Connect with us

Nyheter

Guldet i en svacka? – Fiatpolitiken fortsätter

Published

on

Guldcentralen - Guld för investerare

Guldcentralen erbjuder fysiskt guld i valvStartskottet för guldet efter nyåret blev en konstaterad besvikelse för de som ivrigt väntat på en markant (om än försenad) stegring av guldet. Istället präglades guldets nyårsentré av ett bestämt värderas från fjolårets topp på 1794 USD/uns registrerat under oktober, till februaris bottennotering på 1572 USD/uns; en fluktuation på över +/-220 USD/uns under fyra månaders tid.

En stark börs och en stärkning av dollarn har varit central i dessa händelser och guldet vilar i skrivande stund på stödlinjen 1600 USD/uns, en bekant syn de senaste två åren. Detta har gett upphov till idén om att guldet vilar i en slags skärseld där korrekturen av guldpriset fortfarande är pågående. Här är det förstås lämpligt att presentera några perspektiv med anknytning till dagens händelser som talar starkt för en fortsatt bullmarknad för guldet.

Följdeffekterna av finanskrisen i Cypern – Repatriering av Tysklands guldreserver

Den roll som den cypriotiska bankkrisen får spela i det här dramat är varken obetydligt eller kortvarigt, trots önationens förhållandevis mer kompakta ekonomi. När EU-kommissionen, ECB och IMF presenterade sitt nödlån på 10 miljarder euro för att rädda Cyperns bankväsen presenterades även en plan för redistribution av kapital som skapat stor uppståndelse och ramaskri bland cypriotiska småsparare och utländska kunder (Cypern har länge varit ett finansparadis som framförallt lockat till sig större placeringar från välbärgade ryssar).

Cyperns president stod inför två alternativ när förhandlingarna drog över elfte timmen: Antingen införs en engångsskatt på 10% på samtliga bankkonton – Eller så skonas samtliga kontoinnehavare med placeringar på under 100,000 euro.

Det fanns två hakar för det sistnämnda alternativet; först skulle Cyperns näst största bank, Laiki Bank, avvecklas och de goda tillgångarna föras över till Bank of Cyprus förmån. Sedan skulle konton på över 100,000 euro i båda banker frysas och omplaceras för att ge Bank of Cyprus en kapitalinjektion för att lösa Laiki Banks skulder. Alternativen är förstås synonyma med pest eller kolera då det förstnämnda scenariot skapar bekymmer för småsparare medan det andra kommer att skrämma iväg utländska kunder och köra Cyperns rykte som finansparadise i botten.

Den utdragna förhandlingsprocessen utmynnade emellertid i det andra alternativet. Situationen innebär i verkliga termer att bankens skuldnota betalas av med de frysta placeringarna; surt förvärvade besparingar som nu konfiskerats i vad som kan liknas vid en bolsjevikisk omdistribution av kapital på mandat från den europeiska centralbanken. Vad som gör detta omvända bankrån ännu mer intressant är att många av de större placeringarna tillhör välbärgade ryssar. Rysslands regering har inte snålat med retoriken till följd av utvecklingen i Cyperns bankdrama och det florerar rykten om att Ryssland kan komma att straffa EU på flera sätt; unionen har framförallt ett ensidigt stort behov av rysk naturgas.

Skulder - Cypern jämfört med eurozonen

Fig.1) En närmare titt på Cyperns skuldkris avslöjar hur önationen hamnade i dessa dystra dagar. (Källa: Eurostat; Wikimedia Foundation)

Risken för en spridningseffekt genom hela eurozonen är påtagligt stor; att ECB, IMF och EU-kommissionen har kunnat mobba sig fram till sådana lånevillkor utan några större hinder bådar inte gott för kontoinnehavare med placeringar inom eurozonen och värre blir det när kontoinnehavare nekas rätten att ta ut sina pengar. För Cypern blev notan för lånevillkoren att snabbt samla 5,8 miljarder euro, vilket ledde till likvideringen av Laiki Bank.

De resterande 4,2 miljarderna skall tydligen tas från bankens större tillgodohavanden. Kontohavare med placeringar över 100,000 euro kan kommer att göra en förlust på mellan 30-90% av sina tillgångar när de nu tvingas till att rädda det som är kvar av Cyperns bankväsen och förhindra inte bara Cyperns utträde från eurozonen utan också en spridningseffekt av ett sådant scenario. För cyprioterna är det här ingen tröst; en bister framtid är att vänta för önationen.

Tyskarna står förstås bakom dessa lånevillkor precis som de tidigare har dikterat lånevillkor åt Grekland. Föga överraskande har Tysklands Bundesbank bestämt att guldet som har lånats ut till amerikanerna och fransoserna nu ska repatrieras till tyska valv till år 2020.

En större guldreserv på plats i Frankfurt skulle onekligen ge ECB mer kött på benen i fråga om låneförhandlingar inom eurozonen, men i själva verket gör tyskarna det som centralbankerna i andra länder redan har gjort (och fortfarande gör):Diversifiera de utländska valutareserverna, dryga ut andelarna i fiatvalutor och ackumulera så mycket guld som möjligt. Nederländerna, som bara har 10% av sina guldreserver inom landets gränser, har följt Tysklands exempel och har också påbörjat repatrieringen av sina guldandelar från valv i London, Ottawa och New York. En allmän brist på tillit för fiatvalutor präglar centralbankernas fortsatt ökande guldinnehav.

Guldreserver hos centralbanker

Fig.2 resp. 3) Tyskland har, trots ovanstående procentandelar och tonnage av guldreserver den överväldigande majoriteten av sina tillgångar utlånade utomlands; till följd av finanskriserna inom eurozonen är det föga överraskande att Tysklands centralbank vill repatriera guldet till tyska valv. (Källa: www.australian-gold.com)

Guldet är här för att stanna

I bakgrund till dessa händelser måste vi nu återigen förstå dynamiken som har präglat guldpriset sedan 2011. När bail-outs börjar tappa sin styrka för att rädda stater och banker inleds en ny era av krislösning, så kallade bail-ins, där bankens tillgångar – dvs. kontoinnehavarnas besparingar – konverteras till rörligt kapital för att hålla banken flytande. Cypern var först, men förmodligen inte sist.

Till sist vill vi presentera två bilder som visar på utvecklingen hos centralbankernas valutareserver.

Diagram över centralbankers valutareserver

Grafen ovan visar ett medelvärde av centralbankernas valutareserver. Vi ser framförallt en minskad andel dollarreserver mot tidigare. Källa: World Gold Council – Central Bank Diversification Strategies)

Procentandelar på valutareserver hos centralbanker

Graferna ovan visar procentandelarna av centralbankernas valutareserver; i förhållande till föregående graf där guldet har ökat i rent tonnage har procentandelen förblivit densamma. (Källa: World Gold Council – Central Bank Diversification Strategies)

[hr]

Guldcentralen AB har funnits sedan 1967 och är en del av en ädelmetallkoncern som funnits sedan 1879. Företagets ägare är KA Rasmussen AS i Norge. Det är 5:e generationen som driver företaget just nu. Guldcentralen säljer fysiskt guld, silver, platina och palladium till privatpersoner och företag. Det företaget säljer är handelsgodkända tackor och mynt. Företagets hemsida.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Goldman Sachs tror på högre oljepriser i juni

Published

on

Olja pumpas upp

Goldman Sachs förväntar sig högre oljepriser under de kommande tolv månaderna, sade analytiker från investmentbanken i en analysuppdatering. Goldman Sachs skriver att banken tror på en prognostiserad efterfrågeökning i Kina till mer än 16 miljoner fat per dag under perioden.

Banken är positivt inställd till alla råvaror. Förra veckan sa dess råvaruchef, Jeffrey Currie, att utflödet av kapital från energiindustrin kommer att resultera i brister som kommer att visa sig senare i år.

”Historiskt sett, när du har den här typen av kapitalutflöden, tar det månader att få tillbaka kapitalet. Vi kommer fortfarande att få ett underskott av olja i juni och det kommer att driva upp oljepriserna”, sa Currie vid Financial Times Commodities Global Summit.

Currie är inte den enda branschobservatören som förutspår ett högre oljepris. Även denna vecka sa hedgefondförvaltaren Pierre Andurand att oljan kommer att återhämta sig och stiga till 140 dollar per fat i slutet av året. Han anser att den nuvarande nedgången varit spekulativ och beror från banksektorn.

Mycket av haussen kring oljepriserna har att göra med Kina. Den kinesiska energiimporten var väldigt låg under de första två månaderna av 2023. Den kinesiska oljeimporten förväntas ta fart senare i år med potentiellt rekordhöga råoljeinköp, även om Peking har satt sitt lägsta årliga ekonomiska tillväxtmål på decennier.

Den genomsnittliga oljeimporten under de två första månader 2023 var lägre än för samma period förra året. Skillnaden var emellertid endast marginell, 1,3 procent. Oljeimporten under januari och februari 2023 tenderar att vara svagare i Kina på grund av nyårshelgerna.
Ändå förväntar sig i stort sett alla analytiker att den kinesiska efterfrågan på olja kommer att växa under de kommande månaderna med sikte på den tillväxttakt på 5 procent som fastställts av regeringen. Dessutom kommer en del ny raffineringskapacitet att startas i år, vilket borde garantera en starkare efterfrågan och stödja priserna.

Continue Reading

Nyheter

Kakaopriserna stiger på minskade leveranser från Elfenbenskusten

Published

on

Kakaofrukt

En svagare dollar i torsdags ledde till att flera spekulanter som tagit position för fallande pris valde att täcka sina korta positioner i kakaoterminer. Efter att regeringsdata visade att utbudet av kakao från Elfenbenskusten ser ut att minska så har kakaopriset stärks. Kursuppgången begränsades emellertid av att de europeiska kakaolagren stigit till 139 060 MT, den högsta siffran på sex månader.

Måndagens regeringsdata visade att Elfenbenskustens bönder skickade 1,73 MMT kakao till landets hamnar för regleringsåret 2022/2023 från 1 oktober till 12 mars. Siffran är en minskning med 3,4 procent på årsbasis. Elfenbenskusten är den största kakaoproducenten i världen. 

Nigeria ser en nedgång i sin kakaoexport

En nedgång i kakaoexporten från Nigeria är gynnsam för priserna. Cocoa Association of Nigeria rapporterade i måndags att landets kakaoexport för januari 2023 sjönk med 5,9 procent på årsbasis till 43 405 MT. Nigeria är världens femte största producent av kakaobönor.

Oron för utbudet på vissa västafrikanska kakaogrödor har begränsat eventuella nedgångar i kakaopriserna. Kakaobönder fortsätter att kämpa med bristen på gödningsmedel och bekämpningsmedel eftersom Rysslands krig i Ukraina har begränsat den ryska exporten av kaliumklorid och andra gödningsmedel över hela världen.

Tidigare den här månaden steg kakao i New York till en högsta nivå på två år, och kakao i London nådde en högsta nivå på 13 veckor, efter att International Cocoa Organization (ICCO) förutspådde att de globala kakaolagren 2022/2023 skulle falla 3,5 % år/år till 1,653 MMT. 

Continue Reading

Nyheter

Lundin Mining gör stort förvärv – 75 procent av bolagets intäkter kommer nu från koppar

Published

on

Koppar-gruvan Caserones

Lundin Mining meddelade tidigare idag att de förvärvar 51 procent av SCM Minera Lumina Copper av JX Nippon Mining & Metals Corporation. Lundin Mining har rätt att förvärva ytterligare 19 procent under en femårsperiod. Det förvärvade bolaget driver koppar-molybden-gruvan Caserones i Chile.

Lundin Mining betalar 800 miljoner USD vid tillträde och sedan 150 miljoner USD under en period på sex år. De ytterligare 19 procenten kan förvärvas för 350 miljoner USD.

Förvärvet är i linje med Lundin Minings strategiska mål och ger företaget en storskalig kopparproduktion med lång livstid med ett bra kassaflöde, som kompletterar Lundin Minings befintliga verksamheter och högkvalitativa tillgångar inom basmetaller med stort fokus på koppar. Förvärvet gör att 75 procent av Lundin Minings intäkter kommer att komma från koppar.

Dagens industri frågar vd Peter Rockandel om det är rimligt att köpa Caserones med tanke på investeringsbehovet för Josemaria. Han svarar ”Att få köpa en världsklasstillgång som dessutom är strategiskt helt rätt för den existerande portföljen är otroligt ovanligt så det är inget man kan tacka nej till. Dessutom gör vi det här köpet utan skuld och gruvan kommer direkt att generera fritt kassaflöde”.

Continue Reading

Populära