Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 14 april 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på råvaror

SEB - Prognoser på råvaror - CommodityPristendens på råvarorPriserna på spannmål och oljeväxter har generellt sett utvecklats positivt, drivna av torka i USA för vete, lägre areal än förväntat i USA för majs, oron för lägre odlad areal och sämre avkastning i Ukraina och av torkan i januari/februari i Brasilien. Nu har crop ratings kommit för USA:s vete och det är dåligt, men bara 1% sämre än förra årets första estimat. Brasiliens CONAB justerar upp produktionen för flera torkdrabbade jordbruksprodukter och aktiemarknaden har varit väldigt svag de senaste dagarna. En fallande aktiemarknad kan få konsumenterna att hålla igen. Det ser alltså återigen lite svagare ut på marknaderna för jordbruksprodukter.

Odlingsväder

Indien har varit absolut torrt den senaste veckan, liksom i Kina söder om Peking. USA har fått regn, som dock missat de delstater som odlar vete, som vi ser på kartbilden nedan:

Odlingsväder

Nederbördsprognosen enligt GFS-modellen innehåller dock nederbörd över det normala även för Kansas, Oklahoma och Texas.

Odlingsväder

Europa har varit relativt torrt den senaste veckan, särskilt i sydvästra Tyskland och nordvästra Frankrike. Prognosen visar att Benelux-området fortsätter att få något mindre nederbörd än normalt.

Odlingsväder

Vete

Den senaste veckan har terminerna i Chicago gått ner, medan de har gått upp i Paris.

Egypten köpte vete från Ukraina i den senaste tendern. Det var länge sedan sist och det tyder på att Egypten känner sig trygga med att ta den risken. Ryssland har fattat ett beslut om att betrakta Krim-halvön som en del av Ryssland. Ryssland fortsätter att mobilisera mot Ukraina på samma sätt som man gjorde när man ockuperade Krim.

Tekniskt är novemberkontraktet på Matif i neutralt läge, varifrån priset lika gärna kan gå upp som ner.

Pris på vete analyserat

Chicagovetet (december) stängde ett par cent lägre än för en vecka sedan.

Pris på chicagovete

Som jag nämnde inledningsvis, har Matifs novemberkontrakt återhämtat sig i förhållande till Chicagovetet. Kvoten mellan priset på Matifs novemberkontrakt och Chicagos decemberkontrakt omräknat till euro per bushel steg under förra året från en kvot på 35 till 42.8 i januari i år. Sedan föll kvoten till 38 och de senaste dagarna har den alltså hämtat sig till 40.3. Ett ton Chicagovete med leverans i december kostar 183 euro medan det kostar 200 euro på Matif. Den senaste veckans uppgång gör det mer förmånligt att sälja Matifterminer, allt annat lika.

Vete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan. Notera att jämfört med den 3 april, ligger Matif nu högre och Chicago lägre!

Terminskurvorna för Chicagovete och Matif

I tisdags kom årets första Crop Condition för vete och den visade, som väntat, att vetet är i dåligt skick i USA med endast 35 % i ”good” eller ”excellent” skick. I diagrammet nedan ser vi hur förra veckans siffra på 35% (märkt med en liten cirkel) förhåller sig till tidigare år. Om man vill vara optimistisk, kan man dock notera att årets första crop condition bara är lite lägre än var det började både förra året 2013 och år 2011. Förra året blev avkastningen rekordhög, så det kan faktiskt bli ett bra år än.

Vete-grafer

Nästa crop condition-rapport kommer på måndag kväll klockan 22:00 CET.

Det kom också en WASDE-rapport i veckan från det amerikanska jordbruksdepartementet. För vete gjordes inga betydande justeringar av produktionsestimaten för 2013/14.

World wheat production

Konsumtionen justerades dock ner, vilket medrörde att utgående lager justerades upp med 3 mt på global basis.

Wheat

Priset har backat den senaste veckan på regn i USA, så vi väljer att gå över till neutral vy, men fundamenta ser övervägande negativt ut och det skulle inte förvåna om priset på vete går ner lite till.

Maltkorn

Maltkornsterminerna steg med 10 euro till 230.50 – och ligger nu alltså 30 euro över Matifs veteterminer.

Maltkornpris

Majs

Decemberkontraktet på majs steg i veckan till en ny årshögsta på 517 cent, men föll sedan tillbaka och stängde under 500, ungefär 2 cent lägre än förra veckan. Tekniskt stöd finns på 494 cent, som kan vara en bra nivå att köpa vid.

Majspris

I WASDE-rapporten justerade USDA upp produktionen i Brasilien med 2 mt, och Sydafrika och FSU med vardera 1 mt. Produktionen i ”övriga länder” höjdes också med 2 mt. Totalt sett höjde USDA produktionen 2013/14 med nästan 6.5 mt.

Världsproduktion av majs

Dessa produktionsökningar slog dock nästan inte alls igenom i högre utgående lager. De är troligtvis ett sätt för USDA att få ihop den högre konsumtionen och exporten med vad som rapporteras finnas i lager. Som du kunde läsa förra veckan, är t ex USA:s export av majs redan uppe i 100% av vad den skulle vara för hela säsongen 2013/14. Givet de lager som finns, måste alltså produktionen ha varit högre i USA än vad USDA har räknat med tidigare. Det är en slags baklängeskalkyl. Det blev dock en höjning av utgående lager med 0.5 mt och det får väl tolkas som negativt för priset. Tillsammans med uppjusteringen av utgående lager för vete är detta alltså negativt för spannmål rent generellt.

Majsstatistik

På måndag klockan 22:00 CET publicerar USDA årets första planting progress-data.

Vi går över till neutral rekommendation för majs.

Sojabönor

Novemberkontraktet på sojabönor i Chicago gick i veckan upp och nuddade vid motståndet på 1236 cent. Nu väntar sannolikt en rekyl nedåt. Tekniskt stöd finns vid 1200 cent.

TA-analys på sojabönor

Sojamjölet fortsatte upp ett par dollar i veckan, men ”borde” ur ett tekniskt perspektiv ha stigit färdigt.

Sojamjölet fortsatte upp

Sojaoljan steg initialt, men backade sedan tillbaka.

Sojaoljan

Palmoljeterminerna i Malaysia har fallit ner till ett område med tekniskt stöd. I veckan som gick sjönk priset från 2705 MYR / ton till 2660. De senaste dagarna har en liten rekyl uppåt noterats.

I WASDE-rapporten sänkte USDA global produktion med nästan 1.5 mt. Brasilien justerades ner med 1 mt. CONAB, som publicerade sin skörderapport i veckan, angav skörden till 86.1 mt. Det var faktiskt en höjning från 85.5 mt, som de varnat för tidigare. Skörden i Brasilien är klar till 85%.

Soja

Sänkningen av global produktion slår i fallet med sojabönor direkt igenom till 1 mt lägre utgående lager.

Soja

Tekniskt ser det ut som om styrkan i sojamarknaden kommer att mattas men vi behåller neutral som rekommendation för soja.

Raps

Rapspriset hämtade sig under veckan, men vände sedan tillbaka ner. Den huvudsakligan nedgången i veckan noterades i fredags. För veckan noterades en nedgång i priset med 50 eurocent till 367.25.

Rapspris

Skillnaden mellan kanadensisk canola i eurotermer och Matifs rapskontrakt (båda för novemberleverans) som i fredags för en vecka sedan var 14.9%, har nu ökat till 15.4%, främst pga att canolan i Winnipeg har fallit mer än Matifkontraktet. Matif är ca 12% för dyr i förhållande till ICE Canada.

Raps

Nedanför ser vi kvoten mellan rapsfrö (november) och sojabönor (november, omräknat till euro). Enligt den jämförelsen är det sojabönorna som är dyra och rapsen som är billig.

Rapskvot

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis för leverans i april nästa år sjönk till 14.30 euro per 100 Kg från 14.50 förra veckan.

Potatispris

Gris

Det snabba prisfall jag förutspådde förra veckan i Lean Hogs, slog verkligen in. Priset föll i mitten av veckan till 115 cent, men där fanns uppenbarligen köpare som lyfte priset till 120 cent, där priset höll sig till slutet av veckan. Konsumenterna i USA är enligt fredagens ”consumer conficende” statistik oväntat positiva inför framtiden, vilket kan återspegla sig i konsumtionen av kött framöver. Fredagens Hog Slaughter-statistik kom in på 370,000. Förra veckan var det 407,000. Även detta är sådant som ger stöd för priset.

Grispris

Spotkontraktet på EUREX Hogs stängde veckan på oförändrad nivå, 1.57 euro per Kg.

Spotkontraktet på EUREX Hogs

Mjölk

Smörterminerna på Eurex har fortsatt sjunka i veckan och även SMP-terminerna sjönk något lite. Den möjlighet till rekyl, som jag spekulerade om förra veckan uteblev alltså. Trenden mot lägre priser ser ut att fortsätta. Vi lämnar därför förra veckans rekommendation att avvakta med försäljning, till att återgå till säljrekommendation vad gäller terminspriserna.

BUT

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör. Fram till och med oktober finns nu regelmässigt priser på Eurex. Nu fanns det även en köpkurs i januari-kontraktet på smör, som stämde väl överens med vår uppfattning om var priset ska ligga.

Som vi kan se är det framförallt på terminskontrakten april och maj som ligger lite lägre jämfört med förra veckan. Juli och augusti ligger något högre och därefter är det ungefär oförändrat.

Termin

ARLA:s avräkningspris för april är i princip oförändrat från månaderna innan (en höjning med 0.1 öre per Kg på Aktuellt Pris och en sänkning med 0.4 öre på Arlanoteringen). Nedan ser vi priser i SEK / Kg för värdet på råmjölk. Dels är det ARLA:s Aktuellt Pris, dels ett pris baserat på USDA:s helmjölkspulvernotering och slutligen EUREX baserat på spotprisindexen för SMP och smör.

Mjölkpris

Socker

CONAB höjde årets skörd 2014/15 med 4.2% till 39.5 mt. Skörden av sockerrör, själva råvaran väntas öka med 2% till rekordhöga 671.7 mt. Det här är CONABS första estimat på den kommande skörden och den publicerades i torsdags. Detta sjönk uppenbarligen inte in hos marknadens aktörer förrän dagen efter. Möjligen kan det bero på att CONAB:s rapporter enbart publiceras på portugisiska. I fredags föll priset ganska kraftigt och stängde på 17.46 cent. Priset kan nog fortsätta att falla, eftersom hela ”caset” med lägre produktion pga torkan i Brasilien inte existerar längre för socker. Enligt oss har torkan i Brasilien aldrig varit ett ”case” för socker, eftersom Sao Paulo-delstaten visserligen varit åt det torrare hållet, men inte såsom Minas Gerais för kaffe.

Sockerpris

Vi går över från neutral på socker till sälj och rekommenderar köp av BEAR SOCKER X4 S.

Gödsel

Urea-priset, FOB Yuzny ligger kvar på samma nivå som förra veckan.

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära