Råvarujätte tror att spannmålspriserna faller av El Niño

Spannmål i fatRåvarujätten Olams VD Sunny Verghese förväntar sig att spannmålspriserna faller av El Niño eftersom han anser att detta naturfenomen förväntas ha en mindre allvarlig påverkan på klimatet i år. Olam förväntar sig även att priset på oljeväxter som till exempel raps kommer att falla av samma orsak.

Meteorologer från Australien till USA har emellertid förutspått att den nuvarande El Niño kommer att bli en av de allra starkaste som någonsin har uppmätts, till och med värre än den El Niño som 1997/1998 som ledde till torka och översvämningar som förstörde grödor världen över. El Niño kan påverka vädret runt om i världen – och därmed grödor – genom att ge torka i Asien, förändra nederbörden över Sydamerika och skapa svalare somrar i Nordamerika.

Verghese baserar sin åsikt på analyser av data som samlats in från jordbrukare och från den egenutvecklade meteorologiska modell som Olam arbetar med. Hans slutsats är att årets El Niño inte kommer att komma i närheten av den El Niño som drabbade världen 1997/1998. Han säger istället att årets El Niño kommer att bli ganska måttfull.

Risken för skördeförluster relaterade till El Nino är en ganska ovanlig händelse på jordbruksmarknaden. Just nu ser vi hur de globala spannmålslagren ökar samtidigt som den kinesiska efterfrågan minskar. De globala livsmedelspriserna ligger just nu på den lägsta nivån sedan april enligt FNs Food and Agriculture Organization. De negativa utsikterna från Olam, en av världens tre största råvaruhandlare, fokuserade på kaffe och ris, står i skarp kontrast mot det som banker och råvaruhandlare som Nomura International och Rabobank International varnat för.

Råvarumarknadens aktörer lyssnar emellertid på Olam, precis som de lyssnar på bolagets större konkurrenter, Archer-Daniels-Midland Co, Bunge, och Cargill och Louis Dreyfus Commodities, eftersom deras handelsförbindelser ger dem insikt i de globala utbuds- och efterfrågetrenderna.

Trots risken för en El Niño anser Singaporebaserade Olam att vete, majs och oljeväxter, tre marknader som har ett överutbud, sannolikt kommer att få se fallande priser både under resten av året och under 2016.

Internationella Grain Council, en Londonbaserad halvstatlig organisation, sade under augusti att spannmålslagren i världen är de högsta på 29 år som en följd av rikliga skördar. Verghese sade även att de globala mjölkpriserna sannolikt kommer att återuppta sin nedgång på grund av ett alltför stort överutbud. Han sade att den senaste tidens rally varit ett utmärkt tillfälle att sälja. Han sade emellertid att även en måttlig El Niño kommer att kunna driva upp priset på kakao och kaffe.

Utsikterna för livsmedelsproduktion har förändrades dramatiskt under de senaste fyra åren när kostnaderna för spannmål rusade, vilket kom att bidra till oroligheter i Mellanöstern och Nordafrika. Prisökningarna under 2010/2011 följde direkt på den så kallade ”matkrisen” 2007/2008 när priset på vete, ris och majs nådde rekordnivåer.

Svagare priser på jordbruksråvaror drabbar de stora producentländerna, till exempel USA, Argentina, Australien och Kanada. I Bryssel protesterade europeiska jordbrukare som kräver högre priser på råvarorna, däribland mjölk. I USA bedömer myndigheterna att de amerikanska jordbrukarna kommer att ha de lägsta nettojordbruksinkomsterna på nio år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top