Connect with us

Nyheter

Har priset på elcertifikaten haft sin topp?

Published

on

Modity Energy Trading - Energimarknaden

Eller skall de fortsätta upp trots förra årets överskott?

Modity Energy TradingI den gemensamma svensk-norska elcertifikatmarknaden annullerades det 18,6 miljoner certifikat under 2012. I Sverige annullerades det närmare 16,3 TWh viket var i enlighet med våra prognoser från december. Den norska elcertifikatberättigade produktionen blev mycket små och Norge tvingades importera över 2 TWh från Sverige. Eventuellt kommer ytterligare ca 50 000 certifikat att annulleras i Norge på grund av ett eventuellt fel som nu undersöks av NVE.

Priset på elcertifikat handlades under året från som lägst 140 till det högsta veckosnittet i spotmarknaden på 214, dvs en prisuppgång på över 50 procent. Detta trots att det blev ett överskott på närmare 3 TWh . Totalt finns det nu närmare 11,6 TWh elcertifikat lagrade.

Förra årets stora överskott av certifikat i den svenska marknaden kommer inte att upprepas under 2013. Kvoterna i Sverige är lägre under 2013 eftersom en stor del av produktionen fasats ut. Detta innebär att den svenska marknaden borde vara i balans, dock beroende på konjunkturutvecklingen. I Norge höjs kvoterna vilket kommer att innebära ett större underskott om inte produktionen ökar markant. Vissa tecken tyder på att nuvarande priser på elcertifikaten ökar intresset för utbyggnad av förnyelsebar produktion. Totalt sett ser det ut att bli ett litet underskott under 2013 i den gemensamma marknaden. Eftersom lagren är stora finns det ingen risk för att det skall uppstå någon brist under de kommande åren. Prisutvecklingen framöver kommer därför vara beroende hur snabbt produktionen i Norge byggs ut.

Elpris, elcertifikat, indikation och prognos samt konsumtion

På längre sikt är det frågan om hur mycket kvoterna kommer att justeras

Fram till mars har tillgång och efterfrågan i Sverige varit i balans och det bidrar till att priserna fallit sedan annulleringen från 2012 redovisats. Det troliga är därför att historien upprepar sig och att priserna har en dragning ned under de kommande månaderna för att vända upp under andra halvåret. Om inte produktionen ökar i Norge är nedsidan begränsad, men ett prisfall på ca 10 % kan vara rimligt innan köparna åter tar över kommandot. Om utbyggnadstakten inte ökar är det troligt att köparna kommer in tidigare än föregående år och vi kan se priser upp mot 250 SEK/MWh.

Utbyggnaden av den elcertifikatberättigade produktionen har under de senaste åren varit stor i Sverige och om de flesta vindkraftsprojekten realiseras kommer utbyggnadstakten att vara fortsatt hög under de kommande åren. Det är därför troligt att det kommer att bli ett överskott på elcertifikat i Sverige under åren 2014 och framöver. I Norge däremot väntas under nuvarande förutsättningar fortsatt ett visst underskott. Det troliga är kvoterna i Sverige justeras vid kontrollstationen 2015 i syfte att få en marknad i balans.

En utredning pågår och argumenten till en justering är att efterfrågan minskat i förhållande till prognoserna, samt att utbyggnaden varit större än förväntat. I februari nästa år ska Energimyndigheten presentera en rapport för om det behövs några justeringar i elcertifikatsystemet och isåfall vilka åtgärder som ska vidtas skriver Montel Powernews. Ett alternativ till att justera kvotplikten kan vara att inkludera den elintensiva industrin i systemet och därmed öka förbrukningen.

Pris på elcertifikat, på spotmarknaden. Samt produktion i Twh

Författare: Carl-Adam Olander, portföljförvaltare på Modity

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *