Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 25 maj 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerMarknaden har fortsatt att präglas av svalare riskaptit sedan förra veckobrevet. Råvaror tillsammans med börser och räntor har fallit. Oron för en grekisk närtida exit får sägas ha ökat, ratingnedgraderingarna har stått som spön i backen, spanska problemlån klättrar snabbt medan makrostatistiken inte gett några skäl till optimism. Kinadata har fortsatt att vara besvikelser med banken HSBCs preliminära inköpschefsindex för maj som senaste exempel. Vi tror på en kommande stark återhämtning för kinaexponerade råvaror – men inte ännu!

Parallellt med de negativa rubrikerna så har förväntansbilden skruvats ned kraftigt och det minskar risken för att makrodata blir besvikelser i närtid. När tillgångar har falligt med 10 – 15 % (OMX 30 och Brent) på mindre än två månader så brukar det komma en kort rekyl när köpintresset ökar igen.

Vi konstaterar att mycket dålig data kommit på kort tid och tryckt ner marknaden. Vi ser fortfarande flera nedåtrisker på 2 månaders sikt men tycker att detta kan vara ett intressant läge för den riskvillige att kortsiktigt söka avkastning i en annars dyster miljö. Vi favoriserar då mindre kinaexponerade råvaror som olja, som vi dessutom tycker har starkast fundamentalt stöd utav råvarorna.

Energi (neutral)

Olja

Oljemarknaden (Brent) som backade med ytterligare 3 procent ned till 105 dollar under inledningen av veckan återhämtar delar av rörelsen mot slutet vilket får ses som en korrektion. Fokus på Europa och lägre riskaptit för råvaror överlag men ser vi till det fundamentala lär även förbrukningsprognoser för den amerikanska marknaden skrivas ned något ytterligare inom den närmaste framtiden. En del stöd från amerikanska bensinlager som fortsatte ned och totalt nu fallit med 30 miljoner fat de senaste tre månaderna. Inga stora nyheter kring Iran där diskussionerna kring kärnvapenprogrammet flyttas fram till nästa månad. En nyhet om 300,000 fat mindre Iransk olja till marknaden med ett potentiellt scenario om 1 miljoner bortfall skulle tidigare givit ett ordentligt stöd åt köparna men i denna pessimistiska miljö påverkar det knappt alls. Trots en tekniskt väldigt översåld marknad verkar det fortsatt som risken finns på nedsidan på kort sikt.

Elmarknaden

Den försvagade energibalansen som bidrog till förra veckans uppgång genererade även inledningsvis av denna vecka en del köpintressen i marknaden. Överskottet om närmare 12 TWh har krympt till 6TWh på lite drygt en månad. Kvartalet Q3 2012 som är underliggande för SHB Power Index och våra sparprodukter handlas dock oförändrat efter att sentimentet försvagades något i mitten av veckan till följd av den allmänna utvecklingen på börserna. Mot slutet av veckan pekar prognoserna fortsatt på ett något torrare scenario där vi förväntas få mellan 2-4 TWh vilket därmed är något under normalen om 4.2 TWh för perioden. Denna högtrycksuppbyggnad och torra period har balanserats något av den svaga kolmarknaden där ett stort överskott och en stark dollar verkat negativt för kol och dämpa utvecklingen på el. En viss rekyl på både kol (där brytpriset för kolkraft stigit med ca 1 euro) och utsläppsrätter mot slutet av veckan men vi bedömer detta som tillfälligt och förväntar oss ingen vidare uppgång, snarare tvärtom.

Pris på elmarknaden tom 25 maj 2012

Ser vi till den korta kurvan så är spotpriserna riktigt låga och väntas så vara även under nästa vecka. De höga temperaturerna gör att vattenproducenter har svårt att upprätthålla spotpriset på någon högre nivå till följd av den kraftiga snösmältningen. För att sammanfatta läget talar flera faktorer för att vi kommer att ligga kvar på dessa låga nivåer och om inte prognoserna slår om till betydligt torrare än de vi ser idag bör Q3 2012 kunna falla tillbaka någon euro under inledningen av nästa vecka.

Basmetaller (neutral)

Kopparpriset har pendlat upp och ner i pris under veckan för att stänga på ungefär oförändrat. Sedan årets början är priset ned ca 1.7 %. Koppar har den senaste tiden tagit stryk på grund av oron kring Grekland och världsekonomin. Som bekant anses metallen vara en ledande indikator för världskonjunkturen.

Kopparlagren från LME ökade för första gången på 7 veckor. Nyligen släppta produktionssiffror visar på att brytningen av koppar kommer överstiga efterfrågan redan i år och även 2014. I den andra vågskålen hittar vi siffror från världens största kopparproducent, chilenska Codelco. Företaget har producerat 10 % mindre koppar första kvartalet jämfört med första kvartalet 2011. Den främsta anledningen sägs vara minskade kopparhalter i malmen. Sammantaget är vi neutrala till kopparpriset.

Sammantaget är vi neutrala till kopparpriset

Aluminiumpriset har under veckan gått ned med 2.4 %. Nedgången hittills i år är 2.8 %. Priset ligger i skrivande stund på 2 018 USD/ton. Ett flertal kunder har visst intresse att köpa strax över 2 000 USD-nivån. Cash-cost, det vill säga kostnaden för att få fram ett ton, ligger runt 1 900 enligt flera bedömare. Att kunna säkra in sin exponering på något över 2 000 har lockat in köparna.

Om vi försöker hitta positiva signaler kring världsekonomin så hittar vi det faktiskt i aluminiummarknaden. Leveranser till japanska förbrukare är upp för den tredje månaden i rad. Vi även snappat upp att importen av bauxit (råvaran till aluminium) till Kina har gått 49 % jämfört med förra året. Vi är neutrala till metaller och aluminium prismässigt, men tror att aluminium har bäst potential för prisuppgång på sikt.

Prisutveckling på aluminium år 2012

Ädelmetaller

I slutet av förra veckan studsade guldet upp ganska ordentligt från nya årslägsta-nivåer, men denna veckan har vi sett det glida tillbaks med 2 %. Även övriga ädelmetaller har fallit i samma storleksordning, under en lugn vecka. Vi håller fast vår negativa syn på sektorn baserat på avsaknad av performance i den riskaverta miljö vi haft under senare tid.

Softs

Kaffe

Marknaden inväntar de brasilianska arabica skördarna vilka fortskrider något långsammare i år än tidigare år p.g.a. regn. Skördarna förväntas bli goda till följd av gynnsamma väderförhållanden under gångna säsongen men det råder fortsättningsvis en ovisshet beträffande landets kommande exportvolym då man ser en ökad inhemsk konsumtion. Efterfrågan på arabica kaffet har varit låg då flertalet köpare haft välfyllda lager inför skörden 2012/13.

Priset på arabica bönan har sjunkit drygt 20 % under 2012 inväntandes 2011/12 skörden vi nu står inför, kaffekonsumtionen förväntas öka globalt de kommande åren och skörden 2013-14 benämns som ett ”off” år i arabicakaffets skördecykler (högre/lägre skörd vartannat år).

Prisutveckling på kaffe juni 2011 till maj 2012

Socker

Socker handlades upp något i början av veckan till följd av det något torrare vädret i Brasilien och därmed risk för sämre skördar. Även en något ökad efterfrågan och rapporter om ökat antal lastfartyg vid de brasilianska hamnarna redo för lastning av råvaran fick priset att stiga. Det ekonomiska läget i Europa fick priset på socker att sjunka igen mot mitten av veckan och handlas fortsättningsvis lågt. Marknaden är något avvaktande inför brasilianska skördeperioden som inleds om bara några veckor, och inväntar även handeln inför ramadan som hittills varit modest. Ramadan inleds i juli och de muslimska länderna brukar fylla sina lager innan dess. Indien som förra veckan beslöt att tillåta obegränsad export av socker har inte publicerat sin planerade exportvolym. Indiens skördar är goda i år och det socker de inte exporterar i år har de möjlighet att lagra för export nästa år, vilket i sin tur kan påverka priset på sikt.

Prisutveckling på socker maj 2011 till maj 2012

Apelsinjuice

Priset på apelsinjuice fortsätter på sin låga nivå till följd av ökat utbud och den rådande ekonomiska situationen i Europa håller efterfrågan på fortsatt låga nivåer. Väderförhållandena har varit gynnsamma och skördarna är goda. Florida närmar sig orkansäsongen och antalet namngivna orkaner motsvarar tidigare år även om man i år inväntar orkaner något tidigare på säsongen. Även om säsongens tidiga orkaner i sig inte verkar utgöra något större hot för skörden påminner de marknaden om risken och tillfälliga uppgångar i priset har setts. Brasiliens Real har tappat 5,5 % mot USD sedan jan 2012.

Prisutveckling på FCOJ juni 2011 till maj 2012

Handelsbankens Råvaruindex

SHB Råvaruindex 25 maj 2012Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av global produktion och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Analys

OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Lots of talk about an increasingly tight oil market. And yes, the oil price will move higher as a result of this and most likely move towards USD 100/b. Tensions and flareups in the Middle East is little threat to oil supply and will be more like catalysts driving the oil price higher on the back of a fundamentally bullish market. I.e. flareups will be more like releasing factors. But OPEC+ will for sure produce more if needed as it has no interest in killing the goose (global economy) that lays the golden egg (oil demand growth). We’ll probably get verbal intervention by OPEC+ with ”.. more supply in H2” quite quickly when oil price moves closer to USD 100/b and that will likely subdue the bullishness. OPEC+ in full control of the oil market probably means an oil price ranging from USD 70/b to USD 100/b with an average of around USD 85/b. Just like last year.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Brent crude continues to trade around USD 90/b awaiting catalysts like further inventory declines or Mid East flareups. Brent crude ydy traded in a range of USD 88.78 – 91.1/b before settling at USD 90.38/b. Trading activity ydy seems like it was much about getting comfortable with 90-level. Is it too high? Is there still more upside etc. But in the end it settled above the 90-line. This morning it has traded consistently above the line without making any kind of great leap higher.

Netanyahu made it clear that Rafah will be attacked. Israel ydy pulled some troops out of Khan Younis in Gaza and that calmed nerves in the region a tiny bit. But it seems to be all about tactical preparations rather than an indication of a defuse of the situation. Ydy evening Benjamin Netanyahu in Israel made it clear that a date for an assault on Rafah indeed has been set despite Biden’s efforts to prevent him doing so. Article in FT on this today. So tension in Israel/Gaza looks set to rise in not too long. The market is also still awaiting Iran’s response to the bombing of its consulate in Damascus one week ago. There is of course no oil production in Israel/Gaza and not much in Syria, Lebanon or Yemen either. The effects on the oil market from tensions and flareups in these countries are first and foremost that they work as catalysts for the oil price to move higher in an oil market which is fundamentally bullish. Deficit and falling oil inventories is the fundamental reason for why the oil price is moving higher and for why it is at USD 90/b today. There is also the long connecting string of:

[Iran-Iraq-Syria/Yemen/Lebanon/Gaza – Israel – US]

which creates a remote risk that oil supply in the Middle East potentially could be at risk in the end when turmoil is flaring in the middle of this connecting string. This always creates discomfort in the oil market. But we see little risk premium for a scenario where oil supply is really hurt in the end as neither Iran nor the US wants to end up in such a situation.

Tight market but OPEC+ will for sure produce more if needed to prevent global economy getting hurt. There  is increasing talk about the oil market getting very tight in H2-24 and that the oil price could shoot higher unless OPEC+ is producing more. But of course OPEC+ will indeed produce more. The health of the global economy is essential for OPEC+. Healthy oil demand growth is like the goose that lays the golden egg for them. In no way do they want to kill it with too high oil prices. Brent crude averaged USD 82.2/b last year with a high of USD 98/b. So far this year it has averaged USD 82.6/b. SEB’s forecast is USD 85/b for the average year with a high of USD 100/b. We think that a repetition of last year with respect to oil prices is great for OPEC+ and fully acceptable for the global economy and thus will not hinder a solid oil demand growth which OPEC+ needs. Nothing would make OPEC+ more happy than to produce at a normal level and still being able to get USD 85/b. Brent crude will head yet higher because OPEC+ continues to hold back supply Q2-24 resulting in declining inventories and thus higher prices. But when the oil price is nearing USD 100/b we expect verbal intervention from the group with statements like ”… more supply in H2-24” and that will probably dampen bullish prices.

Not only does OPEC+ want to produce at a normal level. It also needs to produce at a normal level. Because at some point in time in the future there will be a situation sooner or later where they will have to cut again. And unless they are back to normal production at that time they won’t be in a position to cut again.

So OPEC+ won’t kill the goose that lays the golden egg. They won’t allow the oil price to stay too high for too long. I.e. USD 100/b or higher. They will produce more in H2-24 if needed to prevent too high oil prices and they have the reserve capacity to do it.

Data today: US monthly oil market report (STEO) with forecast for US crude and liquids production at 18:00 CET

Fortsätt läsa

Populära