Connect with us

Nyheter

Råvaror gör Brasilien till ekonomisk stormakt

Published

on

Råvaror från BrasilienPå grund av den kraftigt ökande efterfrågan på råvaror har Brasilien, ett land som bland annat har enorma resurser av olja, kommit att bli världens sjätte största ekonomi. Under 2011 växte landets ekonomi med 2,7 procent, att jämföra med till exempel Storbritanniens 0,8 procent. Den brasilianska ekonomin är nu värd 2,5 biljoner USD (1,6 biljoner GBP), vilket är en följd av att landet har kunnat dra fördel av höga priser på såväl livsmedel som olja, två råvarugrupper som utgör en stor del av landets ekonomi. Under det fjärde kvartalet 2011 föll emellertid tillväxten i Brasiliens ekonomi, den steg under detta kvartal med ”endast” 0,3 procent jämfört med Q3 2011 enligt Instituto Brasileiro de Geografia de Estatistica. Siffran var lägre än prognostiserat.

Brasilien som är Latinamerikas största ekonomi, och en av de så kallade BRIC-länderna, har haft en kraftfull tillväxt i sin ekonomi under de senaste åren, något som emellertid har lett till att även inflationen i landet har stigit. Detta har i sin tur lett till att den brasilianska realen under 2011 föll med 11 procent mot den amerikanska dollarn, att jämföra med kraftiga värdeökningar under 2009 och 2010 då realen steg med 5 respektive 34 procent.

Brasiliens ekonomi - BNP

Efter det att det har upptäckts betydande olje- och gasreserver utanför Brasiliens kuster de senaste åren är landet nu världens nionde största oljeproducent, med siktet på att bli en av de fem största.

Utöver olja är majs, socker, boskap och kaffe stora exportvaror från Brasilien.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *