Följ oss

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 24 februari 2014

Publicerat

den

SEB Veckobrev med prognoser på jordbruksråvaror

Tendens för råvarorSEB - Prognoser på råvaror - CommodityEn kund till SEB har prissäkrat mjölk i kronor per kilo för första gången, basis Eurex terminer på SMP och smör. Marknadsläget är bra för det. Dels är priset på börsen högt och dels är skillnaden till det svenska avräkningspriset stor.

EURSEK har stigit från 8.82 för en vecka sedan till 8.97 i fredags, eller med nästan 2%. Det innebär att priset på jordbruksprodukter i svenska kronor gått upp med motsvarande nästan 4 euro på vetepriset och 8 öre på mjölkpriset.

Det har varit stora prisuppgångar på jordbruksprodukter, men mest på sådant som inte produceras i Sverige. Kaffepriset steg 20% på torkan i Brasilien och amerikanska Lean Hogs, de korta kontrakten, steg med 15% pga stark ekonomi och efterfrågan och att spridningen av PED-viruset inte nått kulmen än. Gammal skörd av havre rusade också, men även det är på den amerikanska marknaden. Majspriset steg, drivet av etanolpriset, som drev av oljepriset och sojaoljan steg samtidigt som palmoljan i Malaysia nådde årshögsta. På den här sidan Atlanten var det också en positiv vecka med prisuppgångar på 2% på det mesta.

USDA:s Outlook Conference i torsdags och i fredags, som mest handlade om majs och sojabönor med vetet i skymundan, förutspår ett genomsnittpris på majs under marknadsföringsåret som börjar den första september 2014, på 390 cent per bushel (från 450 i år). För sojabönor förutspår USDA ett genomsnittligt pris på 965 cent (från 1270 i år). Priserna på december-majs ligger just nu på 464 cent och november-sojabönor på 1153.

Odlingsväder

Iskylan och snöstormarna i norra USA har avlöst varandra och en ny storm väntas om några dagar. Det finns en oro för torka längre söderut. I kartbilden nedanför ser vi avvikelsen från det normala i tvåveckorsprognosen enligt GFS-modellen. Som synes väntas mindre nederbörd än normalt i de för jordbruk viktigaste delstaterna i USA.

Odlingsväder

Trots det latenta hotet om torka i USA förutspår USA en hektarskörd på majs som är högre än vad som kan väntas rent statistiskt, inklusive trenden till högre hektarskörd alltså.

Västra Brasilien har fått – och väntas som vi ser av prognosbilden nedan, få mer nederbörd. Allt annat lika fördröjer det skörden av sojabönor i Mato Grosso, men är bra för sommargrödans start. Delstaten Minas Gerais, där kaffe odlas, väntas fortsätta få 40 – 90% av normal nederbörd. Södra delen av Brasilien väntas få upp till 3 gånger den normala nederbörden, med fokus på São Paulo och Paraná. Den främsta grödan i dessa delstater är nuförtiden sockerrör och i Paraná även sojabönor. Regnet kommer för sent för att påverka sojan där, som redan är torkskadad.

Odlingsväder

Ännu inte så uppmärksammat är den myckna nederbörd som fallit över stora delar av Indien. I den norra delen ligger Indiens centrum för sockerproduktionen. Rapporter därifrån säger att produktionen blir mindre, eftersom regnet försämrar kvaliteten på sockerrören i och med förseningarna.

Väder

EU har överlag bra väder med nederbörd något över det normala och så väntas det fortsätta. Vi ser inte ens speciellt mycket regn över England och dess massivt översvämmade Somerset Levels. Det har nu visat sig att översvämningarna där inte beror på regnet i sig, utan på att förra Labour-regeringen och Naturvårdsverket i England, i samarbete med WWF medvetet ville skapa våtmark och därmed förbjöd den sedvanliga muddringen av floden, tog bort pumpar och började vattenfylla landet redan i höstas, trots att det inte funnits våtmark generellt där sedan 1200-talet. Översvämningskatastrofen är alltså ”man made” i miljövårdande syfte och inte representativ för resten av England eller resten av EU. Istället är höstvetet i mycket gott skick i t ex Frankrike, som fått lika mycket nederbörd. Det kan tilläggas att endast 30% av arealen i Somerset Levels odlas, resten är betesmark. Påverkan på spannmålsmarknaden är noll.

Väder

Ett hot skulle kunna vara om ett La Niña utvecklade sig till norra halvklotet sommar. Som vi ser i ensembleprognosen från Australiens meteorologiska byrå, kan man vänta sig neutral ENSO. Risken är snarare större för El Niño framåt södra halvklotets vår. El Niño gör att det blir torrt i Australien och vått Nord- och Sydamerika. Medan La Niña har en korrelation med högre pris på spannmål och oljeväxter, har El Niño ingen sådan korrelation alls. Men det mest sannolika är just nu enligt prognosen, att det blir neutrala förhållanden.

Poma

Vete

Matifs novemberkontrakt har nått upp till 190 euro, vilket tidigare har utgjort en teknisk stödnivå och nu alltså kan vara en motståndsnivå. RSI (nedre delen av diagrammet) är nästan på ”överköpt” nivå, vilket antyder att uppgången kan ha kört slut på kraft.

Vetepris

Nedanför ser vi Chicagovetet (Dec 14), som steg under nästan hela veckan, men avslutade med ett relativt stort prisfall.

Chicagovete

Nedan ser vi terminskurvorna för Chicagovete och Matif i fredags och veckan innan.

Terminskurvor för vete

EU:s export har varit exceptionellt stark den här säsongen. Enligt EU:s statistik har 19.3 mt exporterats sedan säsongen började den 1 juli. Ett tidigare normalår skulle ligga på ungefär 12.5 mt så här års.

Vete

Oroligheterna i Ukraina verkar vara över, men det återstår att bilda en övergångsregering till dess val ska hållas i maj. Ordning, krediter, utsäde, drivmedel och gödsel ska fram för att vårbruket ska kunna starta i ett land som är bankrutt. Ryssland har stoppat köpen av Ukrainska statspapper (ett ryskt hjälpprogram) till dess oppositionen också lämnar in sina vapen, så allt är inte frid och fröjd i landet än. Höstvetet verkar dock må väldigt bra, precis som i EU, när det nu är på väg ur vintervilan.

Vid Outlook-konferensen angav USDA höstsådd areal till 57 mA, ner med 1.5 mA. Det var egentligen positiva nyheter, men vetepriset föll ändå ovanligt kraftigt på fredagen. USDA förutspådde att amerikanska lager stiger till 587 Mbu före skörden nästan år, jämfört med 558 Mbu som förutspås för den första juni i år. De väntar sig att produktionen stiger med 1.4% till 2.16 Bbu eftersom andelen skördad areal stiger. USA:s export väntas samtidigt falla med 11% till 1.05 Bbu från 1.175 Bbu i år. De förklarar detta med att Kanadas logistiska problem lättar när vädret tillåter och att Kanada tar allt mer exportefterfrågan. EU har hittills, som vi sett ovan, skördat stora framgångar på exportmarknaden.

Vi tror att prisuppgången stannar av i veckan som kommer och fortsätter med neutral rekommendation.

Maltkorn

November 2014 – kontraktet på maltkorn steg 5 euro till 225 euro per ton – trots en starkare Euro.

Maltkorn

Majs

Vi noterade förra veckan att decemberkontraktet på majs blidat en så kallad ”triangelformation”. I veckan bröt marknaden den och steg, vilket är en teknisk köpsignal. I fredags föll dock marknaden efter att USDA presenterat en negativ framtid för majs vid sin Outlook Conference. Vi tycker att en del är märkligt och den känns väldigt världsfrånvänd med en prognos på majspriset på 390 cent i genomsnitt under kommande marknadsföringsår. Spekulantkollektivet håller inte heller med, eftersom de köpt tillbaka nästan 200,000 terminskontrakt de senaste månaderna. De är fortfarande netto korta marknaden, men bara med 20,000 kontrakt. Givet att inte priset går ner under stödlinjen, utan öppnar ungefär oförändrat på måndag, tror jag det är ett köptillfälle.

Majspris

USDA:s Outlook Conference gav följande prognos för majsmarknaden i USA. Hektarskörden stiger med 4.1% och ger en rekordskörd på 13.99 miljarder bushels. Det gör att utgående lager den 31 augusti 2015 blir 2.1 miljarder bushels, det största lagret sedan år 2005 och 43% högre än 1.48 miljarder som väntas bli utgående lager i år. Detta kommer enligt USDA att ge ett pris på 390 cent / bu i genomsnitt under 2014/15.

För att beräkna den här skörden har man använt sig av en yield / acre som ligger över den som ges av trenden för de senaste åren. Det är märkligt. Vi håller med om tendensen till lagerpåfyllnad och lägre pris. Det ges av demografiska faktorer och det faktum att produktionsökningen kommer ikapp efterfrågetakten, när den avtar av demografiska skäl. Men det är alltjämt torrt i USA och det är problem både i Ukraina och i Argentina.

Det finns mer som talar för en prisuppgång i majs. Etanolpriset (vit kurva) i diagrammet nedan, har stigit ganska kraftigt de senaste veckorna. Styrkan i etanolpriset är inte förvånande, mot bakgrund av det starkare råoljepriset. Etanol har de senaste fyra månaderna handlats till ett pris som ligger lägre än relationen till råolja de senaste fem åren. Trots uppgången i etanolpriset är prisrelationen (etanol/råolja) lägre än den var i fem år, fram till september förra året, när etanolpriset föll. En väl motiverad prisuppgång i etanol, talar alltså för ett högre pris på majs. Mot detta talar på lite längre sikt (12 månader), ett lägre råoljepris pga spridningen av fracking, samt Libyens och Irans återkomst som råoljeexportörer.

Majs

Sojabönor

Sojabönorna handlades upp i veckan på såväl stark export från USA som hög ”crush” i USA. CONAB justerade också ner skörden i Brasilien. Trots detta har tiden i praktiken runnit ut för skador på den Brasilianska skörden. 12% är redan skördat och takten accelererar nu enligt känt mönster. Tekniskt har priset kommit upp till ”gamla bottennoteringar” från perioden augusti till december. Det gör att 1150 nu är ett starkt motstånd. Man kan vänta sig att priset får problem att gå högre och att vi istället kan få en förlängning på fredagens svaga stängning.

Sojabönor

Sojamjölet håller sig kvar i intervallet 340 – 360 dollar per short ton. Nu är priset i den övre delen av intervallet, vilket säkerligen lockar fram säljare.

Sojamjöl

Sojaoljan testade återigen 40 dollar, men även den här gången var det säljarna som vann. Det är ett negativt tecken.

Sojaolja

Exportstatistiken (inspections) var lite lägre än veckan innan, men fortfarande på en mycket högre nivå än något år tidigare. Inga nya avbeställningar från Kina har gjorts i veckan.

Sojastatistik

USDA:s Outlook Conference prognosticerade en produktion på 3.55 miljarder bushels och en fördubbling av utgående lager nästa år till 285 miljoner bushels, upp från estimerade 150 miljoner i år. USDA angav en prognos för priset på sojabönor under 2014/15, på 965 cent i genomsnitt. För innevarande år estimerar de 1270 cent. USDA räknar med att sådd areal ökar med 3.9% till 79.5 mA.

I takt med att skörden av sojabönor fortskrider i olika delar av Brasilien, kommer bilder på små och russinliknande bönor via nätet. Sojaskörden i södra Brasilien är skadad eftersom det varit torrt där i fyra veckor, samtidigt som baljorna fylls i februari i den södra delen av landet. I Mato Grosso innebär det torra vädret endast att skörden kan gå snabbare. Södra Brasilien får som vi sett på odlingsvädret, rejält med nederbörd nu, men det är för sent för stora delar av sojan där.

Privata firmor har justerat ner skörden till ca 89 mt. Det är troligt att ytterligare nedjusteringar kommer. För bara drygt en månad sedan talade jordbruksministern om 95 mt, så det har gått fort utför i förväntningarna. Om skörden stannar på 89 mt, blir det ändå, trots allt, en mycket större skörd än förra årets.

Vi fortsätter med säljrekommendation på sojabönor.

Raps

November 2014-kontraktet på raps fortsatte stiga kraftigt i veckan som gick, pga oron för möjligheterna att importera oljefrön från Ukraina. Med helgens lösning på den politiska toppnivån, torde den värsta oron kunna stillas. Därmed inte sagt att det är slut på volatiliteten som krisen i Ukraina skapat. För novemberkontraket är 370 euro en teknisk motståndsnivå och det kan vara en nivå som säljare tycker är lämplig att sälja på.

Rapspris

Canolan i Winnipeg steg i veckan som gick, men prisrelationen till Matifs rapsfrö är fortfarande på rekordnivå. Skillnaden är, alldeles bortsett att det inte omedelbart går att köpa importera canola till EU pga GMO-problematiken. Frankrike har sin vana trogen, fattat ett preliminärt förbud mot all GMO inom landet.. Det problematiska med relativ-värde-positioner av typen ”köp raps, sälj canola” är att det är svårt att ta en stop-loss, eftersom en försämring för positionen innebär att skillnaden ser ännu mer attraktiv ut. Det är svårt att tänka sig att den här prisskillnaden inte skulle rätta till sig fram till november.

Rapsstatistik

Vi fortsätter med säljrekommendation på raps.

Potatis

Potatis av gammal skörd har halverats sedan oktober och föll i fredags ner från 11.70 euro per 100 Kg förra veckan till 11.40 i fredags, efter att ha varit nere på 10.80 tidigare i veckan.

Potatis

Kontraktet för den kommande skörden börjar nu handlas allt mer. Nedan ser vi kurdiagrammet för april 2015-kontraktet. Kontraktet fortsätter att handlas upp. För två veckor sedan låg det på 14.40, förra veckan på 14.50 och i fredags när börsen stängde, hade den nått 14.80 Euro per 100 Kg.

Potatispris

Gris

Lean hogs maj-kontrakt steg i veckan till 107 cent från förra veckans 104 cent. Efterfrågan i USA är stark, samtidigt som PED-virusets fortsatta spridning, som ännu inte nått kulmen, gör det svårt att möta efterfrågan. Priset får uppgiften att ransonera efterfrågan.

Grispris

Relationen mellan grispris och majspris har dragit iväg. Just nu säger den att efterfrågan på majs kan väntas öka, då ett attraktivt pris på gris leder till högre produktion och därmed högre foderefterfrågan. Så skulle det vara under normala förhållanden, men inte när antalet grisar inte kan öka, på grund av PED-viruset. På lite längre sikt kommer dock sjukdomen att bemästras och efterfrågan öka.

Gris

Spotkontraktet på EUREX Hogs har forsätter att handlas till bottennivåer på 1.51 Euro per kilo.

Hogs

Mjölk

Både smör och skummjölkspulver handlades till oförändrade terminspriser, i några fall ett par procent lägre i eurotermer, jämfört med förra veckan. Eftersom euron steg mot svenska kronor med ett par procent, blev det en liten prisuppgång i svenska kronor räknat.

Mjölkpris

Om vi jämför priset på majs (typiskt foder i USA) med USDA:s spotprisnotering för First Class Milk, ser vi att relationen mellan foderpris och mjölkpris nästan fördubblades från mitten av förra året. Om man tittar noggrant ser man också att mjölkpriset ser ut att följa majspriset med några månaders eftersläpning. Om man ska tro på detta, kan det komma en rekyl nedåt på mjölkpriset.

Milk

Nedan ser vi terminspriserna man får i svenska kronor från terminspriserna på SMP och smör på Eurex, omräknat till kronor per kilo mjölkråvara. Notera att hela den här prisnivån alltid ska ligga över avräkningspriset på mjölkråvara med ca 50 öre, som är en uppskattning av kostnaden för att förädla mjölkråvara till SMP och smör.

Som vi ser är genomsnittspriset som det är möjligt att säkra in över 4 kr både de närmaste sex månaderna och för det närmaste året.

Börsens köpkurs

Socker

Maj-kontraktet på råsocker på ICE i New York tog, som vi förutspådde, ett nytt kliv uppåt i tisdags förra veckan. 17 cent är en teknisk motståndsnivå och det är möjligt att marknadens hausse tar en paus vid den här nivån.

Sockerpris

Gödsel

Urean fortsatte att rekylera tillbaka, men är alltjämt i stigande trend och bör få stöd på de här nivåerna.

Gödselpris
[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Commodities Sales desk och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Detta marknadsföringsmaterial, framtaget av SEB’s Commodities Sales desk, har upprättats enbart i informationssyfte.

Även om innehållet är baserat på källor som SEB bedömt som tillförlitliga ansvarar SEB inte för fel eller brister i informationen. Den utgör inte oberoende, objektiv investeringsanalys och skyddas därför inte av de bestämmelser som SEB har infört för att förebygga potentiella intressekonflikter. Yttranden från SEB’s Commodities Sales desk kan vara oförenliga med tidigare publicerat material från SEB, då den senare hänvisas uppmanas du att läsa den fullständiga rapporten innan någon åtgärd vidtas.

Dokumentationen utgör inte någon investeringsrådgivning och tillhandahålls till dig utan hänsyn till dina investeringsmål. Du uppmanas att självständigt bedöma och komplettera uppgifterna i denna dokumentation och att basera dina investeringsbeslut på material som bedöms erforderligt. Alla framåtblickande uttalanden, åsikter och förväntningar är föremål för risker, osäkerheter och andra faktorer och kan orsaka att det faktiska resultatet avviker väsentligt från det förväntade. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida resultat. Detta dokument utgör inte ett erbjudande att teckna några värdepapper eller andra finansiella instrument. SEB svarar inte för förlust eller skada – direkt eller indirekt, eller av vad slag det vara må – som kan uppkomma till följd av användandet av detta material eller dess innehåll.

Observera att det kan förekomma att SEB, dess ledamöter, dess anställda eller dess moder- och/eller dotterbolag vid olika tillfällen innehar, har innehaft eller kommer att inneha aktier, positioner, rådgivningsuppdrag i samband med corporate finance-transaktioner, investment- eller merchantbankinguppdrag och/eller lån i de bolag/finansiella instrument som nämns i materialet.

Materialet är avsett för mottagaren, all spridning, distribuering mångfaldigande eller annan användning av detta meddelande får inte ske utan SEB:s medgivande. Oaktat detta får SEB tillåta omfördelning av materialet till utvald tredje part i enlighet med gällande avtal. Materialet får inte spridas till fysiska eller juridiska personer som är medborgare eller har hemvist i ett land där sådan spridning är otillåten enligt tillämplig lag eller annan bestämmelse.

Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) är ett [publikt] aktiebolag och står under tillsyn av Finansinspektionen samt de lokala finansiella tillsynsmyndigheter i varje jurisdiktionen där SEB har filial eller dotterbolag.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Analys

Not below USD 70/b and aiming for USD 80/b

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

Saudi Arabia again reminded the global oil market who is king. Oil price is ticking carefully upwards today as investors are cautious after having burned their fingers in the production cut induced rally to (almost) USD 90/b which later faltered. We expect more upside price action later today in the US session. The 1 m b/d Saudi cut in July is a good tactic for the OPEC+ meeting on 4-6 July. Unwind if not needed or force all of OPEC+ to formal cut or else….Saudi could unwind in August. The cut will unite Saudi/Russia and open for joint cuts if needed. I.e. it could move Russia from involuntary reductions to deliberate reductions

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Adjusting base-lines and formalizing and extending May cuts to end of 2024. OPEC+ this weekend decided to extend and formalize the voluntary agreement of cuts in May. These cuts will now be and overall obligation for the group to produce 40.5 m b/d  on average in 2024 (not including natural gas liquids). There were some adjustments to reference production levels where African members got lower references as they have been unable to fill their quotas. UAE on the other hand got a 200 k b/d increase in its reference production level to match actual capacity increases. It was also a discussion of whether to change the baseline for Russia’s production. But these changes in baselines won’t make any immediate changes to production.

Unilateral cut of 1 m b/d by Saudi in July. The big surprise to the market was the unilateral 1 m b/d cut of Saudi Arabia for July. To start with it is for July only though it could be extended. The additional cut will 

1) Make sure the oil price won’t fall below 70
2) Prevent inventories from rising
3) Help prevent capex spending in upstream oil and gas globally is not getting yet another trough
4) Make for a great tactical negotiation setup for next OPEC+ meeting on 4-6 July
       a) If the 1 m b/d July cut is unnecessary, then it will be un-winded for August
       b) If it indeed was needed then Saudi can strong-arm rest of OPEC+ to make a combined cut from August. Else Saudi could revive production by 1 m b/d from August and price will fall.
5) It is roughly aligning actual production by Russia and Saudi Arabia. Actually it is placing Saudi production below Russian production. But basically it is again placing the two core OPEC+ members on equal footing. Thus opening the door for combined Saudi/Russia cuts going forward if needed.

Saudi produced / will produce /Normal production:
April: 10.5
May: 10.0
June: 10.0
July: 9.0
Normal prod: 10.1

Oil price to strengthen further. Especially into the US session today. We expect crude oil prices to strengthen further and especially into the US session today. Price action has been quite careful in response to the surprise 1 m b/d cut by Saudi Arabia so far today. Maybe it is because it is only for one month. But mostly it is probably because the market in recent memory experienced that the surprise cut for May sent the Dated Brent oil price to USD 88.6/b in mid-April before it again trailed down to almost USD 70/b. So those who joined the rally last time got burned. They are much more careful this time around.

USD 80/b is the new USD 60/b and that is probably what Saudi Arabia is aiming for. Not just because that is what Saudi Arabia needs but also because that is what the market needs. We have seen a sharp decline in US oil rig count since early December last year and that has taken place at an average WTI price of USD 76/b and Brent average of USD 81/b. Previously the US oil rig count used to expand strongly with oil prices north of USD 45/b. Now instead it is declining at prices of USD 75-80/b. Big difference. Another aspect is of course inflation. US M2 has expanded by 35% since Dec 2019 and so far US CPI has increased by 17% since Dec 2019. Assume that it will rise altogether by 30% before all the stimulus money has been digested. If the old oil price normal was USD 60/b then the new should be closer to USD 80/b if adjusting for a cumulative inflation increase of 30%. But even if we just look at nominal average prices we still have USD 80/b as a nominal average from 2007-2019. But that is of course partially playing with numbers.

Still lots of concerns for a global recession, weakening oil demand and lower oil prices due to the extremely large and sharp rate hikes over the past year. That is the reason for bearish speculators. But OPEC+ has the upper hand. This is what we wrote recently on that note: ”A recession is no match for OPEC+”

Aligning Saudi production with Russia. Russian production has suffered due to sanctions. With a 1 m b/d cut in July Saudi will be below Russia for the first time since late 2021. Russia and Saudi will again be equal partners. This opens up for common agreements of cuts. Reduced production by Russia since the invasion has been involuntary. Going forward Russia could make deliberate cuts together with Saudi.

Graph over Russia and Saudi oil production
Source: Rystad data

Short specs in Brent and WTI at 205 m barrels as of Tuesday last week. They will likely exit shorts and force the oil price higher.

Short specs in Brent and WTI
Source: Blberg data

Long vs. Short specs in Brent and WTI at very low level as of Tuesday last week. Will probably bounce back up.

Long vs. Short specs in Brent and WTI
Source: Blbrg data

US oil rig count has declined significantly since early Dec-2022 at WTI prices of USD 76/b and Brent of USD 81/b (average since Dec-2022).

US oil rig count
Source: Blbrg data

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms. Recent market memory is USD 57.5/b average from 2015-2019. But that was an extremely bearish period with booming US shale oil production.

Historical oil prices in nominal and CPI adjusted terms.
Source: Blberg data. SEB graph and calculations
Förstsätt läsa

Analys

A recession is no match for OPEC+

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

History shows that OPEC cuts work wonderfully. When OPEC acts it changes the market no matter how deep the crisis. Massive 9.7 m b/d in May 2020. Large cuts in Dec 2008. And opposite: No-cuts in 2014 crashed the price. OPEC used to be slow and re-active. Now they are fast and re-active. Latest cut indicates a ”reaction-function” with a floor price of USD 70/b. Price could move lower than that in May, but JMMC meeting on 4 June and full OPEC+ meeting on 5-6 July would then change the course. Fresh cuts now in May will likely drive market into deficit, inventory draws, stronger prices. Sell-offs in May should be a good buying opportunities

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

Production cuts by OPEC+ do work. They work wonderfully. Deep cuts announced by OPEC in December 2008 made the oil price bottom at USD 33.8/b on Christmas Eve. That is USD 48.3/b adj. for CPI. The oil price then collapsed in 2014 when it became increasingly clear during the autumn that OPEC would NOT defend the oil price with confirmation of no-cuts in December that year.  The creation of OPEC+ in the autumn of 2016 then managed to drive the oil price higher despite booming US shale oil production. A massive 9.7 m b/d cut in production in May 2020 onward made the oil price shoot higher after the trough in April 2020. 

Historical sequence pattern is first a price-trough, then cuts, then rebound. This history however points to a typical sequence of events. First we have a trough in prices. Then we get cuts by OPEC(+) and then the oil price shoots back up. This probably creates an anticipation by the market of a likewise sequence this time. I.e. that the oil price first is going to head to USD 40/b, then deep cuts by OPEC+ and then the rebound. If we get an ugly recession.

But OPEC+ is faster and much more vigilant today. Historically OPEC met every half year. Assessed the situation and made cuts or no cuts in a very reactive fashion. That always gave the market a long lead-time both in terms of a financial sell-off and a potential physical deterioration before OPEC would react.

But markets are faster today as well with new information spreading to the world almost immediately. Impact of that is both financial and physical. The financial sell-off part is easy to understand. The physical part can be a bit more intricate. Fear itself of a recession can lead to a de-stocking of the oil supply chain where everyone suddenly starts to draw down their local inventories of crude and products with no wish to buy new supplies as demand and prices may be lower down the road. This can then lead to a rapid build-up of crude stocks in the hubs and create a sense of very weak physical demand for oil even if it is still steady.

Deep trough in prices is possible but would not last long. Faster markets and faster OPEC+ action means we could still have a deep trough in prices but they would not last very long. Oil inventories previously had time to build up significantly when OPEC acted slowly. When OPEC then finally made the cuts it would take some time to reverse the inventory build-up. So prices would stay lower for longer. Rapid action by OPEC+ today means that inventories won’t have time to build up to the same degree if everything goes wrong with the economy. Thus leading to much briefer sell-offs and sharper and faster re-bounds.

OPEC+ hasn’t really even started cutting yet. Yes, we have had some cuts announced with 1.5 m b/d reduction starting now in May. But this is only bringing Saudi Arabia’s oil production back to roughly its normal level around 10 m b/d following unusually high production of 11 m b/d in Sep 2022. So OPEC+ has lots of ”dry powder” for further cuts if needed.

OPEC reaction function: ”USD 70/b is the floor”. The most recent announced production cut gave a lot of information. It was announced on 2nd of April and super-fast following the 20th of March when Dated Brent traded to an intraday low of USD 69.27/b.

JMMC on 4 June and OPEC+ meeting on 5-6 July. Will cut if needed. OPEC+ will now spend the month of May to assess the effects of the newest cuts. The Joint Ministerial Monitoring Committee (JMMC) will then meet on 4 June and make a recommendation to the group. If it becomes clear at that time that further cuts are needed then we’ll likely get verbal intervention during June in the run-up to 5-6 July and then fresh cuts if needed.

Oil man Biden wants a price floor of USD 70/b as well. The US wants to rebuild its Strategic Petroleum Reserves (SPR) which now has been drawn down to about 50%. It stated in late 2022 that it wanted to buy if the oil price fell down to USD 67 – 72/b. Reason for this price level is of course that if it falls below that then US shale oil production would/could start to decline with deteriorating energy security for the US. Latest signals from the US administration is that the rebuilding of the SPR could start in Q3-23.

A note on shale oil activity vs. oil price. The US oil rig count has been falling since early December 2022 and has been doing so during a period when the Dated Brent price has been trading around USD 80/b.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries. As long as US shale oil production is not booming there should be lots of support within OPEC+ to cut production in order to maintain the oil price above USD 70/b. Thus the ”OPEC+ reaction-function” of a USD 70/b floor price. But USD 80/b would even satisfy Saudi Arabia.

IMF estimated social cost-break-even oil price for the different Middle East countries
Source: SEB graph, Bloomberg, IMF

US implied demand and products delivered is holding up nicely YoY and on par with 2019. So far at least. Seen from an aggregated level.

US implied demand and products delivered
Source: SEB graph and calculations, Blberg, US DOE

Total US crude and product stocks including SPR. Ticking lower. Could fall faster from May onward due to fresh cuts by OPEC+ of 1.5 m b/d

Total US crude and product stocks including SPR.
Source: SEB graph and calculations, Bloomberg, DOE

An oil price of USD 95/b in 2023 would place cost of oil to the global economy at 3.3% of Global GDP which is equal to the 2000 – 2019 average.

Oil cost as share of global economy
Source: SEB calculations and graph, Statista, BP
Förstsätt läsa

Analys

Mixed signals on demand but world will need more oil from OPEC but the group is cutting

Publicerat

den

SEB - analysbrev på råvaror

A world where OPEC(+) is in charge is a very different world than we are used to during the ultra-bearish 2015-19 period where US shale AND offshore non-OPEC production both were booming. Brent averaged USD 58/b nominal and USD 70/b in real terms that period. The Brent 5yr contract is trading at USD 66/b nominal or USD 58.6/b in real-terms assuming no market power to OPEC+ in 2028. Could be, but we don’t think so as US Permian shale is projected by major players to peak next 5yrs. When OPEC(+) is in charge the group will cut according to needs. For Saudi that is around USD 85/b but maybe as high as USD 97/b if budget costs rise with inflation

Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities at SEB
Bjarne Schieldrop, Chief analyst commodities, SEB

No major revisions to outlook by the IEA last week in its monthly Oil Market Report.

Total demand to rise 2 m b/d, 90% of demand growth from non-OECD and 57% from Jet fuel. Total demand to rise by 2 m b/d YoY to 101.9 m b/d where 90% of the gain is non-OECD. Jet fuel demand to account for 57% of demand growth as global aviation continues to normalize post Covid-19. Demand for 2022 revised down by 0.1 m b/d and as a result so was the 2023 outlook (to 101.9 m b/d). Non-OPEC supply for 2023 was revised up by 0.1 m b/d. Call-on-OPEC 2023 was reduced by 0.2 m b/d as a result to 29.5 m b/d. Call-on-OPEC was 28.8 m b/d in Q4-22. The group produced 28.94 m b/d in Mar (Argus).

World will need more oil from OPEC. Call-on-OPEC to rise 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. IEA is forecasting a call-on-OPEC in Q4-23 of 30.4 m b/d. The world will thus need 1.6 m b/d more oil from OPEC YoY in Q4-23 and 0.46 m b/d more than it produced in March. Counter to this though the OPEC group decided to cut production by 1 m b/d from May to the end of the year. So from May onward the group will produce around 28 m b/d while call-on-OPEC will be 29.1 m b/d, 30.3 m b/d and 30.4 m b/d in Q2,3,4-23.

If the IEA is right about demand then the coming OPEC cuts  should drive inventories significantly lower and oil prices higher.

But the market doesn’t quite seem to buy into this outlook. If it had then prices would have moved higher. Prices bumped up to USD 87.49/b intraday on 12 April but have since fallen back and Brent is falling back half a percent today to USD 85.9/b.

Market is concerned for declining OECD manufacturing PMI’s. It is of course the darkening clouds on the macro-sky which is making investors concerned about the outlook for oil products demand and thus crude oil demand. Cross-currents in global oil product demand is making the situation difficult to assess. On the one hand there are significant weakening signals in global diesel demand along with falling manufacturing PMIs. The stuff which makes the industrial world go round. Manufacturing, trucking, mining and heavy duty vehicles all need diesel. (Great Blbrg story on diesel here.) Historically recessions implies a cyclical trough in manufacturing activity, softer diesel demand and falling oil prices. So oil investors are naturally cautious about buying into the bull-story based on OPEC cuts alone.

Cross-currents is making demand growth hard to assess. But the circumstances are much more confusing this time around than in normal recession cycles because: 1) Global Jet fuel demand is reviving/recovering post Covid-19 and along with China’s recent reopening. IEA’s assessment is that 57% of global demand growth this year will be from Jet fuel. And 2) Manufacturing PMIs in China and India are rising while OECD PMIs are falling.

These cross-currents in the demand picture is what makes the current oil market so difficult to assess for everyone and why oil prices are not rallying directly to + USD 100/b. Investors are cautious. Though net-long specs have rallied 137 m b to 509 m b since the recent OPEC cuts were announced.

The world will need more oil from OPEC in 2023 but OPEC is cutting. The IEA is projecting that non-OPEC+ supply will grow by 1.9 m b/d YoY and OPEC+ will decline by 0.8 m b/d and in total that global supply will rise 1.2 m b/d in 2023. In comparison  global demand will rise by 2.0 m b/d. At the outset this is a very bullish outlook but the global macro-backdrop could of course deteriorate further thus eroding the current projected demand growth of 2 m b/d. But OPEC can cut more if needed since latest cuts have only brought Saudi Arabia’s production down to its normal level.

OPEC has good reasons to cut production if it can. IEA expects global oil demand to rise 2 m b/d YoY in 2023 and that call-on-OPEC will lift 1.6 m b/d from Q4-22 to Q4-23. I.e. the world needs more oil from OPEC in 2023. But OPEC will likely produce closer to 28 m b/d from May to Dec following latest announced production cuts

Source: SEB graph, IEA, Argus

Market has tightened with stronger backwardation and investors have increased their long positions

Source: SEB calculations and graphs. Blbrg data

Net long specs in Brent + WTI has bounced since OPEC announcement on coming cuts.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Saudi Arabia’s fiscal cost-break-even was USD 85/b in 2021 projected the IMF earlier. Don’t know when it was projected, but looks like it was before 2020 and thus before the strong rise in inflation. If we add 15% US inflation to the 2021 number we get USD 97/b. Inflation should lift budget costs in Saudi Arabia as it is largely a USD based economy. Though Saudi Arabia’s inflation since Q4-19 is reported as 8% to data while Saudi cost-of-living-index is up by 11%. Good reason for Saudi Arabia to cut if it can cut without loosing market share to US shale.

Source: SEB graph, IMF data

Adjusting for inflation both on a backward and forward basis. The 5yr Brent price is today at USD 66.3/b but if we adjust for US 5yr inflation it is USD 58.6/b in real terms. That is basically equal to the average Brent spot price from 2015-2019 which was very bearish with booming shale and booming offshore non-OPEC. Market is basically currently pricing that Brent oil market in 5yrs time will be just as bearish as the ultra-bearish period from 2015-2019. It won’t take a lot to beat that when it comes to actual delivery in 2028.

Source: SEB calculations and graph, Blbrg data

Nominal Brent oil prices and 5yr Brent adj. for 5yr forward inflation expectations only

Source: SEB claculations and graph, Blbrg data

ARA Diesel cracks to Brent were exceptionally low in 2020/21 and exceptionally high in 2022. Now they are normalizing. Large additions to refining capacity through 2023 will increase competition in refining and reduce margins. Cuts by OPEC+ will at the same time make crude oil expensive. But diesel cracks are still significantly higher than normal. So more downside before back to normal is achieved.

Source: SEB graph and calculations. Blbrg data
Förstsätt läsa

Populära