Connect with us

Analys

SEB Jordbruksprodukter, 1 november 2012

Published

on

SEB Veckobrev Jordbruksprodukter - Prognoser

På vetemarknaden hopar sig orosmolnen för Argentinas och Brasiliens skörd. Lokala estimat ligger på 1 mt efter sänkningar i veckan, mot 11.5 mt i USDA:s senaste prognos. Det torra vädret som fortsätter att behålla sitt grepp om USA:s och Kanadas odlingsområden, i Ryssland och i Kina, ökar oron för nästa års skörd. På grund av detta har priset för leverans november 2013 fortsatt att stiga över tekniska motståndsnivåer på Matif i Paris.

Tendens för jordbrukspriserSojabönorna och rapsen ser inte alls lika hausse-aktiga ut som vetet. Det är nu lite drygt en vecka kvar till nästa WASDE-rapport från USDA. Möjligen får vi se ytterligare en uppjustering i den amerikanska sojaskörden, i spåren av förbättrat väder. Vädret i Brasilien har varit bra, men sådden går inte framåt mycket snabbare än normalt, trots att lantbrukarna har sålt skörden redan i mycket större utsträckning än vanligt. Kinas senaste importsiffror var förvånande låga. Möjligen finns frågetecken också om efterfrågan. Det var länge sedan efterfrågan spelade en roll. Vi har ju vant oss vid en efterfrågan vid eller nära maximum de senaste åren.

Odlingsväder

Det torra vädret fortsätter i de centrala delarna av USA, trots stormen Sandy vid östkusten. Väderleksprognosen för South Plains innehåller ingen nederbörd de kommande två veckorna. I Kanada finns även en viss oro nu för att det torra vädret ska påverka vårsådden. Detta gäller även den norra delen av prärien i USA. Kinas veteodlingsområden i norra delen av landet fortsätter att vara torra. Nederbörden i Europa ser ut att bli normal i den senaste väderleksrapporten. Vi har noterat att NOAA förutspår att den Nordatlantiska Oscillationen (NAO) kommer att gå in i sin negativa fas. Detta innebär att sjok av kall och torr ishavsluft drar in norrifrån och blockerar den vanliga västliga vinden i norra Europa. En typisk sådan vinterdag/natt är stjärnklar, iskall och vindstilla. Ryssland missar nederbörden i Europa. Med ett El Niño borta ur leken ser Australien ut att få god nederbörd. Den kommer dock för sent i odlingssäsongen och kan snarare göra skada. Argentina och Brasilien har haft mycket varmt väder. Kraftiga skyfall väntas komma över i synnerhet veteodlingsområdena i Argentina och södra Brasilien, vilket gör att man kan vänta sig försämrad kvalitet.

SOI har hållit sig inom neutrala värden under den senaste veckan och ligger nu på +2.2.

SOI håller sig inom neutrala värden

Vete

Nedan ser vi kursdiagrammet för marskontraktet på Matif. I denna har kursen brutit över en av de två viktiga motståndsnivåerna.

Kursdiagrammet för marskontraktet på Matif

Ser vi till kontraktet med leverans efter nästa års skörd, november 2013-kontraktet, har det brutit över alla nivåer och passerade till och med 240 euro igår onsdag. Med den information vi hade förra veckan såg 240 ut som målkursen för uppgången. Nu har vi en konsolideringsnivå strax under 240. I och med att priset bröt upp från den, bör priset kunna gå upp till 245 euro per ton.

Prisutveckling på kvarnvete - CAX3 Comdty

Nedan ser vi Chicagovetet för marsleverans. Marknaden befinner sig fortfarande i samma konsolideringsfas som den gjort sedan juli månad.

Chicagovete för marsleverans - Diagram

International Grains Council (IGC) fortsätter att justera ned sin prognos för den globala spannmålsproduktionen och i sin senaste rapport gör de bedömningen att produktionen kommer att minska med ytterligare 6 mt för säsongen 2012/13 till 1 761 mt. Den globala konsumtionen beräknas också falla, vilket är första gången på 14 år, samtidigt som nedjusteringen av produktionen också innebär en ytterligare minskning av utgående lager med 4 mt till 328 mt vid säsongens slut. För de största exportländerna (Argentina, Australien, Kanada, EU, Kazakstan, Ryssland, Ukraina och USA) noterades en minskning med 3 mt till 96 mt.

Världsestimat

Världsestimat för sojabönor

Den globala produktionen av vete justeras ned från 657 mt till 655 mt som en följd av lägre avkastning i EU och Kazakstan, liksom försämrade utsikter för grödan i Argentina och Australien. För majs, justeras den globala produktionen ned med 3 mt till 830 mt, vilket är långt under USDA’s senaste prognos på 839.02 mt, pga att utsikterna för produktionen på det norra halvklotet mestadels har försämrats. IGC är dock positiva till produktionen av sojabönor och höjer där sin prognos för den globala produktionen med 8 mt till 264 mt, men säger samtidigt att prognosen bygger på gynnsamt väder för de viktiga sydamerikanska grödorna.

Egyptens GASC är återigen aktiva i marknaden och har köpt ytterligare 300,000 ton vete för leverans 21-31 december med fördelning enligt nedan:

(60 000 ton rumänskt vete från Ameropa för 355.88 usd/ton – 120 000 ton ryskt vete från Glencore för 356.50 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Bunge för 353.61 usd/ton – 60 000 ton franskt vete från Glencore för 353.61 usd/ton)

Sydkoreanska Daehan Flour Mills Co Ltd har köpt 64,800 ton vete från Australien och USA med leverans i februari-mars 2013.

Vetetabell

 

I Ukraina fortsätter de inhemska vete priserna att stiga på grund av starkt efterfrågan från exportörer. Per den 25 oktober var spannmålsskörden avklarad till 92 procent (40.76 mt) med en genomsnittlig avkastning på 2.98 ton/hektar, en minskning med 14 procent.

Ukrainas export av vete under oktober har intensifierats inför det befarade exportstoppet i mitten av november. Under perioden 1-25 oktober steg exporten till 1.4 mt, en ökning från 1.3 mt under hela september. Per den 25 oktober så hade Ukraina exporterat 8.08 mt spannmål, varav 3.99 mt vete.

Ryssland kommer att utöka försäljningen från statliga interventionslager till samtliga regioner och samtidigt öka försäljningsmängden från 110 000 ton till 130 000 ton per vecka. Trots försäljningarna så fortsatte de inhemska priserna på ryskt vete att stiga under förra veckan. Priserna på ryskt vete för export steg med ca 40 procent mellan juni och september, men har fallit tillbaka sedan börjar på oktober och nu nått en mer konkurrenskraftig nivå. Per den 26 oktober var skörden av vete till 99 procent klar och uppgick till 39.6 mt, vilket motsvarar en minskning med ca 33 procent, och avkastningen sjönk till 1.85 ton per hektar från 2.38 ton per hektar året innan.

Sådden av vete i Ryssland går också framåt med 92 procent avklarad, men det torra vädret fortsätter att orsaka problem i den södra regionen.

Vete i södra Ryssland

Argentinas lantbrukare har påbörjat skörden av höstvete, vilken nu är avklarad till endast 4 procent som en följd av kraftig nederbörd som kan komma att påverka både avkastning och kvalité i år. Regnfallen har orsakat översvämningar i många områden och ökat risken för sjukdomar hos grödorna, men förhållandena är dock goda i de viktiga veteproducerande områdena i södra och sydöstra delarna av Buenos Aires-provinsen enligt Buenos Aires Grain Exchange, vars prognos för landets vete produktion kvarstår vid 10.12 mt vilket är en minskning från förra årets estimerade skörd på 13.2 mt, och lägre än USDA’s estimat på 11.5 mt. Statliga export restriktioner för vete har drivit ned priserna och lett till att många lantbrukare väljer att odla andra grödor istället, främst majs.

Rosario Grain Exchange i Argentina följde BAGE:s prognossänkning häromdagen till 10 mt (USDA hade senast 11.5 mt). Den nederbörd som väntas i prognosfönstret 10-14 dagar innebär att kvaliteten och kanske storleken på skörden blir lägre.

Prognoser för Argentinas veteproduktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  10.1 mt
Rosario Grain Exch  3.6 ha
USDA  11.5 mt
Ag Ministry  11.5 mt

I Australien pågår också skörden av vete, men avkastningen sägs vara ganska så mager. De flesta analysfirmor estimerar landets veteproduktion i intervallet 19-21 mt, jämfört med förra årets 29.5 mt. Informa estimerar produktionen till 21.2 mt, vilket är en nedjustering från den tidigare prognosen på 23.5 mt.

Det rapporteras att Irans statliga GTC (Government Trading Corporation) har köpt minst 50,000 ton tyskt vete för november/december leverans. En dålig skörd har drivit upp landets behov av import av vete, och under de senaste tio månaderna har Indien och Iran utbytt officiella delegationer för export av indiskt vete men så här långt har man haft svårt att nå en överenskommelse, framförallt pga av kvalitetsproblem. Det sägs dock att Iran nu tillfälligt har gått med på att köpa 200,000 ton. Indiens förslag om att ingå ett långsiktigt avtal med Iran om att exportera 1-2 mt per år under minst tre år ligger ännu så länge på is, dels pga kvalitetsproblem men också eftersom Iran insisterar på ett schablonbelopp, medan Indien vill att priset ska kopplas till internationella index-baserade terminer.

Indien ser också sin chans att fylla gapet efter ett eventuellt införande av Ukrainas exportförbud av vete. Globala vete priser har stigit med 10-15 usd/ton under den senaste medan de indiska vetepriserna ligger 10-15 usd/ton lägre än CBOT. Överbelastningen i indiska hamnar förväntas dock begränsa kapaciteten i viss utsträckning då det kan ta allt från 15 till 60 dagar bara för att lasta ett fartyg i de olika hamnarna.

Maltkorn

November 2013-kontraktet har tagit rygg på vetet och ligger nu på 258.50 euro per ton.

Maltkorn november 2013-kontraktet

Potatis

Potatispriset har fortsatt att stiga och noterade igår onsdag 31.40 euro per deciton. Det betyder att priset för årets skörd mer än fördubblats sedan början på augusti.

Potatispriset har fortsatt att stiga

Majs

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober. Igår steg priset ganska kraftigt, men detta ändrar inte den tekniska bilden, som ser ganska svag ut.

Majspriset (mars 2012) rekylerade uppåt i oktober

Sådden av majs i Argentina är avklarad till 36.8 procent, jämfört med 55 procent vid denna tid förra året, som en följd av de kraftiga regnfall som har drabbat landet. Trots detta är prognoserna för landets majs grödor goda. Argentina är världens näst största exportör av majs efter USA, och det blöta vädret i kombination med ökad areal och ökad användning av gödningsmedel förväntas ge en rekord produktion under 2012/13 på 28-30 mt, vilket skulle överstiga det tidigare rekordet på 24 mt under 2010/11. Detta är alltså negativ information för majspriset.

Majs i Argentina

Prognoser för Argentinas majs produktion 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Grain Exch  3.4 ha
Rosario Grain Exch  4 ha
USDA  28 mt
Ag Ministry  4.97 ha

Analysfirman UkrAgroConsult justerar ned sin prognos för Ukrainas majs produktion med 1 procent som en följd av lägre avkastning efter att mer än hälften av landets majs grödor nu är skördade. Prognosen justerades ned till 18.8 mt från 19.0 mt, och detta är den andra nedjusteringen från analysfirman denna månad. Exporten av majs förväntas uppgå till 12 mt den här säsongen, vilket är en halv miljon ton mindre än USDA’s prognos och 25 procent lägre än föregående år.

Sojabönor

Januarikontraktet på sojabönor har påtagliga svårigheter att stiga i pris. Möjligen handlar de senaste två veckornas avbrutna prisfall om en konsolidering inför ytterligare prisfall. Det återstår att se, om priset faller under 1485 cent / bushel. Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential.

Om priset faller under den nivån signaleras ytterligare prisfallspotential

Argentinas sådd av sojabönor drar nu igång efter att den senaste tidens kraftiga regn har försenat starten. Trots detta förväntas en rekordskörd. Per den 25 oktober så var endast 2 procent av sådden avklarad för den rekordhöga arealen på 19.7 miljoner hektar avsatt för sojabönor, vilket är att jämföra med förra årets 4.2 procent vid denna tid. Sådden förväntas fortsätta i långsam takt då många låglänta områden är översvämmade och mer regn väntas i en del områden.

Sojabönor - 7-day precipitation analysis

Prognoser för Argentinas produktion av sojabönor 2012/13 i miljoner hektar eller miljoner ton:

B.A. Cereals Exch  19.7HA
Rosario Grain Exch  —
USDA  55MT
Ag Ministry  —

Den brasilianska regeringen förutspår att landet kommer att producera 80-82.8 mt sojabönor 2012/13, vilket skulle överträffa den amerikanska produktionen på 77.7 mt. USDA estimerar Brasiliens produktion till 81 mt.

Safras e Mercado säger att sådden är avklarad till 28 procent, vilket är en nedgång från 41 procent vid denna tid för ett år sedan, men fortfarande över genomsnittet på 24 procent. Kinas import av sojabönor förväntas stiga med 9.3 procent till rekordhöga 57.5 mt, som ett resultat av krympande inhemsk produktion och stigande efterfrågan. Arealen för sojabönor har minskat med ca 14 procent sedan förra året, vilket är en neråtgående trend för femte året i rad, och den totala produktionen av sojabönor väntas sannolikt att sjunka till ett tre-års-lägsta på 9.8 mt. Avkastningen per hektar förväntas också minska på grund av sommarens torka. Den senaste importstatistiken var dock oväntat svag. Den lägre ekonomiska aktiviteten i Kina kanske spelar in.

Raps

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan genom stödlinjen, vilket signalerade ”sälj”. Igår, onsdag, steg dock priset upp till stödlinjen igen, vilket gör bilden något mer svårtolkad rent tekniskt. Om man ska gissa på något, är det nog ändå att priset ska falla. Om priset faller under 470, kan man sälja ännu mer.

Rapspriset (februari 2013) föll tidigare i veckan

Gris

Grispriset som fann stöd på 70 cent har nu stigit upp till tidigare toppnivåer från i somras. De som legat köpta lean hogs bör nog ta hem vinster på den här nivån och avvakta vad som händer härnäst.

Gris - Dags att ta hem vinsterna

Mjölk

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa noteras på 2650, vilket är ett steg ner från 2725 euro per ton, som priset legat på (nästan) hela oktober.

Priset på mjölkpulver i Nordeuropa

Nedan ser vi priset på smör, som sedan förra veckan sjunkit i pris från 3263 till 3238 euro per ton.

Priset på smör har sjunkigt

På den amerikanska börsen CME i Chicago har priset på Klass 3 mjölk rört sig ner från 20.30 till 20.15 cent per pund. Prisutvecklingen fortsätter alltså att tappa kraft. Styrkan i marknaden skulle kunna fortsätta och försvagas och senare leda till prisfall. Priset ligger just nu precis på stödlinjen. Ett brott nedåt skulle signalera förestående kursfall.

Priset på Klass 3-mjölk i Chicago på CME

Socker

Priset på socker (mars 2013) befinner sig i en stark baissemarknad. Priset testar nu nya årslägsta och det mesta tyder på att den negativa trenden kommer att fortsätta.

Negativ trend för sockerpriset

EURSEK

EURSEK gick upp till 8.70 och vände sedan ner. I nedgången bröts stödlinjen (trendlinjen) uppåt. Priset har också nått upp till nivån på 8.70, där det finns mycket motstånd. Det mesta talar för att euron kommer att falla mot kronan den kommande veckan.

Valutadiagram för EUR SEK

USDSEK

Dollarn befinner sig på en kursnivå med gott om stöd, historiskt. Dollarn har etablerat vad som skulle kunna vara en botten, varifrån försök till uppgång kan ske. Ett sådant försök är vad vi ser nu. Försöket kan gå upp mot 6.80, där ett motstånd finns. Bryts det, får vi en köpsignal för stigande trend.

USD SEK-valutadiagram

[box]SEB Veckobrev Jordbruksprodukter är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *