Connect with us

Analys

Modity om elmarknaden vecka 46 2011

Published

on

Modity - Analys av energi- och el-marknadenFörra veckan inleddes med stigande terminspriser men sedan föll de närmaste åren mot bakgrund av justerade väderprognoser och turbulens kring Italien. Elområdespriserna har varierat kraftigt vilket främst berott på överföringsbegränsningar samt förändringar i vindproduktion. Vi ser en allt starkare tendens att vindproduktion i södra Sverige, Danmark och Tyskland har stor betydelse för områdespriserna. Vi räknar med fortsatt höga skillnader mellan elområdena de närmaste dagarna eftersom vindkraften förväntas bli låg, dock bör de minska när kärnkraftsproduktion kommer tillbaka.

När detta sker så minskar även riskpremien på terminerna och om inte väderprognoserna ändras kraftigt så borde terminspriserna kunna pressas ned något. Samtidigt finns det tekniskt sätt mer uppsida vilket gör att vi sammantaget tror på priser runt de aktuella. Bränslekomplexet ger en blandad bild där oljepriset nu ser ut att vara starkast mot bakgrund av en stark säsongsbetonad efterfråga och oro för problem efter rapport om Irans eventuella kärnvapen.

Analys från Modity på elpriset - Prognos på energi

[box]Denna energimarknadskommentar publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *