Den exceptionella torkan fortsätter

Torkan på den amerikanska kontinenten 2012 förvärrades ytterligare under vecka 29 och nu anses större delen av delstaten Indiana lida av extrem torka enligt torsdagens…