Följ oss

Nyheter

Bly – råvaran som är ett riktigt kraftpaket

Publicerat

den

Metallen bly har förkortningen Pb

Bly - En användbar men giftig metallBly är ett riktigt kraftpaket, vilket är en av orsakerna till att denna råvara används till bland annat batterier. Den årliga produktionen av denna råvara uppgick 2008 till 8,7 miljoner kubikton.

Bly är ett metalliskt grundämne, som är beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet. Metalliskt bly förångas vid 593 °C vilket ger upphov till mycket giftig blyånga. Bly skyddar effektivt mot joniserande strålning och röntgenstrålning. Därför är väggar och tak i röntgenrum klädda med bly. På latin heter bly plumbum därav den kemiska beteckningen ”Pb”.

Exponering av bly är känt för att orsaka negativa kliniska effekter på hälsan. Användningen av metallen hade begränsats för många tillämpningar, till exempel målning och färgämnen, under det senaste decenniet.

Världsproduktion av bly - Diagram

Världsproduktion av bly

Bly har används i tusentals år eftersom metallen är allmänt förekommande, lätt att utvinna och anses lätt att arbeta med.

I dag används bly bland annat till

 • Elektriska kablar, där legerat bly appliceras på kablar som placeras i mark eller vatten då det utgör en fuktspärr som varar i många år.
 • Rörledningar
 • Skyddsutrustningar som till exempel förkläden vilket fungerar som skydd vid arbete med radioaktiva ämnen och vid användning och diagnosticering med röntgen.
 • Som ammunition till jakthagel och till luftgevär.
 • Legeringsämne
 • Vid tillverkning av batterier där såväl bly och blyoxid används.
 • I skorstenar där det fungerar som ett alternativ till för förzinkad järnplåt som inte står emot rökgaser.
 • För att förbinda koppar med förzinkad takplåt eller stålmaster vilket gör att den galvaniska korrosionen som annars skulle uppstå undviks.
 • I kölar på båtar då den höga densiteten hos blyet utgör ett rätande moment som förhindrar att båtar kapsejsar.
 • Till fiskesänken

Observera att bly är särskilt giftigt för barn och att förgiftning kan ge diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Skadas de röda blodkropparna kan detta ge upphov till blodbrist och skador på nervsystemet. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 0,010 milligram per liter.

Industriell användning

2007 uppgick den globala produktionen av bly till 8.084.900 ton. Bly är en råvara som ofta utvinns som en biprodukt till andra metaller, till exempel zink och silver.

Sedan början av 1900-talet, när bilindustrin tog fart och skapade nya konsumtionsområden för bensin och batterier uppstod en enorm marknad för bly. I dag, mer än 100 år senare, är batterier fortfarande det största användningsområdet medan användandet av blyfria bränslen har orsakat en nedgång i användning. Ironiskt nog har en ökad medvetenhet om miljöfrågorna medfört nya användningsområden för metallen, särskilt i bostäder där den används för att skydda mot elektriska laddningar eller farlig strålning.

Världsproduktion och konsumtion av bly - Diagram

Trender och drivkrafter

Användningen av bly är starkt korrelerad till antalet fordon. Blybatterier har en begränsad livslängd och behöver bytas ofta. Däremot kan större delen av all bly återvinnas från gamla batterier.

Bättre levnadsvillkor och en högre levnadsstandard i en rad tillväxtekonomier har ökat antalet lätta fordon för privata transporter och antalet lastbilar som behövs för transport av gods.

Bly (Pb) - Lead

Handel i blyfutures

Huvuddelen av all handel med terminskontrakt på bly sker på London Metal Exchange där metallen handlas sedan 1903. Nuvarande kontraktsspecifikationer har använts sedan 1968. Handeln sker under tickerkoden PB.

Kvalitet

Bly med en renhet om minst 99,97 procent.

Lot size (warrant)

25 ton med en godkänd avvikelse om +/- 2 %.

Form

Göt, tackor, suggor

Lagstiftning

Dessa kontrakt lyder under engelsk lag, och regleras dessutom av LME och Financial Services Authority (FSA).

Terminskontrakt på LME får endast erbjudas eller säljas till amerikanska termins- eller optionskunder av företag som är registrerade hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eller företag som har tillstånd att begära och ta emot pengar från utländska termins- och optionskunder för handel på LME i enlighet med CFTC regel 30,10.

Skiljedom

I de fall som parterna inte kan enas, skall medling ske via LME:s skiljedomsförfarande och / eller genom annat organ som parterna kommit överens.

Fortsätt läsa
Annons
2 Kommentarer

2 Comments

 1. Tore

  13 maj, 2012 vid 03:13

  Hade ingen aning om att bly handlades på börsen. Absolut ingenting jag tänker ge mig på att trada. Men roligt att det går, känns lite tråk-exotiskt.

 2. Markus

  24 maj, 2013 vid 11:32

  läg hjärna till kok och smältpunkt. Tack!

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Venezuelas militära aktivitet väcker frågor om en invasion av oljelandet Guyana

Publicerat

den

Guyana är det relativt sett mindre landet i Sydamerika som på några få år har gått från att vara relativt fattigt till att gå mot att bli ett av de rikare länderna i världen per capita. Landet ändrade reglerna för oljeprospektering och ganska snabbt hittades stora mängder olja utanför kusten. Vad vi läser så är landet hyggligt rikt även på en uppsjö andra råvaror, men ingenting har blivit i närheten så stort som den olja man nu producerar, där landet på ett fåtal år kommit upp i en oljeproduktion på 0,4 miljoner fat per dag.

Det stora grannlandet Venezuela har i jämförelse megastora råvarutillgångar, bland annat världens största oljereserver. Landet har dock inte lyckats få sin ekonomi att fungera.

Venezuela har dock sedan 1800-talet gjort anspråk på majoriteten av Guyana, det område som kallas Guayana Esequiba. Att Guyana hittade olja och blivit ett rikt land har väckt ilska i grannlandet. Det har pratats om att Venezuela kan komma att invadera Guyana.

Området Venezuela gör anspråk på. Grafik från Wikipedia

Venezuela gör militära förflyttningar

Sedan några dagar tillbaka så har Venezuelas anspråk kommit i fokus då betydande förflyttningar av militär utrustning och personal i östra delen av landet vid gränsen mot Guyana har observerats. Grannlandet Brasilien uppges ha höjt beredskapen för sin militär.

Fortsätt läsa

Nyheter

Platinapriserna faller trots prognoser om utbudsunderskott

Publicerat

den

Trots upprepade prognoser om ett växande utbudsunderskott har platinapriset fallit 15 procent sedan början av 2023. Det har gjort att platina förväntas avsluta året med den sämsta utvecklingen på fem år.

Platina står i kontrast till guld som har stigit med 14 procent i år, tack vare stora köp av centralbanker som har kompenserat utflödet från guldstödda ETFer.

Den senaste kvartalsuppdateringen från World Platinum Investment Council (WPIC) har återigen lyft fram underskottsprognosen för 2023 gällande platina och förutspår ytterligare ett, men mindre, underskott för 2024. Trots detta har priserna på metallen vägrat att röra sig högre.

Rapporten ser ett underskott för den globala platinamarknaden på 1,071 miljoner troy ounce för i år, på grund av en total efterfrågetillväxt på 26 procent till 8,150 miljoner troy ounce på årsbasis och svagt utbud. Det beror på att både gruvdrift och återvinning förväntas ligga långt under nivåerna före covid i år och nästa år. Utbudet sjunker med 3 procent jämfört med föregående år till 7,079 miljoner troy ounce, enligt WPIC-rapporten.

Fortsätt läsa

Nyheter

Outokumpu vill bygga egna kärnkraftreaktorer vid sina stålverk

Publicerat

den

Outokumpu i Torneå

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från produktionen av rostfritt stål med hjälp av små kärnkraftsreaktorer. Ett alternativ för detta är vid bolagets stålverk i Torneå, dvs precis vid den svenska gränsen.

Outokumpu utreder möjligheterna att minska koldioxidutsläppen från sin stålproduktion med hjälp av SMR-teknik (Small Modular Reactor, SMR), som är under utveckling. I detta skede är avsikten med förstudien att utreda genomförbarheten av småskalig kärnkraft av detta slag, och eventuella investeringsbeslut fattas först senare. Ett alternativ för placering av en SMR-reaktor skulle kunna vara området kring Outokumpus verksamheter i Torneå.

”En SMR-reaktor (engelska: small modular reactor) är en liten kärnreaktor med modulär konstruktion och i typiska fall med en eleffekt som inte överstiger 300 megawatt. En sådan reaktor kan i stort sett prefabriceras i moduler på en fabrik och transporteras till den aktuella platsen med land- eller till sjötransport. Tack vare prefabrikation går det att sänka byggkostnaderna och göra byggnadstiden kortare. Med en SMR kan man inte endast producera el, utan också fjärrvärme, väte och processvärme”, berättar Kristiina Tiilas, ansvarig för Outokumpus SMR-projekt.

Outokumpu anser att kärnkraft är det bästa alternativet för stabil utsläppsfri energi i industriell skala

Outokumpu, producenten av det rostfria stål som idag har lägst utsläpp i världen, påskyndar den gröna omställningen i stålindustrin genom sina åtgärder. Outokumpu skriver att företaget är den enda producenten av rostfritt stål som har antagit Science-Based Targets-initiativets klimatmål på 1,5°C. Att behålla och öka andelen koldioxidsnål el är viktigt för att nå företagets ambitiösa hållbarhetsmål.

”Outokumpu ligger i framkant när det gäller att minska koldioxidutsläppen från stålindustrin. Därför är det ett naturligt steg för bolaget att utreda de möjligheter som nya tekniska lösningar som är under utveckling erbjuder bolaget att minska sina koldioxidutsläpp”, berättar Tony Lindström, energiansvarig på Outokumpu.

En förstudie kring tekniken för små modulära reaktorer har inletts. Inom ramen för den utreds bland annat de möjliga tekniska lösningarna, ekonomisk lönsamhet och konsekvenser för miljön. Utifrån förstudien bedömer bolaget huruvida det lönar sig att investera i SMR-teknik, och ett eventuellt investeringsbeslut fattas först efter detta.

Igår höll Outokumpu ett informationsmöte i Haparanda för att berätta om projektet.

Fortsätt läsa

Populära