Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 17 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet inklusive ädelmetallerVåra vyer:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Bra makro och snart mer pengar från ECB

Vi fortsätter att vara grundpositiva till råvaror och risktillgångar i allmänhet baserat på centralbankers starka vilja att ge marknader stöd (senast var det Bank of Japan som gav en injektion i marknaden) samt förväntningar om fortsatt förbättring i makrodata.

Under den senaste veckan har bakslaget i förhandlingarna mellan Aten och EU/IMF/ECB-trojkan påverkat risksentimentet negativt. De närmaste dagarna lär bli avgörande för Grekland. Vår hållning är dock att en default i Grekland bör kunna hanteras av marknaden. Däremot får inte en sådan utlösa spekulationer om Greklands utträde ur euron. Vi tror att samtliga politiska krafter kommer att verka för att förhindra en sådan dramatisk utveckling.

Den senaste gynnsamma trenden i makrodata är mest tydlig i USA, men syns också i Europa och Sverige. I den eviga rundgången mellan finansiella marknader och realekonomin avspeglar detta delvis återhämtning på världens börser och överlag lägre finansiell turbulens under de senaste månaderna. Vi räknar med att trenden fortsätter.

LTRO2 ger stöd trots förväntningar

ECB kommer med sin andra 3-års repa den 29e februari (LTRA2). Inför LTRO2 är konsensus syn att den ska ge ytterligare stöd till riskaptiten, man skulle därför kunna hävda att utrymmet för fortsatta riskpositiva rörelser är uttömt. Erfarenheten från Feds QE-åtgärder är dock att även välannonserade åtgärder ger stöd till tillgångspriser. Vi räknar med att så blir fallet också nu trots att vi har en mer modest syn på storleken på LTRO2 än många banker. Den första repan i december fick en imponerande huvudsiffra, EUR 489mdr. Dock var det bara ca 200mdr som var nya pengar, resten var löptidsförlängningar. Inför den andra repan är estimaten spridda och många ligger på en högre siffra än i december. Vår bedömning är dock att vi snarare kommer att landa betydligt lägre. Vårt estimat är 330mdr och bygger på en bottom up-analys av eurobankers finansieringsaktiviteter 2012. Även om det finns risk för besvikelse på huvudsiffran så kommer sannolikt även 330mdr euro att räcka till att göra mars och delar av april till en period med stigande priser på riskhandlade tillgångar såsom råvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) fortsätter att stärkas och stängde upp 2,5 % till 120.2 USD/fat denna vecka jämfört med samma tid förra veckan. Efter Europa meddelade sitt embargo mot Iran, har Iran svarade att de skär utbudet av olja sex europeiska länder. Spänningen kring Irans ökade ytterligare den här veckan efter bombattentaten mot israeliska mål i Indien och Georgien samt arresteringarna av två iranska män i Bangkok. Spänningen blev inte mindre av Iran meddelat att de har utvecklat en ny generation av centrifuger för att producera uran vid universitetet i Teheran. SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications) har sagt att de kan komma att klippa banden till de iranska finansinstitut så snart detta är förberett med EU-lagstiftningen. Om detta genomförs kommer det förmodligen vara mer effektiv än EU:s embargo eftersom det kommer att hindra handel med Iran för alla länder. I så fall kan all iransk export av 2.4 miljoner fat / dag i riskzonen och inte bara de 0,8 fat per dag som går till Europa. Oljepriset har också fått stöd av ökad riskaptit och ljusare makroekonomiska utsikter, framsteg kring Greklands skulder och den positiva utvecklingen i den amerikanska ekonomin.

Amerikanske lagerstatistik kom in lägre än väntat den här veckan. Råoljelager sjönk med 0,2 miljoner fat (väntat 1,5 miljoner fat) , destillat föll med 2,9 miljoner fat (förväntad 1,1 miljoner fat) och bensin steg med 0,4 miljoner fat (0,8 miljoner fat). Rapporterad efterfrågan på olja ökade med 1miljoner fat / dag till 18.7miljoner fat / dag, efter en serie datapunkter för låg efterfrågan. Men det fanns allvarliga tvivel om antaganden om de sista veckorna av data på grund av höga exportförhållanden.

USA - Lager av olja (crude oil) - Graf över 5 år

Elmarknaden

Spotpriset har kommit ner på normala nivåer igen, EUR 41.7 i snitt den senaste veckan mot EUR 69.6 förra veckan. Blötväder och mildare väder fortsätter att pressa elmarknaden vilket resulterat i en nedgång om 6.72% för andra kvartalet Q2 2012 (underliggande för våra investeringsprodukter). De senaste väderprognoserna indikerar nederbörd om upp till 9.5 TWh vilket är ca 5.5 TWh över normalen för perioden. Snittemperaturen för börsområdet förväntas landa strax under nollstrecken vilket är ca 2 grader varmare än normalt . Det våta och milda vädret förväntas således bättra på den hydrologiska balansen (magasin+ markvatten och snö för tillrinning). Energibalansen förväntas närma sig 6TWh efter vecka 8.

Energibalans och systempris i Norden - Elpriset februari 2012

Med ett stabilt läge i magasinen och god tillgänglighet på kärnkraft samt ett stort utbud av energikol ser vi därför ingen större risk för att marknaden stiger kraftigt även om det skulle komma in lite kyla i prognoserna efter helgen. Det enda som verkat för uppsidan är egentligen utsläppsrätterna som stigit med hela 18.5 procent efter att EU Parlamentets Industriöverskott signalerat en minskad tillgång på rätter inom handelssystemet för fas 3. Anledningen till att EU-parlamentet driver frågan är den kraftiga nedgången i pris som skett senaste tiden (se graf). Parlamentarikerna anser att nuvarande (låga) nivå inte skapar rätt incitament för att dra ned på de europiska koldioxidutsläppen. Föga förvånande har den energiintensiva industrin protesterat kraftigt och menar att slumpmässiga ändringar av spelreglerna i en marknad kommer att få den sluta fungera på sikt. Det råder fortfarande en viss osäkerhet kring detta vilket gör att få vågar lägga sig korta och mer information väntas efter omröstningen den 28 februari följt av en kammaromröstning den 17 april. Elmarknaden är åter i balans utan någon drivande faktor varför vi ändrar den kortsiktiga vyn från kort till en mer neutral position.

Diagram över utveckling för elpriset från februari 2011 till februari 2012

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med fallande priser. Mycket på grund av osäkerheten kring Grekland och med en starkare dollar som följd. Vi behåller vår långsiktigt positiva syn för basmetaller i helhet medan vi just nu ser en risk på nedsidan för nickel (läs mer nedan).
Indonesien har i veckan bekräftat att de har för avsikt att införa ett exportförbud av obearbetad metall till 2014. Den huvudsakliga exporten består av Bauxit och nickel malm och 90 % av exporten går till Kina. Om detta blir verklighet betyder det med stor sannolikhet stigande priser på framförallt aluminium (som produceras från Bauxit) och nickel. Övriga metaller så som guld, koppar, nickel, bauxit och järn påverkas även. Anledningen till förbudet är att landet vill stimulera förädlingen av metaller och initiativ för att det ska byggas fler smältverk i landet. Något datum för när detta ska träda i kraft är inte satt men redan under 2012 kan regeringen introducera en skatt för exporterad metall. Indonesien står för 10 % av global produktion av nickel och är en viktig exportör för Kina som kan behöva hitta nya sätt att importera malmen.

LME:s lager på Aluminium forsätter att växa och nådde all time high i veckan på 5,121 miljoner ton. Priset på metallen under veckan tappat 4,5 % och handlas i skrivande stund 2159 USD/ton. En annan metall där lagret tros öka är nickel som väntas på från ett underskott under 2011 till ett överskott under 2012. Anledningen är att det är många nya gruvor (Ambatovy, Onca Puma, Barro Alto, Raventhorpe) som kommit igång eller är väldigt nära att kunna starta sin produktion. Global gruvproduktion av nickel väntas öka med 11 % i år och 9 % för 2013. Detta dämpar sannolikt prisutvecklingen något.

Lager av nickel (LME) - Diagram över utveckling till februari 2012

Ädelmetaller (negativ)

Ännu en oerhört lugn vecka på ädelmetallfronten, lika tight range som förra veckan och i stort sett oförändrade nivåer på Handelsbankens Sektorindex Ädelmetaller. Guldet handlar i skrivande stund kring 1728 USD/ounce, jämfört med förra fredagens 1722, och silver är helt oförändrat under veckan.

En hel del social oro och strejker i världens största platinagruva i Sydafrika ledde till att militären sattes in för att återupprätta lugn, en ganska ovanlig åtgärd även i Sydafrika nuförtiden. Gruvan har stått still ett par veckor vilket orsakat produktionsbortfall i storleksklassen 60 000 ounce, och det kan dröja ytterligare tre till fyra veckor att starta upp produktionen efter den senaste utvecklingen. Platinapriset har stigit ca 2 % sedan produktionen i gruvan stoppades, och den senast utvecklingen har inte haft någon större påverkan på priset. Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Priset har stigit cirka 10 procent den senaste veckan, exporten fortsätter att minska markant från Elfenbenskusten och Indonesien. Det rapporteras även om mindre export från de andra västafrikanska regionerna. Mindre skörd som följd av kraftiga vindar och torrt väder den senaste tiden i området kring Elfenbenskusten pekar på att efterfrågan kan komma att överträffa utbudet den här säsongen och vi står fast vid vår tidigare vy om möjlighet till en uppsida av kakaopriset.

Kakao - Diagram över prisutveckling från mars 2012 till februari 2012

Apelsinjuice

Apelsinjuice har fallit till sex veckors lägsta som en följd av spekulationer om välfyllda amerikanska lager. Dessutom bekräftar amerikanska Food and Drug Administration att man fortsätter att testa all import av apelsinjuice mot sjukdomar. Florida, världens andra största odlare av apelsinjuice har snart passerat frostperioden och går mot bättre väder. Vi ser denna marknad något svårbedömd i dagsläget då marginella väderförändringar, nya testmetoder och importförbud har stor påverkan på juicepriset och det återstår att se utvecklingen i dessa regioner.

Apelsinjuice - Diagram över prisutveckling och terminskurva - Februari 2012

Kaffe

Arabicakaffet har fallit till 14 månaders lägsta efter en starkare dollar men också p.g.a. signaler från USA som pekar på att den ekonomiska återhämtningen kan komma att dröja. Dessutom har priset pressats ned ytterligare under veckan som följd av en större försäljning av delar av en fond. Däremot har Robustakaffet blivit dyrare som en följd av sämre skörd. Priset har stigit ca.20 procent sen årsskiftet efter siffror på minskad export från Vietnam.

Kaffe (Arabica och Robusta) - Diagram för prisutveckling 2010 - 2012

Vete

Terminspriser på vete är upp något på Matif sedan förra veckan och nästan oförändrade på Chicagobörsen. Största delen av Europa har nu temperaturer strax över noll under dagarna, vilket minskat oron för ytterligare försämring av skicket på höstvetet. Att viss utvintring skett redan är säker men frågan är hur mycket – åsikterna om detta varierar starkt. Stöd till priserna i Chicago har i veckan givits av att Egypten köpt amerikanskt vete, med priser klart under konkurrenternas – från Ryssland kom inga erbjudanden alls förmodligen som följd av logistiska problem. Dessa logistiska problem har gjort att den ryska exporten under januari och februari varit låg, när de väl kommer igång lär det ge press nedåt på priserna – det kan bli ganska stora volymer som ska ut innan ny skörd ska in. Vad som ytterligare talar för press nedåt på vetepriserna framöver är att de officiella siffrorna för den australiensiska veteskörden säsongen 2011/12 justerats upp till rekordhöga 29,5 miljoner ton – upp från tidigare prognos om 28,3 miljoner ton. Exporten från Australien uppskattas nu till 22,3 miljoner ton, att jämföra med förra årets även det höga 18,6 miljoner ton.

Majs

Majsen i Chicago har gått upp något i pris sedan förra veckan, påverkat bland annat av högre priser på råolja men även höga exportsiffror för USA. Förra veckans export uppgår enligt USDA till 1,07 miljoner ton – den högsta siffran på omkring fyra månader. Bland köparna finns bland annat Egypten, Mexiko och Sydkorea. Regn i Argentina, och mer regn på väg, gör att oron för fortsatta nedjusteringar av skörden avtagit. Höga exportsiffror rapporteras även från Ukraina och än så länge märks inget större skift från majs till konkurrenskraftigt fodervete. Låga lagernivåer begränsar nedsidan för majsen men eventuellt prisfall för vetet lär dra ned även majsen något.

Sojabönor

Sojapriserna i Chicago har stigit sedan förra veckan, delvis som följd av varmare och torrare väder i södra Brasilien och den oron detta medför för ytterligare nedjusteringar av skörden – vilket till viss del dock kompenseras av ett mer gynnsamt väder i centrala Brasilien och i södra Argentina. Skörden i Mato Grosso, den delstat i Brasilien som producerar mest sojabönor, uppges vara till 24 procent avklarad – med ett resultat ungefär som väntat. Ytterligare stöd till sojapriserna kommer från högre råoljepriser och höga exportsiffror för USA – med köp av bland annat Kina. I sin första officiella prognos uppskattar det argentinska jordbruksministeriet kommande skörd till 43,5-45,0 miljoner ton, klart lägre än USDA:s senaste uppskattning om 48 miljoner ton. Fortsatt ogynnsamt väder i Brasilien kan pressa upp priset något, men väderutvecklingens betydelse avtar ju närmare skördens slut vi kommer.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 17 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Analys

The EUA price could drop to EUR 40/ton and then be picked up by Airliners, Shipping and Utilities

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA price is dropping hard along with a sharp decline in the front-year TTF nat gas contract. The typical last-round sell-off in EUA prices have typically been a final sell-off of 10-20-30%. From EUR 60/ton level it implies a price decline down to EUR 54; 48; 42/ton. The front-year nat gas price and the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differential is what has held the EUA price above EUR 60/ton. But if the TTF 2025 price falls down to EUR 27/ton the front-year C-t-G differential will fall all the way towards EUR 40/ton. That TTF 2025 falls to EUR 27/ton or lower seems likely to happen and the risk is high that the EUA price will be sucked down along with it. But nat gas demand is starting to come back with a lag in nat gas price declines in the EU but probably also in Asia. Thus first an over-sell in nat gas prices, then demand revival and then a rebound in both nat gas prices and EUA prices. Airliners, shipping companies and Utilities will probably buy as much EUAs they can get if the EUA price fall down towards EUR 40/ton.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Front-year 2025 TTF nat gas price falls hard and so does the EUA price. The front-month EUA price dropped 2.7% yesterday to EUR 58.97/ton and thus broke out of the sideways trend around EUR 61/ton since 18 January. Today it has sold off another 3.2% to EUR 57.1/ton.

Again it is the nat gas price which is leading the way and more specifically it is about the front-year nat gas which lost 1.9% on Wednesday and another 2.5% again ydy to a close of EUR 30.65/MWh and today it has solf off 2.8% to EUR 29.8/ton.

The EUA price has very clearly been balancing on the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differentials. The C-t-G differentials have been significantly lower than EUR 60/ton both at the front-end of the curve (1-2-3 month) and for calendars 2026 and 2027. But the front-year nat gas price has held up at around EUR 31/MWh quite well since around mid January. 

How far down will the EUA price go? The final sell-off could be down towards EUR 40/ton. With these dynamics the big question then becomes: How far down will the front-year nat gas contract sell? It will of course sell off too far as commodities always do. The reason commodities do this is the natural reactive chain of events which normally comes with a lag: First the price goes down before dropping hard in the final round of the sell-off. Then demand comes back with a lag to the price action. This again drives the price back up and off from the lows to a level consistent with the revival in demand. If demand instead had reacted immediately to lower prices then the hard drop at the end of the sell-off might not have happened.

Looking at previous hard, final sell-off-drops in the EUA price we can see that final drops typically have been 10-20-30% as the last final drop. If we take the EUR 60/ton as the starting point of this final drop, then we are talking an EUA price bottom of somewhere in the range of EUR 54; 48; 42/ton.

Global nat gas demand destruction in the face of very high nat gas prices solved the energy crisis. Let’s link this back to price action in nat gas. The reason why Europe has managed the recent energy crisis (Russia/Ukraine, nat gas,…) so surprisingly well is 1) Large reduction in nat gas demand in EU due to exceptionally high prices and 2) Significant demand destruction in Asia freeing up nat gas to flow to the EU. I.e. it was global demand destruction of nat gas in response to extremely high prices globally which solved the energy crisis. It was solved by the global market.

Demand for nat gas is starting to come back as the price falls. The nominal historical average nat gas TTF price was EUR 20/MWh from 2010 to 2019. But the real average was EUR 26/MWh. So seen from the eyes of consumers in both Europe and Asia, a price of EUR 26/MWh is an historically absolutely normal price. Demand for nat gas should thus naturally accelerate back towards normal levels at current nat gas prices. Not just in Europe, but also globally in all regions exposed to nat gas prices set by global LNG prices. This is already happening in the EU. Temp. adj. demand destruction vs. normal has typically been running at around 16% from mid-2022 to December 2023. Average ytd is 14% while the last 15 days is 9%. Demand destruction is fading as the price of nat gas is falling. But do remember that this is also happening in Asia but it is harder to track.

Normal nat gas demand AND normal gas prices is not consistent as Russian nat gas exports still down 1100 TWh/yr. There is however an inconsistency here in expecting normal prices and normal demand for natural gas now onward. The inconsistency is that the EU and thus the world is still robbed of the normal flow of nat gas on pipelines to Europe. This amounts to a loss of 3 TWh/day and thus close to 1100 TWh/year. When this gas is no longer flowing to the EU it isn’t flowing anywhere. It is lost to both the EU and the world. Until that is, Russia has built loads of new pipes to Asia and new LNG terminals. And that takes years.

A return to normal prices and normal demand while the world still is missing 1100 TWh/year of Russian nat gas isn’t really a consistent outcome in our view.

Demand for nat gas will continue to revive as the price of nat gas keeps falling. But both the EU and the world still need of a nat gas price at above normal levels to induce a certain amount of demand destruction until the point in time when new LNG export facilities globally has managed to replace the 1100 TWh/year we have lost from Russia.

Front-end TTF nat gas down to EUR 27/MWh could drive the EUA price to EUR 40/ton. The dynamic sell-off nat gas, prices will likely move lower than to the level which over time is consistent with continued need for some demand destruction globally.  This because demand revival will come with a lag to the decline in prices. It is thus fully plausible that the TTF 2025 contract moves all the way down to EUR 27/MWh (or maybe even lower). If so it would imply a 2025 C-t-G differential of only EUR 40/ton for the EUA price to balance on and reference to. That could be the final hard drop in the EUA price. That’s a 30% drop from EUR 60/ton. But it won’t last because that nat gas price is likely too low vs. what is needed globally to maintain some level of demand destruction for a while longer.

An EUA price of EUR 40/ton would also be too cheap to resist for a range of market participants and they’d likely jump in and purchase with both hands. Airliners and shipping companies which will have difficulties of shifting away from fossil fuels and will need EUAs for years to come. Also utilities could step in and purchase large amounts of EUAs even if forward margins are negative. Some EU based utilities with large fossil-based assets bought truckloads of EUAs from 2011 to 2017 when the EUA price ranged from EUR 3/ton to EUR 9/ton. For them the EUA certificate is not only a marginal cost. It is also a licence to operate. The EUA price will of course not return to that level again. But if we move to EUR 40-50/ton, then it will probably trigger strategic buying by shipping companies, airliners as well as utilities.

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan
Source: SEB graph, Blbrg data

But the EU and the world is still missing some 3 TWh/d or 1100 TWh/yr of piped nat gas from Russia. When Russian nat gas is no longer flowing on pipes to Europe, it is flowing nowhere.

Natgas
Source: SEB graph, Blbrg data

Nat gas demand destruction in the EU has been running at 15% to 17%  since mid-2022 in the face of high nat gas prices. But demand destruction is now fading down to 8%. Demand has started to come back as nat gas prices fall. Demand is probably also coming back in Asia, but not so easily to see.

Nat gas demand destruction in the EU
Source: SEB graph and calculations, blbrg data

EU nat gas demand destruction has started to fade.

EU nat gas demand destruction has started to fade.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices. The EUA price has balanced on the front-year differential. But that has now fallen like a rock along with the fall in front-year TTF nat gas price.  Lead the EUA into a free-fall

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices.

The front-year Coal-to-Gas differential is a distribution of crosses between many different levels of efficiencies for coal and nat gas power plants. Averages of these are EUR 52.4/ton with Coal at USD 94.3/ton and Nat gas at EUR 29.8/MWh (both front-year 2025 prices). So EUA price is still hanging high.

The front-year Coal-to-Gas differential
Source: SEB graph and calculations, Blbrg EUA market price
Fortsätt läsa

Analys

Buying EUAs on the cheap will likely be one of the great opportunities of 2024

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

There are certainly bearish forces at work in the EUA market currently. Spot-wise, yes, but current forward price curve dynamics also creates a bearish pressure. Not the least from the utility side which normally is the big forward buyer of EUAs. They can now buy back previous forward hedges which where they locked in positive forward power margins. The can now instead reverse these which means that they instead of buying EUAs forward will sell EUAs forward.

That said, the MSR mechanism in the EUA market basically ensures that any surplus EUA above 833 million ton in the TNAC (Total Number of Allowances in Circulation) is wiped out within 2-3 years. The medium term EUA market fundamentals in 2026/27 and beyond is thus mostly untouched of what is going on right now. Forward 2026/27 and onward fundamentals are thus still as strong as they were previously which calls for a minimum price of EUR 100/ton or more by that time-horizon.

The question is what will be the catalyst which will turn this around to bullish price action instead of current bearish price action. A return to positive, forward clean dark and clean spark spreads is one. Economic revival in Europe as nat gas prices now have come down almost to the real average gas price level from 2010 to 2019 is another. Strong buying from shipping as they have no free allocations on their hands and will need every single EUA they buy in the years to come. But also industry will need increasingly more EUAs in the years to come and could utilize the current slump in EUA prices. Investors could also dive in at price levels seen ”too low” versus medium-term fundamental prices. Though hedge funds rarely have time to wait 2-3 years for a revival. But at some point the difference between the EUA spot price and what is considered a fair EUA price level (given politics and forward EUA fundamentals) become too big and too tempting to resist for both speculators and users of EUAs 

Every year has unique opportunities in different types of assets, equities, currencies etc. We think that one of the great opportunities in 2024 when looked upon in hindsight, will be cheap EUAs. Thus those in need for EUAs in the years ahead should bid their time and pay attention to the opportunity currently playing out in the EU carbon market.

Since 17 January the front-month EUA price has ranged between an intraday low of EUR 59.12/ton and an intraday high of EUR 64.05/ton and with an average of closes of EUR 61.4/ton. The stabilization in the EUA price seems strongly related to the price development in the front-year TTF nat gas price which has stabilized at around EUR 32/MWh during the exact same period following a sharp price decline since early October last year.

The front-year TTF nat gas contract has stabilized at around EUR 32/MWh and the average year 2025 EUA price has stabilized for now around EUR 61/ton.

The front-year TTF nat gas contract
Source: SEB graph, blbrg data

But the EUA price may have halted around the EUR 60/ton mark for other reasons as well. One is that when politicians tightened up the EUA market with backloading (2014) and MSR (2019) the EUA price rallied on its own merits and ahead of the Coal-to-Gas differentials all the way up to EUR 60/ton in 2021. In September 2021 however the C-t-G differentials (implied price of EUAs by marginal power market dynamics in an EUA market which is not too tight and not too loose) rallied ahead and above the EUA price  due to the rally in nat gas prices. This then helped to drive the EUA price yet higher. The EUA price is now however back down at the crossover price of EUR 60/ton from September 2021 at which the EUA price previously was able to reach on its own merits (political tightening).

The average EUA front-year price in EUR/ton vs. the implied front-year C-t-G differential with 41% efficient coal and 54% efficient nat gas. The difference between the efficiency of 41% to 54% is not much different than the often used 36% vs 49%.

The average EUA front-year price in EUR/ton vs. the implied front-year C-t-G differential with 41% efficient coal and 54% efficient nat gas.
Source: SEB calculations and graph, Blrg data

The EUA price also seems to follow the front-year C-t-G differentials quite closely while the discrepancies widen out further out on the curve. Thus a further sharp decline in the front-year TTF nat gas price is probably needed dynamically to drive the EUA price yet lower.

The EUA price seems to be anchored to the front-year TTF nat gas price as well as the front-year Coal-to-Gas differentials. But further out on the curve the latter widens out. Either because of increasing market tightness or simply due to curve structures. There are no support from C-t-G differentials in the current forward curves for 2026 and 2027.

The EUA price
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

A serious element of weakness in the EUA market currently is that current forward clean power margins are negative. I.e. there is likely very limited amount of forward hedging by utilities as it doesn’t make sense for utilities to lock-in negative forward margins. Utilities are normally a large source of forward buying of EUAs and now there is probably close to nothing. And maybe even the opposite: Utilities may reverse previously entered hedges where they locked in forward positive margins and now instead can buy them back at favorable negative levels.

On a forward basis it costs more to produce power with Coal+CO2 or Gas+CO2 than it is possible to sell the power at on a forward basis.

On a forward basis it costs more to produce power with Coal+CO2 or Gas+CO2 than it is possible to sell the power at on a forward basis.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

The following graph shows a ”utility hedging incentive index” which when positive indicates positive, clean forward coal and gas power margins with a weighting of 75%, 50% and 25% on the nearest Yr1, Yr2 and Yr3. Very strong and positive forward power margins since Jan 2019. The index crossed below the EUR 5/MWh margin October last year and now sits at a massive negative EUR 7.8/MWh at which Utilities are incentivised to revers their previous hedges and buy back previously sold power and then sell coal, gas and EUAs.

The EUA price vs. SEB’s Utility forward hedging incentive index. Now very negative. Potentially feeds EUA sales into the market from the Utility side.

The EUA price vs. SEB's Utility forward hedging incentive index.
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

There are thus certainly bearish forces at work in the EUA market currently. Both spot-wise but also current forward price curve dynamics creates a bearish pressure. Not the least from the utility side which normally is the big forward buyer of EUAs.

That said, the MSR mechanism in the EUA market basically ensures that any surplus EUA above 833 million ton in the TNAC (Total Number of Allowances in Circulation) is wiped out within 2-3 years. The medium term EUA market fundamentals in 2026/27 are thus mostly untouched of what is going on right now. Forward 2026/27 and onward fundamentals are thus still as strong as they were previously which calls for a minimum price of EUR 100/ton or more by that time-horizon.

The question is what will be the catalyst which will turn this around to bullish price action. Positive, forward clean dark and clean spark spreads is one. Economic revival in Europe as nat gas prices now have come down almost to the real average gas price level from 2010 to 2019. Strong buying from shipping as they have no free allocations on their hands and will need every single EUA the buy in the years to come. But also industry will need increasingly more EUAs in the years to come. Investors could also dive in at price levels seen ”too low” versus medium-term fundamental prices. Though hedge funds rarely have time to wait 2-3 years for a revival. But at some point the difference between the EUA spot price and what is considered a fair EUA price level (given politics and forward EUA fundamentals) become too big and too tempting to resist for both speculators and users of EUAs

Fortsätt läsa

Populära