Connect with us

Nyheter

Peppar – en krydda för råvaruhandlarna

Published

on

Peppar - Singapore startar handel med terminerI ett försök att etablera sig som en aktör på de agrikulturella råvarumarknaderna har Singapore Mercantile Exchange (SMX) tagit fram ett nytt kontrakt på svartpeppar som börsens ledning tror ha förutsättningarna att bli en global standard. Tanken är att dessa futureskontrakt skall lanseras under det tredje kvartalet 2011, ett år efter det att tanken lanserades.

SMX backas upp av Financial Technologies (India) Ltd, som med framgång har etablerat 10 börser över hela Indien (MCX), Dubai, Singapore, Sydafrika, Mauritius och Bahrain varför det kan komma att bli parallellnoteringar av detta terminskontrakt.

Svartpeppar är en råvara med ett högt värde per kilo som dessutom har en global efterfrågan och en värdekedja som utsätts för en betydande volatilitet på grund av faktorer som styrs av utbud, efterfrågan, säsongsvariationer och klimat.

I dag finns det ingen global och standardiserad handel i terminskontrakt vad gäller svartpeppar, det förekommer däremot en del handel i Indien på The Internationella Pepper Exchange i Kochi, Indien, men denna marknad är i huvudsak begränsad till inhemska aktörer då regulatoriska restriktioner för internationella medlemskap på lokala börser gör det svårt för utländska företag att bli medlemmar, något som är gemensamt för nästan alla de asiatiska råvarubörserna.

SMX i Singapore har en fördel då landet har en geografisk fördel och en närhet till de stora producentländerna som Vietnam, Indonesien, Indien och Malaysia. Att flera av de stora globala uppköparna av svartpeppar har en stark fysisk närvaro i regionen gör att det finns anledning att tro att Singapore kan komma att vara den idealiska platsen för att skapa en etablerad plattform för terminshandel i svartpeppar.

SMX planerar ett omfattande utbildningsprogram i regionerna där svartpeppar produceras och i de viktigaste handelscentren för att attrahera viktiga aktörer inom branschen. Den höga volatiliteten på varan väntas locka till sig ett stort intresse från spekulanter, handelsföretag och arbitrageaffärer.

Singapore Mercantile Exchange - SMXInförandet av terminshandel i svartpeppar på SMX i Singapore skulle ge marknadens aktörer en effektiv avveckling och en minskad motpartsrisk. Det toppmoderna systemet för handel på börsen och dess robusta clearing, avveckling och leveransmekanism under tillsyn av Monitory Authority of Singapore (MAS) förväntas locka deltagare från hela världen, särskilt från de stora importcentrumen i USA, EU och Mellanöstern.

Asien och Stillahavsområdet är den största underliggande marknaden av svartpeppar i världen, både vad gäller produktion och export. Det nya terminskontraktet förväntas locka ett brett spektrum av svartpepparföretagens handel över hela världen eftersom det skulle erbjuda dem en unik väg för avlastning av deras prisrisk. I avsaknad av globala riktmärken för svartpeppar kan priserna på SMX-kontraktet gradvis användas som en prisbarometer för de globala fysiska spelarnas kommersiella transaktioner, vilket i sin tur skulle göra det till ett globalt riktmärke.

Världshandeln

Pepparkorn (torkad svartpeppar) är, mätt i monetära termer, den mest omsatta kryddan i världen och stod för 20 procent av all kryddimport år 2002. Priset på peppar kan vara mycket volatilt och denna siffra varierar därför en hel del år till år. 1998 svarade peppar för nästan dubbelt så stor andel av kryddimporten, närmare bestämt 39 procent.

Sett till vikt, är chilipeppar något mer världsomfattande än pepparkorn. Från och med 2008 är Vietnam världens största producent och exportör av peppar, som producerar 34 % av världens svartpeppar. Andra stora producenter är Indien (19 %), Brasilien (13 %), Indonesien (9 %), Malaysia (8 %), Sri Lanka (6 %), Kina (6 %) och Thailand (4 %). Den globala pepparproduktionen var som störst under 2003 med över 355.000 ton, men har fallit till drygt 271 tusen ton under 2008 beroende på en rad faktorer, inklusive dålig odling, sjukdomar och väder.

Vietnam som dominerar exportmarknaden minskade sin produktion med nästan 10 % jämfört med föregående år till cirka 90.000 ton. Samma sak inträffade 2007 hos de andra pepparproducerande länderna.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *