Följ oss

Nyheter

Kakao, underskott i produktionen kan driva upp priset

Publicerat

den

Kakao och choklad

Kakao är en intressant råvara då kakaopriset i betydligt högre utsträckning än någon annan råvara styrs av politiska faktorer. Den viktigaste produktionsplatsen för kakao är Västafrika vilket inkluderar en rad instabila regeringar i regionen. Detta gäller särskilt Elfenbenskusten eftersom landet fortsätter att ha problem med att upprätthålla stabilitet.

Förutsägelserna för den globala tillgången och efterfrågan är minst sagt osäker. Vissa analytiker förväntar sig ett underskott på närmare 100.000 ton för den här säsongen, en nivå som ligger nära till 30.000 ton högre än de prognoser som presenterades i slutet av februari 2012.

Det råder emellertid ingen enhetlig consensusprognos bland analytikerna, faktum är att en lång rad analytiker förutspår ett stort överskott på kakao efter denna skörd. Detta skulle kunna komma att pressa kakaopriset ännu lägre i år.

Som en följd av detta har kakaopriset varit ganska ryckigt. Kakaopriset har sjunkit från cirka 2.900 USD per ton till drygt 2.000 USD per ton i början av 2012. Sedan dess har priset på kakao emellertid pendlat kraftigt, mellan 2.000 och 2.500 USD per ton, ett ganska brett spann i det korta perspektivet.

Med tanke på osäkerheten över situationen på kakaomarknaden måste det antas att priset kommer att vara fortsatt ryckigt även under det andra kvartalet 2012. Om förutsägelserna om ett överskott besannas är sannolikheten för ett prisfall på kakao att vänta, men det känns osannolikt med tanke på det stora antalet analytiker som prognostiserar ett underskott av kakao under 2012.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära