Följ oss

Nyheter

Peppar – en krydda för råvaruhandlarna

Publicerat

den

Peppar - Singapore startar handel med terminerI ett försök att etablera sig som en aktör på de agrikulturella råvarumarknaderna har Singapore Mercantile Exchange (SMX) tagit fram ett nytt kontrakt på svartpeppar som börsens ledning tror ha förutsättningarna att bli en global standard. Tanken är att dessa futureskontrakt skall lanseras under det tredje kvartalet 2011, ett år efter det att tanken lanserades.

SMX backas upp av Financial Technologies (India) Ltd, som med framgång har etablerat 10 börser över hela Indien (MCX), Dubai, Singapore, Sydafrika, Mauritius och Bahrain varför det kan komma att bli parallellnoteringar av detta terminskontrakt.

Svartpeppar är en råvara med ett högt värde per kilo som dessutom har en global efterfrågan och en värdekedja som utsätts för en betydande volatilitet på grund av faktorer som styrs av utbud, efterfrågan, säsongsvariationer och klimat.

I dag finns det ingen global och standardiserad handel i terminskontrakt vad gäller svartpeppar, det förekommer däremot en del handel i Indien på The Internationella Pepper Exchange i Kochi, Indien, men denna marknad är i huvudsak begränsad till inhemska aktörer då regulatoriska restriktioner för internationella medlemskap på lokala börser gör det svårt för utländska företag att bli medlemmar, något som är gemensamt för nästan alla de asiatiska råvarubörserna.

SMX i Singapore har en fördel då landet har en geografisk fördel och en närhet till de stora producentländerna som Vietnam, Indonesien, Indien och Malaysia. Att flera av de stora globala uppköparna av svartpeppar har en stark fysisk närvaro i regionen gör att det finns anledning att tro att Singapore kan komma att vara den idealiska platsen för att skapa en etablerad plattform för terminshandel i svartpeppar.

SMX planerar ett omfattande utbildningsprogram i regionerna där svartpeppar produceras och i de viktigaste handelscentren för att attrahera viktiga aktörer inom branschen. Den höga volatiliteten på varan väntas locka till sig ett stort intresse från spekulanter, handelsföretag och arbitrageaffärer.

Singapore Mercantile Exchange - SMXInförandet av terminshandel i svartpeppar på SMX i Singapore skulle ge marknadens aktörer en effektiv avveckling och en minskad motpartsrisk. Det toppmoderna systemet för handel på börsen och dess robusta clearing, avveckling och leveransmekanism under tillsyn av Monitory Authority of Singapore (MAS) förväntas locka deltagare från hela världen, särskilt från de stora importcentrumen i USA, EU och Mellanöstern.

Asien och Stillahavsområdet är den största underliggande marknaden av svartpeppar i världen, både vad gäller produktion och export. Det nya terminskontraktet förväntas locka ett brett spektrum av svartpepparföretagens handel över hela världen eftersom det skulle erbjuda dem en unik väg för avlastning av deras prisrisk. I avsaknad av globala riktmärken för svartpeppar kan priserna på SMX-kontraktet gradvis användas som en prisbarometer för de globala fysiska spelarnas kommersiella transaktioner, vilket i sin tur skulle göra det till ett globalt riktmärke.

Världshandeln

Pepparkorn (torkad svartpeppar) är, mätt i monetära termer, den mest omsatta kryddan i världen och stod för 20 procent av all kryddimport år 2002. Priset på peppar kan vara mycket volatilt och denna siffra varierar därför en hel del år till år. 1998 svarade peppar för nästan dubbelt så stor andel av kryddimporten, närmare bestämt 39 procent.

Sett till vikt, är chilipeppar något mer världsomfattande än pepparkorn. Från och med 2008 är Vietnam världens största producent och exportör av peppar, som producerar 34 % av världens svartpeppar. Andra stora producenter är Indien (19 %), Brasilien (13 %), Indonesien (9 %), Malaysia (8 %), Sri Lanka (6 %), Kina (6 %) och Thailand (4 %). Den globala pepparproduktionen var som störst under 2003 med över 355.000 ton, men har fallit till drygt 271 tusen ton under 2008 beroende på en rad faktorer, inklusive dålig odling, sjukdomar och väder.

Vietnam som dominerar exportmarknaden minskade sin produktion med nästan 10 % jämfört med föregående år till cirka 90.000 ton. Samma sak inträffade 2007 hos de andra pepparproducerande länderna.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Sandvik vinner större order på gruvautomation från Codelco

Publicerat

den

Sandvik LH307, AutoMine UG

Sandvik har erhållit en större order från världens största kopparproducent Codelco avseende leverans av AutoMine automationssystem för lastare och gruvtruckar, som ska användas i det nya Andesita-projektet vid El Teniente-gruvan i Chile. Ordern är värd cirka 300 miljoner kronor och har bokats i det första kvartalet 2024.

Enligt det nya avtalet, som följer på flera order på automationslösningar från Codelco under 2023, så ska Sandvik implementera ett avancerat automationssystem och leverera en ny automatiserad lastare av modell Toro LH621i under 2024.

— Vi är väldigt glada över att kunna expandera vårt partnerskap med Codelco. Vi ser fram emot att leverera våra ledande gruvautomationslösningar till det nya Andesita-projektet och därigenom bidra till förbättrad säkerhet, effektivitet och produktivitet i driften, säger Mats Eriksson, affärsområdeschef för Sandvik Mining and Rock Solutions.

Fortsätt läsa

Nyheter

Våren inleds med lägre elpriser

Publicerat

den

Elledning

Mycket blåst, milt väder och minskad elkonsumtion bidrog till en halvering av elpriset i februari jämfört med i januari. Mars inleds med god tillgång på energi i hela landet. Vintervädret är inte över och nu startar dessutom de årliga underhållen vid kärnkraftverken, först i Finland, vilket kan komma att påverka elpriserna uppåt igen.

Jonas Stenbeck på Vattenfall
Jonas Stenbeck, Vattenfall

Elpriserna på den nordiska elbörsen Nord Pool (utan påslag och exklusive moms) landade för februari på cirka 44,8 – 55,4 öre/kWh i alla elområden. De tidigare stora prisskillnaderna mellan elområdena har minskat betydligt tack vare att överföringskapaciteten är god, så den el som efterfrågas kan distribueras mellan norra och södra Sverige.

– Vi närmar oss slutet av vintern och mars månad kan bjuda på överraskningar vädermässigt, men det är ett bra produktionsläge i Norden vilket lugnar marknaden. I Sverige är vi också fortsatt bra på att hålla nere vår elförbrukning vilket bidragit till lägre elpriser, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning Norden.

Månadsmedel för spotpriser på elektricitet på Nordpool åren 2022-2024

I början av februari stod vindkraften vissa timmar för mer än hälften av den totala produktionen vilket bidrog till timmar med negativa priser. Den nordiska vattenkraften ger fortsatt hög effekt och den hydrologiska balansen, måttet för att uppskatta hur mycket energi som finns lagrat i form av snö, vattenmagasin och grundvatten, ligger på normal nivå. Kärnkraftverket Olkiluoto 3 i Finland, med en installerad kapacitet på ungefär 1600 MW, startar sin årliga revision den 2 mars och kopplas bort från elnätet. Det kan påverka elpriserna även i Sverige.

Elpriser per elområde
Fortsätt läsa

Nyheter

Jäst och tångflugor kan ersätta fiskmjöl i foder till odlad lax

Publicerat

den

Två laxbitar

Tångflugor och marin jäst som odlas på biprodukter från matindustrin kan användas i foder till odlad lax. Genom att ersätta fiskmjöl och sojabönor kan det skapas en mer hållbar och cirkulär matproduktion, enligt en avhandling från Göteborgs universitet.

Mat från vattenbruk, som till exempel odlad fisk, är den snabbast växande sektorn i matindustrin. En viktig anledning är att det är näringsriktig och proteinrik mat som generellt sett är mer hållbart producerad än protein från landlevande djur.

Men odlingen av fisk har också sina utmaningar och det är fiskfodret som är mest problematiskt. Laxfiskarnas foder står i dag för ungefär hälften av odlingarnas klimatavtryck och utgör även hälften av produktionskostnaden. Genom att studera alternativa och mer hållbara ingredienser i fiskfodret hoppas forskare vid Göteborgs universitet kunna göra vattenbruket ännu mer hållbart.

I en ny avhandling lanseras tångflugornas larver och odlad marin jäst som bra alternativ till fiskmjöl och sojabönor i fodret. Det är två råvaror som kan odlas på biprodukter från den marina livsmedelsindustrin, som annars skulle slängas. Fluglarver och marin jäst har över 50 procent högkvalitativa proteiner och höga halter av nyttiga omega 3-fettsyror som fisken behöver för att växa och må bra, vilket i slutänden också ger ett nyttigt livsmedel.

Aktiverar fiskens immunsystem

– Både fluglarverna och jästen har goda näringsvärden och jag kunde notera att fisken åt fodret med god aptit. En annan viktig fördel är att dessa ingredienser kan stärka immunsystemet och därmed skydda fisken från sjukdomar, säger Niklas Warwas, doktorand vid Göteborgs universitet.

Fokuset för Niklas Warwas avhandling är att undersöka möjligheterna för en mer cirkulär matproduktion som minskar miljö- och klimatpåverkan. Den marina jästen odlades i näringsrikt lakvatten från sillkonservindustrin. Lakvattnet är en biprodukt som i dag är en kostnad för industrin eftersom vattnet måste renas innan det får släppas ut i havet. Nu kunde vattnet återanvändas för att producera en ny råvara för fiskfoder. På liknande sätt lät han farma tångflugor på en restprodukt från odling av alger.

Ökad livsmedelssäkerhet

Ett stort plus är att varken jästen eller fluglarverna kräver någon större bearbetning innan den kan användas som råvara i fiskmaten, vilket kan minska energiåtgången i fodertillverkningen.

– Både jästen och insekterna kan odlas på en lång rad olika organiska material. Det är en viktig poäng att skapa lokala cirkulära system där fiskfodret kan produceras i närheten av förädlingsfabrikerna, som i sin tur kan anläggas i närheten av fiskodlingarna. Det minskar transportbehovet och gör dessa alternativ till traditionella foderingredienser mer konkurrenskraftiga, säger Niklas Warwas.

I dagens fiskfoder används oftast fiskmjöl eller sojabönor som proteinkälla. Båda två är även av intresse som föda för människan. Att minska åtgången av dessa i fiskfoder bidrar till en ökad livsmedelssäkerhet, i en tid då den globala handeln står inför flera utmaningar.  

– Min forskning kan hjälpa Sverige att få en mer cirkulär matproduktion där biprodukterna återanvänds i stället för att slängas bort. Det bidrar till en resurssnålare matindustri som är viktig när tillgången på odlingsbar mark och rent vatten hotas samtidigt som befolkningen ökar, säger Niklas Warwas.

Fortsätt läsa

Populära