Följ oss

Nyheter

Pressad råvarumarknad, nu införs terminer på äppeljuice

Publicerat

den

Äpplen

Nästa råvara som kan utsättas för en riktig press är terminsmarknaden i äppeljuicekoncentrat. The Minneapolis Grain Exchange har för avsikt att lansera terminshandel på frusen äppeljuice, ett kontrakt som kommer att konkurrera med handeln i frusen apelsinjuice. Frusen, koncentrerad äppeljuice är en melassliknande substans som när den blandas med vatten används till att göra den äppeljuice som finns i de flesta livsmedelsaffärerna.

Värdet på marknaden för frusen äppeljuice uppgår årligen till cirka tre miljarder USD, och historiskt sett har affärerna till största dels gjorts upp i form av så kallade forwards (se vår artikel om skillnaden mellan futures och forwards), vilket gjort det svårt att investera i dem, eller stänga en position som gått åt fel håll. Även faktorer som kreditrisken är ett stort problem i samband med forwards.

Företrädare för Minneapolis Grain Exchange anser att det finns goda förutsättningar för att lansera detta terminskontrakt, vilket säger sig självt, annars hade de inte startat handeln. När nu industrin själv kommer med en förfrågan till marknadsplatsen så får det väl anses att detta faktiskt är sant. Initialt bedömer Minneapolis Grain Exchange att den öppna balansen kan komma att bli dubbelt så stor som den som finns i terminshandeln i frusen koncentrerad apelsinjuice.

Det är inte långt ifrån den enda råvaran i vilken producenterna har intresse av att få till stånd en fungerande råvarumarknad. Vad gäller äppeljuice kan vi notera att det främst är den volatila prisbilden som varit en av orsakerna till den framväxande terminshandeln. Under de senaste 20 åren har priset på denna råvara tiodubblats, vilket gör att det finns orsaker till att kunna hedga denna produkt. De nya terminerna kan därför användas som verktyg för att flytta risk mellan olika aktörer och få till stånd en mer likvid marknad som gör prisfluktuationerna betydligt lägre än tidigare.

Varför införs handeln i äppeljuiceterminer?

Såväl PepsiCo, som saluför äppeljuice under varumärkena Tropicana och Ocean Spray, som råvaruhandlarföretaget Louis Dreyfus Ltd, två stycken aktiva handlare på marknaden för apelsinjuice, har sagt att de har för avsikt att stödja denna handel, vilket skapar grundförutsättningar för att övriga aktörer skall ta till sig dessa kontrakt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Under de senaste åren har vi sett hur apelsinjuicen förekommer i en allt mindre utsträckning i våra kylskåp, något som till stor del beror på att allt färre apelsiner odlas i Florida, vid sidan av Brasilien en av världens största producenter av apelsiner. I stället omvandlas Floridas apelsinodlingar till olika fastighetsprojekt, vilket gör att priserna på denna råvara stigit till sådana höjder att konsumenterna substituerar dem med i första hand äppeljuice.

Konsumtionen av apelsinjuice har sedan 1978 halverats till cirka 21 liter per person i västvärlden. Äppeljuice är den näst största drycken, cirka 8 liter per person, även om också konsumtionen av denna juice har minskat betydligt som en följd av införandet av nya juicesorter som granatäpplen, blandsorter och andra typer som nu finns på hyllorna i livsmedelsbutikerna.

Handeln i de nya terminskontrakten kommer att ske på Minnesota Grains Exchange (MGE), men de kommer även att listas på Globex-plattformen under akronymen AJC, vilket gör att de kommer att vara tillgängliga för alla de som i dag handlar råvaruterminer.

Nyheter

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som går starkt

Publicerat

den

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver som har en stark utveckling. När det gäller aktier inom silver så säger han att värderingarna inte har följt med upp silverpriset. Tråkigt för aktieinvesterare, men samtidigt en möjlighet att komma in till fördelaktiga värderingar.

Eric Strand kommenterar ädelmetallen silver.
Fortsätt läsa

Nyheter

2000 ton koppar som Kina köpt av Ryssland har försvunnit

Publicerat

den

Det statliga kinesiska företaget Wuchan Zhongda Group köpte i slutet av förra året 2000 ton raffinerad koppar av det ryska företaget Regional Metallurgical, till ett värde av 110 miljoner yuan (motsvarande 159 miljoner kronor).

Kopparleveransen skulle ha varit framme i Kina förra månaden men så har inte skett och ingen tycks veta var allt tagit vägen. Bloomberg rapporterar att leveransen har angetts vara granit, en mycket billigare tillgång, och den har hamnat i Turkiet.

Det får ändå anses vara något spektakulärt, 2000 ton metall är trots allt ingenting man råkar tappa eller ställa i ett hörn av en lokal.

Fortsätt läsa

Nyheter

Montage Gold ser stor uppsida i sin värdering

Publicerat

den

Koné-projektet i Elfenbenskusten

Montage Gold är det nya guldbolaget där Lundin-familjen nyligen investerat. Företaget ska bli ett företag med flera tillgångar med fokus på Afrika. Bolagets stora projekt idag är Koné-projektet i Elfenbenskusten. VD Martino de Ciccio tar upp att han ser en spännande framtid för bolagets aktie. Bolaget har idag ett börsvärde på drygt 330 miljoner CAD och när Koné-gruvan kommer i produktion så förväntar sig bolaget att den kommer att skapa lika mycket i kassaflöde per år. Planen är att gruvan ska vara färdigbyggd under första halvåret 2027.

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära