Connect with us

Analys

Modity om elmarknaden vecka 45 2011

Published

on

Modity - Analys av energi- och el-marknadenDet hydrologiska överskottet (vatten och snömagasin) minskar och vi går mot normalen. På uppsidan finns också minskningen i kärnkraftsproduktion. Riskerna på nedsidan är låga och det närmaste kvartalet kommer troligen att ligga kvar runt €49-50 om det inte kommer in ytterligare förseningar i kärnkraften eller rejäl kyla. Tekniskt sätt har vi köpsignal på de kortare kontrakten om de stänger enligt priser i skrivande stund. Elområde Malmö har den senaste veckan varit starkt kopplad till de danska priserna (DK2), till stor del beroende på svenska kärnkraftsproblem och överföringsbegränsningar. Skillnaderna mellan Malmöpriset och system-priset väntas fortsätta vara stora mot bakgrund av lastökning (höstlovet är slut och det blir kallare och torrare) och fortsatt låg kärnkraftsproduktion. När kärnkraftsproduktion kommer tillbaka bör prisskillnaderna minska.

Oljemarknaden är fortsatt känslig för produktionsstörningar eller förändringar i temperatur då det är ett fundamentalt underskott medan priset på kol väntas röra sig sidledes till svagt ner.

 Prisförändringar och prognos för el, olja och kol - 7 november 2011

[box]Denna energimarknadskommentar publiceras på Råvarumarknaden.se med tillstånd och i samarbete med Modity Energy Trading.[/box]

Ansvarsfriskrivning

Energimarknadskommentaren har producerats av Modity Energy Trading. Informationen är rapporterad i god tro och speglar de aktuella åsikterna hos medarbetarna, dessa kan ändras utan varsel. Modity Energy Trading tar inget ansvar för handlingar baserade på informationen.

Om Modity Energy Trading

Modity Energy Trading erbjuder energibolag och större företag den erfarenhet, kompetens och analysredskap som krävs för en trygg och effektiv förvaltning av energiportföljen. Modity bedriver handel med allt från el, gas och biobränslen till elcertifikat, valutor och utsläppsrätter. Företagets kunder får dessutom ta del av deras analysprodukter som t.ex det fullständiga marknadsbrevet med ytterligare kommentarer och prognoser. För ytterligare information se hemsidan.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *