Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 14 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPristendens på råvarorPriserna på spannmål och oljeväxter har generellt sett utvecklats positivt, drivna av torka i USA för vete, lägre areal än förväntat i USA för majs, oron för lägre odlad areal och sämre avkastning i Ukraina och av torkan i januari/februari i Brasilien. Nu har crop ratings kommit för USA:s vete och det är dåligt, men bara 1% sämre än förra årets första estimat. Brasiliens CONAB justerar upp produktionen för flera torkdrabbade jordbruksprodukter och aktiemarknaden har varit väldigt svag de senaste dagarna. En fallande aktiemarknad kan få konsumenterna att hålla igen. Det ser alltså återigen lite svagare ut på marknaderna för jordbruksprodukter.

Odlingsväder

Indien har varit absolut torrt den senaste veckan, liksom i Kina söder om Peking. USA har fått regn, som dock missat de delstater som odlar vete, som vi ser på kartbilden nedan:

Odlingsväder

Nederbördsprognosen enligt GFS-modellen innehåller dock nederbörd över det normala även för Kansas, Oklahoma och Texas.

Odlingsväder

Europa har varit relativt torrt den senaste veckan, särskilt i sydvästra Tyskland och nordvästra Frankrike. Prognosen visar att Benelux-området fortsätter att få något mindre nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Vete

Den senaste veckan har terminerna i Chicago gått ner, medan de har gått upp i Paris.

Egypten köpte vete från Ukraina i den senaste tendern. Det var länge sedan sist och det tyder på att Egypten känner sig trygga med att ta den risken. Ryssland har fattat ett beslut om att betrakta Krim-halvön som en del av Ryssland. Ryssland fortsätter att mobilisera mot Ukraina på samma sätt som man gjorde när man ockuperade Krim.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Tekniskt är novemberkontraktet på Matif i neutralt läge, varifrån priset lika gärna kan gå upp som ner.

Pris på vete analyserat

Chicagovetet (december) stängde ett par cent lägre än för en vecka sedan.

Pris på chicagovete

Som jag nämnde inledningsvis, har Matifs novemberkontrakt återhämtat sig i förhållande till Chicagovetet. Kvoten mellan priset på Matifs novemberkontrakt och Chicagos decemberkontrakt omräknat till euro per bushel steg under förra året från en kvot på 35 till 42.8 i januari i år. Sedan föll kvoten till 38 och de senaste dagarna har den alltså hämtat sig till 40.3. Ett ton Chicagovete med leverans i december kostar 183 euro medan det kostar 200 euro på Matif. Den senaste veckans uppgång gör det mer förmånligt att sälja Matifterminer, allt annat lika.

Vete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Notera att jämfört med den 3 april, ligger Matif nu högre och Chicago lägre!

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

I tisdags kom årets första Crop Condition för vete och den visade, som väntat, att vetet är i dåligt skick i USA med endast 35 % i ”good” eller ”excellent” skick. I diagrammet nedan ser vi hur förra veckans siffra på 35% (märkt med en liten cirkel) förhåller sig till tidigare år. Om man vill vara optimistisk, kan man dock notera att årets första crop condition bara är lite lägre än var det började både förra året 2013 och år 2011. Förra året blev avkastningen rekordhög, så det kan faktiskt bli ett bra år än.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Vete-grafer

Nästa crop condition-rapport kommer på måndag kväll klockan 22:00 CET.

Det kom också en WASDE-rapport i veckan från det amerikanska jordbruksdepartementet. För vete gjordes inga betydande justeringar av produktionsestimaten för 2013/14.

World wheat production

Konsumtionen justerades dock ner, vilket medrörde att utgående lager justerades upp med 3 mt på global basis.

Wheat

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy, men fundamenta ser övervägande negativt ut och det skulle inte förvåna om priset på vete går ner lite till.

Maltkorn

Maltkornsterminerna steg med 10 euro till 230.50 – och ligger nu alltså 30 euro över Matifs veteterminer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Maltkornpris

Majs

Decemberkontraktet på majs steg i veckan till en ny årshögsta på 517 cent, men föll sedan tillbaka och stängde under 500, ungefär 2 cent lägre än förra veckan. Tekniskt stöd finns på 494 cent, som kan vara en bra nivå att köpa vid.

Majspris

I WASDE-rapporten justerade USDA upp produktionen i Brasilien med 2 mt, och Sydafrika och FSU med vardera 1 mt. Produktionen i ”övriga länder” höjdes också med 2 mt. Totalt sett höjde USDA produktionen 2013/14 med nästan 6.5 mt.

Världsproduktion av majs

Dessa produktionsökningar slog dock nästan inte alls igenom i högre utgående lager. De är troligtvis ett sätt för USDA att få ihop den högre konsumtionen och exporten med vad som rapporteras finnas i lager. Som du kunde läsa förra veckan, är t ex USA:s export av majs redan uppe i 100% av vad den skulle vara för hela säsongen 2013/14. Givet de lager som finns, måste alltså produktionen ha varit högre i USA än vad USDA har räknat med tidigare. Det är en slags baklängeskalkyl. Det blev dock en höjning av utgående lager med 0.5 mt och det får väl tolkas som negativt för priset. Tillsammans med uppjusteringen av utgående lager för vete är detta alltså negativt för spannmål rent generellt.

Majsstatistik

På måndag klockan 22:00 CET publicerar USDA årets första planting progress-data.

Vi går över till neutral rekommendation för majs.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago gick i veckan upp och nuddade vid motståndet på 1236 cent. Nu väntar sannolikt en rekyl nedåt. Tekniskt stöd finns vid 1200 cent.

TA-analys på sojabönor

Sojamjölet fortsatte upp ett par dollar i veckan, men ”borde” ur ett tekniskt perspektiv ha stigit färdigt.

Sojamjölet fortsatte upp

Sojaoljan steg initialt, men backade sedan tillbaka.

Sojaoljan

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett område med tekniskt stöd. I veckan som gick sjönk priset från 2705 MYR / ton till 2660. De senaste dagarna har en liten rekyl uppåt noterats.

I WASDE-rapporten sänkte USDA global produktion med nästan 1.5 mt. Brasilien justerades ner med 1 mt. CONAB, som publicerade sin skörderapport i veckan, angav skörden till 86.1 mt. Det var faktiskt en höjning från 85.5 mt, som de varnat för tidigare. Skörden i Brasilien är klar till 85%.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Soja

Sänkningen av global produktion slår i fallet med sojabönor direkt igenom till 1 mt lägre utgående lager.

Soja

Tekniskt ser det ut som om styrkan i sojamarknaden kommer att mattas men vi behåller neutral som rekommendation för soja.

Raps

Rapspriset hämtade sig under veckan, men vände sedan tillbaka ner. Den huvudsakligan nedgången i veckan noterades i fredags. För veckan noterades en nedgång i priset med 50 eurocent till 367.25.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) som i fredags för en vecka sedan var 14.9%, har nu ökat till 15.4%, främst pga att canolan i Winnipeg har fallit mer än Matifkontraktet. Matif är ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Raps

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Enligt den jämförelsen är det sojabönorna som är dyra och rapsen som är billig.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Rapskvot

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år sjönk till 14.30 euro per 100 Kg från 14.50 förra veckan.

Potatispris

Gris

Det snabba prisfall jag förutspådde förra veckan i Lean Hogs, slog verkligen in. Priset föll i mitten av veckan till 115 cent, men där fanns uppenbarligen köpare som lyfte priset till 120 cent, där priset höll sig till slutet av veckan. Konsumenterna i USA är enligt fredagens ”consumer conficende” statistik oväntat positiva inför framtiden, vilket kan återspegla sig i konsumtionen av kött framöver. Fredagens Hog Slaughter-statistik kom in på 370,000. Förra veckan var det 407,000. Även detta är sådant som ger stöd för priset.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs stängde veckan på oförändrad nivå, 1.57 euro per Kg.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt sjunka i veckan och även SMP-terminerna sjönk något lite. Den möjlighet till rekyl, som jag spekulerade om förra veckan uteblev alltså. Trenden mot lägre priser ser ut att fortsätta. Vi lämnar därför förra veckans rekommendation att avvakta med försäljning, till att återgå till säljrekommendation vad gäller terminspriserna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

BUT

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Nu fanns det även en köpkurs i januari-kontraktet på smör, som stämde väl överens med vår uppfattning om var priset ska ligga.

Som vi kan se är det framförallt på terminskontrakten april och maj som ligger lite lägre jämfört med förra veckan. Juli och augusti ligger något högre och därefter är det ungefär oförändrat.

Termin

ARLA:s avräkningspris för april är i princip oförändrat från månaderna innan (en höjning med 0.1 öre per Kg på Aktuellt Pris och en sänkning med 0.4 öre på Arlanoteringen). Nedan ser vi priser i SEK / Kg för värdet på råmjölk. Dels är det ARLA:s Aktuellt Pris, dels ett pris baserat på USDA:s helmjölkspulvernotering och slutligen EUREX baserat på spotprisindexen för SMP och smör.

Mjölkpris

Socker

CONAB höjde årets skörd 2014/15 med 4.2% till 39.5 mt. Skörden av sockerrör, själva råvaran väntas öka med 2% till rekordhöga 671.7 mt. Det här är CONABS första estimat på den kommande skörden och den publicerades i torsdags. Detta sjönk uppenbarligen inte in hos marknadens aktörer förrän dagen efter. Möjligen kan det bero på att CONAB:s rapporter enbart publiceras på portugisiska. I fredags föll priset ganska kraftigt och stängde på 17.46 cent. Priset kan nog fortsätta att falla, eftersom hela ”caset” med lägre produktion pga torkan i Brasilien inte existerar längre för socker. Enligt oss har torkan i Brasilien aldrig varit ett ”case” för socker, eftersom Sao Paulo-delstaten visserligen varit åt det torrare hållet, men inte såsom Minas Gerais för kaffe.

Sockerpris

Vi går över från neutral på socker till sälj och rekommenderar köp av BEAR SOCKER X4 S.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny ligger kvar på samma nivå som förra veckan.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Metals rallied ahead of spot fundamentals, but better times are indeed ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Industrial metals rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024 as marginal optimism replaced recession fears. But prices have pulled back a bit since then as economic growth optimism has run ahead of spot fundamentals. Industrial metals prices rallied close to 25% from 1 Dec-2023 to 20 May-2024. A solid gain on the back of reviving optimism as global manufacturing PMI’s rose from depressed levels in December to now just above the 50-line. Speculative money rolled into the space to catch a ride on economic revival as well as wanting to hold commodities as a sort of protection against inflation. But the actual state of the global economy isn’t all that strong yet.

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Rather it is quite weak in absolute terms with the global manufacturing PMI barely just above the 50-line and barely in expansionary territory. Thus, prompt weaknesses can be seen in many places in both metals and energy with rising inventories and weakening curve structures and premiums. The price rally has thus been on a collision course with spot fundamentals. And that eventually helped to bring metals prices back down a bit since 20 May.

That said we do hold the view that there are better times ahead. Consumer prices are cooling, Covid-19 induced inflation is fading and central banks across the world are set to lower policy rates over the coming year. The ECB just cut its policy rate by 0.25% which is the first cut in 5 years. We think other central banks will follow suite as inflation cools around the world. And that is the real start of economic revival. The global economy will then shift from current patchy growth here and there to a more broad-based upturn. And as such the investors who have driven the bull-train so far will likely be right in the end. It is just a bit early.

Brent Crude. Steady as we go: OPEC+ keeps on holding large volumes off market to support prices. The group has flagged that it wants to return volumes to market but is in no hurry to do so. Fading shale oil growth is shifting market power back to OPEC+.

Nat gas TTF. Crisis behind us but still some tightness. The crisis is now clearly behind us, but the market is still on the tight side with some need for demand destruction as the global LNG market has not yet fully managed to compensate lost Russian gas.

EUA carbon. The trough is behind us. Back to EUR 100/ton in 2025. The EUA price crashed to EUR 49.54/ton intraday on 23 Feb depressed by a crash in nat gas prices, low emissions and front-loading of supply. Prepare for EUR 100/ton or more in 2025.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Aluminum 3mth. Too far, too fast. Back to USD 2400/ton before gains in 2025. Aluminum has rallied more than USD 400/ton since February to now USD 2613/ton without support from a comparable gain in coal prices or drawdown in inventories. Helped higher by speculative appetite and increased friction in global trade flows due to new sanctions on Russian metals.

Copper 3mth. Prompt market not that tight. Back above USD 10,000/ton in 2025. The LME 3mth rallied to USD 10,889/ton (LME 3mth) and US Comex copper rallied to USD 11,285/ton. Rally was driven by tightness in the US (IRA++) and speculators frontrunning economic acceleration and global copper deficit. But signs of physical weaknesses many places to be seen in premiums and curves. Flat price now coming back off.  But back up above USD 10,000/ton in 2025 and later as market tightens.

Nickel 3mth. Dragged along with the copper rally but Indonesia still looking to grab more market share. The LME 3mth nickel price rallied to USD 21,615/ton in May, dragged along with the industrial metals rally. But decline has been sharp since then. We are not very bullish on Nickel going forward as Indonesia seems to focus on growing market share rather than profits.

Zinc: Joined the rally. Now back down to USD 2800/ton which could be fair price nearest years. The zinc price spent a long time around USD 2500/ton before rallying to USD 3139/ton. But USD 2800/ton will likely be a fair price for zinc the nearest years.

SEB commodities price outlook
Fortsätt läsa

Analys

ECB rate cut and assurances from OPEC+ lifts Brent back to 80

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Back up to the 80-line. Brent crude rose to a close of  USD 79.87/b yesterday and recovered another 1.9% of its recent losses. This morning Brent crude is trading just above the 80-line (+0.2%) aligning well with some smaller gains in industrial metals as well as gains in Asian equities. Market focusing on US payrolls later today. Too hot or too cold?

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Reassurances from OPEC+ helps to drive Brent back up. Brent dropped to USD 76.76/b (intraday) on Tuesday following the OPEC+ meeting last Sunday. That was the lowest since early February this year. Shocked by the price drop, OPEC+ was propelled to issue statements with assurances that they didn’t really mean what they said or say what they meant and that they in no way is shifting away from ”price over volume” with a shift to an aggressive claw-back of market shares. At least not yet. And yes, the group did state explicitly last Sunday that they would only put the 2 m b/d of voluntary cuts back into the market from Q4-24 to Q3-25 if market circumstances would allow it. And no one really believes that there will be room for the return of that volume to the market in that period. So basically it won’t happen. But the issued statements last Sunday still rings very clear to the market: The current production cuts by OPEC+ are not forever. So to all non-OPEC+ producers: Do prepare, do make room, for the return of these volumes. in the years to come. The frustration among the member states of the cartel must be rising steadily as quarter after quarter is passing by and yet again there is no room to return their cuts back into the market. 

ECB rate cuts gives hopes for economic acceleration and oil demand growth. ECB yesterday reduced its policy rate for the first time since 2016 as inflation is coming under control. The hope is that this is the beginning of further rate cuts across many central banks around the world as inflation is coming under control not just in Europe but also across most of the world. And of course further that this will be the start of a more broad based economic acceleration and thus stronger oil demand growth. That is for sure what OPEC+ is hoping for. That stronger oil demand growth will make room for a return of the group’s cuts.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March, a mere 77 k b/d MoM gain. The US EIA projected in its May report that US crude oil production will continue to rise to 13.9 m b/d by Dec-2025. A slower, but still steady going growth in supply. The latest gains could however indicate that US crude production may flatten totally rather than rise further as current oil prices have done nothing to stimulate further drilling activity in US oil production since November last year. The official monthly US crude oil production for March came in at 13.18 m b/d. It is a recovery following a hard winter with difficult drilling conditions. But it is still below the Dec production level. Nothing would be sweeter news for OPEC+ than seeing US crude production fully flatten here onward. And it would indeed be the correct choice of action by US shale oil producers given that non-OPEC+ producers now has gotten notice: Cuts are not forever.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.

US crude oil production rises to 13.18 m b/d in March and a mere gain of 77 k b/d MoM and still below Dec-2025.
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually

US EIA is projecting that US crude production will continue to rise and rise though more gradually
Source: SEB graph, Blbrg data feed, US EIA data
Fortsätt läsa

Analys

Crude oil comment: Fundamentals are key – more volatility ahead

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

This week, Brent Crude prices have declined by USD 2.5 per barrel (3%) since the market opened on Monday. The key driver behind this movement was the OPEC+ meeting last Sunday. Initially, prices fell sharply, with Brent touching USD 76.76 per barrel on Tuesday (June 4th); however, there has been a slight recovery since, with current trading around USD 78.5/bl.

Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB
Ole R. Hvalbye, Analyst Commodities, SEB

Despite ongoing macroeconomic concerns, price movements have been relatively subdued in the first half of 2024, largely driven by fundamental factors—specifically, concerns around supply and demand, where US DOE data and OPEC+ strategy, remain central to price dynamics.

The US inventory report on Wednesday contributed to bearish market sentiment due to an overall increase in commercial inventories. Following the report, prices dipped approximately USD 1/bl before returning to earlier levels in the week.

According to the US DOE, there was a build in US crude inventories of 1.2 million barrels last week, totaling 455.9 million barrels—around 4% below the five-year average for this period, yet significantly less than the 4.1 million barrels anticipated by the API on Tuesday (see page 11 attached). Gasoline inventories also rose by 2.1 million barrels, slightly less than API’s 4 million barrel expectation, and remain about 1% below the five-year average. Meanwhile, distillate (diesel) inventories saw a substantial increase of 3.2 million barrels, maintaining a position 7% under the five-year average but exceeding the expected 2 million barrels projected by API.

Globally, bearish to sideways price movements during May can be attributed to a healthy build in global crude inventories coupled with stagnant demand. US DOE data exemplifies this with both an increase in commercial crude inventories and rising crude oil imports, which averaged 7.1 million barrels per day last week—a 300k barrel increase from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged 6.8 million barrels per day, reflecting a 3.5% increase compared to the same period last year.

Product demand shows signs of weakening. Gasoline products supplied to the US market averaged 9.1 million barrels a day, a 1% decrease from the previous year, while distillate supplied averaged 3.7 million barrels a day, down a significant 3.4% from last year. In contrast, jet fuel supply has increased by 13% compared to the same four-week period last year.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

OPEC+ Strategic Shifts

OPEC+ has markedly shifted its strategy from focusing solely on price stability to a dual emphasis on price and volume (more in yesterday’s crude oil comment). Since the COVID-19-induced demand collapse in May 2020, OPEC+ has adeptly managed supply levels to stabilize the market. This dynamic is evolving; OPEC+ no longer adjusts supplies solely based on global demand shifts or non-OPEC+ production changes.

Echoing a strategic move similar to Saudi Arabia’s in 2014, OPEC+ has signaled a nuanced approach. The alliance has planned no production changes for Q3-24 to align supply with expected seasonal demand increases, aiming to maintain market balance. Beyond that, there’s a plan to gradually reintroduce 2 million barrels per day from Q4-24 to Q3-25, with an initial increase of 750,000 barrels per day by January 2025. However, this plan is flexible and subject to adjustment depending on market conditions.

The IEA’s May report forecasts a decrease in OPEC’s call by 0.5 million barrels per day by 2025—a potential loss in market share, which OPEC+ finds unacceptable. The group has openly rejected further cuts, signaling an end to its willingness to lose market share to maintain price stability.

This stance serves as a clear warning to non-OPEC+ producers, particularly US shale operators, that the market shares gained since 2020 are not theirs to keep indefinitely. OPEC+ is determined to reclaim its volumes, potentially influencing future production decisions across the global oil industry. Producers now face the strategic decision to potentially scale back on production increases for 2025.

The confluence of a continuing build in US inventories and OPEC+’s strategic shifts has led to market reactions. In the wake of OPEC+ rhetoric, evaluating the fundamentals is now more important than ever, and increased volatility is expected.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Even though OPEC+ has signaled its intention to reclaim market share, it plans to maintain current production levels for the next three months while continuously evaluating the situation. Today, Prince Abdulaziz bin Salman, the Saudi Energy Minister, spoke at the International Economic Forum in St. Petersburg. He highlighted that Sunday’s agreement, like many before it, retains the option to ’pause or reverse’ production changes if deemed necessary. This statement subtly emphasizes that maintaining oil price stability and market balance remains a primary focus for OPEC+. Such rhetoric introduces a new dimension of uncertainty that market participants will need to consider going forward.

If the price continues to fall, OPEC+ remains intent on reclaiming ’their volumes,’ betting on a decrease in non-OPEC supply later this year and into 2025. A potentially weaker oil price, within the USD 70-80/bl range for the remainder of 2024, could help alleviate current inflationary pressures. This in turn may lead to earlier central bank rate cuts and a quicker economic recovery in 2025, thereby reviving global oil demand to the benefit of OPEC+.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära