Följ oss

Nyheter

Den exceptionella torkan fortsätter

Publicerat

den

Torkan på den amerikanska kontinenten 2012 förvärrades ytterligare under vecka 29 och nu anses större delen av delstaten Indiana lida av extrem torka enligt torsdagens uppdatering av U.S. Drought Monitor. Därmed har torkan drabbat hela majsbältet, Plains och de mellersta delarna av den amerikanska Södern. Cirka två tredjedelar av delstaten Kansas lider av extrem eller exceptionell torka. Samma gäller för centrala Arkansas, större delen av Iowa och Illinois vilket framgår av den karta som U.S. Drought Monitor publicerade under torsdagen.

U.S. Drought Monitor - Visar vädret i USA

Veckans uppdatering kom inte som någon överraskning för de amerikanska jordbrukarna som redan tidigare sett hur 2012 års majsskörd torkat bort. Det regnväder som rörde sig över majsbältet under torsdag morgon bidrog med största sannolikhet med allt för litet nederbörd och kom för sent för att kunna ha någon positiv effekt på skördarna i de torraste områdena av majsbältet. Ytterligare regn hjälper inte längre den amerikanska majsskörden, och värmen gör att majsen dör för snabbt och inte når en tillräcklig kornstorlek eller vikt. Det kommer sannolikt inte att förbättras under de närmste dagarna och U.S. Drought Monitors data visar att torkan inom en vecka från nu kommer att öka i både svårighetsgrad och omfattning.

Extrem värme och torrhet kvarstår över centrala och västra delarna av den amerikanska Mellanvästern, de centrala och södra delarna av Plains, och norra Delta-området, vilka gör att utsikterna för majsskörden där kommer att falla ytterligare. Prognosen för de kommande veckorna visar emellertid på en förbättringspotential för de norra delarna av Plains, längs med de norra och östra delarna av Mellanvästern. De torra och varma förhållandena förväntas emellertid öka risken för ytterligare torka i de sydvästra delarna av Mellanvästern, den norra delen av Delta-området och de södra och centrala delarna av Plains.

Nyheter

Italien planerar att tillåta kärnkraft igen

Publicerat

den

Vackert landskap i Italien

Italien byggde under 1960- och 70-talet fyra kärnkraft med en reaktor vardera och hade planer på en kraftig expansion. Men på 1980-talet bestämde sig landet för att överge kärnkraft och för 34 år sedan stängde landet sitt sista kärnkraftverk. På 00-talet försökte landets ledare att satsa på kärnkraft men befolkningen sade nej.

Nu vill dock Giorgia Melonis regering göra ett nytt försök med att väcka liv i kärnkraft med fokus på SMR-reaktorer. Man vill se ny kärnkraft inom tio år och att energislaget står för 11 procent av landets elproduktion år 2050.

Man vill sänka landets koldioxidutsläpp och komplettera den väderberoende elproduktionen. År 2022 stod fossil energi för 78 procent av landets energikonsumtion.

Landets yngre befolkning sägs vara mer positiv till kärnkraft, samtidigt som kritiken mot solceller har växt, dels kring att de står i konflikt med landets matproduktion och dels att de förfular det italienska landskapet när kullar och hustak bekläds med paneler.

Fortsätt läsa

Nyheter

Lundin Mining vill köpa Filo Corp tillsammans med BHP

Publicerat

den

Filo del Sol-området

Det är ingen hemlighet att Lundin-familjen är intresserad av att i någon form slå samman bolag som är verksamma i Vicuña-området som gruppen utvecklar, med fokus på koppar (samt guld och silver). Tre Lundin-bolag är verksamma bredvid varandra, nämligen Lundin Mining, Filo Corp och NGEX Minerals.

Nu rapporterar flera nyhetsbyråer, med hänvisning till källor, att Lundin Mining har kontaktat BHP Group om att tillsammans köpa ut Filo Corp. Det är något som skulle lösa finansieringsfrågan för Filo Corp och deras projekt.

Lundin-familjen äger 15 % av Lundin Mining och 32 % av Filo Corp. BHP äger 6 % av Filo Corp.

Tanken med att köpa ut Filo Corp är att slå samman dess projekt Filo del Sol som ligger på gränsen Argentina-Chile med Lundin Mings närliggande Josemaria-projekt. Det skulle göra det lättare för Lundin-familjen att finansiera projektet och för BHP skulle det ge en expansion inom koppar som företaget behöver.

Representanter för Filo Corp och Lundin Mining har avböjt att kommentera uppgifterna, som satte Filo Corps aktie i rörelse uppåt.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa

Nyheter

Filo Corp utvecklar en högintressant kopparfyndighet

Publicerat

den

Filo del Sol

Filo Corp, vars aktier är noterade både i Sverige och Kanada, är ett bolag i Lundin-sfären med fokus på koppar (samt det guld och silver som finns i kopparfyndigheten). Bolaget arbetar med att utveckla Filo del Sol som ligger på gränsen mellan Argentina och Chile och är en del av Vicuña-område där flera Lundin-företag är aktiva.

Filo Corps VD Jamie Beck presenterade nyligen verksamheten i Stockholm.

Jamie Beck, VD för Filo Corp, presenterar verksamheten.
Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära