Handelsbanken Jordbruk, 21 februari 2014

USDA spår fortsatt prisfall trots minskad areal

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenIgår och idag anordnar det amerikanska jordbruksdepartementet, USDA, den årliga konferensen Agricultural Outlook Forum i Arlington, Virginia, USA. Här presenteras den första officiella prognosen för skörd år 2014. Tyvärr ingen munter läsning för de som hoppas på högre spannmålspriser, för alla de tre stora grödorna väntar sig USDA prisfall ned till nivåer vi inte sett på fem år. Här nedan några korta kommentarer om vad som sades under gårdagen:

Total veteareal i USA säsongen 2014/15 väntas uppgå till 55,5 miljoner acres – ned 1,2 procent jämfört med säsongen 2013/14. Inhemska priser på vete i USA beräknas under säsongen, som startar 1:a juni, nå ett genomsnitt om $ 5,30 per bushel. Igår stängde decemberterminen i Chicago på $ 6,3875 per bushel.

Den amerikanska majsarealen för säsongen 2014/15 beräknas uppgå till 92 miljoner acres – ned 3,6 procent jämfört med säsongen 2013/14. Även om det är en ganska stor nedgång jämfört med arealen som såddes under våren 2013 så är det historiskt sett en stor areal – den fjärde största sedan andra världskriget och med alla möjligheter att nå en rekordskörd. Inhemska priser på majs i USA beräknas under säsongen nå ett genomsnitt om $ 3,90 per bushel. Decemberterminen stängde igår på $ 4,6875 per bushel i Chicago.

För sojan uppskattar USDA att de amerikanska bönderna kommer så en areal om 79,5 miljoner acres under våren 2014 – upp 3,9 procent jämfört med år 2013, delvis på bekostnad av den minskande majsarealen. Som vi skrivit flera gånger förut en väntad följd av att sojan med rådande prisrelation majs/soja ger en bättre kalkyl än majsen. Genomsnittliga prisnivån för sojabönor under säsongen 2014/15 uppskattar USDA till $ 9,65 per bushel. Novemberterminen stängde igår i Chicago på $ 11,4650 per bushel.

Som sagt, ingen munter läsning för spannmålsproducenter. Glöm dock inte att ovanstående är en prognos främst över grödor som ännu inte ens såtts (förutom höstvetet) och väldigt mycket kan hända dels innan/under sådd men framförallt innan skörd. Förutsatt någorlunda normala väderförhållanden finns dock inga större skäl att ifrågasätta ovanstående.

Om vi snabbt vidgar vår vy och ser på kommande spannmålsproduktion ur ett globalt perspektiv så finns det idag få problem rent odlingsmässigt – de flesta grödorna på norra halvklotet är i ett generellt sett gott skick. Frågetecken finns dock, bland annat över hur stor den ryska veteproduktionen kan bli? Med en höstsådd areal omkring 10 procent lägre än föregående säsong, en till stor del sen sådd och med marginell möjlighet att kompensera med ökad vårsådd känns det givet att anta en minskad produktion – frågan är hur mycket lägre, 10%? 15%? Ett annat frågetecken är utvintring av höstvetet i USA – nästa vecka ser ut att bjuda på kallare väder med ökad risk. Inte att förglömma är också problemen i Ukraina. Landet är klart viktigt på exportmarknaden och fortsatta konflikter kommer tveklöst leda till stora problem i landets infrastruktur och således även för spannmålsexporten.

Sammanfattningsvis ser den långsiktiga trenden fortsatt negativ ut för prisnivån, som vanligt dock med vissa frågetecken. Vi vill här också återigen poängtera vikten av att hantera era risker. Vi har haft år där skillnaden mellan att agera (prissäkra) eller inte agera för många har resulterat i skillnaden mellan en stor vinst och en tillfredsställande vinst – vi lär också få år då skillnaden mellan att agera och att inte agera kommer innebära skillnaden mellan vinst och en i efterhand onödig förlust.

Handelsbanken Jordbruk är producerat av Handelsbanken och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se

Ansvarsbegränsning

Detta material är producerat av Svenska Handelsbanken AB (publ) i fortsättningen kallad Handelsbanken. De som arbetar med innehållet är inte analytiker och materialet är inte oberoende investeringsanalys. Innehållet är uteslutande avsett för kunder i Sverige. Syftet är att ge en allmän information till Handelsbankens kunder och utgör inte ett personligt investeringsråd eller en personlig rekommendation. Informationen ska inte ensamt utgöra underlag för investeringsbeslut. Kunder bör inhämta råd från sina rådgivare och basera sina investeringsbeslut utifrån egen erfarenhet.

Informationen i materialet kan ändras och också avvika från de åsikter som uttrycks i oberoende investeringsanalyser från Handelsbanken. Informationen grundar sig på allmänt tillgänglig information och är hämtad från källor som bedöms som tillförlitliga, men riktigheten kan inte garanteras och informationen kan vara ofullständig eller nedkortad. Ingen del av förslaget får reproduceras eller distribueras till någon annan person utan att Handelsbanken dessförinnan lämnat sitt skriftliga medgivande. Handelsbanken ansvarar inte för att materialet används på ett sätt som strider mot förbudet mot vidarebefordran eller offentliggörs i strid med bankens regler.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top