Connect with us

Analys

SEB – Råvarukommentarer, 5 november 2012

Published

on

Sammanfattning av rekommendationer

Veckans råvaruanalyser från SEB

Råolja – Brent

Vi fortsätter rekommendera köp av Bull Olja och Olja S vid nedgång på Brent kring $105/fat. Vi bedömer det som osannolikt att priset på råolja kommer att rasa lägre än så, såvida inte tillväxtprognoserna skrivs ned väsentligt. Vår uppfattning är att oljepriset kommer att fortsätta vara väl understött med tanke på stora geopolitiska risker, strama marknader för oljeprodukter, höga incitamentpriser för att stimulera till tillräckliga investeringar i ny kapacitet och behovet av att producentländer försvarar priser för att balansera budgetar.

Medan balansen på råoljemarknaden förbättrats något är situationen för mellandestillat fortsatt mer ansträngd. Lagren av mellandestillat är historiskt låga och en kallare än normal vinter kan komma försvåra situation ytterligare. Även under normala omständigheter har raffinaderierna problem att producera tillräckligt med mellandestillat under uppvärmningssäsongen. Det gör förråden till en nyckelfaktor för balanseringen av marknaden. Den långsiktiga strukturella balansen för marknaden för mellandestillat är också oroande eftersom det är där vi ser den enda konsumtionstillväxten i Europa.

Det som dominerat nyhetsflödet i veckan är stormen Sandy, vars framfart lett till stor förödelse, både mänskligt och materiellt. Kostnaden för Sandy beräknas nu vara uppe i 50 mdr dollar. Två tredjedelar av raffinaderierna på den amerikanska östkusten, den största oljeledningen, de flesta större hamnar samt vägar och flygplatser stängdes som en följd av Sandy. Efterfrågan minskade därmed på råolja, vilket pressat priset något. Rörelserna har ändå varit begränsade och råoljepriset ganska stabilt mellan 108 och 110 usd. För oljeprodukter, inte minst bensin, har Sandy istället lett till stora uppgångar, eftersom utbudet minskat då raffinaderikapaciteten minskat och människor hamstrat drivmedel.

Iran som är starkt pressat av sanktionerna mot landet har hittills inte gett efter för trycket från omvärlden men Irans försvarsminister uppges nu ha sagt att man inte har några planer på att stänga den vitala farleden genom Hormuzsundet då ”dessa två frågor (stängning av Hormuzsundet och sanktioner mot landet) är helt oberoende och inte relaterade till varandra”.

Analys av råolja (brent), rekommendation att köpa Bull Olja X4 S

Vår rekommendation förblir att köpa BULL OLJA X4 S eller OLJA S om priset faller ned mot 105 dollar. På den nivån ser vi goda möjligheter att tjäna pengar.

Elektricitet

Förra veckan sänkte vi vår ingångsnivå för longa positioner till €39/MWh för Q1-2013-kontraktet på Nord Pool. Motivet var att marginalkostnaden för kolkraftproduktion fortsatt falla. Vi rekommenderar att handla kontraktet från köpsidan under november om denna utgångsnivå uppnås. Å andra sidan är €43/MWh till €44/MWh bra utgångspunkter för de som tar risken att handla vinterkontraktet NELFQ3 från säljsidan med BEAR EL X2 S eller med BEAR EL X4 S.

Situationen sedan förra veckan är i stort oförändrad. Det totala hydrologiska överskottet är 10-13 TWh över normalt samtidigt som kärnkraften har god tillgänglighet. Vi har därför länge argumenterat för att differensen mellan NELF3Q och vårt MCCP-index (.MCC1Q13) varit alltför stor. Nu har så en korrigering skett och differensen minskat en del. Q1-2013-kontraktet (NELF3Q) har, i takt med lägre marginalkostnad för kolkraft och fortsatt nederbördsrikt väder, pressats lägre och är senast omsatt på €40,50/MWh. Kontraktet har ändå lite ytterligare fallhöjd och ska, i rådande miljö, närma sig €39/MWh nivån innan vi tycker att kontraktet är köpvärt.

Elmarknaden - Prisutveckling tom den 2 november 2012

Ska man sammanfatta elmarknaden, så är det att det stora prisfallet tycks vara över. Marknaden handlar ”sidledes” med 44 euro som övre gräns. Nu har vi sänkt den nedre gränsen till 39 euro från 40 euro. I den här typen av marknaden kan man försöka komma in med BULL EL X2 S nära 39 och försöka sälja nära 44 euro. Vice versa att då försöka köpa BEAR EL X4 S.

Guld och Silver

Ädelmetallerna har det jobbigt i nuvarande miljö. Som noterats de senaste två veckorna är statistiken ”för stark”. Fredagens arbetssiffra med påföljande dollarstyrka satte ordentlig press. Spotguld i London föll kraftigt från $1714 ned till $1678. Den mer volatila systermetallen silver föll procentuellt ungefär dubbelt så mycket. Vi håller oss neutrala på ädelmetaller, men det kan vara värt att börja leta köplägen. Tekniskt sett kan det fortsätta ner de närmsta dagarna, med nästa stora stödnivå för guld kring $1650.

Nedan ser vi kursdiagrammet för guld. Notera stödlinjen på 1630 dollar per uns. Om 1650 inte håller, finns nästa stöd på den nivån.

Kursdiagram på guld - Stödlinje vid 1630 USD

Nedan ser vi kursdiagrammet för silver i dollar per troy ounce. Vi ser att 35 dollar är ett viktigt motstånd och att 30 dollar är ett viktigt stöd. Vi skrev förra veckan att en fortsatt nedgång till 30 dollar skulle vara ett bra köptillfälle. En stopp-loss-order bör då placeras strax under 30 dollar. Detta gäller fortfarande.

Kursdiagram för silver - 35 dollar ett viktigt motstånd och 30 dollar är ett viktigt stöd

Platina

Platina föll ungefär som guldet, dock något mindre strax under 2 %. Situationen i Sydafrika är lugnare, men problemen kvarstår och gruvorna har svårt med lönsamheten. Det allmänna stämningsläget kring både bas- och ädelmetaller är dock inte det bästa just nu. Vi rekommenderar att man försöker komma in på den långa sidan i platina. Risken är dock påtaglig att priset faller ner till 1500 dollar per uns. Det tror vi i så fall är ett bra pris att köpa på.

Platina har fallit i pris

Nedan ser vi priset på guld dividerat med priset på platina. Platina har utvecklats bättre än guld. Det är en tendens vi ”borde” se mer av med tanke på att priset på guld stigit så mycket över den historiska relationen till platina och att platinagruvorna har problem med lönsamheten. Vi anser att detta är ett bra argument för att sälja guld och köpa platina, allt annat lika, eller att köpa platina enbart.

Guldpriset delat med platinapriset

Koppar

Det är lite motsägelsefullt just nu. Fokus ligger på USA där det fortsätter att komma in positiv konjunkturdata, något som naturligtvis borde vara positivt för metallerna. Efterfrågan ökar igen. Problemet är bara att de som investerat i råvaror på basis av fortsatta penningpolitiska åtgärder från centralbanken, blir besvikna (sannolikheten minskar för ytterligare stimulanser i takt med att ekonomin återhämtar sig). Positioner som togs i september likvideras. Förra fredagen redovisades amerikansk BNP-tillväxt starkare än väntat för kvartal 3 på 2 %, jämfört med 1,3 % kvartalet före. Oro för stormen under veckans inledning lade sordin på stämningen och vi fick se ett prisfall på mellan 2 och 3 %. Kina stimulerar via marknadsoperationer vilket fick den korta inhemska räntan att falla kraftigt. Metallpriserna återhämtade i princip hela veckans fall och stod i torsdags oförändrade. På fredagen kom nästa ”kalldusch” med starka siffror. Arbetsmarknadsstatistik kom in mycket bättre än väntat, och på samma tema, d.v.s. minskad sannolikhet för ytterligare stimulanser från FED, så rasade priserna igen. Tendensen varierar mellan basmetallerna. Koppar och nickel tog mest stryk, medan zinken går mot strömmen och är faktiskt upp ett par procent i veckan. Aluminium stänger oförändrad.

Koppar

Efter fredagens statistik tappade kopparn 2 % vilket också blir veckans facit. De starkare amerikanska siffrorna stärker dollarn, vilket traditionellt är negativt för dollarnoterade råvaror. Effekten är särskilt tydlig för ädelmetaller, men koppar har svårt att stå emot när dollarrörelsen blir kraftig (EURUSD föll från 1,2930 till 1,2835 under fredagseftermiddagen). LME-lagret har ökat med nästan 10 % de två senaste veckorna. Det ska inte ses som alltför negativt, då det främst är en effekt av terminskurvan, som en tid har varit i s.k. backwardation (terminspriserna är lägre an spot). Detta ”lockar fram” fysisk vara som inte är ämnad för omedelbar konsumtion. Vad som oroar är börslagret i Shanghai, som också ökade under veckan med 1,5 %. Inte så mycket, men det tyder på att Kinas konsumtion inte riktigt vill komma igång. I nuvarande marknadssituation kan det vara värt att avvakta och hålla sig neutral, men vi kvarstår med bedömningen att koppar har en i grunden stark fundamenta med relativt små globala lagernivåer. Minsta tendens till stimulanspaket från Kina så vänder trenden väldigt snabbt. Den tekniska analysen indikerar fortsatt prispress nästa vecka. Vi har $7600 för LME-koppar i sikte som en första ”jämna” stödnivå. Om den nivån bryter får vi inte räkna bort möjligheten för en tillfällig botten ned till $7400.

Kopparpriset i backwardation

Som man ser i diagrammet ovan, har mycket handel tidigare skett i ett område kring 7500 dollar. I det området låg handeln mellan maj och början på september. Före det var det ett bottenområde även för perioden september till december. Vi gissar att samma köpintressen som fanns då, nog kommer att finnas kvar även nu i november. Kommer priset ner till 7500 ska man nog anse det vara ett bra köptillfälle. Det man köper då är t ex KOPPAR S.

För spannmål och övriga jordbruksprodukter hänvisas till senaste utgåvan av veckobrevet om jordbruksprodukter.

[box]SEB Veckobrev Veckans råvarukommentar är producerat av SEB Merchant Banking och publiceras i samarbete och med tillstånd på Råvarumarknaden.se[/box]

Disclaimer

The information in this document has been compiled by SEB Merchant Banking, a division within Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) (“SEB”).

Opinions contained in this report represent the bank’s present opinion only and are subject to change without notice. All information contained in this report has been compiled in good faith from sources believed to be reliable. However, no representation or warranty, expressed or implied, is made with respect to the completeness or accuracy of its contents and the information is not to be relied upon as authoritative. Anyone considering taking actions based upon the content of this document is urged to base his or her investment decisions upon such investigations as he or she deems necessary. This document is being provided as information only, and no specific actions are being solicited as a result of it; to the extent permitted by law, no liability whatsoever is accepted for any direct or consequential loss arising from use of this document or its contents.

About SEB

SEB is a public company incorporated in Stockholm, Sweden, with limited liability. It is a participant at major Nordic and other European Regulated Markets and Multilateral Trading Facilities (as well as some non-European equivalent markets) for trading in financial instruments, such as markets operated by NASDAQ OMX, NYSE Euronext, London Stock Exchange, Deutsche Börse, Swiss Exchanges, Turquoise and Chi-X. SEB is authorized and regulated by Finansinspektionen in Sweden; it is authorized and subject to limited regulation by the Financial Services Authority for the conduct of designated investment business in the UK, and is subject to the provisions of relevant regulators in all other jurisdictions where SEB conducts operations. SEB Merchant Banking. All rights reserved.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *