Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 14 mars 2014

Publicerat

den

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Råvaror allmänt: Säsongsmässig nedgång på ingång

Råvaror HandelsbankenVeckan bjöd på mycket svag data, främst från Kina där industriproduktion och export fallit dramatiskt. Marknaden börjar vackla i övertygelsen om att vädrets makter ligger bakom den oväntat svaga amerikanska statistiken under de senaste månaderna. Fortfarande har dock tex räntemarknaden prisat in att data ska studsa upp till nivåer där vi avslutade förra året men det ter sig allt mer osannolikt och nedsiderisken har ökat under denna vecka. Årets råvaruår har verkligen fått en smakstart med kaffe upp 75 %, lean hogs upp 36 %, guld, majs, nickel och kakao upp 12 %. I bottenträsket hittar vi el och koppar som tappat omkring 12 %. Spridningen är stor och råvarors egen fundamenta har verkligen tagit över efter ett antal år där råvaror följt aktier under centralbankernas piska.

Nu tror vi inte att årets inledande trend kommer vara speciellt länge. Väderdrivna prisuppgångar är tillfälliga till sin natur. Krisen i Ukraina verkar inte eskalera till krig, Putins rörelseutrymme har indirekt minskat i och med utländska investerares rädsla för Ryssland. Framför oss ligger istället en säsongsmässigt svag period då Kina tar råvaror från lager som byggts upp under det industriproduktionssvaga första kvartalet. Då infaller det kinesiska nyårsfirandet och många industriarbetsdagar ersätts av ledighet. Därefter dröjer det till mitten av sommaren före Kina åter brukar öka importen av råvaror för att fylla upp inför årets fjärde kvartal som tillsammans med det andra är årets starkaste i termer av industriproduktion. Kinas lagercykel skapar ett säsongsmönster där man ska sälja råvaror före påsk och köpa dem lagom till midsommarsillen. Vi ser inget tecken på att detta år skall bli annorlunda. Därför byter vi syn på energi och basmetaller till sälj. Vi behåller dock får positiva syn på nickel som drivs av Indonesiens exportstop och ser inget skäl till att den stigande trenden för guld och kaffe ska brytas.

Handelsbanken råvaror

Basmetaller: Svagt för koppar och järnmalm

Veckan har fortsatt turbulent för koppar och järnmalm. Järnmalmspriset (62% Fe till Kina) föll med närmare 12 procent då oron för hög skuldsättning/överkapacitet tynger sektorn. Givet att Kina svarar för 40-50% av den globala järnmalm- och kopparkonsumtionen så blir effekten av kinaoro stor på just dessa råvaror. Rörelsen på järnmalm accelererades av diverse aggressiva försök att likvidera laster som använts som säkerhet för lån på något högra nivåer (järnmalm och koppar används i stor utsträckning som säkerhet för lån pga av strama kreditförhållanden i Kina). Denna lagerfinansiering har gjort att de kinesiska lagren skjutit iväg till rekordnivåer på uppemot 105 miljoner ton. Spotmarknaden har återhämtat närmare hälften av rörelsen mot slutet av veckan. Vi tror på fortsatt kopparfall och baserar det till 50 % på kinesisk lagercykel där lagren nu är välfyllda efter senaste månadernas höga import, 25 % på allmän kinaoro i spåren av kreditåtstramning och 25 % drivet av risk för att amerikansk makro blir en negativ överraskning framöver.

Marknaden har redan prisat in en studs upp i USA:s inköpschefsindex och risken ligger därför på nedsidan. Även om prisutvecklingen enbart följer kinesiskt säsongsmönster från de senaste fyra åren så spår vi att restockingperioden precis avslutats och destocking (från höga lager av järnmalm och normalhöga lager på koppar) nu tar över och kan fortgå ända till sommaren.

Vi håller en negativ vy för basmetaller generellt givet säsongsmönster, men håller fortsatt nickel som köpvärd.

Koppar och nickel

Låga prisnivåer, exportstopp av oförädlad nickelmalm från Indonesien och det faktum att 40 % av gruvorna går med förlust på dagens prisnivå. Vi tror på: LONG NICKEL H

Ädelmetaller: Ytterligare en bra vecka för guldet

Ännu en bra vecka läggs till handlingarna för guldet som stiger med närmare 2 procent, en solid uppgång trots ett minskat fokus på Ukraina. Guld kan därmed sägas vara tillbaks i en situation där det stiger på egna meriter.

Flödena fortsätter in i guld-ETF och en upptrappning av retoriken runt Ryssland och Ukraina skulle sannolikt öka farten i prisuppgången.

Vår positiva syn bygger fortfarande på att marknaden blev alltför negativ efter förra årets fall, och att man därmed inte ligger positionerad för en rekyl, och att guldet visar bra motståndskraft mot signaler om att Fed ska dra tillbaks sin extrema stimulans.

Guldet går bra fortfarande, och som man säger i marknaden ”The trend is your friend”.

Guldpris och totalt innehav av ETF-fonder

Efter en lång tid av negativ vy för guldet har vi bytt fot och tror på stigande pris. Vi tror på: LONG GULD H

Energi: Elpriset tyngs av det milda vädret

Oljan faller tillbaka till den lägsta nivån på över en månad efter att marknaden lyft blicken från Ukraina och fokuserar på Kina istället. Utöver de usla siffrorna på industriproduktion och export har kinesiska raffinaderier kört mycket mindre råolja den senaste tiden i takt med att efterfrågan varit lägre än väntat. IEA har reviderat upp sin förbrukningsprognos för 2014 till 92.7 miljoner fat per dag (+1.5%) med stöd från den kalla vintern i Nordöstra USA samt en mer robust tillväx även om de också flaggar en säsongsmässigt svagare efterfrågan under våren. Det innebär att OPEC över året måste producera ca 30 miljoner fat per dag, något som de faktiskt gjorde under februari då man nådde högsta nivån på över 5-månader efter att framför allt Irak överraskat (+530kb till 3.62 mb och där exporten förväntas nå högsta nivån på två år) och där även Saudi ökade sin produktion ytterligare till 9.85 mb. Vi förväntar oss fortsatt att oljan handlas i en range med potential uppemot 112 om man ser till den geopolitiska oron och där tidigare stöd om 105-106 flyttas ned något om man ser till säsongsmönstret och god fundamental balans där såväl Irak som Libyen kan komma att överraska något ytterligare.

Elmarknaden fortsätter ned på det våta och riktigt milda vädret. Det är med en relativt oförändrad situation på spot, utsläppsrätter, gas och energikol, även om den senare stärks något men mest som ett resultat av EURUSD rörelsen, som vädret fortsatt är i fokus. Vi får nog ta de mest nederbördsrika prognoserna mot slutet av veckan med en nypa salt då de är extrema, men vi kommer med största sannolikhet att se ett växande överskott i den nordiska energibalansen uppemot +2TWh mot normalt och håller därför kvar vår tro på kort position med ytterligare potential på nedsidan för sommarkvartalen.

Elpris närmaste kvartal på NasdaqOMX

Vi tror att det kommer ges möjligheter till god avkastning i denna range-baserade handel där oljan är köpvärd var gång den kommer ned på lägre nivåer. Vi tror på: SHRT OLJA H

Handelsbankens råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex

*Uppdaterade vikter från 29 november 2013
Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Fear that retaliations will escalate but hopes that they are fading in magnitude

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Brent crude spikes to USD 90.75/b before falling back as Iran plays it down. Brent crude fell sharply on Wednesday following fairly bearish US oil inventory data and yesterday it fell all the way to USD 86.09/b before a close of USD 87.11/b. Quite close to where Brent traded before the 1 April attack. This morning Brent spiked back up to USD 90.75/b (+4%) on news of Israeli retaliatory attack on Iran. Since then it has quickly fallen back to USD 88.2/b, up only 1.3% vs. ydy close.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

The fear is that we are on an escalating tit-for-tat retaliatory path. Following explosions in Iran this morning the immediate fear was that we now are on a tit-for-tat escalating retaliatory path which in the could end up in an uncontrollable war where the US unwillingly is pulled into an armed conflict with Iran. Iran has however largely diffused this fear as it has played down the whole thing thus signalling that the risk for yet another leg higher in retaliatory strikes from Iran towards Israel appears low.

The hope is that the retaliatory strikes will be fading in magnitude and then fizzle out. What we can hope for is that the current tit-for-tat retaliatory strikes are fading in magnitude rather than rising in magnitude. Yes, Iran may retaliate to what Israel did this morning, but the hope if it does is that it is of fading magnitude rather than escalating magnitude.

Israel is playing with ”US house money”. What is very clear is that neither the US nor Iran want to end up in an armed conflict with each other. The US concern is that it involuntary is dragged backwards into such a conflict if Israel cannot control itself. As one US official put it: ”Israel is playing with (US) house money”. One can only imagine how US diplomatic phone lines currently are running red-hot with frenetic diplomatic efforts to try to defuse the situation.

It will likely go well as neither the US nor Iran wants to end up in a military conflict with each other. The underlying position is that both the US and Iran seems to detest the though of getting involved in a direct military conflict with each other and that the US is doing its utmost to hold back Israel. This is probably going a long way to convince the market that this situation is not going to fully blow up.

The oil market is nonetheless concerned as there is too much oil supply at stake. The oil market is however still naturally concerned and uncomfortable about the whole situation as there is so much oil supply at stake if the situation actually did blow up. Reports of traders buying far out of the money call options is a witness of that.

Fortsätt läsa

Analys

Fundamentals trump geopolitical tensions

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Throughout this week, the Brent Crude price has experienced a decline of USD 3 per barrel, despite ongoing turmoil in the Middle East. Price fluctuations have ranged from highs of USD 91 per barrel at the beginning of the week to lows of USD 87 per barrel as of yesterday evening.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Following the release of yesterday’s US inventory report, Brent Crude once again demonstrated resilience against broader macroeconomic concerns, instead focusing on underlying market fundamentals.

Nevertheless, the recent drop in prices may come as somewhat surprising given the array of conflicting signals observed. Despite an increase in US inventories—a typically bearish indicator—we’ve also witnessed escalating tensions in the Middle East, coupled with the reinstatement of US sanctions on Venezuela. Furthermore, there are indications of impending sanctions on Iran in response to the recent attack on Israel.

Treasury Secretary Janet Yellen has indicated that new sanctions targeting Iran, particularly aimed at restricting its oil exports, could be announced as early as this week. As previously highlighted, we maintain the view that Iran’s oil exports remain vulnerable even without further escalation of the conflict. It appears that Israel is exerting pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran, an action that is unfolding before our eyes.

Iran’s current oil production stands at close to 3.2 million barrels per day. Considering additional condensate production of about 0.8 million barrels per day and subtracting domestic demand of roughly 1.8 million barrels per day, the net export of Iranian crude and condensate is approximately 2.2 million barrels per day.

However, the uncertainty surrounding the enforcement of such sanctions casts doubt on the likelihood of a complete ending of Iranian exports. Approximately 80% of Iran’s exports are directed to independent refineries in China, suggesting that US sanctions may have limited efficacy unless China complies. The prospect of China resisting US pressure on its oil imports from Iran poses a significant challenge to US sanctions enforcement efforts.

Furthermore, any shortfall resulting from sanctions could potentially be offset by other OPEC nations with spare capacity. Saudi Arabia and the UAE, for instance, can collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day, although this remains a contingency measure.

In addition to developments related to Iran, the Biden administration has re-imposed restrictions on Venezuelan oil, marking the end of a six-month reprieve. This move is expected to impact flows from the South American nation.

Meanwhile, US crude inventories (excluding SPR holdings) surged by 2.7 million barrels last week (page 11 attached), reaching their highest level since June of last year. This increase coincided with a decline in measures of fuel demand (page 14 attached), underscoring a slightly weaker US market.

In summary, while geopolitical tensions persist and new rounds of sanctions are imposed, our market outlook remains intact. We maintain our forecast of an average Brent Crude price of USD 85 per barrel for the year 2024. In the short term, however, prices are expected to hover around the USD 90 per barrel mark as they navigate through geopolitical uncertainties and fundamental factors.

Fortsätt läsa

Analys

Brace for Covert Conflict

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

In the past two trading days, Brent Crude prices have fluctuated between highs of USD 92.2 per barrel and lows of USD 88.7 per barrel. Despite escalation tensions in the Middle East, oil prices have remained relatively stable over the past 24 hours. The recent barrage of rockets and drones in the region hasn’t significantly affected market sentiment regarding potential disruptions to oil supply. The key concern now is how Israel will respond: will it choose a strong retaliation to assert deterrence, risking wider regional instability, or will it revert to targeted strikes on Iran’s proxies in Lebanon, Syria, Yemen, and Iraq? While it’s too early to predict, one thing is clear: brace for increased volatility, uncertainty, and speculation.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Amidst these developments, the market continues to focus on current fundamentals rather than unfolding geopolitical risks. Despite Iran’s recent attack on Israel, oil prices have slid, reflecting a sideways or slightly bearish sentiment. This morning, oil prices stand at USD 90 per barrel, down 2.5% from Friday’s highs.

The attack

Iran’s launch of over 300 rockets and drones toward Israel marks the first direct assault from Iranian territory since 1991. However, the attack, announced well in advance, resulted in minimal damage as Israeli and allied forces intercepted nearly all projectiles. Hence, the damage inflicted was limited. The incident has prompted US President Joe Biden to urge Israel to exercise restraint, as part of broader efforts to de-escalate tensions in the Middle East.

Israel’s response remains uncertain as its war cabinet deliberates on potential courses of action. While the necessity of a response is acknowledged, the timing and magnitude remain undecided.

The attack was allegedly in retaliation for an Israeli airstrike on Iran’s consulate in Damascus, resulting in significant casualties, including a senior leader in the Islamic Revolutionary Guard Corps’ elite Quds Force. It’s notable that this marks the first direct targeting of Israel from Iranian territory, setting the stage for heightened tensions between the two nations.

Despite the scale of the attack, the vast majority of Iranian projectiles were intercepted before reaching Israeli territory. However, a small number did land, causing minor damage to a military base in the southern region.

President Biden swiftly condemned Iran’s actions and pledged to coordinate a diplomatic response with leaders from the G7 nations. The US military’s rapid repositioning of assets in the region underscores the seriousness of the situation.

Iran’s willingness to escalate tensions further depends on Israel’s response, as indicated by General Mohammad Bagheri, chief of staff of the Iranian armed forces. Meanwhile, speculation about a retaliatory attack from Israel persists.

Looking ahead, key questions remain unanswered. Will Iran launch additional attacks? How will Israel respond, and what implications will it have for the region? Moreover, how will Iran’s allies react to the escalating tensions?

Given the potential for a full-scale war between Iran and Israel, concerns about its impact on global energy markets are growing. Both the United States and China have strong incentives to reduce tensions in the region, given the destabilizing effects of a regional conflict.

Our view in conclusion

The recent escalation between Iran and Israel underscores the delicate balance of power in the volatile Middle East. With tensions reaching unprecedented levels and the specter of further escalation looming, the potential for a full-blown conflict cannot be understated. The ramifications of such a scenario would be far-reaching and could have significant implications for regional stability and global security.

Turning to the oil market, there has been much speculation about the possibility of a full-scale blockade of the Strait of Hormuz in the event of further escalation. However, at present, such a scenario remains highly speculative. Nonetheless, it is crucial to note that Iran’s oil production and exports remain at risk even without further escalation. Currently producing close to 3.2 million barrels per day, Iran has significantly increased its production from mid-2020 levels of 1.9 million barrels per day.

In response to the recent attack, Israel may exert pressure on its ally, the US, to impose stricter sanctions on Iran. The enforcement of such sanctions, particularly on Iranian oil exports, could result in a loss of anywhere between 0.5 million to 1 million barrels per day of oil supply. This would likely keep the oil market in deficit for the remainder of the year, contradicting the Biden administration’s wish to maintain oil and gasoline prices at sustainable levels ahead of the election. While other OPEC nations have spare capacity, utilizing it would tighten the global oil market even further. Saudi Arabia and the UAE, for example, could collectively produce an additional almost 3 million barrels of oil per day if necessary.

Furthermore, both Iran and the US have expressed a desire to prevent further escalation. However, much depends on Israel’s response to the recent barrage of rockets. While Israel has historically refrained from responding violently to attacks (1991), the situation remains fluid. If Israel chooses not to respond forcefully, the US may be compelled to promise stronger enforcement of sanctions on Iranian oil exports. Consequently, Iranian oil exports are at risk, regardless of whether a wider confrontation ensues in the Middle East.

Analyzing the potential impact, approximately 2.2 million barrels per day of net Iranian crude and condensate exports could be at risk, factoring in Iranian domestic demand and condensate production. The effectiveness of US sanctions enforcement, however, remains uncertain, especially considering China’s stance on Iranian oil imports.

Despite these uncertainties, the market outlook remains cautiously optimistic for now, with Brent Crude expected to hover around the USD 90 per barrel mark in the near term. Navigating through geopolitical tensions and fundamental factors, the oil market continues to adapt to evolving conflicts in the Middle East and beyond.

Fortsätt läsa

Populära