gold - Prisdiagram för guld

Räntespreaden för 10-åriga statsobligationer från de andra länderna i euroområdet jämfört med den 10-åriga tyska går isär ytterligare och vidare ser vi en ökad politiskt anspänning mellan Bryssel och Berlin. Inflöden i den stora fonden SPDR Gold Trust har resulterat i att innehavet nu är nära rekordnivå och långsiktiga investerare sätter fortsatt sitt hopp till guldet som värdebevarande fristad så vi förväntar oss att guldet finner visst stöd på dessa nivåer. I övrigt på ädelmetallerna noterar vi att Silver även pressats något av vikande Kinesiska importsiffror som föll 26 procent från förra året.

Gold spot - Pris på guld år 2010 till 2011

Livsmedel

Vetepriset på Matif har gått ned sedan förra torsdagens stängningskurs, likaså vetet i Chicago. Orsaken till nedgången är främst en ökad oro för den globala ekonomin, dels EU:s skuldkris men under veckan har oron ökat även för utvecklingen i USA och Kina.

Oron för det amerikanska höstvetet kvarstår, viss nederbörd har lindrat situationen i veckan men mer regn behövs och grödan går snart i vintervila. Det är relativt torrt på flera platser i Europa men grödan uppges vara i bra skick. Viss nederbörd faller i Argentina inför skörd, men någon oro för skörden finns ännu inte – motsatt förhållande råder i Australien där regn ökat oron för sjunkande kvalitet. Som vi rapporterat om tidigare är stora delar av det ukrainska höstvetet i dåligt skick, fallande temperaturer utan skyddande snötäcke lindrar inte situationen. En stor del av det ukrainska vetet beräknas sås om till våren, dock väntas den största delen av denna areal sås med majs.

Inte minst beroende av utvecklingen för den globala ekonomin kan vetepriserna fortsätta att falla ytterligare. Ryssland kommer se till att vara mest konkurrenskraftig genom att ha lägst priser, skillnaden till det europeiska och det amerikanska vetet har dock minskat som följd av den senaste tiden nedgång. Eventuella logistikproblem för länderna i öst under vintern kan hjälpa övriga exportörer att vinna affärer men samtidigt väntas konkurrensen hårdna i samband med att skörden startar på södra halvklotet.

Vete CBOT och Matif - Prisutveckling år 2010 till 2011

Enligt måndagens USDA rapport uppges 87 procent av grödan ha nått uppkomststadiet, upp från förra veckans 83 procent. Att jämföra med 91 procent vid samma tid förra året och 88 procent för genomsnittet för de senaste fem åren.

Andelen av grödan som bedöms vara i skicket ”good/very good” var 50 procent, oförändrat från förra veckan och över förra årets 47 procent vid samma tidpunkt. Andelen av höstvetet som angavs vara i skicket ”poor/very poor” var beräknad till 16 procent, två procentenheter mer än vid förra veckan.

Crop progress and condition - Winter Wheat US 2011

Terminspriserna på majs i Chicago har gått ned kraftigt sedan förra veckan, främst påverkat av en ökad oro för den globala ekonomin. En starkare amerikansk dollar och fallande priser på råolja har bidragit till nedgången. Som följd av att stora delar av Ukrainas höstvete och höstraps är i uselt skick väntas en stor del av arealen sås om – omkring 500.000 hektar beräknas sås med majs.

Amerikanska exportsiffror är fortsatt låga, inte minst som följd av hård konkurrens från majs men även fodervete från bland annat Ukraina. Som vi skrivit tidigare har det även skett en del import av fodervete till USA – vilket ytterligare bevisar att de amerikanska priserna har svårt att konkurrera.

Graf över prisutveckling på majs CBOT

Det är något torrt i Argentina för sådd men regn i veckan ger viss hjälp, än så länge uppges det inte vara någon större fara men viss oro finns för att läget försämras i december.

Inhemsk efterfrågan är fortsatt relativt hög och lagernivåerna är låga, vilket bör begränsa nedsidan. Dock fokuserar marknaden just nu på oron för den globala ekonomin och det är därför svårt att se stigande priser innan läget stabiliserat sig något. Försämrat väder i Sydamerika kan dock få priserna att återhämta sig något.

Den amerikanska majsskörden uppgavs i måndagens USDA rapport vara avklarad till 96 procent, upp från förra veckans 93 procent. Vid samma tid förra året var hela 99 procent av skörden avklarad och genomsnittet för de senaste fem åren är 88 procent.

Crop progress and condition - Corn US 2011

Terminspriserna på sojabönor i Chicago har gått ned kraftigt sedan förra veckan i linje med övriga råvaror, påverkat inte minst av ökad oro för världsekonomin.

Brasilianska sådden uppges gå väl och vara avklarad till 71 procent, upp 13 procentenheter sedan förra veckan. I den viktigaste sojaregionen, Mato Grosso, är sådden till 94 procent klar. I grannlandet Argentina uppges 44 procent av sådden vara klar, något mer än 42 procent vid samma tid förra året. Vädret är för tillfället tillfredställande men viss oro finns för torrare väder december och framåt – något marknaden kommer följa noga.

Det är med rådande problem i världsekonomin svårt att se någon större uppsida för sojabönorna, samtidigt väntas Kina fortsätta att vara en aktiv importör av amerikansk soja – vilket bör begränsa en eventuell nedgång. Om faran om försämrat väder i Sydamerika besannas bör dock sojapriserna, precis som majspriserna, kunna återhämta sig något.

Sojabönor CBOT - Prisgraf på utvecklingen

Skuldkrisen och inbromsningen in den globala tillväxten återspeglas även i fallande bomullspriser där priset fallit närmare10 procent de senaste två veckorna. Efterfrågan på världsmarknaden av bomull rapporteras bli 1,7 procent lägre än väntat jämfört med förra månadens siffror och därmed väntas ett stort överskott av bomull. I oktober släppte USDA följande bomullssiffror; Världens export 2011/2012 av bomull väntas stiga med 3 procent, där Australien väntas nå all-time-high, en ökning med 71 procent från tidigare år. Även Brasiliens export väntas stiga kraftigt, en ökning med 90 procent medan USA, världens ledande bomullsexportör, väntas minska sin export med 20 procent p.g.a. lägre lager och hårdare konkurrens om marknadsandel.

Kina som världens största bomullsimportör har en signifikant roll på världsmarknaden för handel av bomull. Kina väntas öka sin import med 17 procent från tidigare år.

Den globala bomullsproduktionen för 2011/2012 väntas nå all-time-high till 124,2 miljoner bales (1 bale = 218 kg), en uppgång på 8 procent. Kina och Indien, världens största och näst största bomullsproducenter, väntas växa med 10 respektive 8 procent från föregående år. Pakistan väntas öka sin produktion med 14 procent medan USA väntas tappa 8 procent från tidigare år, trots marginell uppgång i oktober från föregående månad.

Världskonsumtionen 2011/2012 väntas i stort sett bli oförändrad från föregående år, detta som följd av den strama ekonomiska situationen i världen. Däremot väntas de globala utgående lagren stiga med 22 procent jämfört med förra året.

Bomullspriserna idag ligger på samma nivå som förra årets slut. Baserat på de senaste bomullsiffrorna från USDA-rapporten ser vi en rimlig prisnivå kring 95 cent vid årets slut.

Bomull - Prisgraf över termin

Kaffepriset

Kaffepriset har pendlat mellan 226 och 250 USd/Ib under de senaste två månaderna. Handlare fortsätter att vara bearish inför nästa års priser främst p.g.a. fortsatt rekordskörd från Brasilien och Vietnam. Gynnsam nederbörd väntas denna vecka i Brasilien medan torrare väder är rapporterat i Vietnam vilket anses vara bra för skörden. Det rapporteras fortfarande om skadad skörd, orsakad av det kraftiga regnet, i Centralafrika och lägre produktion väntas i Colombia. Det spekuleras kring att Vietnams export kan ha minskat med 28 procent den här månaden. Exporten för de första 11 månaderna av året var estimerad till 1,08 miljoner ton, en ökning med 2,4 procent från förra året.

Enligt en undersökning kan Vietnams produktion, världens näst största producent av kaffe, komma att stiga till rekordnivåer på 1,32 miljoner ton i år (räknat från 1 oktober) vid gynnsamma väderförhållanden och ökad odling.

Beroende på om den europeiska skuldkrisen eskalerar, om väderförhållandena i Centralamerika stabiliseras samt om Brasilien och Vietnamn lyckas leverera rekordskörd tror vi på något lägre kaffepriser på sikt.

KC Generic - Pris på kaffe - Utveckling år 2010 - 2011

Kakaopriset har under veckan handlats på årslägsta under 2400 USD/MT, en nedgång med 35 procent sedan mars, detta på bl. a. signaler om goda tillgångar från Ghana och Elfenbenskusten. Den europeiska oron verkar spela en central roll för investerare som är mer avvaktande med råvaruplaceringar och söker sig istället till dollarn och obligationer. Ett globalt överskott på kakao och det svaga ekonomiska läget i världen håller efterfrågan nere och gör handlare mindre köpsugna, därför tror vi att kakaopriset kan fortsätta ner ytterligare något.

Prisutveckling på kakao - Termin CCH2

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens Råvaruindex - 25 november 2011

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Finansiellt instruments historiska avkastning är inte en garanti för framtida avkastning. Värdet på finansiella instrument kan både öka och minska och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

SEB Metals price forecast update

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Softer economic growth in 2024 calls for somewhat softer metals prices in 2024. Industrial metals prices as well as other commodity prices exploded during Covid-19 as governments around the world unleashed stimuli in the magnitude of 10x of what was done during the global financial crisis in 2008/09. Consumers shifting spending from services to consumer goods added to the boom. Bloomberg’s industrial metals price index was up 91% in March 2022 versus January 2020 because of this. Global manufacturing PMI peaked in May 2021 and has been fading since and below the 50-line from September 2022 with latest reading at 48.8. Industrial metals prices have faded since their peak in March 2022 but are still 30% higher than they were in January 2020. Even zinc, the worst performing metal, is still 9% above where it was in January 2020. As such one could possibly argue that industrial metals have not yet fully faded from their Covid-19 stimulus boom. One possible explanation could be inflation where US inflation is up 19% over the period. But this still leaves industrial metals up 11% in real terms. Another possible explanation is the big jump in energy prices over the period. While coal and gas prices have fallen back a lot, they are still quite high. The coal price in western Europe is 110% above where it was at the start 2020 and 50% above its 2010-2019 average. Most industrial metals are highly energy intensive to produce with digging and crushing of rocks, smelting, and refining of ore. The current aluminium price of USD 2215/ton is for example well aligned with coal prices. In addition to this there has also been significant closures of zinc and aluminium smelting capacity in Europe which probably have supported prices for these metals.

Global economic growth is forecasted to slow from 3.5% in 2022, to 3.0% in 2023 and then again to 2.9% in 2024 as the big jump in interest rates induce economic pain with a lag. Aligned with this we expect lower industrial metals prices in 2024 than in 2023 though only marginally lower for most of the metals. But the field of metals is wide, and the price action is thus adverse. Copper is likely the metal with the most strained supply and with huge needs in the global energy transition. 

Aluminium: Prices will likely be depressed versus marginal costs in 2024. Aluminium from Russia is flowing unhindered to the market. Most is going to China for reprocessing and potentially re-exported while some is going to Turkey and Italy. It is all flowing into the global pool of aluminium and as such impacting the global market balance. The LME 3mth aluminium price is currently well aligned with coal prices and both have traded mostly sideways since June this year. Aluminium premiums in the EU have however fallen 30-40% since mid-June in a sign of weakness there. The global market will likely run a surplus in 2024 with depressed prices versus the marginal cost of production.

Copper: Softer fundamentals in 2024 but with accelerating tightness on the horizon. Copper is currently trading at USD 8470/ton and close to 37% above its early Jan 2020 level. The market is expected to run a slight surplus in 2024 followed by accelerating tightness the following years. Downside price risk for 2024 is thus warranted along with softer global growth. The power of Unions is however getting stronger in Latin America with demands for higher salaries. Strikes have broken out in Peru with production at the Las Bambas copper mine at only 20%. Further strikes and disruptions could quickly put the market into deficit also in 2024.

Nickel: Indonesia pursuing market share over price pushing the price down the cost curve. Indonesia’s nickel production is growing rapidly. Its production reached 1.6 million ton in 2022 (+54% YoY) and accounted for close to 50% of total global supply in 2022. Its share looks set to reach 70% by 2030. Lower prices will stimulate demand and will also force higher cost producers to shut down thus making room for the wave of new supply from Indonesia. Prices will be sluggis the nearest years as Indonesia aims for market share over price.

Zinc: Price has stabilized around USD 2500/t. Weakness in global construction will drive prices lower at times in 2024. The 3mth LME zinc price has fallen from a peak of USD 4499/ton in April 2022 to only USD 2248/ton in May 2023. Since then, it has recovered steadily to USD 2500/ton.  Demand could struggle in 2024 as construction globally will likely struggle with high interest rates. But mine closures is a natural counter effect of low prices and will put a floor under prices.

Price outlook

SEB Commodities price outlook
Source: Historical values from Bloomberg, Price forecast by SEB


Bjarne Schieldrop
Cheif Commodities Analyst
SEB Commodity Research

Fortsätt läsa

Analys

Now it’s up to OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics. OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE. The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d. 

Brent crude fell 4.6% ydy to USD 77.4/b and over the last three trading sessions it has lost USD 5.1/b. This morning it is trading only marginally higher at USD 77.6/b which is no vote of confidence. A good dose of rebound this morning would have been a signal that the sell-off yesterday possibly was exaggerated and solely driven by investors with long positions flocking to the exit. So there’s likely more downside to come.

In general there is a quite good relationship between net long speculative positions in Brent crude and WTI versus the global manufacturing cycle. Oil investors overall typically have an aversion of holding long positions in oil when the global economy is slowing down. As of yet there are few signs that the global economic cycle is about to turn. Rather the opposite seems to be the case. Global manufacturing fell in October and yesterday we saw US industrial production fall 0.6% MoM while continued jobless claims rose more than expected and to the highest level in two years. This matches well with the logic that the strong rise in interest rates since March 2022 is inflicting pain on the economy with more pain ahead as the effect comes with a lag.

Most estimates are that the global oil market is running a solid deficit in Q4-23. The IEA has an implied deficit in the global oil market of 1 m b/d in Q4-23 if we assume that OPEC will produce 28 m b/d vs. a call-on-OPEC at 29 m b/d. But prices in the oil market is telling a different story with weakening crude curves, weakening refining margins and a sharp sell-off in oil prices.

For 2024 the general forecasts are that global economic growth will slow, global oil demand growth will slow and also that the need for oil from OPEC will fall from 28.7 m b/d to 28.4 m b/d (IEA). This is a bearish environment for oil. The average Brent crude oil price so far this year is about USD 83/b. It should essentially be expected to deliver lower in 2024 with the negatives mentioned above.

Two things however will likely counter this and they are interconnected. US shale oil activity has been slowing with falling drilling rig count since early December 2022 and that has been happening at an average WTI price of USD 78/b. The result is that total US liquids production is set to grow by only 0.3 m b/d YoY in Q4-24. This allows OPEC+ to support the oil price at USD 80-90/b through 2024 without fear of loosing a significant market share to US oil production. Thus slowing US liquids production and active price management by OPEC+ goes hand in hand. As such we do expect OPEC+ to step up to the task.

So far it has predominantly been Saudi Arabia with a little help from Russia which together proactively have managed the oil market and the oil price through significant cuts. Saudi Arabia produced 10.5 m b/d in April but then cut production rapidly to only 9.0 m b/d which is what it still produces. Its normal production is about 10 m b/d.

What has made the situation more difficult for Saudi Arabia is the combination of solid growth in non-OPEC supply in 2023 (+2.1 m b/d YoY; IEA) but also a substantial revival in production by Venezuela and Iran. The two produced 660 k b/d more in October than they on average did in 2022. So the need for oil from Saudi Arabia is squeezed from both sides.

All eyes are now back at OPEC+ after the recent fall in oil prices along with weakening crude curve structures and weakening economic statistics.

OPEC+ will have to step up the game and give solid guidance of what it intends to do in 2024. If Saudi Arabia is to carry the burden alone (with only a little help from Russia) then it will likely need to keep its production at around 9.0 m b/d on average for 2024 and drop it down towards 8.5 m b/d in Q1-24. This may be too much to ask from Saudi Arabia and it may demand some of the other OPEC members to step up and join in on the task to regulate the market in 2024. More specifically this means Iraq, Kuwait and UAE.

The oil market will likely be quite nervous until a firm message from Saudi/Russia/OPEC+ is delivered to the market some time in December.

Saudi Arabia may get some help from President Joe Biden though as his energy secretary adviser, Amos Hochstein, has stated that the US will enforce sanctions on Iran on more than 1 m b/d.

Fortsätt läsa

Analys

More from Venezuela and Iran means smaller pie for Saudi

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Production in Venezuela and Iran is on the rise and is set to rise further in the coming months and in 2024. Combined their production could grow by 0.8 m b/d YoY to 2024 (average year to average year). The IEA projected in its latest OMR (Oct-2023) that call-on-OPEC will fall to 28.3 m b/d in 2024, a decline of 0.5 m b/d. This combination would drive implied call-on-Saudi from 10.4 m b/d in 2023 to only 9.1 m b/d in 2024 and as low as 8.6 m b/d in Q1-24 if Saudi Arabia has to do all the heavy lifting alone. Wider core OPEC cooperation may be required.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The IEA is out in the news today projecting peak oil demand this decade with global demand standing at no more than 102 m b/d towards the end of this decade. If so it would imply a call-on-Non-OPEC of only 66.4 m b/d in 2028 assuming that OPEC in general will demand a market share of 30 m b/d + NGL of 5.6 m b/d. The IEA (Oct-23) projects non-OPEC production to average 68.8 m b/d in 2024. That’s already 2.4 m b/d more than what would be sustainable over time if global oil demand is set to peak later this decade. Oil producers in general cannot have a production growth strategy in a peak oil demand world.

The US has decided to lift sanctions towards Venezuela for six months (18 April) as a measure to tempt it to move towards more democratic processes. And if it does, then the lifting of sanctions could continue after the 6 months. A primary opposition election took place this weekend with lawmaker Maria Corina Machado currently holding 93% of the vote count. Venezuela will next year hold a presidential election but fair play seems unlikely with Maduro in charge. The lifting of sanctions allows Venezuela’s PdV to resume exports to all destinations. Bans on new, foreign investments in the oil and gas sector are also lifted though Russian entities and JV’s are still barred.

Venezuela produced 0.8 m b/d in September and indicates that it can lift production by 0.2 m b/d by year and with more rigs and wells by 0.5 m b/d to 1.3 m b/d in the medium term.

Oil production in Iran has been on a steady rise since its low-point of 2.0 m b/d in 2020. Last year it produced 2.5 m b/d. In September it produced 3.1 m b/d, but Iran’s oil minister says production now is at 3.3 m b/d. Iran’s rising production and exports is not about the US being more lenient in its enforcement of sanctions towards Iran. It is more about Iran finding better ways to circumvent them but even more importantly that China is importing more and more oil from Iran.

Production by Iran and Venezuela is recovering. YoY production from the two could rise by close to 0.8 m b/d in 2024. This will lead to a decline in call-on-Saudi oil. 

Oil production by Iran and Venezuela
Source: SEB graph and asessments, Blbrg data and news

The IEA estimated in its latest OMR report that call-on-OPEC will fall from 28.8 m b/d in 2023 to 28.3 m b/d in 2024. If all OPEC members except Saudi Arabia produces the same amount in 2024 as in 2023, then the need for Saudi Arabia’s oil (call-on-Saudi) will fall from a healthy 10.4 m b/d in 2023 to a still acceptable 9.9 m b/d in 2024. Its normal production is roughly 10 m b/d.

If however production by Iran and Venezuela rise by a combined 0.5 m b/d YoY in 2024, then call-on-Saudi will fall to 9.4 m b/d which is not so good but still manageable. But if Iran’s oil minister is correct when he says that its current production now is at 3.3 m b/d, then it is not far fetched to assume that Iran’s oil production may average maybe 3.4-3.5 m b/d in 2024. That would yield a YoY rise of 0.6 m b/d just for Iran. If we also assume that Venezuela manages to lift its production from 0.8 m b/d this year to 1.0 m b/d in 2024, then the combined growth from the two is closer to 0.8 m b/d. That would push call-on-Saudi down to only 9.1 m b/d which is not good at all. It would require Saudi Arabia to produce at its current production of 9.0 m b/d all through 2024.

The IEA further estimates that call-on-OPEC will average 27.7 m b/d in Q1-24. If we assume Iran @ 3.4 m b/d and Venezuela @ 1.0 m b/d then call-on-Saudi in Q1-24 will only be 8.6 m b/d. I.e. Saudi Arabia will have to cut production further to 8.6 m b/d in Q1-24. At that point Saudi Arabia will likely need or like other core OPEC members like Iraq, Kuwait and UAE as well as Russia to join in.

Implied call-on-Saudi. Call-on-OPEC is set to decline from 28.8 m b/d to 28.3 m b/d to 2024. If all OPEC members produced the same in 2024 as in 2023 then call-on-Saudi would fall by 0.5 m b/d to 9.9 m b/d. But if Venezuela and Iran increases their combined production by 0.8 m b/d YoY in 2024 then call-on-Saudi falls to 9.1 m b/d.

Implied call-on-Saudi.
Source: SEB graph and calculations, IEA data

If we look a little broader on this topic and also include Libya, Nigeria and Angola we see that this group of OPEC members produced 11.4 m b/d in 2010, 10.1 m b/d in 2017 and only 5.1 m b/d at the low-point in August 2020. The decline by these OPEC members has of course the other OPEC and OPEC+ members to stem the rising flood of US shale oil production. The production from this unfortunate group of OPEC-laggards is however now on the rise reaching 7.5 m b/d in September. With more from Iran and Venezuela it could rise to 8.0 m b/d in 2024. Production from Nigeria and Angola though still looks to be in gradual decline while Libya looks more sideways. So for the time being it is all about the revival of Iran and Venezuela.

The unfortunate OPEC-laggards had a production of 11.4 m b/d in 2010. But production then fell to only 5.1 m b/d in August 2020. It helped the rest of OPEC’s members to manage the huge increase in US shale oil production. Production from these countries are now on the rebound. Though Nigeria and Angola still seems to be in gradual decline.

Oil production of some OPEC countries
Source: SEB graph, Blbrg data

What everyone needs to be attentive to is that call-on-OPEC and even more importantly call-on-Saudi can only erode to a limit before Saudi/OPEC/Russia will have to take action. Especially if the forecast for needed oil from OPEC/Saudi for the nearest 2-3 years is in significant decline. Then they will have to take action in the sense that they stop defending the price and allows the price to fall sharply along with higher production. And yet again it is US shale oil producers who will have to take the brunt of the pain. They are the only oil producers in the world who can naturally and significantly reduce their production rather quickly. I.e. the US shale oil players will have to be punished into obedience, if possible, yet one more time.

We don’t think that it is any immediate risk for this to happen as US shale oil activity is slowing while global oil demand has rebounded following Covid-lockdowns. But one needs to keep a watch on projections for call-on-OPEC and call-on-Saudi stretching 1-2-3 years forward on a continuous basis. 

In its medium term oil market outlook, Oil2023, the IEA projected a fairly healthy development for call-on-OPEC to 2028. First bottoming out at 29.4 m b/d in 2024 before rising gradually to 30.6 m b/d in 2028. The basis for this was a slowing though steady rise in global oil demand to 105.7 m b/d in 2028 together with stagnant non-OPEC production due to muted capex spending over the past decade. But this projection has already been significantly dented and reduced in IEA’s latest OMR from October where call-on-OPEC for 2024 is projected at only 28.3 m b/d.

In a statement today the IEA projects that global oil demand will peak this decade and consume no more than 102 m b/d in the late 2020ies due to (in large part) rapid growth in EV sales. This would imply a call-on-OPEC of only 26.9 m b/d in 2028. It is not a viable path for OPEC to produce only 26.9 m b/d in 2028. Especially if production by Iran and Venezuela is set to revive. I.e. OPEC’s pie is shrinking while at the same time Iran and Venezuela is producing more. In this outlook something will have to give and it is not OPEC. 

One should here turn this on its head and assume that OPEC will produce 30 m b/d in 2028. Add OPEC NGLs of 5.6 m b/d and we get 35.6 m b/d. If global oil demand in 2028 stands at only 102 m b/d then call-on-Non-OPEC equates to 66.4 m b/d. That is 3.1 m b/d less than IEA’s non-OPEC production projection for 2028 of 69.5 m b/d but also higher than non-OPEC production projection of 68.8 m b/d (IEA, Oct-23) is already 2.4 m b/d too high versus what is a sustainable level.

What this of course naturally means is that oil producers in general cannot have production growth as a strategy in a peak-oil-demand-world with non-OPEC in 2024 already at 2.4 m b/d above its sustainable level.

The US is set to growth its hydrocarbon liquids by 0.5 m b/d YoY in 2024. But in a zero oil demand growth world that is way, way too much.

Call-on-OPEC
Fortsätt läsa

Populära