Följ oss

Nyheter

Peppar – en krydda för råvaruhandlarna

Publicerat

den

Peppar - Singapore startar handel med terminerI ett försök att etablera sig som en aktör på de agrikulturella råvarumarknaderna har Singapore Mercantile Exchange (SMX) tagit fram ett nytt kontrakt på svartpeppar som börsens ledning tror ha förutsättningarna att bli en global standard. Tanken är att dessa futureskontrakt skall lanseras under det tredje kvartalet 2011, ett år efter det att tanken lanserades.

SMX backas upp av Financial Technologies (India) Ltd, som med framgång har etablerat 10 börser över hela Indien (MCX), Dubai, Singapore, Sydafrika, Mauritius och Bahrain varför det kan komma att bli parallellnoteringar av detta terminskontrakt.

Svartpeppar är en råvara med ett högt värde per kilo som dessutom har en global efterfrågan och en värdekedja som utsätts för en betydande volatilitet på grund av faktorer som styrs av utbud, efterfrågan, säsongsvariationer och klimat.

I dag finns det ingen global och standardiserad handel i terminskontrakt vad gäller svartpeppar, det förekommer däremot en del handel i Indien på The Internationella Pepper Exchange i Kochi, Indien, men denna marknad är i huvudsak begränsad till inhemska aktörer då regulatoriska restriktioner för internationella medlemskap på lokala börser gör det svårt för utländska företag att bli medlemmar, något som är gemensamt för nästan alla de asiatiska råvarubörserna.

SMX i Singapore har en fördel då landet har en geografisk fördel och en närhet till de stora producentländerna som Vietnam, Indonesien, Indien och Malaysia. Att flera av de stora globala uppköparna av svartpeppar har en stark fysisk närvaro i regionen gör att det finns anledning att tro att Singapore kan komma att vara den idealiska platsen för att skapa en etablerad plattform för terminshandel i svartpeppar.

SMX planerar ett omfattande utbildningsprogram i regionerna där svartpeppar produceras och i de viktigaste handelscentren för att attrahera viktiga aktörer inom branschen. Den höga volatiliteten på varan väntas locka till sig ett stort intresse från spekulanter, handelsföretag och arbitrageaffärer.

Singapore Mercantile Exchange - SMXInförandet av terminshandel i svartpeppar på SMX i Singapore skulle ge marknadens aktörer en effektiv avveckling och en minskad motpartsrisk. Det toppmoderna systemet för handel på börsen och dess robusta clearing, avveckling och leveransmekanism under tillsyn av Monitory Authority of Singapore (MAS) förväntas locka deltagare från hela världen, särskilt från de stora importcentrumen i USA, EU och Mellanöstern.

Asien och Stillahavsområdet är den största underliggande marknaden av svartpeppar i världen, både vad gäller produktion och export. Det nya terminskontraktet förväntas locka ett brett spektrum av svartpepparföretagens handel över hela världen eftersom det skulle erbjuda dem en unik väg för avlastning av deras prisrisk. I avsaknad av globala riktmärken för svartpeppar kan priserna på SMX-kontraktet gradvis användas som en prisbarometer för de globala fysiska spelarnas kommersiella transaktioner, vilket i sin tur skulle göra det till ett globalt riktmärke.

Världshandeln

Pepparkorn (torkad svartpeppar) är, mätt i monetära termer, den mest omsatta kryddan i världen och stod för 20 procent av all kryddimport år 2002. Priset på peppar kan vara mycket volatilt och denna siffra varierar därför en hel del år till år. 1998 svarade peppar för nästan dubbelt så stor andel av kryddimporten, närmare bestämt 39 procent.

Sett till vikt, är chilipeppar något mer världsomfattande än pepparkorn. Från och med 2008 är Vietnam världens största producent och exportör av peppar, som producerar 34 % av världens svartpeppar. Andra stora producenter är Indien (19 %), Brasilien (13 %), Indonesien (9 %), Malaysia (8 %), Sri Lanka (6 %), Kina (6 %) och Thailand (4 %). Den globala pepparproduktionen var som störst under 2003 med över 355.000 ton, men har fallit till drygt 271 tusen ton under 2008 beroende på en rad faktorer, inklusive dålig odling, sjukdomar och väder.

Vietnam som dominerar exportmarknaden minskade sin produktion med nästan 10 % jämfört med föregående år till cirka 90.000 ton. Samma sak inträffade 2007 hos de andra pepparproducerande länderna.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Thailand spås få den lägsta sockerrörsskörden på 14 år

Publicerat

den

Sockerrör

Trots rekordhöga sockerrörspriser för thailändska bönder under säsongen 2022/2023 och högre priser för 2023/2024, spås utbudet av sockerrör för nästa säsong att sjunka till 74 miljoner ton.

Minskningen av sockerrörsvolymer beror både på en minskning av planterad yta, på grund av att konkurrerande grödor betalar bönderna mer, och även på en hög risk kring en lägre jordbruksavkastning på grund av det prognostiserade torra vädret till följd av El Niños vädermönster.

I år har priserna på kassavarot i Thailand stigit med nio procent, vilket har drivits av en starkare efterfrågan och starkare priser på kassavachips och stärkelse. Efterfrågan kommer främst från Kina, där kassavarot används till etanol och djurfoder.

Det förväntas att kassavapriserna kommer att förbli starka under hela 2023, så med ett nuvarande rotpris på 3 360 THB/kubikmeter ger kassava en bättre avkastning än sockerrör. Detta leder till att mindre sockerrör planterades under det fjärde kvartalet 2022 för skörd under säsongen 2023/2024.

Den potentiella övergången till kassavaodling kommer att resultera i minst fem procent minskning av området för sockerrörsskörd. Den andra nyckelfrågan som den kommande krossningen står inför är jordbruksavkastningen.

Lägre nederbörd än normalt att förvänta

I år är ett El Niño-år, vilket för Thailand historiskt sett kommer att innebära en lägre nederbörd än normalt. Mindre än 20 procent av Thailands sockerrörsareal har tillgång till ordentlig bevattning, detta betyder att under år då det är lägre nederbörd har sockerrörsskördarna lidit hårt.

När det gäller sockerexport, baserat på en skörd på 74 miljoner ton, förväntas Thailand att exportera åtta miljoner ton socker. Med premien för vitsocker på nuvarande nivåer finns det ett bra incitament för bruken att producera vitt socker, till förmån för råvaror, men tillgången på vatten kan vara en begränsande faktor.

Förstsätt läsa

Nyheter

Europas solkraftproduktion får svenska elpriser att falla

Publicerat

den

Solceller på tak

Solkraftsproduktionen på kontinenten har fått elpriserna i Tyskland och Danmark att falla dramatiskt den senaste veckan, vilket har spillt över på de svenska elpriserna. Systempriset på den nordiska elbörsen Nord Pool låg förra veckan på den lägsta noteringen sedan november 2020, 15 öre per KWh. Fortsatt låga elpriser väntas innevarande vecka.   

Den kraftigt ökande solkraften i Europa avspeglas tydligt i elpriserna i Europa nu när förbrukningen är låg. I söndags fick den starka solproduktionen elpriset i Nederländerna att falla till minus 400 Euro per MWh vid timme 15 i söndags, vilket spillde över till Tyskland och Danmark och vidare till Sverige. Elpriset var -10 euro per MWh i hela Sverige under fyra timmar på söndagseftermiddagen.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia
Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia

– När det är låga priser på kontinenten importerar vi i Norden deras billigare kraft. Låga och till och med negativa elpriser kommer att bli allt vanligare framöver, den här tiden på året när förbrukningen är låg och solproduktionen är stark, säger Johan Sigvardsson, elprisanalytiker Bixia.

Bottennoteringarna avlöste varandra förra veckan och elpriserna på Nord Pool låg på veckobasis på de lägsta nivåerna sedan november 2020. Den kraftiga solproduktionen på kontinenten bidrog tillsammans med låg förbrukning, god tillrinning och mycket vind till de pressade priserna. 

Priserna under innevarande vecka väntas vara fortsatt låga.

– Vårfloden har toppat, men tillrinningen är fortsatt stark och i kombination med ett par dagar med riklig vind i Norden och stark fortsatt solkraftproduktion på eftermiddagarna blir resultatet låga priser. Vi får lite mindre vind framåt helgen och veckosnittet kommer att ligga på runt 15 öre per KWh i system denna vecka, och runt det dubbla, cirka 30 öre, nästa vecka, säger Johan Sigvardsson.

Förstsätt läsa

Nyheter

Botnia Exploration håller fast vid att de ska öppna sin guldgruva under 2023

Publicerat

den

Fäbodtjärn, Botnia Explorations gruva

Vi skrev i november förra året att Botnia Exploration planerar att öppna sin guldgruva under 2023. Nu har vi kommit till slutet av maj 2023 och bolaget håller fortfarande fast vid samma tidsplan. Man håller även fast vid att man inte kommer att behöva göra någon ytterligare emission utan att man kommer att få tillräckligt med kassaflöde från gruvan man ska öppna i år. VD Thomas Söderqvist presenterar verksamheten.

Förstsätt läsa

Populära