Följ oss

Nyheter

Bly – råvaran som är ett riktigt kraftpaket

Publicerat

den

Representation av bly

Bly är ett riktigt kraftpaket, vilket är en av orsakerna till att denna råvara används till bland annat batterier. Den årliga produktionen av denna råvara uppgick 2008 till 8,7 miljoner kubikton.

Bly är ett metalliskt grundämne, som är beständigt mot luft och syror. Bly och alla dess föreningar har en tendens att lagras i människokroppen och kan genom blyförgiftning orsaka fosterskador, njurskador och bestående skador på det centrala nervsystemet. Metalliskt bly förångas vid 593 °C vilket ger upphov till mycket giftig blyånga. Bly skyddar effektivt mot joniserande strålning och röntgenstrålning. Därför är väggar och tak i röntgenrum klädda med bly. På latin heter bly plumbum därav den kemiska beteckningen ”Pb”.

Exponering av bly är känt för att orsaka negativa kliniska effekter på hälsan. Användningen av metallen hade begränsats för många tillämpningar, till exempel målning och färgämnen, under det senaste decenniet.

Världsproduktion av bly - Diagram

Världsproduktion av bly

Bly har används i tusentals år eftersom metallen är allmänt förekommande, lätt att utvinna och anses lätt att arbeta med.

I dag används bly bland annat till

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
 • Elektriska kablar, där legerat bly appliceras på kablar som placeras i mark eller vatten då det utgör en fuktspärr som varar i många år.
 • Rörledningar
 • Skyddsutrustningar som till exempel förkläden vilket fungerar som skydd vid arbete med radioaktiva ämnen och vid användning och diagnosticering med röntgen.
 • Som ammunition till jakthagel och till luftgevär.
 • Legeringsämne
 • Vid tillverkning av batterier där såväl bly och blyoxid används.
 • I skorstenar där det fungerar som ett alternativ till för förzinkad järnplåt som inte står emot rökgaser.
 • För att förbinda koppar med förzinkad takplåt eller stålmaster vilket gör att den galvaniska korrosionen som annars skulle uppstå undviks.
 • I kölar på båtar då den höga densiteten hos blyet utgör ett rätande moment som förhindrar att båtar kapsejsar.
 • Till fiskesänken

Observera att bly är särskilt giftigt för barn och att förgiftning kan ge diffusa symtom som trötthet och dålig aptit. Skadas de röda blodkropparna kan detta ge upphov till blodbrist och skador på nervsystemet. Gränsvärdet för bly i dricksvatten är 0,010 milligram per liter.

Industriell användning

2007 uppgick den globala produktionen av bly till 8.084.900 ton. Bly är en råvara som ofta utvinns som en biprodukt till andra metaller, till exempel zink och silver.

Sedan början av 1900-talet, när bilindustrin tog fart och skapade nya konsumtionsområden för bensin och batterier uppstod en enorm marknad för bly. I dag, mer än 100 år senare, är batterier fortfarande det största användningsområdet medan användandet av blyfria bränslen har orsakat en nedgång i användning. Ironiskt nog har en ökad medvetenhet om miljöfrågorna medfört nya användningsområden för metallen, särskilt i bostäder där den används för att skydda mot elektriska laddningar eller farlig strålning.

Världsproduktion och konsumtion av bly - Diagram

Trender och drivkrafter

Användningen av bly är starkt korrelerad till antalet fordon. Blybatterier har en begränsad livslängd och behöver bytas ofta. Däremot kan större delen av all bly återvinnas från gamla batterier.

Bättre levnadsvillkor och en högre levnadsstandard i en rad tillväxtekonomier har ökat antalet lätta fordon för privata transporter och antalet lastbilar som behövs för transport av gods.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Handel i blyfutures

Huvuddelen av all handel med terminskontrakt på bly sker på London Metal Exchange där metallen handlas sedan 1903. Nuvarande kontraktsspecifikationer har använts sedan 1968. Handeln sker under tickerkoden PB.

Kvalitet

Bly med en renhet om minst 99,97 procent.

Lot size (warrant)

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

25 ton med en godkänd avvikelse om +/- 2 %.

Form

Göt, tackor, suggor

Lagstiftning

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Dessa kontrakt lyder under engelsk lag, och regleras dessutom av LME och Financial Services Authority (FSA).

Terminskontrakt på LME får endast erbjudas eller säljas till amerikanska termins- eller optionskunder av företag som är registrerade hos Commodity Futures Trading Commission (CFTC), eller företag som har tillstånd att begära och ta emot pengar från utländska termins- och optionskunder för handel på LME i enlighet med CFTC regel 30,10.

Skiljedom

I de fall som parterna inte kan enas, skall medling ske via LME:s skiljedomsförfarande och / eller genom annat organ som parterna kommit överens.

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*
Fortsätt läsa
Annons Centaur
2 Kommentarer

1 kommentar

 1. Tore

  13 maj, 2012 vid 03:13

  Hade ingen aning om att bly handlades på börsen. Absolut ingenting jag tänker ge mig på att trada. Men roligt att det går, känns lite tråk-exotiskt.

 2. Markus

  24 maj, 2013 vid 11:32

  läg hjärna till kok och smältpunkt. Tack!

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Priset på vete når sin högsta nivå på nio månader

Publicerat

den

Ett fält med vete

Vetepriset har nått sin högsta nivå på 9-10 månader. Det är flera faktorer som sammanfaller, men i grunden är det vädret som inte är vidare bra hos flera av de stora producenterna i världen. Prognoserna för Rysslands produktion från vinterodlingen har skrivits ner på grund av frost i maj. I Ukraina har det torra vädret minskat skördeutsikterna och enligt Bloomberg så har Australien historiskt låg nederbörd vilket skapar stress.

Det framförs även att priserna till viss del även stiger då bönder lagerhåller sina skördar för att se var turbulensen tar vägen innan de säljer.

Att priset går upp är visserligen dåligt på kort sikt för konsumenter, men som Torbjörn Iwarson var inne på för en vecka sedan så måste priset upp för att motivera bönder att odla mer, för vi kan inte leva utan vete.

Fortsätt läsa

Nyheter

Aluminiumproducenten Novelis börsnoteras på NYSE

Publicerat

den

Aluminium på rulle

Aluminiumproducenten Novelis vill ta in närmare en miljard USD inför sin notering på NYSE-börsen i USA idag. Företaget kontrolleras av Kumar Mangalam Birla och hans företag Hindalco Industries. Novelis har under många arbetat med att expandera sin produktion och är världens största återvinnare av aluminium med 14 återvinningsanläggningar runt om i världen.

Aktierna erbjuds inom spannet 18-21 USD och ett pris på 21 USD innebär ett totalt börsvärde på 12,6 miljarder USD.

Fortsätt läsa

Nyheter

Africa Oil kan se fram mot bra kassaflöde – köp aktien säger Affärsvärlden

Publicerat

den

Africa Oil-anställda

Africa Oil-aktien går nästan att räkna hem enbart på de producerande tillgångarna och kassan skriver Affärsvärlden i en analys som mynnar ut i en köprekommendation för investerare som accepterar en extra hög risk. bolaget kan se fram mot ett bra kassaflöde från oljeproduktionen i Nigeria samtidigt som det finns en stor uppsida i jätteprojektet utanför Namibias kust.

”Ett oljebolag med sina tillgångar Afrika och en stor del av substansen i ett outvecklat projekt är såklart inte en investering som passar alla. Den som kan leva med de extra riskerna kan dock överväga aktien som del i sin portfölj”

Fortsätt läsa

Centaur

Guldcentralen

Fokus

Annons

Gratis uppdateringar om råvarumarknaden

*

Populära