Följ oss

Nyheter

Argentina styr priset på sojabönor

Publicerat

den

Sojabönor i säckar

SojabönorSojabönsmarknaden 2018 har varit en period där typiska utbuds- och efterfrågekoncept och väderförhållandena spelat en betydligt mindre roll för priset för oljeväxter. Nu är det Argentina som styr priset på sojabönor på mer än ett sätt. Processorer krossar de råa sojabönorna i två produkter som konsumenter runt om i världen behöver dagligen. Sojabönolja är en matolja som är mycket populär i Asien. Oljan är också en ingrediens i många livsmedelsprodukter, allt från salladsdressing till majonnäs. Sojamjöl är en stabil och väsentlig ingrediens i produktionen av djurfoder som ges till kor, svin, kycklingar och kalkoner.

USA är världens ledande producent och exportör av sojabönor, men Brasilien och Argentina växer och exporterar betydande mängder oljeväxtfrön. Tillsammans konkurrerar produktionen från de två sydamerikanska länderna med mängden sojabönor som växer på den bördiga amerikanska slätten under ett skördeår. Skörden 2018 i USA är klar och lagren har ökat på grund av handelskonflikten mellan USA och Kina. Tvisten har eskalerat sedan senvåren och det finns faktorer på horisonten som kan eskalera den till ett fullskaligt handelskrig mellan länderna som har världens högsta BNP. Detta gör att terminsmarknaden kan komma att uppleva ökad volatilitet.

Handelsfrågor pressar priset på sojabönor

När USA införde tullar på kinesiska varor tidigare i år, och Kina svarade, sjönk priset på sojabönor. Tariffer och subventioner tenderar att snedvrida råvarupriserna eftersom de skapar överutbudsbetingelser i vissa delar av världen och underskott i andra. Kinas vedergällning drabbar nu de amerikanska bönodlarna. Under de senaste åren har Kina vanligen köpt en fjärdedel av USAs årlig skörd av sojabönor. Handelskonflikten ledde till att kineserna avbröt alla inköp av oljeväxtfrön från USA 2018 och 2019. Jordbrukarna i USA planterade mer sojabönor än majs under år 2018, eftersom ekonomin gynnade oljeväxtfrön.

När Kina avbröt sina oljeväxtköp för 2018 och 2019 befann sig bönderna i en situation där en av fjärdedel av produktion inte hade en köpare. Svaghet på marknaden för sojabönor har hållit priset på en nivå under 9 dollar per bushel under de senaste månaderna.

Nu vänder sig Kina istället till andra leverantörer. Världens mest folkrika nation avbröt sina sojabönköp från USA, men det betyder inte att deras behov av oljeväxten är lägre än tidigare. Kina vände sig därför till Brasilien och Argentina för att fylla tomrummet när det gäller efterfrågan på sojabönor. Samtidigt resulterade det senaste valet i Brasilien i att landet fick en ny ledare i form av Jair Bolsonaro. Han är en mycket affärsvänlig kandidat som vann valet på en anti-korruptionskampanj.

Ett eko av Trump

Under kampanjen var Bolsonaro ett eko av USA:s president Donald Trump när det gäller Kinas handelspraxis. Han varnade för att Kina inte bara köpte brasilianska produkter, men att deras investeringar gjorde att delar av Brasiliens ekonomi hamnat i Kinas händer. Bolsonaro sa, ”Kina köper Brasilien”. Som en följd av detta sker sannolikt en större del av köpen av sojabönor från Argentina.

Prisutvecklingen på sojabönor sedan mitten av september har återspeglat optimismen att ledarna för de nationer som är involverade i handelskrisen ska lösa den. Dessa måste nu komma fram till ett avtal som undviker ett långvarigt handelskrig. Handelskonflikten har drabbat sojabönsmarknaden hårt, så en upplösning skulle sannolikt leda till en betydande prisåterhämtning om kinesiska köpare började köpa amerikanska oljeväxter än en gång.

Det kommande mötet i Argentina

Det kommande mötet i Argentina kommer att vara en viktig faktor för att bestämma vägen för det minsta motståndet för priset på sojabönor. En överenskommelse skulle sannolikt lyfta priserna en bra bit över dagens prisnivåer. En besvikelse och en eskalering av tvisten skulle kunna driva priset till nya bottnar.

Samtidigt spelar vädret alltid en betydande roll i prisriktningen för sojabönor. En torka eller någon annan väderrelaterad händelse kan orsaka prisvolatilitet under de kommande veckorna och månaderna. Sojabönsmarknaden fungerar som en barometer för handel mellan USA och Kina och vädret i Brasilien och Argentina dessa dagar. Kombinationen av problem kan skapa flyktiga förhållanden under de kommande dagarna och veckorna.

Förstsätt läsa
Klicka för att kommentera

Skriv ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Nyheter

Outokumpu vill stärka leveranskedjan för hållbart nickel genom att förvärva andel i FPX Nickel

Publicerat

den

Nickelfyndighet

Outokumpu har ambitiösa hållbarhetsmål och letar ständigt efter möjligheter för att ytterligare minska utsläppen från sitt rostfria stål. Utöver att titta på vår egen produktionsverksamhet, försöker Outokumpu också stärka sin leveranskedja av hållbara råvaror för framtiden. Därför har bolaget idag tecknat ett avtal om att bli delägare i det kanadensiska bolaget, FPX Nickel, som den enda tillverkaren av rostfritt stål, med en ägarandel på 9,9 %. Koldioxidavtrycket för FPX Nickel-produkten beräknas vara bland de lägsta 10 % inom nickelindustrin och den är lätt att använda inom den rostfria stålindustrin, vilket gör den väl lämpad för Outokumpus tillverkning av rostfritt stål.

Med bas i Vancouver, Kanada, äger och utvecklar gruv- och prospekteringsföretaget FPX Nickel nickelfyndigheten Baptiste i Decar Nickel District i centrala British Columbia. Den nuvarande uppskattningen är att nickelproduktionen skulle kunna inledas i slutet av det här årtiondet. Outokumpu kommer att investera 11 miljoner euro i företaget. Med investeringen säkrar Outokumpu en rätt till andel av FPX Nickels framtida produktion.

Nicklet som finns i Baptiste-fyndigheten är i form av en naturligt förekommande nickel-järnlegering som kallas awaruite, som kommer att generera en ny ferronickelprodukt. Med tanke på dess ferromagnetiska egenskaper kan denna legering återvinnas till en högvärdig ferronickelprodukt med hjälp av en enkel process av magnetisk separation och flotation, vilket innebär vissa kostnads- och hållbarhetsfördelar i jämförelse med de traditionella smältugnstekniker som används för att producera ferronickel. Dessutom kommer närheten för Baptistefyndigheten till det kanadensiska vattenkraftsnätet att hjälpa FPX att uppnå nickelproduktion med något av den lägsta kolintensiteten inom den globala nickelindustrin.

”Vårt partnerskap med Outokumpu är ett bevis på Baptistes potential att producera en premium nickelprodukt som inte behöver mellansmältningsstadiet och därmed bli ett mycket eftertraktat råmaterial för ansvarsfull produktion av koldioxidsnåla färdiga produkter på flera konsument- och industrimarknader, inklusive rostfritt stål. FPX är glada över att vara Outokumpus föredragna partner då de försöker säkra de hållbara nickelmaterial med lång livslängd som bäst passar deras strategiska mål”, kommenterar Martin Turenne, FPX:s VD och koncernchef.

”Koldioxidavtrycket för Outokumpus rostfria stål är redan det lägsta i världen, men vi vill minska koldioxidutsläppen ytterligare i vår produkt. Detta kräver också en minskning av utsläppen från vår försörjningskedja. För att uppnå detta arbetar vi tillsammans med våra leverantörer för att stärka hållbarheten i hela leverantörskedjan – inklusive miljömässiga, sociala aspekter samt bolagsstyrning. Det nickel som finns i fyndigheten som utvecklats av FPX Nickel i Kanada har ett mycket lågt koldioxidavtryck. Därför är vi glada över att vara en del av detta utvecklingsprojekt som aktieägare, vilket, när det väl förverkligats, skulle innebära en utmärkt lågemissionskälla för nickel och i en sammansättning som passar vår egen produktion, säger Marc-Simon Schaar, chef för Raw Material Sourcing på Outokumpu.

Förstsätt läsa

Nyheter

Så ser planen ut för ny kärnkraft i Sverige enligt Vattenfall

Publicerat

den

Desirée Comstedt, affärsutvecklingsansvarig för kärnkraft på Vattenfall, gästar Rejlers Play och svarar på frågor om hur planen för ny kärnkraft i Sverige ser ut från Vattensfalls synvinkel. Desirée leder en förstudie om förutsättningarna för att bygga minst två små modulära reaktorer (SMR) i Sverige som ska vara klar vid årsskiftet.

Förstsätt läsa

Nyheter

Citi ser silver handlas till 30 dollar inom sex till tolv månader

Publicerat

den

Silvermynt

Silverpriset kan nå 30 dollar per troy ounce under de kommande sex månaderna till ett år, med ett nära förestående stöd från köpare som ser värdet på metallen efter dess skarpaste prisfall på en månad sedan februari, säger Citigroup.

”Vi tror att den senaste tidens svaga priser erbjuder en stark köpmöjlighet, vilket upprepar vår prognos på 30 dollar per troy ounce silver under de kommande 6-12 månaderna när tillväxten i USA rullar över, även om tillväxten på tillväxtmarknaderna stagnerar”, sa Citis analytiker.

”Vi förväntar oss att silver kommer att stiga i väntan på fallet i amerikanska räntor och realräntorna som sannolikt kommer att följa med en förväntad omsvängning av USA:s tillväxt under Q4’22 eller början av 2024” sa Citis analytiker. ”Detta borde tynga dollarn, och Citi-ekonomerna förväntar sig att amerikanska räntor och dollarn kommer att försvagas ytterligare (DXY till 96).”

Med vissa marknadsspelare som tror att Federal Reserve kommer att sänka räntorna redan i september, trots att centralbankens mer hökaktiga tjänstemän förespråkar en stramare penningpolitik under överskådlig framtid, ser silver fundamentalt ut att vara redo för en bättre utveckling, sa Citis analytiker.

”Allt detta borde understödja ETFers efterfrågan på silver” sade analytikerna och hänvisade till börshandlade produkter kopplade till råvaran. ”Svagare konkurrens om investeringskapital från andra tillgångsklasser borde också stödja silverprissättningen eftersom marknaderna i allt högre grad prissätter recessionsrisker i USA.”

Kina kan komma att öka efterfrågan under det 2023

Citis analytiker tror också på en potentiell silverefterfrågan från Kina från andra halvåret i år. ”Våra ekonomer förväntar sig att Kina kommer att fortsätta att gradvis återhämta sig och varje associerad återhämtning i EM-tillväxtsentimentet kan vara en stegvis medvind för silver – Tillväxtmarknadernas efterfrågan på silver har varit svag med Kina och Indiens lagernedgång. Vi förväntar oss att Kinas efterfrågan kan återhämta sig under 2H 23 efter ytterligare lättnader från PBoC.”

”Kinas tröga ekonomiska återhämtning har drabbat efterfrågan på silver, med lokala premier som föll till 0,3 procent i april. Ytterligare lättnader för att stärka Kinas ekonomi kan leda till en starkare efterfrågan på silver under 2H’23.”

Indien var en annan lovande marknad, sa Citi-analysen. ”Indien är en priskänslig marknad som kan fortsätta att minska sina lager med högre priser under 2023” sa analytikerna.

Förstsätt läsa

Populära