Modity om energimarknaden vecka 8 2012

Modity - Analys av energi- och el-marknadenDen närmaste veckan väntas temperaturer, nederbörd och vind att ligga över normalt och därmed bör spotpriserna hållas nere. De korta terminskontrakten har fallit kraftigt med mildare väderprognoser och förväntningar om mer nederbörd. När det hydrologiska läget stärks och det riktigt kalla väderscenariot försvinner minskar riskpremien för det närmaste kvartalet och vattenkrafts-producenters agerande spelar stor roll för prisutvecklingen. De längre kontrakten har påverkats av starka priser i Tyskland och på bränsle- och utsläppsrättsmarknaderna. Vi ser en risk att oljan och utsläppsrätterna har stigit lite för mycket och det finns risk för nedgångar. Priset på utsläppsrätter har påverkats främst av ett förhandsbesked inför omröstningen den 28 februari gällande ett eventuellt tillbakadragande av utsläpps-rätter från perioden 2013-20. Det borde inte vara kvar så mycket på uppsidan efter själva röstningen då inga nivåer väntas bli nämnda.

Eltermin - Prognos på el priser - 20 februari 2012

Denna energimarknadskommentar publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top