Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 10 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Den senaste tiden har de flesta marknader färgats av att vara ”smygbull”, dvs marknaderna stiger utan att det kommer några stora makronyheter som talar för en klart bättre konjunktur. Vi tycker ändå att det är motiverat att marknaden och råvarorna stiger på allt bättre konjunkturutsikter och framförallt från dåliga konjunkturutsikter under hösten.

USA fortsätter att gå klart bättre än vad ekonomer förväntar sig. Förväntansbilden borde dock ha skruvats upp nu och sannolikheten att makrodata väster om Atlanten kommer fortsätta att vara positiva överraskningar bli allt lägre. De lärda tvistar om huruvida det blir QE3 efter FEDs nästa räntemöte i mars. FED förutsåg under januarimötet att inflationen skulle hamna under målet under 2012-2014 och att arbetslösheten skulle hamna över den naturliga nivån. Det skapade omedelbart förhoppningar om att FED skulle köra QE3 i marknaden. Efter förra fredagens starka arbetsmarknadsdata från USA så har dock utsikterna för QE3 mattats. Arbetslösheten är redan under Feds prognos för slutet av 2012.

I Europa bidrar ekonomisk stimulans från ECB till allmän glädjeyra och stigande tillgångspriser. Under tisdagen fick vi lite sämre än väntat industriproduktion från Tyskland men det är inget man ska övertolka. Ledande indikatorer talar för att tyska industriproduktionen har vänt upp och det kommer synas i statistiken i januari.

Den kinesiska ekonomin har fortsatt att kylas ner de senaste månaderna i spåren av åtstramningar i landet och den globala avmattningen. Den kinesiska centralbanken har börjat släppa åtstramningarna och vi förväntar oss att man kommer fortsätta i den riktningen de kommande månaderna.

I rådande makroklimat så är fundamenta speciellt starkt för konjunkturhandlade råvaror som basmetaller och energiråvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) stärktes 2,2% i veckan till $ 117.2/fat. Den geopolitiska oron har ökat i Mellanöstern med oro i Syrien och Irans hot mot USA, vilket hjälpte till att pressa upp oljepriset till $ 118.8/fat i torsdags. Irans oljeexport kommer påverkas allvarligt av sanktionerna mot landet i mars. Siffror om den amerikanska efterfrågan på olja är för närvarande svåra att relatera till, eftersom förutsättningarna för export för tillfället är väldigt osäkra. Samtidigt har hösten / vintern präglats av varma temperaturer, medan det motsatta var fallet förra året. Siffrorna för efterfrågan denna vecka anges till 17.6m fat / dag, att jämföra med 18.7m fat / dag vid samma tidpunkt förra veckan. Råoljelagert steg den här veckan med 0,3 M fat (väntat 2,4 m), destillat ökade med 1,2 m fat (väntat 0,7), medan bensin ökade med 1,6 miljoner fat (väntat 0,7).

USA Olja - Oljelager och total produktion år 2009, 2010, 2011 och 2012

Europeiska gaspriser har gått upp 30% på en vecka, som följd av sträng kyla i Europa. Samtidigt har Ryssland undanhållit gas från export på grund av hög inhemsk efterfrågan. Det kalla vädret väntas fortsätta i helgen med -31 grader till -34 grader i Kiev och Moskva. Terminsräntekurvan indikerar dock att prisökningen är av tillfällig natur.

Elmarknaden

Oron på elmarknaden fortsatte även denna vecka eftersom viktig kärnkraftskapacitet inte kommit tillbaka som planerat samtidigt som kylan biter sig fast över hela Europa. Lägg därtill en stark utveckling på fossila bränslen. Spotpriset befinner sig kvar på den högre nivån även om det i regel inte påverkar utvecklingen på det andra kvartalet så där värst mycket. Sentimentet har dock försvagats mot slutet av veckan då prognoserna har svängt från ett ganska torrt scenario till en mer nederbördsbetonad period än tidigare väntat. Energibalansen förväntas dock försvagas något ytterligare de kommande tio dagarna vilket innebär att vi kanske kommer ner strax under +5TWh efter perioden. Om man skall tror på något är det en fortsatt nedgång och svag inledning på nästa vecka tills dess att köparna åter visar sig.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med stora svängningar till följd av med osäkerhet kring huruvida Grekland ska klara de besparingskrav som ställs för en andra utbetalning som ska rädda landet från en default. De flesta metallerna lyckas ändå avsluta veckan på plus med bland annat hjälp från av en svagare dollar. Tenn visar återigen på styrka och stiger med ytterligare 4 % på 5 dagar, upp på året med 30 %. Exporten från Indonesien, världen störta exportör av tenn, föll med 64 % under januari, från 15 103 ton till 5 380 ton, på grund av kraftigt regn. Risk finns för fortsatt oväder vilket kan påverka kommande export. Februari månads export beräknas hamna på ca 4000 ton. LMEs lager sjönk under veckan till den lägsta nivån sedan mars 2009.

Övriga metaller har stärkts de senaste 5 dagarna med cirka 1 % medan zink avslutar vecka ned med 0,8 %. I veckan stod det även klart att Glencore köper resterande aktier i Xstrata för 41 miljarder dollar och blir därmed en av de största aktörerna på marknaden och kan nu konkurrera med BHP Billiton och Rio Tinto Group.

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka med kraftiga upp – och nedgångar. Nyhetsflödet mot slutet av veckan dominerades av negativa nyheter från Grekland vilket resulterade i en veckonedgång på 0.20%. Uppgången på drygt 11 % sedan årets början kan bland annat härledas från rapporter om kraftigt minskande lager. LME (London Metal Exchange) kontrollerar cirka 80 % av världens kopparlager och deras rapporter visar på att lagren minskat med 32 % sedan oktober månad. Vi anser att dagens nivåer är relativt nära produktionskostnaden och med en ekonomi som börjar ta fart, asner vi metallen köpvärd.

Bilden nedan visar kopparpriset (orange) och inköpschefsindex för USA (PMI). Indexet brukar vara anses vara en god indikator på vart ekonomin är på väg och tolkas som en framåtblickande indikator. Givetvis vill ekonomiska bedömare följa någon ännu bättre ekonomisk indikator och ibland används kopparpriset som en sådan. Följsamheten mot den ekonomiska utvecklingen har de senaste åren varit god (före år 2005 var den inte lika god). Slutsatsen blir därför att hålla reda på kopparpriset för att få en känsla för vartåt ekonomin är på väg.

Kopparpriset och inköpsprisindex i USA (PMI)

Ädelmetaller (negativ)

Vi lägger en väldigt lugn vecka till handlingarna, Handelsbankens ädelmetallindex är helt oförändrat sedan förra fredagen, och har rört sig inom ett intervall om 1.5 %. Veckans ganska positiva nyhetsflöde på makrosidan har inte skapat någon försäljning av guld, och inte heller fredagens besked om att Grekland säger nej till trojkans räddningspaket skapade något intresse att köpa guld som en risk-hedge.

Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar in.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Skörden kring Elfenbenskusten är i stort sett är avklarad, detta två månader tidigare än normalt för säsongen och därmed fortsätter exporten att minska markant från området. Det kommer rapporter om kraftiga vindar i regionen och man befarar sämre kvalitet av bönorna eller i värsta fall att bönorna blåser bort. Det torra vädret kan leda till att produktionen får svårt att möta konsumtionen för säsongen. Även Indonesiens export har minskat kraftigt.

Vid månadsskiftet släpptes en rapport som pekar på att Elfenbenskusten kommer att börja sälja bönor innan nästa skördeperiods start i oktober. Detta satte press på kakaopriset och priset har fallit något under februari. Vi ser detta som en stabilisering av prisnivån efter den kraftiga uppgången under årets första månad som en reaktion på spekulationer på en globalt fallande kakaoproduktion.

Socker

Sockerpriset steg ett par procent dels efter att regnet försenade skörden i Thailand, världens andra största exportör av socker och dels p.g.a. fortsatt oro över lägre produktion i Brasilien som en följd av sämre väderförhållanden i de södra regionerna. Marknaden ser en försämring av efterfrågan på socker om det ekonomiska läget i Europa försämras. Men vi har även noterat rapporter om god tillgång på socker på marknaden och mer kan det komma att bli då Indien väntas exportera ytterligare en miljon ton. Sockerproduktionen kan komma att överstiga konsumtionen men 6-8 miljoner ton 2012/13. Ett överskott skulle på sikt mycket väl sätta press ner på sockerpriset, men på lite kortare sikt är vädret i Brasilien och Thailand mer avgörande för prisutveckling.

Kaffe

Vår vy har de senaste veckorna varit en prisutveckling av kaffepriset i sidleds. Och så har det sett ut, inga kraftiga rörelser. Och nu kommer det rapporter om att reservlagren av kaffebönor har sjunkit i Japan för fjärde månaden i rad. Samtidigt som god produktion väntas från Vietnam och Brasilien, världens största kaffeproducent, så har exporten minskat markant jämfört med förra året. Viktigt att notera är även Colombias skörd som ännu inte återhämtat sig från tidigare års höga nivåer, trots en förväntad ökning av produktionen för 2012/13. Vi ser därför en svag uppgång av priset den närmaste tiden.

Vete

Vetepriserna har gått ned sedan förra veckan i både Paris och Chicago, påverkat bland annat av bättre väderutsikter för Europa och höjt exporttak i Ryssland. Väderprognoserna lovar just nu något varmare väder i kommande vecka, samt mer snö, vilket lindrar oron för utvintring av det europeiska höstvetet. Att viss skada redan skett är ganska säkert, men ingen vet omfattningen av detta – och lär inte göra det förrän våren. I Ukraina ser det däremot ut att förbli kallt, vilket nog kommer göra att det redan dåliga höstvetet kommer försämras i skick ytterligare något.

Precis som vi antog i förra veckans jordbruksbrev så valde Ryssland att höja taket för exporterad volym spannmål innan de eventuellt inför exportavgifter till 27 miljoner ton. Volymen under perioden juli-januari uppgår till 21 miljoner ton så resterande del av säsongen bör undgå exportavgifter, delvis beroende av kommande väderlek – kyla, is och vind har fortsatt skapa logistikproblem både inom landet och vid hamn.

Om utsikterna om bättre väder i Europa består bör vetepriserna kunna falla tillbaka ytterligare något. Att USDA igår justerade upp sin prognos för utgående lager av vete för världen till rekordhöga 213 miljoner ton ger även det skäl till press nedåt på priset.

Majs

Terminspriserna på majs har gått ned sedan förra veckan, en nedgång främst orsakad av lägre priser på vete och mer regn i Sydamerika. Regnet har nog kommit försent för att kunna förbättra skicket på grödan i större omfattning men det minskar i alla fall risken att situationen förvärras ytterligare. Gällande väderprognoser lovar dock lite torrare väder i nästa vecka.

Små majslager gör det svårt att tro alltför mycket på lägre priser på majs men om vetepriserna fortsätter ner lär nog majsen följa med ytterligare något. Förväntad rekordhög areal till våren i USA lär även det ge press nedåt på amerikanska majspriser.

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor stängde igår i stort sett oförändrat sedan förra torsdagen. Regn i Argentina och södra Brasilien har lindrat oron något för den kommande skörden och mer nederbörd ser dessutom ut att vara på väg. Regnet gör att grödorna kan återhämta sig något efter den senaste tidens torra väder, men framförallt att skicket på grödan inte lär försämras framöver. Den brasilianska skörden uppgavs i tisdags vara till 6 procent avklarad – än så länge med ett resultat något över förväntan.

Ovanstående faktorer gör att det i dagsläget är svårt att se stigande priser på sojabönor. Låga lagernivåer och en ganska bred uppfattning om att USDA fortfarande överskattar den sydamerikanska skörden håller dock priset kvar på en hög nivå.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 10 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

The self-destructive force of unregulated solar power

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Modifications

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Solar and wind power production has increased rapidly over the latest years as LCOE costs have fallen sharply while government support schemes have given it an extra boost as well. Solar and wind power production is totally unregulated supply. They produce whenever they produce. Fossil power supply on the other hand is fully dispatchable to the degree that we tend to take it for granted. As such we have naturally tended to underestimate the consequences of not having dispatchability in solar and wind power.

When you start out with a large, fossil-based power system it is fairly easy to add unregulated power supply from solar and wind because it can piggyback on the dispatchability and flexibility of the fossil power system. But as the share of unregulated renewable energy rises to a larger and larger share of production, the flexibility in the fossil part of the system naturally gets smaller and smaller. This problem is accentuated further  by the fact that solar power production has a very high concentration of production where 80% of production in a year is produced in only 20% of the hours in the year. Thus fossil flexibility and dispatchability is eroded much faster during these 20% hours.

Power prices typically collapse to zero or negative when demand is fully met or saturated by unregulated power supply. That again implies that solar power profitability collapse as well. And the result of that of course is that the exponential growth in solar power production which we now take for granted and which we expect will lead us all the way to zero emissions could come to a full stop as well.

This is already a rapidly increasing problem in California where more and more renewable energy is denied access to the grid because there simply isn’t enough demand for it just then or because the grid cannot handle it. But it is also becoming an increasing problem in Germany where the strong growth and high concentration of solar power increasingly is destroying the power prices just when they produce the most.

The need for biiiig, cheeeeap grid batteries are now becoming increasingly critical for the the exponential growth in solar and wind power to continue.

We fear that the self-destructive force on power prices, of exponential growth in unregulated solar power, is some kind of Solar-hara-kiri process with respect to its own profitability. And that it has the potential to develop along a curve of ”first gradually, then suddenly”. And when/if that happens the exponential growth in unregulated solar power production should naturally come to a screeching halt.

The resolution of the problem is of course the eventual arrival of biiiig, cheeeap grid batteries which then again will sett solar power production free to resume its exponential growth. 

Feeding solar and wind power supply into a fossil system is easy to start with. Then very difficult. It is easy to build unregulated solar and wind power supply into a flexible fossil system. It is easy to infuse unregulated power supply (Solar and Wind) into a power system where there is lots and lots of fossil based power. Fossil supply can then back-off and make room for solar and wind power whenever the sun is shining or the wind is blowing and then ramp up again when it suddenly disappear.  But when unregulated, renewable energy supply keeps growing it becomes harder and harder to infuse yet more of it into the system as the fossil flexibility is increasingly eroded. That’s when yet more supply of solar and wind is no longer pushing aside fossil supply but instead is starting to destroy their own prices.

Solar power produces 80% of its production during 20% of the hours in the year. Solar power has however a much more tightly focused production profile than wind. In Germany in 2023 some 80% of all solar power production was concentrated on only 20% of the hours of the year. For wind power the 80% share of production was spread out over 50% of the hours in the year. The reason is of course that the wind can blow both summer and winter and night and day. Solar power is instead focused during the day and during summer. It has a much higher concentration of production.

Power prices tend to collapse when demand is fully covered by unregulated power supply. When solar power production grows rapidly in a given power system then its high production concentration will eventually lead to full saturation during certain hours of the year. Demand during these hours will then be fully supplied and covered by unregulated power like solar, wind, run-of-river hydro and other unregulated supply. That is great as it means that the fossil share in these hours then are close to zero.

The problem is that power markets, more than any other commodity market in the world, are extremely sensitive to imbalances in supply and demand. A little bit too little supply and the power price can spike up to close to infinity. A little bit too much supply and the price crashes to zero or negative.

When unregulated power supply reaches full demand saturation during certain hours then power prices tend to collapse because it is so easy to get a little bit too much supply.

It is not a problem when power prices collapse for just a few hours per year. But the number of hours affected is growing rapidly many places. The US EIA highlighted in October 2023 (”Solar and wind power curtailments are rising in California”) that this is becoming a bigger and bigger problem in California. Since 2019 the power system operator there has been forced to curtail supply of unregulated power more and more. There simply isn’t enough demand in certain hours to meet the spikes in unregulated supply or the grid isn’t up to the task of distributing the unregulated supply in the system.

So when producers of unregulated supply produces the most they increasingly are denied access to sell it into the grid or if they are allowed to sell it into the grid the price is close to zero or even negative.

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California

US EIA: Solar and wind power curtailments are rising in California
Source: The US EIA in October 2023

Germany is increasingly affected as booming solar production is depressing prices more and more. This is now also a rapidly increasing problem in Germany where rapid growth in supply of solar and wind power together increasingly are forcing power prices lower just when they produce the most.

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years. Highly concentrated supply of solar power during summer and during the day is increasingly forcing power prices towards zero during these periods

Average German power prices for hour 1 to 24 for certain periods and years
Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

It is like ”Solar hara-kiri” when increasing supply of solar power is killing its own prices and profits. It was not a big problem economically when only a few hours are affected. But as more and more hours are affected it is becoming an increasing problem. It is like ”Solar hara-kiri” where rapidly rising supply of solar power is increasingly killing its own prices. With that it is killing its profits. And if profits are killed than new-build and growth in supply will typically slow down rapidly as well. 

This is probably not a big problem globally yet as the global power system is still predominantly fueled by fossil fuels which can back off when renewable energy spikes up. But in certain pockets of the world where penetration of unregulated power supply has reached high levels it is becoming an increasing problem. Like in California and in Germany.

The volume weighted solar power price in September 2023 in Germany had a 38% discount to power prices during non-solar power hours. And the discount looks like it is rapidly getting bigger and bigger.

The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile. In Germany in September 2023 solar power producers only achieved 62% of the average price during hours of the day when the sun wasn’t shining.
The monthly average volume weighted solar power price versus the average volume weighted non-solar power price weighted by the inverse profile.
Source:  Source: SEB graph and calculations and graphs. Based on German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

First gradually, then suddenly. There is a clear risk here that this progresses along a process of ”first gradually, then suddenly”. This is already what we have seen over the past couple of years: The discount for what solar power earns when it produces power versus what the power price is when it is not producing is increasing rapidly as more and more unregulated power supply hits right into the ”demand ceiling”. The inflicted pain from this process so far has to a large degree been masked by incredibly high natural gas prices. So even if the profitability for solar power has been eroding, the average power price in the system has been much higher than usual due to high natural gas and CO2 prices.

Graphing all the individual hourly data for solar power and power demand in Germany in 2022 we see that solar power alone is not yet reaching full saturation versus demand.

Germany 2022: Hourly German power demand and solar power supply in 2022. A total of 8760 hours for each in consecutive order. Her showing only Demand and Solar power production
ourly German power demand and solar power supply in 2022
Source: SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply is increasingly hitting the ”demand ceiling”. If we now add all the other sources of unregulated power supply, predominantly offshore and onshore wind and run of river, then we get the following picture where we see that unregulated German power supply increasingly is hitting right up and into the ”demand ceiling”. In those instances there will be no, flexible fossil power supply left to back off and that is typically when power prices collapse or go negative.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours for each in consecutive order.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

High unregulated power supply saturation vs demand implied lower power prices in 2022. Sorting 8760 individual power prices in Germany from Y2022 from lowest to highest shows that power German power prices were strongly related to the penetration of unregulated power supply. In the following graph, we have  sorted the data from the lowest price to the highest price in the year 2022. Prices were ireasingly depressed when unregulated power penetrated up and into the ”demand ceiling”. Natural gas prices were extreme in 2022 and overall power prices were exceptionally high for that reason as well. But the tendency of price destruction in relation to high levels of unregulated power vs demand is clear.

Germany 2022:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest.
Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

The unregulated power supply penetrating vs demand was even deeper in 2023. If we make the same graph for the year 2023 from 1 Jan to 20 Oct, we can see how the unregulated power is penetrating deeper and deeper into the power ”demand ceiling”. As a result the solar power discount vs. non-solar power hours from March to September in 2023 reached an even higher discount in 2023 than in 2022.

2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,…) in orange dots. A total of 8760 hours. Sorted according to how hourly power prices were from lowest to highest. German power demand was down 8.3% YoY in H1-2023 due to the European energy crisis and still very high power prices
2023 year to 20 October:  Hourly German power demand (blue dots) and unregulated supply (solar, wind, run of river,...) in orange dots.
Source:  SEB graph, German 15 min power data collapsed into hourly data, Data extracted through Blbrg

Solar power hours and non-solar power hours is not given as a clear cut-off, but a gradual one. In the following graph given as average profiles of the year from hour 1 to hour 24. First calculated explicitly for solar power production and then the inverse is calculated from that one. These solar power profiles can then be calculated for each individual day in the year giving individual inverse-curves on a daily basis.

The daily ”solar power production profiles” and the ”non-solar power production profiles” typically looks like this graph but calculated individually per day as solar power production varies from day to day and through the seasons. The solar power production profile is explicitly given by the actual solar power production that day while the non-solar power profile is derived directly from this and the inverse of it on a daily basis.
The daily "solar power production profiles" and the "non-solar power production profiles
Source: SEB graph and calculations and graphs. German 15 min solar power prod. extracted from Blbrg

The exponential growth in solar and wind power is likely to slow down in the years to come as grid constraints and lack of power cables is holding up growth in renewable energy with waiting times for access of 5-10 years:

Offshore wind auction’s lack of bids must be ‘wake-up call’ for UK, says RWE chief”

FT: ”Gridlock: how a lack of power lines will delay the age of renewables”

FT: ”Will there be enough cables for the clean energy transition?” 

Fortsätt läsa

Analys

Surge in US crude inventories dampens bullish sentiment

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Price action
Brent crude is currently trading at USD 81.4 per barrel, marking a decline from its February peak of USD 83.6 per barrel recorded yesterday (February 14th), representing a notable drop of 2.6% within a short span of time.

Ole R. Hvalbye,
Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

This morning, crude prices continue to slide, following a larger-than-anticipated increase in US crude inventories (+12.0 million barrels) as reported in the US Petroleum Status Report (EIA). This uptick in inventories is attributed to a further decrease in refinery operations and a relatively softer demand for petroleum products.

Yesterday, crude prices flirted with January highs amidst geopolitical tensions in the Middle East and sustained production cuts by OPEC+. However, the surge in crude inventories observed recently, the most significant since November 2023, is tempering bullish sentiment. Notably, inventories at the ”key” Cushing, Oklahoma, exceeded expectations for this time of year (refer to page 2 in attachment).

Adding to the bearish sentiment is the widespread reduction in oil product inventories, primarily influenced by refinery outages rather than a substantial uptick in demand. Notably, US crude oil refinery inputs averaged 14.5 million barrels per day, marking a decrease of 297 thousand barrels per day compared to the previous week, with refineries operating at 80.6% of their capacity.

Recent market expectations suggest the likelihood of prolonged higher US interest rates due to persistent inflationary pressures, resulting in a stronger US dollar. This aspect contributes to weaker oil prices, as the cost of procuring oil in other currencies becomes relatively expensive, thereby impacting short-term demand dynamics.

Oil inventories

Changes in Inventories:
Crude Oil Excluding SPR: Commercial crude oil inventories (excluding SPR) increased notably by 12.0 million barrels, representing a 2.8% rise from the previous week, but still a substantial 6.8% decrease from the same period last year. However, the surge exceeds typical seasonal adjustments, indicating potential reduced crude demand, and a more well-balanced market.

Distillate: Distillate (diesel) fuel oil inventories declined by 1.9 million barrels, showcasing a 1.5% decrease from the prior week but a significant 5.4% increase compared to the same period last year (naturally from very low levels). The weekly drawdown contributed to a further decline compared to normal, and now distillate stocks remain approximately 7% below the five-year average for this time of year – indicating sustained demand or constrained production.

Gasoline: Total motor gasoline inventories witnessed a decrease of 3.7 million barrels, marking a 1.5% decline from the previous week but a modest 2.2% increase from the same period last year. This reduction aligns with seasonal expectations, albeit slightly exceeding typical adjustments.

Jet Fuel: Inventories of kerosene-type jet fuel increased by 0.1 million barrels, representing a minimal change of 0.2% from the prior week. However, compared to the same period last year, jet fuel inventories surged by 12.1%, indicative of potential shifts in air travel for the start of 2024.

Crude & Product Including SPR: Total petroleum stocks, inclusive of SPR, witnessed a modest increase of 5.9 million barrels, indicating a 0.4% rise from the prior week. However, compared to the same period last year, total stocks experienced a notable 2.4% decrease.

Crude & Product Excluding SPR: Excluding SPR holdings, total petroleum stocks increased by 5.2 million barrels, reflecting a 0.4% rise from the previous week but a 2.1% decrease compared to the same period last year. Despite the weekly increase, petroleum stocks remain below historical averages for this time of the year.

Supply and Demand:
Supply remained relatively stable, with domestic crude oil production and imports showing marginal fluctuations. However, net imports witnessed a notable decline, reflecting shifts in trade patterns and production capacities.

Demand for petroleum products witnessed a decline, as evidenced by product supplied figures. The declines in certain product categories suggest nuanced shifts in consumer behavior.

Exports and Imports:
Exports surged by 751 thousand barrels per day, indicating robust international demand for US petroleum products. Conversely, imports witnessed a decline of 437 thousand barrels per day.

Fortsätt läsa

Analys

The EUA price could drop to EUR 40/ton and then be picked up by Airliners, Shipping and Utilities

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

The EUA price is dropping hard along with a sharp decline in the front-year TTF nat gas contract. The typical last-round sell-off in EUA prices have typically been a final sell-off of 10-20-30%. From EUR 60/ton level it implies a price decline down to EUR 54; 48; 42/ton. The front-year nat gas price and the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differential is what has held the EUA price above EUR 60/ton. But if the TTF 2025 price falls down to EUR 27/ton the front-year C-t-G differential will fall all the way towards EUR 40/ton. That TTF 2025 falls to EUR 27/ton or lower seems likely to happen and the risk is high that the EUA price will be sucked down along with it. But nat gas demand is starting to come back with a lag in nat gas price declines in the EU but probably also in Asia. Thus first an over-sell in nat gas prices, then demand revival and then a rebound in both nat gas prices and EUA prices. Airliners, shipping companies and Utilities will probably buy as much EUAs they can get if the EUA price fall down towards EUR 40/ton.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Front-year 2025 TTF nat gas price falls hard and so does the EUA price. The front-month EUA price dropped 2.7% yesterday to EUR 58.97/ton and thus broke out of the sideways trend around EUR 61/ton since 18 January. Today it has sold off another 3.2% to EUR 57.1/ton.

Again it is the nat gas price which is leading the way and more specifically it is about the front-year nat gas which lost 1.9% on Wednesday and another 2.5% again ydy to a close of EUR 30.65/MWh and today it has solf off 2.8% to EUR 29.8/ton.

The EUA price has very clearly been balancing on the front-year Coal-to-Gas (C-t-G) differentials. The C-t-G differentials have been significantly lower than EUR 60/ton both at the front-end of the curve (1-2-3 month) and for calendars 2026 and 2027. But the front-year nat gas price has held up at around EUR 31/MWh quite well since around mid January. 

How far down will the EUA price go? The final sell-off could be down towards EUR 40/ton. With these dynamics the big question then becomes: How far down will the front-year nat gas contract sell? It will of course sell off too far as commodities always do. The reason commodities do this is the natural reactive chain of events which normally comes with a lag: First the price goes down before dropping hard in the final round of the sell-off. Then demand comes back with a lag to the price action. This again drives the price back up and off from the lows to a level consistent with the revival in demand. If demand instead had reacted immediately to lower prices then the hard drop at the end of the sell-off might not have happened.

Looking at previous hard, final sell-off-drops in the EUA price we can see that final drops typically have been 10-20-30% as the last final drop. If we take the EUR 60/ton as the starting point of this final drop, then we are talking an EUA price bottom of somewhere in the range of EUR 54; 48; 42/ton.

Global nat gas demand destruction in the face of very high nat gas prices solved the energy crisis. Let’s link this back to price action in nat gas. The reason why Europe has managed the recent energy crisis (Russia/Ukraine, nat gas,…) so surprisingly well is 1) Large reduction in nat gas demand in EU due to exceptionally high prices and 2) Significant demand destruction in Asia freeing up nat gas to flow to the EU. I.e. it was global demand destruction of nat gas in response to extremely high prices globally which solved the energy crisis. It was solved by the global market.

Demand for nat gas is starting to come back as the price falls. The nominal historical average nat gas TTF price was EUR 20/MWh from 2010 to 2019. But the real average was EUR 26/MWh. So seen from the eyes of consumers in both Europe and Asia, a price of EUR 26/MWh is an historically absolutely normal price. Demand for nat gas should thus naturally accelerate back towards normal levels at current nat gas prices. Not just in Europe, but also globally in all regions exposed to nat gas prices set by global LNG prices. This is already happening in the EU. Temp. adj. demand destruction vs. normal has typically been running at around 16% from mid-2022 to December 2023. Average ytd is 14% while the last 15 days is 9%. Demand destruction is fading as the price of nat gas is falling. But do remember that this is also happening in Asia but it is harder to track.

Normal nat gas demand AND normal gas prices is not consistent as Russian nat gas exports still down 1100 TWh/yr. There is however an inconsistency here in expecting normal prices and normal demand for natural gas now onward. The inconsistency is that the EU and thus the world is still robbed of the normal flow of nat gas on pipelines to Europe. This amounts to a loss of 3 TWh/day and thus close to 1100 TWh/year. When this gas is no longer flowing to the EU it isn’t flowing anywhere. It is lost to both the EU and the world. Until that is, Russia has built loads of new pipes to Asia and new LNG terminals. And that takes years.

A return to normal prices and normal demand while the world still is missing 1100 TWh/year of Russian nat gas isn’t really a consistent outcome in our view.

Demand for nat gas will continue to revive as the price of nat gas keeps falling. But both the EU and the world still need of a nat gas price at above normal levels to induce a certain amount of demand destruction until the point in time when new LNG export facilities globally has managed to replace the 1100 TWh/year we have lost from Russia.

Front-end TTF nat gas down to EUR 27/MWh could drive the EUA price to EUR 40/ton. The dynamic sell-off nat gas, prices will likely move lower than to the level which over time is consistent with continued need for some demand destruction globally.  This because demand revival will come with a lag to the decline in prices. It is thus fully plausible that the TTF 2025 contract moves all the way down to EUR 27/MWh (or maybe even lower). If so it would imply a 2025 C-t-G differential of only EUR 40/ton for the EUA price to balance on and reference to. That could be the final hard drop in the EUA price. That’s a 30% drop from EUR 60/ton. But it won’t last because that nat gas price is likely too low vs. what is needed globally to maintain some level of demand destruction for a while longer.

An EUA price of EUR 40/ton would also be too cheap to resist for a range of market participants and they’d likely jump in and purchase with both hands. Airliners and shipping companies which will have difficulties of shifting away from fossil fuels and will need EUAs for years to come. Also utilities could step in and purchase large amounts of EUAs even if forward margins are negative. Some EU based utilities with large fossil-based assets bought truckloads of EUAs from 2011 to 2017 when the EUA price ranged from EUR 3/ton to EUR 9/ton. For them the EUA certificate is not only a marginal cost. It is also a licence to operate. The EUA price will of course not return to that level again. But if we move to EUR 40-50/ton, then it will probably trigger strategic buying by shipping companies, airliners as well as utilities.

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan

Front-year TTF nat gas TTF price is dropping and leading the EUA price lower after a period of sideways action since mid-Jan
Source: SEB graph, Blbrg data

But the EU and the world is still missing some 3 TWh/d or 1100 TWh/yr of piped nat gas from Russia. When Russian nat gas is no longer flowing on pipes to Europe, it is flowing nowhere.

Natgas
Source: SEB graph, Blbrg data

Nat gas demand destruction in the EU has been running at 15% to 17%  since mid-2022 in the face of high nat gas prices. But demand destruction is now fading down to 8%. Demand has started to come back as nat gas prices fall. Demand is probably also coming back in Asia, but not so easily to see.

Nat gas demand destruction in the EU
Source: SEB graph and calculations, blbrg data

EU nat gas demand destruction has started to fade.

EU nat gas demand destruction has started to fade.
Source: SEB graph and calculations, Blbrg data

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices. The EUA price has balanced on the front-year differential. But that has now fallen like a rock along with the fall in front-year TTF nat gas price.  Lead the EUA into a free-fall

Forward Coal to Gas (C-t-G) differentials vs EUA market prices.

The front-year Coal-to-Gas differential is a distribution of crosses between many different levels of efficiencies for coal and nat gas power plants. Averages of these are EUR 52.4/ton with Coal at USD 94.3/ton and Nat gas at EUR 29.8/MWh (both front-year 2025 prices). So EUA price is still hanging high.

The front-year Coal-to-Gas differential
Source: SEB graph and calculations, Blbrg EUA market price
Fortsätt läsa

Populära