Följ oss

Nyheter

Peppar – en krydda för råvaruhandlarna

Publicerat

den

Peppar - Singapore startar handel med terminerI ett försök att etablera sig som en aktör på de agrikulturella råvarumarknaderna har Singapore Mercantile Exchange (SMX) tagit fram ett nytt kontrakt på svartpeppar som börsens ledning tror ha förutsättningarna att bli en global standard. Tanken är att dessa futureskontrakt skall lanseras under det tredje kvartalet 2011, ett år efter det att tanken lanserades.

SMX backas upp av Financial Technologies (India) Ltd, som med framgång har etablerat 10 börser över hela Indien (MCX), Dubai, Singapore, Sydafrika, Mauritius och Bahrain varför det kan komma att bli parallellnoteringar av detta terminskontrakt.

Svartpeppar är en råvara med ett högt värde per kilo som dessutom har en global efterfrågan och en värdekedja som utsätts för en betydande volatilitet på grund av faktorer som styrs av utbud, efterfrågan, säsongsvariationer och klimat.

I dag finns det ingen global och standardiserad handel i terminskontrakt vad gäller svartpeppar, det förekommer däremot en del handel i Indien på The Internationella Pepper Exchange i Kochi, Indien, men denna marknad är i huvudsak begränsad till inhemska aktörer då regulatoriska restriktioner för internationella medlemskap på lokala börser gör det svårt för utländska företag att bli medlemmar, något som är gemensamt för nästan alla de asiatiska råvarubörserna.

SMX i Singapore har en fördel då landet har en geografisk fördel och en närhet till de stora producentländerna som Vietnam, Indonesien, Indien och Malaysia. Att flera av de stora globala uppköparna av svartpeppar har en stark fysisk närvaro i regionen gör att det finns anledning att tro att Singapore kan komma att vara den idealiska platsen för att skapa en etablerad plattform för terminshandel i svartpeppar.

SMX planerar ett omfattande utbildningsprogram i regionerna där svartpeppar produceras och i de viktigaste handelscentren för att attrahera viktiga aktörer inom branschen. Den höga volatiliteten på varan väntas locka till sig ett stort intresse från spekulanter, handelsföretag och arbitrageaffärer.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Singapore Mercantile Exchange - SMXInförandet av terminshandel i svartpeppar på SMX i Singapore skulle ge marknadens aktörer en effektiv avveckling och en minskad motpartsrisk. Det toppmoderna systemet för handel på börsen och dess robusta clearing, avveckling och leveransmekanism under tillsyn av Monitory Authority of Singapore (MAS) förväntas locka deltagare från hela världen, särskilt från de stora importcentrumen i USA, EU och Mellanöstern.

Asien och Stillahavsområdet är den största underliggande marknaden av svartpeppar i världen, både vad gäller produktion och export. Det nya terminskontraktet förväntas locka ett brett spektrum av svartpepparföretagens handel över hela världen eftersom det skulle erbjuda dem en unik väg för avlastning av deras prisrisk. I avsaknad av globala riktmärken för svartpeppar kan priserna på SMX-kontraktet gradvis användas som en prisbarometer för de globala fysiska spelarnas kommersiella transaktioner, vilket i sin tur skulle göra det till ett globalt riktmärke.

Världshandeln

Pepparkorn (torkad svartpeppar) är, mätt i monetära termer, den mest omsatta kryddan i världen och stod för 20 procent av all kryddimport år 2002. Priset på peppar kan vara mycket volatilt och denna siffra varierar därför en hel del år till år. 1998 svarade peppar för nästan dubbelt så stor andel av kryddimporten, närmare bestämt 39 procent.

Sett till vikt, är chilipeppar något mer världsomfattande än pepparkorn. Från och med 2008 är Vietnam världens största producent och exportör av peppar, som producerar 34 % av världens svartpeppar. Andra stora producenter är Indien (19 %), Brasilien (13 %), Indonesien (9 %), Malaysia (8 %), Sri Lanka (6 %), Kina (6 %) och Thailand (4 %). Den globala pepparproduktionen var som störst under 2003 med över 355.000 ton, men har fallit till drygt 271 tusen ton under 2008 beroende på en rad faktorer, inklusive dålig odling, sjukdomar och väder.

Vietnam som dominerar exportmarknaden minskade sin produktion med nästan 10 % jämfört med föregående år till cirka 90.000 ton. Samma sak inträffade 2007 hos de andra pepparproducerande länderna.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

The Six Billion Dollar Gold Scam, en podd-miniserie om Bre-X-historien

Publicerat

den

The six billion dollar gold scam podcast

Det på 1990-talet börsnoterade företaget Bre-X ansågs då ha gjort världens största guldfyndighet, innan allt visade sig vara en bluff. ”The Six Billion Dollar Gold Scam” är en podd-miniserie producerad av BBC och CBC. Finns där poddar finns, exempelvis på länken till Spotify nedan.

”Det var historiens största guldfynd… tills det inte var det längre. År 1995 meddelade det kanadensiska gruvbolaget Bre-X för världen att man hade hittat en betydande mängd guld djupt inne i Indonesiens djungler. Aktiekurserna sköt i höjden när investerare över hela världen kämpade för att göra anspråk på fyndigheten. Men när Bre-X:s chefsgeolog mystiskt föll från en helikopter över djungeln började historien om miljardfyndet att nystas upp. Nästan tre decennier senare har ingen någonsin ställts till svars. Nu tar programledaren Suzanne Wilton med lyssnarna från Indonesiens djungler till småstaden Alberta i Kanada för att undersöka vad som egentligen hände och ta reda på mer om mannen bakom tidernas största guldgruvebedrägeri.”

Trailer för podden The six billion dollar gold scam
Fortsätt läsa

Nyheter

Mer värde i majs än socker framgent argumenterar Centaur Commodity Funds förvaltare

Publicerat

den

Ett fält fullt av majs, från ovan

Torbjörn Iwarson på Centaur Commodity Fund skriver i fondens månadsbrev om olika råvaror på marknaden. Ett stort fokus läggs denna gång på jordbruksråvaror.

Mer värde i majs än socker framgent

Iwarson skriver att priserna på softs, som t ex kakao, kaffe och socker, under förra året gynnades av torka kring ekvatorn orsakad av El Niño. El Niño är nu bakom oss och det har fått priserna att sjunka. Vad gäller socker är det en viktig råvara för tillverkning av etanol och alternativet är ofta majs. Jämfört med för några år sedan har priset på socker gått upp och priset på majs gått ner. Allt annat lika borde det tala för att det finns mer värde i majs än i socker framgent argumenterar Iwarson.

Priser har halverats från toppen, jordbrukarnas kostnader fortsatt höga

Iwarsson anser att det finns värde i alla åkergrödor. Priserna har halverats från toppen våren år 2022 och har inte återhämtat sig. Lantbrukares kostnader är höga i förhållande till prisnivån på produkterna. De första rapporterna om konditionen för amerikansk majs är mycket goda, bästa sedan år 2021, vilket tynger marknaden just nu. En trigger för prisuppgång vore starten av ett La Niña, men något sådant finns inte inom prognosfönstret som sträcker sig sex månader framåt.

Institutioners extremt hårda positionering i nedgång kan skapa asymmetri

Institutionella investerare är just nu extremt hårt positionerade för prisnedgångar i vissa råvaror, inklusive flera softs (jordbruksråvaror). Centaur Commodity Fund lyfter fram att denna extrema positionering hos institutionella investerare kan skapa en asymmetri i avkastningen, med större uppgångar än nedgångar.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin-familjen satsar ännu mer på Fireweed Metals i en kapitalanskaffning

Publicerat

den

Fireweed Metals tillgång Macpass på karta

Fireweed Metals är ett av de nyare tillskotten i Lundin-sfären. Efter en första investering så ansågs bolaget inte riktigt ingå i Lundingruppen, men Lundin-släkten har sedan ökat sitt engagemang. Nu tar Lundin-släkten ett ännu större grepp om företaget. I torsdags meddelade Fireweed Metals att de ska göra en riktad emission på 30 miljoner CAD och att Lundin-sfären ville teckna hela emissionen. Dagen efter kom nyheten att emissionen utökas till 41,7 miljoner CAD. Emissionen görs till 1,10 CAD per aktie.

Peter Hemstead, interims-VD för Fireweed Metals, säger: ”Vi är glada över att ha fortsatt stöd från våra nyckelaktieägare; deras betydande engagemang i denna finansiering understryker hur spännande Macpass-distriktet är när vi fortsätter att integreras med Lundin-koncernen. Emissionslikviden kommer främst att finansiera våra prospekteringsinitiativ för 2024, särskilt genom ett omfattande 14 000 meter långt borrnings- och regionalt prospekteringsprogram vid Macpass. Denna finansiering gör det möjligt för Fireweed att genomföra årets planerade program utan behov av ytterligare kapital.”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära