Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 17 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Bra makro och snart mer pengar från ECB

Vi fortsätter att vara grundpositiva till råvaror och risktillgångar i allmänhet baserat på centralbankers starka vilja att ge marknader stöd (senast var det Bank of Japan som gav en injektion i marknaden) samt förväntningar om fortsatt förbättring i makrodata.

Under den senaste veckan har bakslaget i förhandlingarna mellan Aten och EU/IMF/ECB-trojkan påverkat risksentimentet negativt. De närmaste dagarna lär bli avgörande för Grekland. Vår hållning är dock att en default i Grekland bör kunna hanteras av marknaden. Däremot får inte en sådan utlösa spekulationer om Greklands utträde ur euron. Vi tror att samtliga politiska krafter kommer att verka för att förhindra en sådan dramatisk utveckling.

Den senaste gynnsamma trenden i makrodata är mest tydlig i USA, men syns också i Europa och Sverige. I den eviga rundgången mellan finansiella marknader och realekonomin avspeglar detta delvis återhämtning på världens börser och överlag lägre finansiell turbulens under de senaste månaderna. Vi räknar med att trenden fortsätter.

LTRO2 ger stöd trots förväntningar

ECB kommer med sin andra 3-års repa den 29e februari (LTRA2). Inför LTRO2 är konsensus syn att den ska ge ytterligare stöd till riskaptiten, man skulle därför kunna hävda att utrymmet för fortsatta riskpositiva rörelser är uttömt. Erfarenheten från Feds QE-åtgärder är dock att även välannonserade åtgärder ger stöd till tillgångspriser. Vi räknar med att så blir fallet också nu trots att vi har en mer modest syn på storleken på LTRO2 än många banker. Den första repan i december fick en imponerande huvudsiffra, EUR 489mdr. Dock var det bara ca 200mdr som var nya pengar, resten var löptidsförlängningar. Inför den andra repan är estimaten spridda och många ligger på en högre siffra än i december. Vår bedömning är dock att vi snarare kommer att landa betydligt lägre. Vårt estimat är 330mdr och bygger på en bottom up-analys av eurobankers finansieringsaktiviteter 2012. Även om det finns risk för besvikelse på huvudsiffran så kommer sannolikt även 330mdr euro att räcka till att göra mars och delar av april till en period med stigande priser på riskhandlade tillgångar såsom råvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) fortsätter att stärkas och stängde upp 2,5 % till 120.2 USD/fat denna vecka jämfört med samma tid förra veckan. Efter Europa meddelade sitt embargo mot Iran, har Iran svarade att de skär utbudet av olja sex europeiska länder. Spänningen kring Irans ökade ytterligare den här veckan efter bombattentaten mot israeliska mål i Indien och Georgien samt arresteringarna av två iranska män i Bangkok. Spänningen blev inte mindre av Iran meddelat att de har utvecklat en ny generation av centrifuger för att producera uran vid universitetet i Teheran. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) har sagt att de kan komma att klippa banden till de iranska finansinstitut så snart detta är förberett med EU-lagstiftningen. Om detta genomförs kommer det förmodligen vara mer effektiv än EU:s embargo eftersom det kommer att hindra handel med Iran för alla länder. I så fall kan all iransk export av 2.4 miljoner fat / dag i riskzonen och inte bara de 0,8 fat per dag som går till Europa. Oljepriset har också fått stöd av ökad riskaptit och ljusare makroekonomiska utsikter, framsteg kring Greklands skulder och den positiva utvecklingen i den amerikanska ekonomin.

Amerikanske lagerstatistik kom in lägre än väntat den här veckan. Råoljelager sjönk med 0,2 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat) , destillat föll med 2,9 miljoner fat (förväntad 1,1 miljoner fat) och bensin steg med 0,4 miljoner fat (0,8 miljoner fat). Rapporterad efterfrågan på olja ökade med 1miljoner fat / dag till 18.7miljoner fat / dag, efter en serie datapunkter för låg efterfrågan. Men det fanns allvarliga tvivel om antaganden om de sista veckorna av data på grund av höga exportförhållanden.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USA - Lager av olja (crude oil) - Graf över 5 år

Elmarknaden

Spotpriset har kommit ner på normala nivåer igen, EUR 41.7 i snitt den senaste veckan mot EUR 69.6 förra veckan. Blötväder och mildare väder fortsätter att pressa elmarknaden vilket resulterat i en nedgång om 6.72% för andra kvartalet Q2 2012 (underliggande för våra investeringsprodukter). De senaste väderprognoserna indikerar nederbörd om upp till 9.5 TWh vilket är ca 5.5 TWh över normalen för perioden. Snittemperaturen för börsområdet förväntas landa strax under nollstrecken vilket är ca 2 grader varmare än normalt . Det våta och milda vädret förväntas således bättra på den hydrologiska balansen (magasin+ markvatten och snö för tillrinning). Energibalansen förväntas närma sig 6TWh efter vecka 8.

Energibalans och systempris i Norden - Elpriset februari 2012

Med ett stabilt läge i magasinen och god tillgänglighet på kärnkraft samt ett stort utbud av energikol ser vi därför ingen större risk för att marknaden stiger kraftigt även om det skulle komma in lite kyla i prognoserna efter helgen. Det enda som verkat för uppsidan är egentligen utsläppsrätterna som stigit med hela 18.5 procent efter att EU Parlamentets Industriöverskott signalerat en minskad tillgång på rätter inom handelssystemet för fas 3. Anledningen till att EU-parlamentet driver frågan är den kraftiga nedgången i pris som skett senaste tiden (se graf). Parlamentarikerna anser att nuvarande (låga) nivå inte skapar rätt incitament för att dra ned på de europiska koldioxidutsläppen. Föga förvånande har den energiintensiva industrin protesterat kraftigt och menar att slumpmässiga ändringar av spelreglerna i en marknad kommer att få den sluta fungera på sikt. Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring detta vilket gör att få vågar lägga sig korta och mer information väntas efter omröstningen den 28 februari följt av en kammaromröstning den 17 april. Elmarknaden är åter i balans utan någon drivande faktor varför vi ändrar den kortsiktiga vyn från kort till en mer neutral position.

Diagram över utveckling för elpriset från februari 2011 till februari 2012

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med fallande priser. Mycket på grund av osäkerheten kring Grekland och med en starkare dollar som följd. Vi behåller vår långsiktigt positiva syn för basmetaller i helhet medan vi just nu ser en risk på nedsidan för nickel (läs mer nedan).
Indonesien har i veckan bekräftat att de har för avsikt att införa ett exportförbud av obearbetad metall till 2014. Den huvudsakliga exporten består av Bauxit och nickel malm och 90 % av exporten går till Kina. Om detta blir verklighet betyder det med stor sannolikhet stigande priser på framförallt aluminium (som produceras från Bauxit) och nickel. Övriga metaller så som guld, koppar, nickel, bauxit och järn påverkas även. Anledningen till förbudet är att landet vill stimulera förädlingen av metaller och initiativ för att det ska byggas fler smältverk i landet. Något datum för när detta ska träda i kraft är inte satt men redan under 2012 kan regeringen introducera en skatt för exporterad metall. Indonesien står för 10 % av global produktion av nickel och är en viktig exportör för Kina som kan behöva hitta nya sätt att importera malmen.

LME:s lager på Aluminium forsätter att växa och nådde all time high i veckan på 5,121 miljoner ton. Priset på metallen under veckan tappat 4,5 % och handlas i skrivande stund 2159 USD/ton. En annan metall där lagret tros öka är nickel som väntas på från ett underskott under 2011 till ett överskott under 2012. Anledningen är att det är många nya gruvor (Ambatovy, Onca Puma, Barro Alto, Raventhorpe) som kommit igång eller är väldigt nära att kunna starta sin produktion. Global gruvproduktion av nickel väntas öka med 11 % i år och 9 % för 2013. Detta dämpar sannolikt prisutvecklingen något.

Lager av nickel (LME) - Diagram över utveckling till februari 2012

Ädelmetaller (negativ)

Ännu en oerhört lugn vecka på ädelmetallfronten, lika tight range som förra veckan och i stort sett oförändrade nivåer på Handelsbankens Sektorindex Ädelmetaller. Guldet handlar i skrivande stund kring 1728 USD/ounce, jämfört med förra fredagens 1722, och silver är helt oförändrat under veckan.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

En hel del social oro och strejker i världens största platinagruva i Sydafrika ledde till att militären sattes in för att återupprätta lugn, en ganska ovanlig åtgärd även i Sydafrika nuförtiden. Gruvan har stått still ett par veckor vilket orsakat produktionsbortfall i storleksklassen 60 000 ounce, och det kan dröja ytterligare tre till fyra veckor att starta upp produktionen efter den senaste utvecklingen. Platinapriset har stigit ca 2 % sedan produktionen i gruvan stoppades, och den senast utvecklingen har inte haft någon större påverkan på priset. Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Priset har stigit cirka 10 procent den senaste veckan, exporten fortsätter att minska markant från Elfenbenskusten och Indonesien. Det rapporteras även om mindre export från de andra västafrikanska regionerna. Mindre skörd som följd av kraftiga vindar och torrt väder den senaste tiden i området kring Elfenbenskusten pekar på att efterfrågan kan komma att överträffa utbudet den här säsongen och vi står fast vid vår tidigare vy om möjlighet till en uppsida av kakaopriset.

Kakao - Diagram över prisutveckling från mars 2012 till februari 2012

Apelsinjuice

Apelsinjuice har fallit till sex veckors lägsta som en följd av spekulationer om välfyllda amerikanska lager. Dessutom bekräftar amerikanska Food and Drug Administration att man fortsätter att testa all import av apelsinjuice mot sjukdomar. Florida, världens andra största odlare av apelsinjuice har snart passerat frostperioden och går mot bättre väder. Vi ser denna marknad något svårbedömd i dagsläget då marginella väderförändringar, nya testmetoder och importförbud har stor påverkan på juicepriset och det återstår att se utvecklingen i dessa regioner.

Apelsinjuice - Diagram över prisutveckling och terminskurva - Februari 2012

Kaffe

Arabicakaffet har fallit till 14 månaders lägsta efter en starkare dollar men också p.g.a. signaler från USA som pekar på att den ekonomiska återhämtningen kan komma att dröja. Dessutom har priset pressats ned ytterligare under veckan som följd av en större försäljning av delar av en fond. Däremot har Robustakaffet blivit dyrare som en följd av sämre skörd. Priset har stigit ca.20 procent sen årsskiftet efter siffror på minskad export från Vietnam.

Kaffe (Arabica och Robusta) - Diagram för prisutveckling 2010 - 2012

Vete

Terminspriser på vete är upp något på Matif sedan förra veckan och nästan oförändrade på Chicagobörsen. Största delen av Europa har nu temperaturer strax över noll under dagarna, vilket minskat oron för ytterligare försämring av skicket på höstvetet. Att viss utvintring skett redan är säker men frågan är hur mycket – åsikterna om detta varierar starkt. Stöd till priserna i Chicago har i veckan givits av att Egypten köpt amerikanskt vete, med priser klart under konkurrenternas – från Ryssland kom inga erbjudanden alls förmodligen som följd av logistiska problem. Dessa logistiska problem har gjort att den ryska exporten under januari och februari varit låg, när de väl kommer igång lär det ge press nedåt på priserna – det kan bli ganska stora volymer som ska ut innan ny skörd ska in. Vad som ytterligare talar för press nedåt på vetepriserna framöver är att de officiella siffrorna för den australiensiska veteskörden säsongen 2011/12 justerats upp till rekordhöga 29,5 miljoner ton – upp från tidigare prognos om 28,3 miljoner ton. Exporten från Australien uppskattas nu till 22,3 miljoner ton, att jämföra med förra årets även det höga 18,6 miljoner ton.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av högre priser på råolja men även höga exportsiffror för USA. Förra veckans export uppgår enligt USDA till 1,07 miljoner ton – den högsta siffran på omkring fyra månader. Bland köparna finns bland annat Egypten, Mexiko och Sydkorea. Regn i Argentina, och mer regn på väg, gör att oron för fortsatta nedjusteringar av skörden avtagit. Höga exportsiffror rapporteras även från Ukraina och än så länge märks inget större skift från majs till konkurrenskraftigt fodervete. Låga lagernivåer begränsar nedsidan för majsen men eventuellt prisfall för vetet lär dra ned även majsen något.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har stigit sedan förra veckan, delvis som följd av varmare och torrare väder i södra Brasilien och den oron detta medför för ytterligare nedjusteringar av skörden – vilket till viss del dock kompenseras av ett mer gynnsamt väder i centrala Brasilien och i södra Argentina. Skörden i Mato Grosso, den delstat i Brasilien som producerar mest sojabönor, uppges vara till 24 procent avklarad – med ett resultat ungefär som väntat. Ytterligare stöd till sojapriserna kommer från högre råoljepriser och höga exportsiffror för USA – med köp av bland annat Kina. I sin första officiella prognos uppskattar det argentinska jordbruksministeriet kommande skörd till 43,5-45,0 miljoner ton, klart lägre än USDA:s senaste uppskattning om 48 miljoner ton. Fortsatt ogynnsamt väder i Brasilien kan pressa upp priset något, men väderutvecklingens betydelse avtar ju närmare skördens slut vi kommer.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 17 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära