Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 17 februari 2012

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Bra makro och snart mer pengar från ECB

Vi fortsätter att vara grundpositiva till råvaror och risktillgångar i allmänhet baserat på centralbankers starka vilja att ge marknader stöd (senast var det Bank of Japan som gav en injektion i marknaden) samt förväntningar om fortsatt förbättring i makrodata.

Under den senaste veckan har bakslaget i förhandlingarna mellan Aten och EU/IMF/ECB-trojkan påverkat risksentimentet negativt. De närmaste dagarna lär bli avgörande för Grekland. Vår hållning är dock att en default i Grekland bör kunna hanteras av marknaden. Däremot får inte en sådan utlösa spekulationer om Greklands utträde ur euron. Vi tror att samtliga politiska krafter kommer att verka för att förhindra en sådan dramatisk utveckling.

Den senaste gynnsamma trenden i makrodata är mest tydlig i USA, men syns också i Europa och Sverige. I den eviga rundgången mellan finansiella marknader och realekonomin avspeglar detta delvis återhämtning på världens börser och överlag lägre finansiell turbulens under de senaste månaderna. Vi räknar med att trenden fortsätter.

LTRO2 ger stöd trots förväntningar

ECB kommer med sin andra 3-års repa den 29e februari (LTRA2). Inför LTRO2 är konsensus syn att den ska ge ytterligare stöd till riskaptiten, man skulle därför kunna hävda att utrymmet för fortsatta riskpositiva rörelser är uttömt. Erfarenheten från Feds QE-åtgärder är dock att även välannonserade åtgärder ger stöd till tillgångspriser. Vi räknar med att så blir fallet också nu trots att vi har en mer modest syn på storleken på LTRO2 än många banker. Den första repan i december fick en imponerande huvudsiffra, EUR 489mdr. Dock var det bara ca 200mdr som var nya pengar, resten var löptidsförlängningar. Inför den andra repan är estimaten spridda och många ligger på en högre siffra än i december. Vår bedömning är dock att vi snarare kommer att landa betydligt lägre. Vårt estimat är 330mdr och bygger på en bottom up-analys av eurobankers finansieringsaktiviteter 2012. Även om det finns risk för besvikelse på huvudsiffran så kommer sannolikt även 330mdr euro att räcka till att göra mars och delar av april till en period med stigande priser på riskhandlade tillgångar såsom råvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) fortsätter att stärkas och stängde upp 2,5 % till 120.2 USD/fat denna vecka jämfört med samma tid förra veckan. Efter Europa meddelade sitt embargo mot Iran, har Iran svarade att de skär utbudet av olja sex europeiska länder. Spänningen kring Irans ökade ytterligare den här veckan efter bombattentaten mot israeliska mål i Indien och Georgien samt arresteringarna av två iranska män i Bangkok. Spänningen blev inte mindre av Iran meddelat att de har utvecklat en ny generation av centrifuger för att producera uran vid universitetet i Teheran. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) har sagt att de kan komma att klippa banden till de iranska finansinstitut så snart detta är förberett med EU-lagstiftningen. Om detta genomförs kommer det förmodligen vara mer effektiv än EU:s embargo eftersom det kommer att hindra handel med Iran för alla länder. I så fall kan all iransk export av 2.4 miljoner fat / dag i riskzonen och inte bara de 0,8 fat per dag som går till Europa. Oljepriset har också fått stöd av ökad riskaptit och ljusare makroekonomiska utsikter, framsteg kring Greklands skulder och den positiva utvecklingen i den amerikanska ekonomin.

Amerikanske lagerstatistik kom in lägre än väntat den här veckan. Råoljelager sjönk med 0,2 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat) , destillat föll med 2,9 miljoner fat (förväntad 1,1 miljoner fat) och bensin steg med 0,4 miljoner fat (0,8 miljoner fat). Rapporterad efterfrågan på olja ökade med 1miljoner fat / dag till 18.7miljoner fat / dag, efter en serie datapunkter för låg efterfrågan. Men det fanns allvarliga tvivel om antaganden om de sista veckorna av data på grund av höga exportförhållanden.

USA - Lager av olja (crude oil) - Graf över 5 år

Elmarknaden

Spotpriset har kommit ner på normala nivåer igen, EUR 41.7 i snitt den senaste veckan mot EUR 69.6 förra veckan. Blötväder och mildare väder fortsätter att pressa elmarknaden vilket resulterat i en nedgång om 6.72% för andra kvartalet Q2 2012 (underliggande för våra investeringsprodukter). De senaste väderprognoserna indikerar nederbörd om upp till 9.5 TWh vilket är ca 5.5 TWh över normalen för perioden. Snittemperaturen för börsområdet förväntas landa strax under nollstrecken vilket är ca 2 grader varmare än normalt . Det våta och milda vädret förväntas således bättra på den hydrologiska balansen (magasin+ markvatten och snö för tillrinning). Energibalansen förväntas närma sig 6TWh efter vecka 8.

Energibalans och systempris i Norden - Elpriset februari 2012

Med ett stabilt läge i magasinen och god tillgänglighet på kärnkraft samt ett stort utbud av energikol ser vi därför ingen större risk för att marknaden stiger kraftigt även om det skulle komma in lite kyla i prognoserna efter helgen. Det enda som verkat för uppsidan är egentligen utsläppsrätterna som stigit med hela 18.5 procent efter att EU Parlamentets Industriöverskott signalerat en minskad tillgång på rätter inom handelssystemet för fas 3. Anledningen till att EU-parlamentet driver frågan är den kraftiga nedgången i pris som skett senaste tiden (se graf). Parlamentarikerna anser att nuvarande (låga) nivå inte skapar rätt incitament för att dra ned på de europiska koldioxidutsläppen. Föga förvånande har den energiintensiva industrin protesterat kraftigt och menar att slumpmässiga ändringar av spelreglerna i en marknad kommer att få den sluta fungera på sikt. Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring detta vilket gör att få vågar lägga sig korta och mer information väntas efter omröstningen den 28 februari följt av en kammaromröstning den 17 april. Elmarknaden är åter i balans utan någon drivande faktor varför vi ändrar den kortsiktiga vyn från kort till en mer neutral position.

Diagram över utveckling för elpriset från februari 2011 till februari 2012

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med fallande priser. Mycket på grund av osäkerheten kring Grekland och med en starkare dollar som följd. Vi behåller vår långsiktigt positiva syn för basmetaller i helhet medan vi just nu ser en risk på nedsidan för nickel (läs mer nedan).
Indonesien har i veckan bekräftat att de har för avsikt att införa ett exportförbud av obearbetad metall till 2014. Den huvudsakliga exporten består av Bauxit och nickel malm och 90 % av exporten går till Kina. Om detta blir verklighet betyder det med stor sannolikhet stigande priser på framförallt aluminium (som produceras från Bauxit) och nickel. Övriga metaller så som guld, koppar, nickel, bauxit och järn påverkas även. Anledningen till förbudet är att landet vill stimulera förädlingen av metaller och initiativ för att det ska byggas fler smältverk i landet. Något datum för när detta ska träda i kraft är inte satt men redan under 2012 kan regeringen introducera en skatt för exporterad metall. Indonesien står för 10 % av global produktion av nickel och är en viktig exportör för Kina som kan behöva hitta nya sätt att importera malmen.

LME:s lager på Aluminium forsätter att växa och nådde all time high i veckan på 5,121 miljoner ton. Priset på metallen under veckan tappat 4,5 % och handlas i skrivande stund 2159 USD/ton. En annan metall där lagret tros öka är nickel som väntas på från ett underskott under 2011 till ett överskott under 2012. Anledningen är att det är många nya gruvor (Ambatovy, Onca Puma, Barro Alto, Raventhorpe) som kommit igång eller är väldigt nära att kunna starta sin produktion. Global gruvproduktion av nickel väntas öka med 11 % i år och 9 % för 2013. Detta dämpar sannolikt prisutvecklingen något.

Lager av nickel (LME) - Diagram över utveckling till februari 2012

Ädelmetaller (negativ)

Ännu en oerhört lugn vecka på ädelmetallfronten, lika tight range som förra veckan och i stort sett oförändrade nivåer på Handelsbankens Sektorindex Ädelmetaller. Guldet handlar i skrivande stund kring 1728 USD/ounce, jämfört med förra fredagens 1722, och silver är helt oförändrat under veckan.

En hel del social oro och strejker i världens största platinagruva i Sydafrika ledde till att militären sattes in för att återupprätta lugn, en ganska ovanlig åtgärd även i Sydafrika nuförtiden. Gruvan har stått still ett par veckor vilket orsakat produktionsbortfall i storleksklassen 60 000 ounce, och det kan dröja ytterligare tre till fyra veckor att starta upp produktionen efter den senaste utvecklingen. Platinapriset har stigit ca 2 % sedan produktionen i gruvan stoppades, och den senast utvecklingen har inte haft någon större påverkan på priset. Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Priset har stigit cirka 10 procent den senaste veckan, exporten fortsätter att minska markant från Elfenbenskusten och Indonesien. Det rapporteras även om mindre export från de andra västafrikanska regionerna. Mindre skörd som följd av kraftiga vindar och torrt väder den senaste tiden i området kring Elfenbenskusten pekar på att efterfrågan kan komma att överträffa utbudet den här säsongen och vi står fast vid vår tidigare vy om möjlighet till en uppsida av kakaopriset.

Kakao - Diagram över prisutveckling från mars 2012 till februari 2012

Apelsinjuice

Apelsinjuice har fallit till sex veckors lägsta som en följd av spekulationer om välfyllda amerikanska lager. Dessutom bekräftar amerikanska Food and Drug Administration att man fortsätter att testa all import av apelsinjuice mot sjukdomar. Florida, världens andra största odlare av apelsinjuice har snart passerat frostperioden och går mot bättre väder. Vi ser denna marknad något svårbedömd i dagsläget då marginella väderförändringar, nya testmetoder och importförbud har stor påverkan på juicepriset och det återstår att se utvecklingen i dessa regioner.

Apelsinjuice - Diagram över prisutveckling och terminskurva - Februari 2012

Kaffe

Arabicakaffet har fallit till 14 månaders lägsta efter en starkare dollar men också p.g.a. signaler från USA som pekar på att den ekonomiska återhämtningen kan komma att dröja. Dessutom har priset pressats ned ytterligare under veckan som följd av en större försäljning av delar av en fond. Däremot har Robustakaffet blivit dyrare som en följd av sämre skörd. Priset har stigit ca.20 procent sen årsskiftet efter siffror på minskad export från Vietnam.

Kaffe (Arabica och Robusta) - Diagram för prisutveckling 2010 - 2012

Vete

Terminspriser på vete är upp något på Matif sedan förra veckan och nästan oförändrade på Chicagobörsen. Största delen av Europa har nu temperaturer strax över noll under dagarna, vilket minskat oron för ytterligare försämring av skicket på höstvetet. Att viss utvintring skett redan är säker men frågan är hur mycket – åsikterna om detta varierar starkt. Stöd till priserna i Chicago har i veckan givits av att Egypten köpt amerikanskt vete, med priser klart under konkurrenternas – från Ryssland kom inga erbjudanden alls förmodligen som följd av logistiska problem. Dessa logistiska problem har gjort att den ryska exporten under januari och februari varit låg, när de väl kommer igång lär det ge press nedåt på priserna – det kan bli ganska stora volymer som ska ut innan ny skörd ska in. Vad som ytterligare talar för press nedåt på vetepriserna framöver är att de officiella siffrorna för den australiensiska veteskörden säsongen 2011/12 justerats upp till rekordhöga 29,5 miljoner ton – upp från tidigare prognos om 28,3 miljoner ton. Exporten från Australien uppskattas nu till 22,3 miljoner ton, att jämföra med förra årets även det höga 18,6 miljoner ton.

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av högre priser på råolja men även höga exportsiffror för USA. Förra veckans export uppgår enligt USDA till 1,07 miljoner ton – den högsta siffran på omkring fyra månader. Bland köparna finns bland annat Egypten, Mexiko och Sydkorea. Regn i Argentina, och mer regn på väg, gör att oron för fortsatta nedjusteringar av skörden avtagit. Höga exportsiffror rapporteras även från Ukraina och än så länge märks inget större skift från majs till konkurrenskraftigt fodervete. Låga lagernivåer begränsar nedsidan för majsen men eventuellt prisfall för vetet lär dra ned även majsen något.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har stigit sedan förra veckan, delvis som följd av varmare och torrare väder i södra Brasilien och den oron detta medför för ytterligare nedjusteringar av skörden – vilket till viss del dock kompenseras av ett mer gynnsamt väder i centrala Brasilien och i södra Argentina. Skörden i Mato Grosso, den delstat i Brasilien som producerar mest sojabönor, uppges vara till 24 procent avklarad – med ett resultat ungefär som väntat. Ytterligare stöd till sojapriserna kommer från högre råoljepriser och höga exportsiffror för USA – med köp av bland annat Kina. I sin första officiella prognos uppskattar det argentinska jordbruksministeriet kommande skörd till 43,5-45,0 miljoner ton, klart lägre än USDA:s senaste uppskattning om 48 miljoner ton. Fortsatt ogynnsamt väder i Brasilien kan pressa upp priset något, men väderutvecklingens betydelse avtar ju närmare skördens slut vi kommer.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 17 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära