Connect with us

Analys

SHB Trading Case Majs vecka 12 2012

Published

on

SHB Handelsbanken tradingcase råvarorDet amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, har i sin senaste prognos angett den kommande amerikanska majsarealen till den största någonsin. Vi upplever att marknaden ännu är lite avvaktande och inväntar mer säkra tecken på att prognosen faller in.

Sådden har nu startat längst ner i söder och fortgår i bra takt, längre norrut finns i dagsläget inga väderrelaterade problem som antyder att sådden inte kommer starta väl även där.

Flera privata analytiker i USA har de senaste dagarna justerat upp sina prognoser för majsarealen och vår bedömning är att USDA förmodligen lagt sig lite lågt trots rekordsiffror.

Högre areal ger goda förutsättningar för en ökad produktion vilket skulle ge en förbättrad situation för en idag ansträngd lagersituation. Ökad majsareal även i Ukraina och en förväntad ökad total spannmålsproduktion i världen bör även det ge press nedåt på priserna.

Majspriserna har gått ned nästan 2 procent de senaste fem dagarna men vi tror att det kan falla ytterligare något kommande veckor.

Prisutveckling på majs - 2011 - 2012

[box]SHB Tradingcase är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *