Följ oss

Analys

SHB Råvarubrevet 10 februari 2012

Publicerat

den

Handelsbanken - RåvarubrevetVåra vyer just nu:

  • Energi: Positiv
  • Basmetaller: Positiv
  • Ädelmetaller: Negativ
  • Livsmedel: Neutral till Positiv

Den senaste tiden har de flesta marknader färgats av att vara ”smygbull”, dvs marknaderna stiger utan att det kommer några stora makronyheter som talar för en klart bättre konjunktur. Vi tycker ändå att det är motiverat att marknaden och råvarorna stiger på allt bättre konjunkturutsikter och framförallt från dåliga konjunkturutsikter under hösten.

USA fortsätter att gå klart bättre än vad ekonomer förväntar sig. Förväntansbilden borde dock ha skruvats upp nu och sannolikheten att makrodata väster om Atlanten kommer fortsätta att vara positiva överraskningar bli allt lägre. De lärda tvistar om huruvida det blir QE3 efter FEDs nästa räntemöte i mars. FED förutsåg under januarimötet att inflationen skulle hamna under målet under 2012-2014 och att arbetslösheten skulle hamna över den naturliga nivån. Det skapade omedelbart förhoppningar om att FED skulle köra QE3 i marknaden. Efter förra fredagens starka arbetsmarknadsdata från USA så har dock utsikterna för QE3 mattats. Arbetslösheten är redan under Feds prognos för slutet av 2012.

I Europa bidrar ekonomisk stimulans från ECB till allmän glädjeyra och stigande tillgångspriser. Under tisdagen fick vi lite sämre än väntat industriproduktion från Tyskland men det är inget man ska övertolka. Ledande indikatorer talar för att tyska industriproduktionen har vänt upp och det kommer synas i statistiken i januari.

Den kinesiska ekonomin har fortsatt att kylas ner de senaste månaderna i spåren av åtstramningar i landet och den globala avmattningen. Den kinesiska centralbanken har börjat släppa åtstramningarna och vi förväntar oss att man kommer fortsätta i den riktningen de kommande månaderna.

I rådande makroklimat så är fundamenta speciellt starkt för konjunkturhandlade råvaror som basmetaller och energiråvaror.

Energi (positiv)

Olja

Oljepriset (Brent) stärktes 2,2% i veckan till $ 117.2/fat. Den geopolitiska oron har ökat i Mellanöstern med oro i Syrien och Irans hot mot USA, vilket hjälpte till att pressa upp oljepriset till $ 118.8/fat i torsdags. Irans oljeexport kommer påverkas allvarligt av sanktionerna mot landet i mars. Siffror om den amerikanska efterfrågan på olja är för närvarande svåra att relatera till, eftersom förutsättningarna för export för tillfället är väldigt osäkra. Samtidigt har hösten / vintern präglats av varma temperaturer, medan det motsatta var fallet förra året. Siffrorna för efterfrågan denna vecka anges till 17.6m fat / dag, att jämföra med 18.7m fat / dag vid samma tidpunkt förra veckan. Råoljelagert steg den här veckan med 0,3 M fat (väntat 2,4 m), destillat ökade med 1,2 m fat (väntat 0,7), medan bensin ökade med 1,6 miljoner fat (väntat 0,7).

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

USA Olja - Oljelager och total produktion år 2009, 2010, 2011 och 2012

Europeiska gaspriser har gått upp 30% på en vecka, som följd av sträng kyla i Europa. Samtidigt har Ryssland undanhållit gas från export på grund av hög inhemsk efterfrågan. Det kalla vädret väntas fortsätta i helgen med -31 grader till -34 grader i Kiev och Moskva. Terminsräntekurvan indikerar dock att prisökningen är av tillfällig natur.

Elmarknaden

Oron på elmarknaden fortsatte även denna vecka eftersom viktig kärnkraftskapacitet inte kommit tillbaka som planerat samtidigt som kylan biter sig fast över hela Europa. Lägg därtill en stark utveckling på fossila bränslen. Spotpriset befinner sig kvar på den högre nivån även om det i regel inte påverkar utvecklingen på det andra kvartalet så där värst mycket. Sentimentet har dock försvagats mot slutet av veckan då prognoserna har svängt från ett ganska torrt scenario till en mer nederbördsbetonad period än tidigare väntat. Energibalansen förväntas dock försvagas något ytterligare de kommande tio dagarna vilket innebär att vi kanske kommer ner strax under +5TWh efter perioden. Om man skall tror på något är det en fortsatt nedgång och svag inledning på nästa vecka tills dess att köparna åter visar sig.

Basmetaller (positiv)

Basmetallerna har haft en vecka med stora svängningar till följd av med osäkerhet kring huruvida Grekland ska klara de besparingskrav som ställs för en andra utbetalning som ska rädda landet från en default. De flesta metallerna lyckas ändå avsluta veckan på plus med bland annat hjälp från av en svagare dollar. Tenn visar återigen på styrka och stiger med ytterligare 4 % på 5 dagar, upp på året med 30 %. Exporten från Indonesien, världen störta exportör av tenn, föll med 64 % under januari, från 15 103 ton till 5 380 ton, på grund av kraftigt regn. Risk finns för fortsatt oväder vilket kan påverka kommande export. Februari månads export beräknas hamna på ca 4000 ton. LMEs lager sjönk under veckan till den lägsta nivån sedan mars 2009.

Övriga metaller har stärkts de senaste 5 dagarna med cirka 1 % medan zink avslutar vecka ned med 0,8 %. I veckan stod det även klart att Glencore köper resterande aktier i Xstrata för 41 miljarder dollar och blir därmed en av de största aktörerna på marknaden och kan nu konkurrera med BHP Billiton och Rio Tinto Group.

Koppar

Koppar har haft en volatil vecka med kraftiga upp – och nedgångar. Nyhetsflödet mot slutet av veckan dominerades av negativa nyheter från Grekland vilket resulterade i en veckonedgång på 0.20%. Uppgången på drygt 11 % sedan årets början kan bland annat härledas från rapporter om kraftigt minskande lager. LME (London Metal Exchange) kontrollerar cirka 80 % av världens kopparlager och deras rapporter visar på att lagren minskat med 32 % sedan oktober månad. Vi anser att dagens nivåer är relativt nära produktionskostnaden och med en ekonomi som börjar ta fart, asner vi metallen köpvärd.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Bilden nedan visar kopparpriset (orange) och inköpschefsindex för USA (PMI). Indexet brukar vara anses vara en god indikator på vart ekonomin är på väg och tolkas som en framåtblickande indikator. Givetvis vill ekonomiska bedömare följa någon ännu bättre ekonomisk indikator och ibland används kopparpriset som en sådan. Följsamheten mot den ekonomiska utvecklingen har de senaste åren varit god (före år 2005 var den inte lika god). Slutsatsen blir därför att hålla reda på kopparpriset för att få en känsla för vartåt ekonomin är på väg.

Kopparpriset och inköpsprisindex i USA (PMI)

Ädelmetaller (negativ)

Vi lägger en väldigt lugn vecka till handlingarna, Handelsbankens ädelmetallindex är helt oförändrat sedan förra fredagen, och har rört sig inom ett intervall om 1.5 %. Veckans ganska positiva nyhetsflöde på makrosidan har inte skapat någon försäljning av guld, och inte heller fredagens besked om att Grekland säger nej till trojkans räddningspaket skapade något intresse att köpa guld som en risk-hedge.

Vi bibehåller vår negativa syn på ädelmetaller, motiverat av lång positionering och en ljusare syn på konjunkturen för 2012 än vad marknaden prisar in.

Livsmedel (neutral till positiv)

Kakao

Skörden kring Elfenbenskusten är i stort sett är avklarad, detta två månader tidigare än normalt för säsongen och därmed fortsätter exporten att minska markant från området. Det kommer rapporter om kraftiga vindar i regionen och man befarar sämre kvalitet av bönorna eller i värsta fall att bönorna blåser bort. Det torra vädret kan leda till att produktionen får svårt att möta konsumtionen för säsongen. Även Indonesiens export har minskat kraftigt.

Vid månadsskiftet släpptes en rapport som pekar på att Elfenbenskusten kommer att börja sälja bönor innan nästa skördeperiods start i oktober. Detta satte press på kakaopriset och priset har fallit något under februari. Vi ser detta som en stabilisering av prisnivån efter den kraftiga uppgången under årets första månad som en reaktion på spekulationer på en globalt fallande kakaoproduktion.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Socker

Sockerpriset steg ett par procent dels efter att regnet försenade skörden i Thailand, världens andra största exportör av socker och dels p.g.a. fortsatt oro över lägre produktion i Brasilien som en följd av sämre väderförhållanden i de södra regionerna. Marknaden ser en försämring av efterfrågan på socker om det ekonomiska läget i Europa försämras. Men vi har även noterat rapporter om god tillgång på socker på marknaden och mer kan det komma att bli då Indien väntas exportera ytterligare en miljon ton. Sockerproduktionen kan komma att överstiga konsumtionen men 6-8 miljoner ton 2012/13. Ett överskott skulle på sikt mycket väl sätta press ner på sockerpriset, men på lite kortare sikt är vädret i Brasilien och Thailand mer avgörande för prisutveckling.

Kaffe

Vår vy har de senaste veckorna varit en prisutveckling av kaffepriset i sidleds. Och så har det sett ut, inga kraftiga rörelser. Och nu kommer det rapporter om att reservlagren av kaffebönor har sjunkit i Japan för fjärde månaden i rad. Samtidigt som god produktion väntas från Vietnam och Brasilien, världens största kaffeproducent, så har exporten minskat markant jämfört med förra året. Viktigt att notera är även Colombias skörd som ännu inte återhämtat sig från tidigare års höga nivåer, trots en förväntad ökning av produktionen för 2012/13. Vi ser därför en svag uppgång av priset den närmaste tiden.

Vete

Vetepriserna har gått ned sedan förra veckan i både Paris och Chicago, påverkat bland annat av bättre väderutsikter för Europa och höjt exporttak i Ryssland. Väderprognoserna lovar just nu något varmare väder i kommande vecka, samt mer snö, vilket lindrar oron för utvintring av det europeiska höstvetet. Att viss skada redan skett är ganska säkert, men ingen vet omfattningen av detta – och lär inte göra det förrän våren. I Ukraina ser det däremot ut att förbli kallt, vilket nog kommer göra att det redan dåliga höstvetet kommer försämras i skick ytterligare något.

Precis som vi antog i förra veckans jordbruksbrev så valde Ryssland att höja taket för exporterad volym spannmål innan de eventuellt inför exportavgifter till 27 miljoner ton. Volymen under perioden juli-januari uppgår till 21 miljoner ton så resterande del av säsongen bör undgå exportavgifter, delvis beroende av kommande väderlek – kyla, is och vind har fortsatt skapa logistikproblem både inom landet och vid hamn.

Om utsikterna om bättre väder i Europa består bör vetepriserna kunna falla tillbaka ytterligare något. Att USDA igår justerade upp sin prognos för utgående lager av vete för världen till rekordhöga 213 miljoner ton ger även det skäl till press nedåt på priset.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Majs

Terminspriserna på majs har gått ned sedan förra veckan, en nedgång främst orsakad av lägre priser på vete och mer regn i Sydamerika. Regnet har nog kommit försent för att kunna förbättra skicket på grödan i större omfattning men det minskar i alla fall risken att situationen förvärras ytterligare. Gällande väderprognoser lovar dock lite torrare väder i nästa vecka.

Små majslager gör det svårt att tro alltför mycket på lägre priser på majs men om vetepriserna fortsätter ner lär nog majsen följa med ytterligare något. Förväntad rekordhög areal till våren i USA lär även det ge press nedåt på amerikanska majspriser.

Sojabönor

Terminspriserna på sojabönor stängde igår i stort sett oförändrat sedan förra torsdagen. Regn i Argentina och södra Brasilien har lindrat oron något för den kommande skörden och mer nederbörd ser dessutom ut att vara på väg. Regnet gör att grödorna kan återhämta sig något efter den senaste tidens torra väder, men framförallt att skicket på grödan inte lär försämras framöver. Den brasilianska skörden uppgavs i tisdags vara till 6 procent avklarad – än så länge med ett resultat något över förväntan.

Ovanstående faktorer gör att det i dagsläget är svårt att se stigande priser på sojabönor. Låga lagernivåer och en ganska bred uppfattning om att USDA fortfarande överskattar den sydamerikanska skörden håller dock priset kvar på en hög nivå.

Handelsbankens Råvaruindex

Handelsbankens råvaruindex den 10 februari 2012

[box]SHB Råvarubrevet är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära