Följ oss

Nyheter

Pressad råvarumarknad, nu införs terminer på äppeljuice

Publicerat

den

Äpplen, kan snart bli äppeljuice att handlas på termin

Äpplen, kan snart bli äppeljuice att handlas på terminNästa råvara som kan utsättas för en riktig press är terminsmarknaden i äppeljuicekoncentrat. The Minneapolis Grain Exchange har för avsikt att lansera terminshandel på frusen äppeljuice, ett kontrakt som kommer att konkurrera med handeln i frusen apelsinjuice. Frusen, koncentrerad äppeljuice är en melassliknande substans som när den blandas med vatten används till att göra den äppeljuice som finns i de flesta livsmedelsaffärerna.

Värdet på marknaden för frusen äppeljuice uppgår årligen till cirka tre miljarder USD, och historiskt sett har affärerna till största dels gjorts upp i form av så kallade forwards (se vår artikel om skillnaden mellan futures och forwards), vilket gjort det svårt att investera i dem, eller stänga en position som gått åt fel håll. Även faktorer som kreditrisken är ett stort problem i samband med forwards.

Företrädare för Minneapolis Grain Exchange anser att det finns goda förutsättningar för att lansera detta terminskontrakt, vilket säger sig självt, annars hade de inte startat handeln. När nu industrin själv kommer med en förfrågan till marknadsplatsen så får det väl anses att detta faktiskt är sant. Initialt bedömer Minneapolis Grain Exchange att den öppna balansen kan komma att bli dubbelt så stor som den som finns i terminshandeln i frusen koncentrerad apelsinjuice.

Det är inte långt ifrån den enda råvaran i vilken producenterna har intresse av att få till stånd en fungerande råvarumarknad. Vad gäller äppeljuice kan vi notera att det främst är den volatila prisbilden som varit en av orsakerna till den framväxande terminshandeln. Under de senaste 20 åren har priset på denna råvara tiodubblats, vilket gör att det finns orsaker till att kunna hedga denna produkt. De nya terminerna kan därför användas som verktyg för att flytta risk mellan olika aktörer och få till stånd en mer likvid marknad som gör prisfluktuationerna betydligt lägre än tidigare.

Varför införs handeln i äppeljuiceterminer?

Såväl PepsiCo, som saluför äppeljuice under varumärkena Tropicana och Ocean Spray, som råvaruhandlarföretaget Louis Dreyfus Ltd, två stycken aktiva handlare på marknaden för apelsinjuice, har sagt att de har för avsikt att stödja denna handel, vilket skapar grundförutsättningar för att övriga aktörer skall ta till sig dessa kontrakt.

Under de senaste åren har vi sett hur apelsinjuicen förekommer i en allt mindre utsträckning i våra kylskåp, något som till stor del beror på att allt färre apelsiner odlas i Florida, vid sidan av Brasilien en av världens största producenter av apelsiner. I stället omvandlas Floridas apelsinodlingar till olika fastighetsprojekt, vilket gör att priserna på denna råvara stigit till sådana höjder att konsumenterna substituerar dem med i första hand äppeljuice.

Konsumtionen av apelsinjuice har sedan 1978 halverats till cirka 21 liter per person i västvärlden. Äppeljuice är den näst största drycken, cirka 8 liter per person, även om också konsumtionen av denna juice har minskat betydligt som en följd av införandet av nya juicesorter som granatäpplen, blandsorter och andra typer som nu finns på hyllorna i livsmedelsbutikerna.

Handeln i de nya terminskontrakten kommer att ske på Minnesota Grains Exchange (MGE), men de kommer även att listas på Globex-plattformen under akronymen AJC, vilket gör att de kommer att vara tillgängliga för alla de som i dag handlar råvaruterminer.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Kaffepriset faller när Costa Ricas kaffeexport stiger

Publicerat

den

Kaffepriserna sjönk i fredags på tecken av större leveranser från Centralamerika. Costa Rica Coffee Institute rapporterade att kaffeexporten från Costa Rica ökade med 39 procent på årsbasis till 140 142 säckar. En starkare dollar bidrog också till svagare kaffepriser.

Kaffepriserna steg på fredagen initialt efter att den brasilianska realen (USDBRL) klättrade till sin högsta nivå mot dollarn på en vecka. En starkare real avhåller Brasiliens kaffeproducenter att exportera sitt kaffe.

En överdriven lång position med fonder av robusta-terminer kan ge bränsle för alla långa likvidationstryck. Fredagens veckovisa Commitment of Trader’s (COT) rapport visade att per den 30 maj hade antalet fonder med nettolånga robusta-kaffepositioner stigit till 854, den högsta siffran på 16-månader.

Torrare väder ökar takten i kaffeskörden

Skördetrycket i Brasilien fick priserna på arabica-kaffe att falla eftersom torra förhållanden tillåter takten i kaffeskörden att accelerera. Somar Meteorologia rapporterade på tisdagen att Brasiliens Minas Gerais-region inte fick något regn under veckan som slutade den 28 maj. Minas Gerais står för cirka 30 procent av Brasiliens arabicaskörd.

Den globala kaffetillgången har stramats åt efter att International Coffee Organization (ICO) rapporterade den 4 maj att den globala kaffeexporten för 2022/23 under oktober-mars sjönk -6,4 procent till 62,295 miljoner säckar. Colombia Coffee Growers Federation rapporterade den 4 maj att den colombianska kaffeexporten i april sjönk -15 procent till 719 000 säckar. Dessutom rapporterade Cecafe den 11 maj att Brasiliens export av grönt kaffe i april sjönk 14 procent till 2,39 miljoner säckar. Däremot steg Honduras kaffeexport i maj med 79 procent på årsbasis till 1,2 miljoner säckar. Honduras är Centralamerikas största exportör av arabicabönor.

Kaffepriserna har också stöd eftersom oddsen för en El Niño-väderhändelse ökade, vilket skulle kunna få den globala kaffeproduktionen att minska. Den 11 maj höjde U.S. Climate Prediction Center sannolikheten för ett El Niño-vädermönster mellan augusti och oktober till 94 procent från 74 procent för en månad sedan. Om det inträffar kan det ge kraftiga regn i Brasilien och torka i Indien, vilket negativt påverkar produktionen av kaffe.

Förstsätt läsa

Nyheter

Exxon Mobil ska dubbla utvinningen av olja från skifferfälten med teknisk utveckling

Publicerat

den

Exxon Mobil producerar olja på Permian-fältet

Det var starka entreprenörer och frifräsare som gjorde utvinning av olja från skifferfält möjlig. Det var två tekniska landvinningar som gjorde det möjligt, dels möjligheten att borra horisontellt och dels möjligheten med hydraulisk spräckning av berg vilket gjorde att oljan kunde rinna ut. Det ledde till att USA gick från att vara en ökande importör av olja till att bli en exportör. De traditionella oljejättarna vaknade så småningom upp och såg potential vilket lett till att de har köpt stora skiffertillgångar.

Ny teknisk utveckling ska dubbla utvinningen från en oljekälla

Exxon Mobil är en av oljejättarna som satsat stort på skifferolja. Det mest intressanta är att bolaget också inlett en satsning på teknisk utveckling. Företagets VD Darren Woods berättade i torsdags att arbetet går bra. Företaget har som mål att under 2027 vara uppe i en produktion på 1 miljon fat olja per dag i Permian-området i USA.

Även om skifferkällorna levererar stora mängder olja så utvinns bara 10 procent av en källas olja. Exxon Mobil tror sig kunna öka det till 20 procent, dvs en ökning med 100 procent.

Det är två specifika områden som Exxon Mobils tekniska utveckling fokuserar på. Man vill kunna borra och spräcka berget mer precist så att man kommer närmare där det är optimalt. Sedan vill man hålla spräckningen öppen längre så att det kan rinna ut olja under en längre tidsperiod.

Det går inte att säga annat än att det är intressant. Den allmänna uppfattningen är annars att USAs oljeproduktion kommer att börja falla om några år i takt med att skifferfälten tar slut. Men om det går att få ut dubbelt så mycket av oljan i fälten så skulle prognoserna omkullkastas, precis som den skifferoljan redan gjort en gång.

Förstsätt läsa

Nyheter

Zimbabwe förväntas dra nytta av stigande priser på platina

Publicerat

den

Inyanga-bergen i Zimbabwe

Zimbabwes platinagruvindustri kommer att dra nytta av den förväntade prisökningen på råvaran, på grund av ett förväntat produktionsunderskott över hela världen.

World Platinum Investment Council har avslöjat att det kommer att bli ett globalt underskott i platinaproduktion på över 980 000 troy ounce i år.

Underskottet innebär en möjlighet för Zimbabwes lokala platinagruvindustri att öka produktionen och upprätthålla den globala efterfrågan. Zimbabwe är bland de fem största platinaproducerande länderna över hela världen.

I år förväntas underskottet att öka, något som kommer att översättas till en ökning av priset på platina, men det kommer också att öka lönsamheten för platinaproducenterna.

Detta är en positiv för Zimbabwe eftersom landet är en primär producent av platina och detta kommer att fungera som ett incitament till att öka produktionen vid redan etablerade gruvor. Det skapar också utrymme för andra greenfield-projekt eftersom efterfrågan fortsätter att öka över hela världen.

För Zimbabwe kommer detta att vara bra eftersom det kommer att generera utländsk valuta till ekonomin och skapa arbetstillfällen.  Landets platinaproducenter, Zimplats, Mimosa och Unki redan rullar ut expansionsprojekt som kommer att få dem att öka produktionen.

Förstsätt läsa

Populära