Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 14 februari 2014

Publicerat

den

SHB Handelsbanken - Tradingcase råvaror - Analys

Råvaror allmänt: Yrvädret kom en februariafton

Veckans analyser på råvarorOptimismen i början av året fick sig en törn, men har kommit tillbaka relativt snabbt. Börser i väst har återhämtat den största delen av fallet och marknaden drar slutsatsen att den senaste tidens överraskande svaghet i amerikansk data (ISM och payrolls), är tillfällig. I den mån vädret ligger bakom avmattningen i data skulle effekten kunna bestå även i februari. Vi tror dock att investerare kommer att vara betydligt mer obekväma med en sådan tolkning om både sysselsättningsökningen och ISM skulle ligga kvar på januarinivåer. Därmed blir ISM och sysselsättningsdata än mer avgörande för marknaden i samband med release i början av mars.

I samband med Yellens jungfrutal i veckan indikerade hon att betydligt mer än några låga sysselsättningssiffror krävs för att Fed skall avvika från inslagen taper-linje (vilket bekräftade en av hörnpelarna i vår vändning till köp på guld). Oron för tillväxtmarknader finns kvar, men marknaden drar slutsatsen att de länder som är har de tydligaste problemen (Argentina, Turkiet, Sydafrika) är för små finansiellt och realt för att gunga den globala båten.

Förutsättningarna för en amerikanskt ledd global återhämtning är på pappret bättre än på länge. De senaste årens stigande tillgångspriser och kraftiga ihopspreadningar talar för att den sedvanliga feedback-loopen ger en skjuts in i realekonomin. Dessutom är finanspolitiken en mindre motvind jämfört med de senaste åren. Till och med euroområdet har överraskningspotential mot bakgrund av den signifikanta lättnaden i finansiella förhållanden som har blivit följden av ECB:s backstop. I Kina är det dock slagigt, importdata för koppar, järnmalm, soja och olja kom under veckan på 3 års högsta för januari månad. Tillsammans med en motstridig uppgift om starkare än väntad export/import anar vi viss nyårsledighetseffekt i data. Data under mars kommer bli ovanligt viktig, både från Kina och USA.

SHB-index på råvaror

Basmetaller: Kinas importdata på 3 års högsta

Basmetallerna fortsätter att handlas upp något även denna vecka. Under februari har vårt basmetallsindex stigit med 2,2 %. Importdata för januari från Kina visar på rekordhög import på bland annat koppar. Risk finns dock att den höga siffran har påverkats av kinas nyår då tullverket pappersarbetet forcerats inför nyårsledigheten. Vi väntar med andra ord att februaris import kommer in betydligt svagare.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Väldigt intressant utveckling på aluminium där den fysiska premien (i grönt nedan) skjutit iväg som ett resultat av höga lager (blå kurva nedan 7.234 miljoner ton nedan) / långa köer på grund av de contangoaffärer och börsens svårigheter att lösa flaskhalsarna som vi tidigare skrivit om. Samtidigt ser vi en starkare efterfrågan, framför allt i USA, där flertalet hamnat korta efter att man dragit ned närmare 600,000 ton kapacitet (USA som producerade ca 4.9 miljoner ton 2013 står för 10% av den gloabal produktionen där Kina är ledande med 21.9 miljoner ton rapporterat och uppskattningsvis 2.4 miljoner ton orapporterat. Vi förväntar oss att aluminium stiger något under året men att det stora överskottet först börjar betas av mot slutet av 2015. Såväl Rusal, Alcoa och Rio Tinto har aviserat neddragningar vilket ger stöd för priset.

Aluminium 3mån pris (rött), fysisk premie (grönt), globala lager (blå)

Låga prisnivåer, exportstopp av oförädlad nickelmalm från Indonesien och det faktum att 40 % av gruvorna går med förlust på dagens prisnivå. Vi tror på: LONG NICKEL H

Ädelmetaller: Ytterligare en bra vecka för guldet

Vi noterar en bra vecka för samtliga ädelmetaller, guldet har t. ex. stigit med drygt 3,2 procent sedan förra veckans brev. Vi är ju sedan ett par veckor nu positiva på ädelmetaller – särskilt guldet – drivet av ett par orsaker. Vårt resonemang – som dessutom mynnade ut i ett Trading Case den 31 januari – baserades på att konsensus blivit negativa på guld (det brukar löna sig att gå emot strömmen), att Feds begynnande åtstramning inte haft negativ påverkan på guldet, och att utflödena ur guld ETF-er verkar ha avstannat. Vidare trodde vi att den uppseglande emerging markets-oron kunde leda till ”säkerhamn” flöden in i guld, och att Indien och Kina nu kan komma att köpa en något större del av den fysiska produktionen.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

När vi nu tittar på dessa faktorer så noterar vi att – som nämnts i inledningen av brevet – Yellens tal i veckan, som signalerade åtstramning, inte hade negativ påverkan på guldet denna gång heller, och att flödet till ETF för första gången på väldigt länge varit starkt positivt. Därtill har en återhämtning i den globala riskaptiten – som lett till börsuppgångar världen över, och återhämtning i emerging-valutor – inte heller skapat någon nedgång i guldpriset. Vi är sammantaget fortsatt starka i vår positiva syn efter ytterligare en vecka med positiv prisutveckling.

Guldpris på Comex och totalt guldinnehav för ETF-fonder

Efter en lång tid av negativ vy för guldet har vi bytt fot och tror på stigande pris. Vi tror på: LONG GULD H

Energi: Elpriset tyngs av det milda vädret

Det räcker med att titta ut genom fönstret så förstår ni hur resten av elmarknaden resonerar, vädret är just nu den styrande faktorn och prognoserna pekar på fortsatt våta och milda scenarion vilket gör att vi närmar oss den tidigare lågpunkten för Q2-14. Vi har en svag fysisk marknad där spoten överraskar negativt mot slutet av veckan samt en nedskrivning av vattenvärdena i nivå med var brytpriset ligger. Utsläppsrätterna, rosa i graf, som stigit 30 procent under året efter mer konkreta förslag kring att minska överskottet faller tillbaka något samtidigt som kolet, i grönt nedan, handlas oförändrat. Vi behåller en neutral vy i väntan på att någon av ovan nämnda faktorer förändras.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Oljemarknaden handlas oförändrat över veckan då amerikanska arbetslöshetssiffror balanseras av vikande Libyska produktionssiffror, återigen ned till 450kbpd efter protester vid oljefälten, samt torsdagens rapport från International Energy Agency som nu är något mer positiv. IEA rapporten visar att lagren i OECD länderna föll 1.5 procent under förra kvartalet som ett resultat av en ökad efterfrågan vilket i så fall skulle innebära det största kvartalsfallet sedan 1999 för lagren. Tidigare i veckan har även OPEC och EIA reviderat upp sina prognoser för efterfrågan under 2014. På utbudssidan minskar både Irak och Saudi något (9.82 mfpd i december), säkerligen med stöd från Libyen som ändå väntas nå en produktion om 770kfpd under året. Det skulle innebära att reservkapaciteten ökar till 1.92 mfpd vilket är en förbättring från nuvarande ca 1.5 mfpd. Summa summarum, vi står fast vid vår vy att oljan kommer att vara fortsatt köpvärd ned mot 106 med en begränsad potential uppemot 111 dollar och där en positiv rullningsavkastning tack vare terminsrabatten motiverar att ligga kvar.

Elpris, kolpris och pris på utsläppsrätter

Vi tror att det kommer ges möjligheter till god avkastning i denna range-baserade handel där oljan är köpvärd var gång den kommer ned på lägre nivåer. Vi tror på: LONG OLJA H

Handelsbankens råvaruindex

Råvaruindex

*Uppdaterade vikter från 29 november 2013
Handelsbankens råvaruindex består av de underliggande indexen för respektive råvara. Vikterna är bestämda till hälften från värdet av nordisk produktion (globala produktionen för sektorindex) och till hälften från likviditeten i terminskontrakten.

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Crude oil comment: Lack of clear direction

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent crude prices have declined by USD 2.3 per barrel (2.8%) since Monday’s opening, driven by fundamental market factors. The current price is near its weekly low at USD 81.8 per barrel, down from Monday’s high of USD 84.5 per barrel.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The price has fallen by nearly USD 1 per barrel since yesterday afternoon. This week’s downward trend can be attributed to three main factors:

1. Upcoming OPEC+ Meeting:

OPEC+ is scheduled to meet on June 1st for the Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC). Initially planned as a physical meeting in Vienna, it will now be fully digital, suggesting no major discussions or changes. We anticipate that the meeting will result in the extension of current production cuts into Q3 2024. OPEC+ aims to signal a tight yet well-supplied market, maintaining the status quo and minimizing significant market reactions.

2. U.S. Inventory Report:

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Wednesday’s U.S. inventory report had a bearish impact on the market, showing a build in commercial crude inventories (excl. SPR) by 1.8 million barrels, contrary to the expected 1.9-million-barrel draw. This was slightly more bullish than the American Petroleum Institute (API) forecast of a 2.5-million-barrel increase released on Tuesday.

Commercial crude inventories now stand at 458.8 million barrels, about 3% below the five-year average for this time of year. This build is counter-seasonal, as we usually see a draw at this time of the year. Gasoline inventories decreased by 0.9 million barrels, less than the anticipated draw of 1.2 million barrels. Distillate (diesel) inventories increased by 0.4 million barrels, against a consensus expectation of a 0.3-million-barrel draw, further defying typical seasonal trends and adding a bearish tone to the market, even though they remain about 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) rose by 1.3 million barrels.

Additionally, U.S. crude oil refinery inputs averaged 16.5 million barrels per day last week, an increase of 227 thousand barrels per day from the previous week. Refineries operated at 91.7% of their operable capacity, the highest since mid-January, as they ramp up following maintenance. Gasoline production averaged 10 million barrels per day, while distillate fuel production averaged 5.1 million barrels per day. A marginal improvement in refinery margins indicates healthier demand prospects leading into the driving season.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

3. FOMC Minutes and Economic Concerns:

The continued decline in oil prices can also be attributed to bearish pressure from hawkish Federal Open Market Committee (FOMC) minutes, which raised concerns about persistent inflation. This could result in prolonged higher U.S. interest rates, potentially limiting future oil demand growth.

In summary, the combined effect of the upcoming OPEC+ meeting, the U.S. inventory report, and economic concerns highlighted in the FOMC minutes has contributed to the weakening of Brent crude prices this week.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Analys

German solar power prices are collapsing as market hits solar saturation

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

German solar power producers got a price haircut of 87% over the past 10 days. German solar power producers have over the past 10 days received a volume weighted power price of only EUR 9.1/MWh. The average power price during non-solar-power-hours was in comparison EUR 70.6/MWh. Solar power producers thus got an 87% cut in the power price they get when they produce vs. the power price during non-solar-power-hours. This is what happens to power prices when the volume of unregulated power becomes equally big or bigger than demand: Prices collapse when unregulated power produces the most.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Massive growth in solar power installations in Germany in 2023 is leading to destruction of solar hour prices and solar profitability. Germany installed a record 14,280 MW of solar power capacity According to ’PV Magazine International’. That is close to twice as much as in 2022. Total installed solar capacity reached 81.7 GW at the end of 2023 according to ’Renewables Now’. Average German demand load was in comparison 52.2 GW. So total solar capacity reached almost 30 GW above average demand. Solar power produces the most during summer when demand is lower. The overshoot is thus much larger than the 30 GW mentioned when it matters.

The collapse in solar-hour-power-prices implies a collapse in solar power producer earnings unless the earnings of the installations are secured with subsidies or by PPAs. It also means that there is a sharp reduction in the earnings potential for new solar power projects. The exponential growth in new installations of solar capacity we have seen to date is likely to come to an abrupt halt. There is however most likely still a large range of solar power projects under construction in Germany which will be finalized before growth in new capacity comes to a halt. The problem of solar power production curbs (you are not allowed to produce at all) and solar power price destruction is likely to escalate yet higher before new growth in supply comes to a halt. 

Focus will now shift from solar production capacity growth to grid improvements, batteries and adaptive demand. All consumers are of course happy for cheap power as long as they are able to consume it when it is cheap. At the moment they can’t. But the incentive to be inventive is now super high. The focus will now likely shift from solar power production growth to grids, batteries, adaptive demand and all possible ways to utilize ”free power”. This will over time exhaust the availability of ”free power” and drive solar-hour-power-prices back up. This again will then eventually open for renewed growth in solar power capacity growth.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

It is probably much worse down in the grid. What is worth noting is that these numbers are for all of Germany average. Solar power congestion is much worse in the local grids all around Germany along with local grid capacity constraints ect.

The problem of solar power is high concentration of production: 80% of German solar production was produced during 22.3% of the hours in the year in 2023. What is also worth mentioning is that solar power production is extremely concentrated in relatively few hours per year. It produces in the middle of the day and during summer. In 2023 German solar power produced 80% of its production in only 22.3% of the hours of the year. This basically implies that once solar power production reaches 22.3% of total power supply (without batteries), then solar-hour-power-prices will likely collapse. Solar power production reached 55 TWh in 2023. That’s a lot but it is still only 12% of total demand of 458 TWh in 2023. What it means is that the acute problem of solar-hour-power-price-destruction sets in much before the ”theoretical 22.3%” mentioned above.

On the 21 Feb 2024 we wrote the following note on this issue: ”The self-destructive force of unregulated solar power” where we highlighted these issues and warned that this will likely be a process of ”First gradually. Then suddenly”.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.

German solar power capacity makes a big leap upwards in 2023 as the energy crisis hurt everybody. Demand went down. Now there is a large overcapacity in installed solar effect vs. demand load.
Source: SEB calculations and graph, PV Magazine, Wikipedia, Blberg data on German power demand

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.

German solar power producers got an 87% price haircut on average during last 10 days vs. those who produced during non-solar-power hours.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.

Volume weighted solar power prices vs. non-solar-hours. Bigger and bigger discount.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices over the past 10 days.

Solar power production and German power prices over the past 10 days.
Source: SEB calculations and graph, data by Blbrg

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.

Solar power production and German power prices on 27 April 2024.
Source:  SEB calculations and graph, data by Blbrg
Fortsätt läsa

Analys

Firm at $85

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have strengthened by USD 1.2 per barrel since Monday’s opening. While macroeconomic concerns persist, market reactions have been subdued, with price fluctuations primarily driven by fundamental factors. Currently, the oil price stands at its weekly high of USD 84.4 per barrel, with Wednesday’s low recorded at USD 81.7 per barrel, indicating relatively normal price movements throughout the week.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

The upward trajectory since Wednesday afternoon can be attributed to two main factors:

Firstly, Wednesday’s US inventory report, though mixed, conveyed a bullish sentiment to the market due to an overall decline in commercial inventories. The report from the US Department of Energy (DOE) revealed a draw in US crude inventories of 1.4 million barrels last week, surpassing consensus estimates of a 2.0-million-barrel draw –  the American Petroleum Institute’s (API) forecast of a 0.5-million-barrel build on Tuesday.

Additionally, a marginal improvement in refinery margins hints at healthier demand prospects leading up to the driving season. While commercial crude oil inventories (excluding Strategic Petroleum Reserve) decreased, standing approximately 3% below the five-year average for this period, total gasoline inventories saw a notable increase of 0.9 million barrels compared to the consensus forecast of a decrease of 1.1 million barrels. Distillate fuel inventories experienced a more moderate increase in line with expectations, rising by 0.6 million barrels but remaining approximately 7% below the five-year average. Overall, total inventories (crude + gasoline + distillate) showed a marginal increase of 0.1 million barrels, coupled with a 1% improvement in refinery utilization to 88.5% last week (see pages 11 and 18 attached).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

The substantial draw in commercial crude inventories, particularly compared to the typical seasonal build, has emerged as a key price driver (see page 12 attached).

Secondly, the third consecutive day of oil price gains can be attributed to renewed optimism regarding US rate cuts, supported by positive US jobs data suggesting potential Federal Reserve rate cuts this year. This optimism has boosted risk assets and weakened the dollar, rendering commodities more appealing to buyers.

In a broader context, crude oil prices have been moderating since early last month amidst easing tensions in the Middle East. Attention is also focused on OPEC+, with Russia, a key member, exceeding production targets ahead of the cartel’s upcoming meeting. Expectations are widespread for an extension of output cuts during the next meeting.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Conversely, providing support to global crude prices is the Biden administration’s intention to increase the price ceiling for refilling US strategic petroleum reserves to as much as USD 79.99 per barrel.

With geopolitical tensions relatively subdued, but lingering, the market remains vigilant in analyzing data and fundamentals. Our outlook for oil prices at USD 85 per barrel for 2024 remains firm and attainable for the foreseeable future.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära