Följ oss

Nyheter

David Hargreaves on precious metals, week 47 2011

Publicerat

den

David Hargreaves

David Hargreaves

Can demand rise yet the price fall? Sure can. We have been warning for some time that in a severe recession the flight into tangibles will be halted because people will not be able to afford them. So platinum and silver, very much the industrial components of the precious metals trio, are already feeling the strain.

Prices and ratios of precious metals, 2008 - 2011

What does it signify? That what goes up might just come down. All three metals are already well below their 2011 highs and platinum is in surplus. The flight from currencies has been the driver for all three above, but a realisation is surely dawning: there is no alternative to the US dollar in volume. We have:

GDP values of the major countries

Whilst the EU/Eurozone one is normally the strongest bloc, it is currently struggling to stay alive and would hardly put itself up as the world reserve currency right now. China is wisely content to maintain a fixed parity to the dollar. The others do not have the volume singly and the possibility of their combining is non-existent. So George Washington it is. Now a strong dollar rarely betokens strong gold. So let’s beware the runaway prophets. Not that this will necessarily stop them, GFMS, no less, says investment demand will push silver over $50/oz by late 2012. So far this year it has been a not-soshabby $36. It admits there will be a production – to – consumption surplus, but investment will take up the slack. It forecasts 278Moz from that sector in 2011. Other commentators warn that silver’s very volatility holds its back. It topped $50/oz earlier this year yet slid over $20 in one trading hit. Not good for the digestion.

India should buy more gold. The inhabitants of the world’s second most populous country (it will overtake China soon) are very fond of gold. They took $11bn worth in Q3 2011, level with China and 27% of world total. But not so it’s Central Bank. It has told the Government to buy more. There is certainly scope. To perspectivise it: National stocks stand at 558 tonnes, less than 2% of world bank holdings. For almost 20% of the world’s population that is hardly flying the flag now is it? Even China has almost double that whilst the USA wallows in over 8000 tonnes. Meanwhile India’s Rupee has fallen massively against the dollar and it now at its lowest for 32 months.

Europe and Gold. Is it indicative that Europe bought more gold than either the US or China last year? It is hard to lay that at the doorstop of anything other than the Euro crisis. But with belt tightening its only choice we cannot see the trend continuing; bar a currency collapse, of course.

Shares versus Bullion? Only the market will answer the plaintive call for a rerating of gold shares relative to the gold price. So heavyweights like Soros and John Poulson are buying the stocks. Just one teensy problem, would you buy a share when its underlying commodity might go down as easily as go up? Historically, the boys have a case.

Performance of gold shares versus HSBC gold index

The trend is not dramatic but obvious. The current price level for gold is not trusted. Dividend growth is not keeping pace with earnings and even learner ore grades are being pursued.

Central Bank Buying. WGC tells us the national banks bought c. 150 tonnes of gold in Q3 2011 but nobody knows which ones. Clearly only those who can afford it, by virtue of their FOREX reserves. Top of the pops is China, with $3.2 x 10¹².

Before we get excited, that would buy them about 600 tonnes, to bring their total to c. 1700 tonnes, or a half of what Germany holds and about a fifth of Fort Knox levels. It would also curtail their shopping trips to Africa. Nor might it provide the insurance cover many think that brings. Portugal (the P in P11GS) has 82% of its foreign reserves in gold but has just had its government bonds reduced to junk status. Christmas has come early to India. Beside ATMA dispersing little bars of bullion they now throw out diamond jewellery. It will be interesting to learn what the buyback arrangements are.

[hr]

About David Hargreaves

David Hargreaves is a mining engineer with over forty years of senior experience in the industry. After qualifying in coal mining he worked in the iron ore mines of Quebec and Northwest Ontario before diversifying into other bulk minerals including bauxite. He was Head of Research for stockbrokers James Capel in London from 1974 to 1977 and voted Mining Analyst of the year on three successive occasions.

Since forming his own metals broking and research company in 1977, he has successfully promoted and been a director of several public companies. He currently writes “The Week in Mining”, an incisive review of world mining events, for stockbrokers WH Ireland. David’s research pays particular attention to steel via the iron ore and coal supply industries. He is a Chartered Mining Engineer, Fellow of the Geological Society and the Institute of Mining, Minerals and Materials, and a Member of the Royal Institution. His textbook, “The World Index of Resources and Population” accurately predicted the exponential rise in demand for steel industry products.

Fortsätt läsa
Annons
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära