Connect with us

Analys

SHB Råvarubrevet 10 februari 2012

Published

on

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Den senaste tiden har de flesta marknader färgats av att vara ”smygbull”, dvs marknaderna stiger utan att det kommer några stora makronyheter som talar för en klart bättre konjunktur. Vi tycker ändå att det är motiverat att marknaden och råvarorna stiger på allt bättre konjunkturutsikter och framförallt från dåliga konjunkturutsikter under hösten.

USA fortsätter att gå klart bättre än vad ekonomer förväntar sig. Förväntansbilden borde dock ha skruvats upp nu och sannolikheten att makrodata väster om Atlanten kommer fortsätta att vara positiva överraskningar bli allt lägre. De lärda tvistar om huruvida det blir QE3 efter FEDs nästa räntemöte i mars. FED förutsåg under januarimötet att inflationen skulle hamna under målet under 2012-2014 och att arbetslösheten skulle hamna över den naturliga nivån. Det skapade omedelbart förhoppningar om att FED skulle köra QE3 i marknaden. Efter förra fredagens starka arbetsmarknadsdata från USA så har dock utsikterna för QE3 mattats. Arbetslösheten är redan under Feds prognos för slutet av 2012.

I Europa bidrar ekonomisk stimulans från ECB till allmän glädjeyra och stigande tillgångspriser. Under tisdagen fick vi lite sämre än väntat industriproduktion från Tyskland men det är inget man ska övertolka. Ledande indikatorer talar för att tyska industriproduktionen har vänt upp och det kommer synas i statistiken i januari.

Den kinesiska ekonomin har fortsatt att kylas ner de senaste månaderna i spåren av åtstramningar i landet och den globala avmattningen. Den kinesiska centralbanken har börjat släppa åtstramningarna och vi förväntar oss att man kommer fortsätta i den riktningen de kommande månaderna.

I rådande makroklimat så är fundamenta speciellt starkt för konjunkturhandlade råvaror som basmetaller och energiråvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) stärktes 2,2% i veckan till $ 117.2/fat. Den geopolitiska oron har ökat i Mellanöstern med oro i Syrien och Irans hot mot USA, vilket hjälpte till att pressa upp oljepriset till $ 118.8/fat i torsdags. Irans oljeexport kommer påverkas allvarligt av sanktionerna mot landet i mars. Siffror om den amerikanska efterfrågan på olja är för närvarande svåra att relatera till, eftersom förutsättningarna för export för tillfället är väldigt osäkra. Samtidigt har hösten / vintern präglats av varma temperaturer, medan det motsatta var fallet förra året. Siffrorna för efterfrågan denna vecka anges till 17.6m fat / dag, att jämföra med 18.7m fat / dag vid samma tidpunkt förra veckan. Råoljelagert steg den här veckan med 0,3 M fat (väntat 2,4 m), destillat ökade med 1,2 m fat (väntat 0,7), medan bensin ökade med 1,6 miljoner fat (väntat 0,7).

USA Olja - Oljelager och total produktion år 2009, 2010, 2011 och 2012

Europeiska gaspriser har gått upp 30% på en vecka, som följd av sträng kyla i Europa. Samtidigt har Ryssland undanhållit gas från export på grund av hög inhemsk efterfrågan. Det kalla vädret väntas fortsätta i helgen med -31 grader till -34 grader i Kiev och Moskva. Terminsräntekurvan indikerar dock att prisökningen är av tillfällig natur.

Elmarknaden

Oron på elmarknaden fortsatte även denna vecka eftersom viktig kärnkraftskapacitet inte kommit tillbaka som planerat samtidigt som kylan biter sig fast över hela Europa. Lägg därtill en stark utveckling på fossila bränslen. Spotpriset befinner sig kvar på den högre nivån även om det i regel inte påverkar utvecklingen på det andra kvartalet så där värst mycket. Sentimentet har dock försvagats mot slutet av veckan då prognoserna har svängt från ett ganska torrt scenario till en mer nederbördsbetonad period än tidigare väntat. Energibalansen förväntas dock försvagas något ytterligare de kommande tio dagarna vilket innebär att vi kanske kommer ner strax under +5TWh efter perioden. Om man skall tror på något är det en fortsatt nedgång och svag inledning på nästa vecka tills dess att köparna åter visar sig.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med stora svängningar till följd av med osäkerhet kring huruvida Grekland ska klara de besparingskrav som ställs för en andra utbetalning som ska rädda landet från en default. De flesta metallerna lyckas ändå avsluta veckan på plus med bland annat hjälp från av en svagare dollar. Tenn visar återigen på styrka och stiger med ytterligare 4 % på 5 dagar, upp på året med 30 %. Exporten från Indonesien, världen störta exportör av tenn, föll med 64 % under januari, från 15 103 ton till 5 380 ton, på grund av kraftigt regn. Risk finns för fortsatt oväder vilket kan påverka kommande export. Februari månads export beräknas hamna på ca 4000 ton. LMEs lager sjönk under veckan till den lägsta nivån sedan mars 2009.

Övriga metaller har stärkts de senaste 5 dagarna med cirka 1 % medan zink avslutar vecka ned med 0,8 %. I veckan stod det även klart att Glencore köper resterande aktier i Xstrata för 41 miljarder dollar och blir därmed en av de största aktörerna på marknaden och kan nu konkurrera med BHP Billiton och Rio Tinto Group.

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka med kraftiga upp – och nedgångar. Nyhetsflödet mot slutet av veckan dominerades av negativa nyheter från Grekland vilket resulterade i en veckonedgång på 0.20%. Uppgången på drygt 11 % sedan årets början kan bland annat härledas från rapporter om kraftigt minskande lager. LME (London Metal Exchange) kontrollerar cirka 80 % av världens kopparlager och deras rapporter visar på att lagren minskat med 32 % sedan oktober månad. Vi anser att dagens nivåer är relativt nära produktionskostnaden och med en ekonomi som börjar ta fart, asner vi metallen köpvärd.

Bilden nedan visar kopparpriset (orange) och inköpschefsindex för USA (PMI). Indexet brukar vara anses vara en god indikator på vart ekonomin är på väg och tolkas som en framåtblickande indikator. Givetvis vill ekonomiska bedömare följa någon ännu bättre ekonomisk indikator och ibland används kopparpriset som en sådan. Följsamheten mot den ekonomiska utvecklingen har de senaste åren varit god (före år 2005 var den inte lika god). Slutsatsen blir därför att hålla reda på kopparpriset för att få en känsla för vartåt ekonomin är på väg.

Kopparpriset och inköpsprisindex i USA (PMI)

Ädelmetaller (negativ)

Vi lägger en väldigt lugn vecka till handlingarna, Handelsbankens ädelmetallindex är helt oförändrat sedan förra fredagen, och har rört sig inom ett intervall om 1.5 %. Veckans ganska positiva nyhetsflöde på makrosidan har inte skapat någon försäljning av guld, och inte heller fredagens besked om att Grekland säger nej till trojkans räddningspaket skapade något intresse att köpa guld som en risk-hedge.

Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar in.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Skörden kring Elfenbenskusten är i stort sett är avklarad, detta två månader tidigare än normalt för säsongen och därmed fortsätter exporten att minska markant från området. Det kommer rapporter om kraftiga vindar i regionen och man befarar sämre kvalitet av bönorna eller i värsta fall att bönorna blåser bort. Det torra vädret kan leda till att produktionen får svårt att möta konsumtionen för säsongen. Även Indonesiens export har minskat kraftigt.

Vid månadsskiftet släpptes en rapport som pekar på att Elfenbenskusten kommer att börja sälja bönor innan nästa skördeperiods start i oktober. Detta satte press på kakaopriset och priset har fallit något under februari. Vi ser detta som en stabilisering av prisnivån efter den kraftiga uppgången under årets första månad som en reaktion på spekulationer på en globalt fallande kakaoproduktion.

Socker

Sockerpriset steg ett par procent dels efter att regnet försenade skörden i Thailand, världens andra största exportör av socker och dels p.g.a. fortsatt oro över lägre produktion i Brasilien som en följd av sämre väderförhållanden i de södra regionerna. Marknaden ser en försämring av efterfrågan på socker om det ekonomiska läget i Europa försämras. Men vi har även noterat rapporter om god tillgång på socker på marknaden och mer kan det komma att bli då Indien väntas exportera ytterligare en miljon ton. Sockerproduktionen kan komma att överstiga konsumtionen men 6-8 miljoner ton 2012/13. Ett överskott skulle på sikt mycket väl sätta press ner på sockerpriset, men på lite kortare sikt är vädret i Brasilien och Thailand mer avgörande för prisutveckling.

Kaffe

Vår vy har de senaste veckorna varit en prisutveckling av kaffepriset i sidleds. Och så har det sett ut, inga kraftiga rörelser. Och nu kommer det rapporter om att reservlagren av kaffebönor har sjunkit i Japan för fjärde månaden i rad. Samtidigt som god produktion väntas från Vietnam och Brasilien, världens största kaffeproducent, så har exporten minskat markant jämfört med förra året. Viktigt att notera är även Colombias skörd som ännu inte återhämtat sig från tidigare års höga nivåer, trots en förväntad ökning av produktionen för 2012/13. Vi ser därför en svag uppgång av priset den närmaste tiden.

Vete

Vetepriserna har gått ned sedan förra veckan i både Paris och Chicago, påverkat bland annat av bättre väderutsikter för Europa och höjt exporttak i Ryssland. Väderprognoserna lovar just nu något varmare väder i kommande vecka, samt mer snö, vilket lindrar oron för utvintring av det europeiska höstvetet. Att viss skada redan skett är ganska säkert, men ingen vet omfattningen av detta – och lär inte göra det förrän våren. I Ukraina ser det däremot ut att förbli kallt, vilket nog kommer göra att det redan dåliga höstvetet kommer försämras i skick ytterligare något.

Precis som vi antog i förra veckans jordbruksbrev så valde Ryssland att höja taket för exporterad volym spannmål innan de eventuellt inför exportavgifter till 27 miljoner ton. Volymen under perioden juli-januari uppgår till 21 miljoner ton så resterande del av säsongen bör undgå exportavgifter, delvis beroende av kommande väderlek – kyla, is och vind har fortsatt skapa logistikproblem både inom landet och vid hamn.

Om utsikterna om bättre väder i Europa består bör vetepriserna kunna falla tillbaka ytterligare något. Att USDA igår justerade upp sin prognos för utgående lager av vete för världen till rekordhöga 213 miljoner ton ger även det skäl till press nedåt på priset.

Majs

Terminspriserna på majs har gått ned sedan förra veckan, en nedgång främst orsakad av lägre priser på vete och mer regn i Sydamerika. Regnet har nog kommit försent för att kunna förbättra skicket på grödan i större omfattning men det minskar i alla fall risken att situationen förvärras ytterligare. Gällande väderprognoser lovar dock lite torrare väder i nästa vecka.

Små majslager gör det svårt att tro alltför mycket på lägre priser på majs men om vetepriserna fortsätter ner lär nog majsen följa med ytterligare något. Förväntad rekordhög areal till våren i USA lär även det ge press nedåt på amerikanska majspriser.

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor stängde igår i stort sett oförändrat sedan förra torsdagen. Regn i Argentina och södra Brasilien har lindrat oron något för den kommande skörden och mer nederbörd ser dessutom ut att vara på väg. Regnet gör att grödorna kan återhämta sig något efter den senaste tidens torra väder, men framförallt att skicket på grödan inte lär försämras framöver. Den brasilianska skörden uppgavs i tisdags vara till 6 procent avklarad – än så länge med ett resultat något över förväntan.

