Connect with us

Analys

Modity om energimarknaden vecka 50 2011

Published

on

Modity - Analys av energi- och el-marknadenSpot- och terminspriser var fortsatt låga under förra veckan med milda temperaturer, ökad kärnkrafts- och vindproduktion samt låg efterfråga på kraft. Flödet mellan elområdena Stockholm och Malmö har ökat till i stort sett maxnivå vilket, tillsammans med mycket vind i söder, gör att prisskillnaderna mellan områdena varierar mycket lite. Vi ser för den närmaste veckan ingen uppsida på spotpriserna och räknar även med endast marginella skillnader mellan elområdena.

Terminspriserna för 2012 handlas nu under brytpriset för kolkondens och den enda uppsida vi kan se är, förutom en förändrad väderprognos, en stärkt optimism av eurosituationen och högre bränslepriser, något som inte är så troligt i dagsläget. Tekniskt sett är det fortfarande en nedåtgående trend, på dessa låga nivåer finns dock en risk för en smärre rekyl upp. Värt att påpeka är att cfd kontrakten (terminskontrakten på prisskillnader mellan elområden) fortfarande är höga. Vi anser att det fortfarande ligger en riskpremie i prisområdeskontrakten som det inte finns en fundamental grund för och att prisnivåerna bör komma ner ytterligare.

Systempris - Prognos för pris på el - 12 december 2011

[box]Denna energimarknadskommentar publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *