SEB – Jordbruksprodukter, vecka 50

I detta det sista veckobrevet för 2011 om marknaderna för jordbruksprodukter kan vi summera året. Det senaste året har priset på kvarnvete sjunkit med 23%, rapsfrö med 12%.…

SHB Råvarubrevet 9 december 2011

Marknaden har påverkats av samma faktorer som de föregående 18 månaderna; skuldkrisen i Europa . Europa och världen slits mellan hopp och förtvivlan och vi inväntar ny…

SHB råvaror sektorindex

Som första aktör i Norden lanserar vi nu produkter på bankens fyra nya råvarusektorindex! Energi (SHB Energy) Livsmedel (SHB Food) Basmetaller (SHB Base Metals) Ädelmetaller…

SEB – Jordbruksprodukter, vecka 49

Idag träffas EU-ledarna och besked väntas imorgon. Troligtvis blir det mer av pompa och mindre av en lösning, även om de alltså kommer att påstå det. Den politiska debatten…

Silver versus platina

Sedan silverpriset toppade i början av april i år har det fallit tillbaka från toppnoteringen kring 50 USD per troy ounce och har sedan etablerat sig kring dagens nivå om 32…