Ovanstående faktorer gör att det i dagsläget är svårt att se stigande priser på sojabönor. Låga lagernivåer och en ganska bred uppfattning om att USDA fortfarande överskattar den sydamerikanska skörden håller dock priset kvar på en hög nivå.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 10 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

How renewable fuels are accelerating the decarbonisation of transport

Published

on

WisdomTree

On 16 November 2022, UK’s Royal Air Force (RAF) Voyager aircraft, the military variant of the Airbus A330, took to the skies for 90 minutes over Oxfordshire. What looked like a routine test flight in its outward appearance was ultimately deemed ground-breaking. Why? It was a world-first military transporter aircraft flight, and the first of any aircraft type in the UK to be completed using 100% sustainable jet fuel.  

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree
Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

What are renewable fuels?

Renewable hydrocarbon biofuels (also called green or drop-in biofuels) are fuels produced from biomass sources through a variety of biological, thermal, and chemical processes. These products are chemically identical to petroleum gasoline, diesel, or jet fuel.

In other words, renewable fuels are sources of energy chemically identical to fossil fuels but produced from domestic, commercial, or agricultural waste (see Figure 1 below).

Figure 1: Converting waste into energy

Waste types and refinery output

Why the excitement?

Renewable fuels, like renewable diesel and sustainable jet fuel, can reduce greenhouse gas emissions by around 80-90% compared to fossil fuels. And because they burn much cleaner, engine filters remain cleaner for longer reducing the need for maintenance. Furthermore, given used cooking oil, vegetable oil, processing waste, and animal fat waste are used as inputs, the production of these fuels reduces biowaste, thereby cutting emissions from landfills.

This makes renewable fuels a key component of the circular economy. Humans have largely operated on the linear model historically when it comes to utilising natural resources. The circular model, in contrast, is much less wasteful and seeks to recycle as much as possible (see Figure 2 below).

Figure 2: The Circular Economy

Circular economy
Source: WisdomTree, Ellen MacArthur Foundation, 2023

The most exciting thing about renewable fuels is the immediacy with which they can make an impact. The reason why they are referred to as drop-in fuels is that they can replace fossil fuels in internal combustion engines with little or no modification required. So, if supply was abundant enough, forms of transport which cannot be electrified easily like heavy duty trucks, ships, and aeroplanes can be switched across to renewable fuels making a significant improvement to the environmental footprint. According to BP, “A return flight between London and San Francisco has a carbon footprint per economy ticket of nearly 1 tonne of CO2 equivalent. With the aviation industry expected to double to over 8 billion passengers by 2050, it is essential that we act to reduce aviation’s carbon emissions.”

The challenge

Renewable fuels or biofuels are still in their infancy. This means the obvious hurdle to overcome is cost competitiveness with fossil fuels. Cost estimates vary, but figures from the International Air Transport Association (IATA) provide a useful sense for the ballpark. In May 2022, IATA stated that the average worldwide price of jet fuel is about $4.15 per gallon compared to the US average price of a gallon of sustainable aviation fuel, which is about $8.67.

So, roughly double the price of the incumbent polluting technology. This is not a bad starting point at all. Considering how rapidly the cost of energy storage in batteries has fallen in the last decade, renewable fuels could become competitive quite soon if sufficient investment is made and economies of scale are achieved. IATA also predicts that renewable fuels could make up 2% of all aviation fuels by 2025, which could become a tipping point in their competitiveness.

Businesses are acting

Businesses pursuing their own net zero targets have already started exploring renewable fuels to minimise their waste. Darling Ingredients Inc, which produces its trademark Diamond Green Diesel from recycled animal fats, inedible corn oil, and used cooking oil, was chosen by fast food chain Chick-fil-A in March 2022 to turn its used cooking oil into clean transportation fuel.

Similarly, McDonald’s entered into a partnership with Neste Corporation in 2020 to convert its used vegetable oil into renewable diesel and fuel the trucks that make deliveries to its restaurants. According to TortoiseEcofin, both Darling Ingredients and Neste have a net negative carbon footprint given emissions produced by these businesses are lower that the emissions avoided because of their renewable fuels.

A final word

Renewable fuels alone will not tackle climate change. No single solution can. But they can help us make meaningful progress. The Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) emphasises how crucial it is for the world to halve its greenhouse gas emissions this decade to at least have a chance of limiting global warming to 1.5oC. This means that solutions with an immediate effect have an important role to play. Biofuels can cut emissions from waste in landfills and provide much cleaner alternatives to fossil fuels to help accelerate the world’s decarbonisation efforts. They don’t require different engines to be of use. They just need funding to reach scale.

Mobeen Tahir, Director, Macroeconomic Research & Tactical Solutions, WisdomTree

Continue Reading

Analys

SEB Metals Weekly: China Covid exit is bullish for metals

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror

China Covid exit is bullish for metals

Softer inflation, slight macro-optimism, and China taking a rapid exit from Covid restrictions. Markets have become more optimistic. Inflation indices have eased and that has created some hopes that central banks won’t lift interest to a level that will kill the economy in 2023. Natural gas prices in Europe have fallen sharply. This has suddenly reduced energy-inflationary pressure and removed the direst downside economic risks for the region. But general market optimism is far from super-strong yet. The S&P 500 index has only gained 1.9% since our previous forecast on 1 Nov 2021, and oil prices are down nearly 10% in a reflection of concerns for global growth. China has however removed all Covid-restrictions almost overnight. It is now set to move out of its three years of Covid-19 isolation and lockdowns at record speed. Industrial metals are up 20% and the Hong Kong equity index is up 40% as a result (since 1 Nov-22). China’s sudden and rapid Covid-19 exit is plain and simply bullish for the Chinese economy to the point that mobility indices are already rebounding quickly. SEB’s general view is that inflation impulses will fade quickly. No need then for central banks across the world to kill the global economy with further extreme rate hikes. These developments have removed much of the downside price risks for metals in 2023 and we have to a large degree shifted our 2024 forecast to 2023.

Lower transparency, more geopolitics, more borders, and higher prices and exponential spikes. The first decade of this century was about emerging markets, the BRICs, the commodity price boom, the commodity investment boom, and free markets with free flow of commodities and labor with China and Russia hand in hand with western countries walking towards the future. High capex spending in the first decade led to plentiful supply and low prices for commodities from 2011 to 2020. A world of plenty, friends everywhere, free flow of everything, and no need to worry. The coming decade will likely be very different. Supply growth will struggle due to mediocre capex spending over the past 10 years. Prices will on average be significantly higher. There will be frequent exponential price spikes whenever demand hits supply barriers. Price transparency will be significantly reduced due to borders, taxes, sanctions, geopolitical alignments, and carbon intensities. Prices will be much less homogenous. Aluminium will no longer be just one price and one quality. Who made it, where was it made, where will it be consumed and what the carbon content will create a range of prices. Same for most other metals.

Copper: Struggling supply and China revival propel copper prices higher. Unrest in Peru is creating significant supply risks for copper as the country accounts for 10% of the global supply. Chile accounts for 27% of global production. Production there is disappointing with Codelco, the Chilean state-owned copper mining company, struggling to hit production targets. The Cobre Panama mine in Panama is at risk of being closed over a tax dispute between Quantum and the government. Cobre Panama is one of the biggest new mines globally over the past 10 years. The rapid exit from Covid restrictions in China is bullish for the Chinese economy and thus for copper demand and it has helped to propel prices higher along with the mentioned supply issues. The Chinese property market will continue to struggle, and it normally accounts for 20% of global copper demand while China accounted for 55% of global copper demand in 2021. While China is no longer prioritizing the housing market it is full speed ahead for solar, wind, EVs, and electrification in general. So, weakening Chinese copper demand from housing will likely be replaced by the new prioritized growth sectors. Global supply growth is likely going to be muted in the decade to come while demand growth will be somewhere between a normal 3% pa. to a strong 4% pa. to a very strong 5% pa. Copper prices will be high, and demand will hit the supply barrier repeatedly with exponential spikes as the world is working hard to accelerate the energy transition. Copper prices could easily spike to USD 15-16,000/ton nearest years.

Nickel: Tight high-quality nickel market but a surplus for a low-quality nickel. Nickel production is growing aggressively in Indonesia. The country is projected to account for 60-70% of global supply in 2030. This will become a huge and extremely concentrated geopolitical risk for the world’s consumers of nickel. Indonesia has an abundance of low-grade C2 nickel. The challenge is to convert low-quality C2 nickel to high-quality C1. We are set for a surplus of C2 nickel but the market for C1 nickel will depend strongly on the conversion capacity for C2 to C1. Low price transparency will also help to send prices flying between USD 20,000/ton and USD 30,000/ton. Strong growth in nickel production in Indonesia should initially call for prices down to USD 20,000/ton. But Indonesia is a price setter. It will account for 50% of global supply in 2023. It doesn’t make sense for Indonesia to kill the nickel price. If the nickel price drops, then Indonesia could quickly regulate supply. There should be a premium to nickel due to this. As a result, we expect the nickel price to average USD 24,000/ton in 2023. C2 to C1 conversion capacity may be strained and there should also be a monopoly premium due to the size of Indonesia. Converting C2 to C1 is however extremely carbon intensive and that could be an increasing issue in the years to come.

Zinc: Super-tight global market. European LME inventories are ZERO and zinc smelters there are still closed. European zinc smelters account for 16% of global zinc smelter capacity. Most of this was closed over the past year due to extremely high energy prices. European LME zinc stockpiles are now down to a stunning zero! The global zinc market is extremely tight. Reopening of European zinc smelting seems unlikely in H1-23 with a continued super-tight market as a result both in Europe and globally.

Aluminium: Price likely to be in the range of USD 2400 – 3200/ton and line with coal prices in China. Aluminium prices have historically been tightly tied to the price of coal. But coal prices have been all over the place since the start of 2021 with huge price differences between Amsterdam, Australia, and domestic Chinese coal prices which are now largely state-controlled. China banning imports of Australian coal, the Chinese energy crisis in 2021, and Russia’s invasion of Ukraine in 2022 are ingredients here. This sent aluminium prices flying high and low. Coal prices in China today imply a price of aluminium between USD 2400/ton and 3150/ton with the LME 3mth aluminium price nicely in between at USD 2590/ton. The global coal market should now become more orderly as China now again is accepting Australian coal. Energy costs have fallen sharply in Europe and some producers in the Netherlands have talked about possible restarts of production. China is likely to reduce its exports of primary aluminium. Energy security of supply is high on the agenda in China, and it makes no sense to emit lots of CO2 in China and indirectly export energy in the form of primary aluminium. Growth in non-China aluminium demand in the years to come will have to be covered by non-China producers which have the potential to force prices higher and away from coal as the price driver. While LME has one price for the 3mth aluminium price we’ll likely get larger and larger price differences across the world in the form of possibly extreme price premiums for example in the EU and the US.

SEB Commodities price outlook
Source: SEB Markets – Commodities. Historical data: Bloomberg 
Continue Reading

Analys

Solid demand growth and strained supply to push Brent above USD 100/b

Published

on

SEB - analysbrev på råvaror
SEB - Prognoser på råvaror - Commodity

Brent crude had a strong end of the year as it traded at the highest level since 1 December. It is a slow start to the new year due to bank holidays and Dated Brent trades close to USD 85/b. It averaged USD 99.9/b in 2022. We expect it to average more than USD 100/b on average for the coming year amid strained supply and rebounding demand. Chinese oil demand is set to recover strongly along with re-openings while non-OECD will continue to move higher. At the moment oil looks absurdly cheap as it is cheaper than natural gas in both EU and Japan and also cheaper than coal in Australia.

Some price strength at the end of the year. The Dated Brent crude oil price index gained 2.3% on Friday with a close at USD 84.97/b. It was the highest close since 1 December. This morning it is trading slightly lower at USD 84.8/b but the market is basically void of action due to bank holidays.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Gloom and doom but IEA, OPEC and US EIA project global crude oil demand to rise between 1 m b/d and 2.2 m b/d YoY in 2023. They also expect call-on-OPEC to rise between 0.3 m b/d and 1.0 m b/d. The US EIA projects demand to increase 1 m b/d in 2023 on the back of a growth of 1.3 m b/d in non-OECD where demand in India rises by 0.2 m b/d and China by 0.6 m b/d. In China this is of course to a large degree due to re-opening after Covid-19 lock-downs. But it is still a good reminder of the low base of oil demand in non-OECD versus OECD. India last year consumed 5 m b/d which only amounts to 1.3 b/capita/year versus a world average of 4.5  b/capita/year and European demand of 10 b/capita/year. Even China is still below the world average as its demand in 2022 stood at 15.2 m b/d or 4.0 b/capita/yr. Non-OECD oil demand thus still has a long way to go in terms of oil demand and that is probably one of the things we’ll be reminded of in 2023 as Covid-19 lock-downs disappear entirely.

Solid demand growth in the face of strained supply. Important to remember is that the world has lost a huge amount of fossil supply from Russia due to the war in Ukraine. First in terms of natural gas where supply to the EU and thus to the world has declined by some 2.5 m boe/d versus pre-war levels. Secondly in terms of crude and products. The latter is of course a constant guessing game in terms of how much Russian crude and product exports has declined. The US EIA however projects that crude oil production in the Former Soviet Union will be down 2 m b/d in 2023 versus pre-Covid levels and down 1.3 m b/d YoY from 2022 to 2023. We are thus talking up to 4.5 m boe/d of lost supply from Russia/FSU. That is a huge loss. It is the reason why coal prices are still trading at USD 200 – 400/ton versus normal USD 85/ton as coal is an alternative to very expensive natural gas.

Overall for 2023 we are looking at a market where we’ll have huge losses in supply of fossil energy supply from Russia while demand for oil is set to rebound solidly (+1.0 – 2.2 m b/d) along with steady demand growth in non-OECD plus a jump in demand from China due to Covid-19 reopening. Need for oil from OPEC is set to rise by up to 1.0 m b/d YoY while the group’s spare capacity is close to exhausted.

We expect Brent crude to average more than USD 100/b in 2023. Despite all the macro economic gloom and doom due to inflation and rising interest rates we cannot help having a positive view for crude oil prices for the year to come due to the above reasons. The Dated Brent crude oil price index averaged USD 99.9/b in 2022. We think Brent crude will average more than USD 100/b in 2023. Oil is today absurdly cheap at USD 85/b. It is cheaper than both coal in Australia and natural gas both in Japan and the EU. This is something you hardly ever see. The energy market will work hard to consume more what is cheap (oil) and less of what is expensive (nat gas and coal).

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023. Solid demand growth and rising need for oil from OPEC. 

Latest forecasts by IEA, OPEC and US EIA for oil demand growth and call-on-OPEC YoY for 2023.
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB graph

Oil demand projections from the main agencies and estimated call-on-OPEC. More demand and higher need for oil from OPEC

Oil demand projections
Source: IEA, EIA, OPEC, SEB table

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023

EIA STEO projected change in oil demand for different countries and regions YoY to 2023
Source: US EIA, SEB graph

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.

US EIA Dec STEO forecast for FSU oil production. Solid decline projected for 2023.
Source: US EIA data and projection. SEB graph

US commercial crude and product stocks still below normal

US commercial crude and product stocks still below normal
Source: US EIA, SEB graph

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.

Total US crude and product stocks including SPR. Declining, declining, declining.
Source: US EIA, SEB graph

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US crude and product inventories both excluding and including Strategic Petroleum Reserves

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.

US oil sales from US SPR is now coming to an end. Will make the market feel much tighter as it really is.
Source: US EIA, SEB graph

Brent crude oil is absurdly cheap as it today trades below both Australian coal and natural gas in both Japan and the EU. Coal and natural gas prices should trade lower while oil should trade higher.

Source: Blbrg data, SEB graph

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.

EU diesel prices versus natural gas prices. Could start to move towards a more natural price-balance in terms of substitution.
Source: Blbrg data, SEB graph and calculations
Continue Reading

Populära