Modity om elpriset vecka 9 2014

Modity med prognos för det framtida elprisetEndast närmsta kvartalsterminerna upp idag, annars ned över hela linjen. Miljöinstrumenten håller kvar sin nya, höga nivå. Hydrobalansen förbättras i långsammare takt än förväntat. Oljan är det starkaste bränslet medan kol och gas visar en sjunkande prisutveckling.

Modity om framtida elpris år 2014, 2015

Denna energimarknadskommentar om elpriset publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el och gas, till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top