Vad betyder valet i Argentina för spannmålsmarknaden?

Majs i närbildPå söndag går det argentinska folket till valurnorna. Valet som avses är presidentvalet, och det kommer sannolikt att bli avgörande för framtidsutsikterna för Argentinas jordbruksmarknader. Vinnaren, som kommer att ta makten före slutet av året, kommer att ställas inför valet om att riva upp valutakontroller, exportskatter och handelshinder eller inte. Att ändra villkoren kan vara farligt i en ekonomi som lever under ett ständigt tryck av inflation. Trots detta hoppas Argentinas jordbrukare på en uppluckring av regelverket.

En spurt mot mållinjen

För närvarande är de främsta kandidaterna i det argentinska valet Daniel Scioli, en centerpartist med stöd av den härskande FPV-koalitionen, och Mauricio Macri, en högerman och sittande borgmästare i Buenos Aires. Scioli som har en ledning i opinionsmätningarna hävdar att han står för kontinuitet och säger att han skall fortsätta i samma spår som den avgående Christine Fernandez, medan Macri utmålar sig själv som en liberalisande reformator som kommer att göra allt för att ta bort de fasta växelkurserna, exportskatter och exportbegränsningar som har tyngt böndernas inkomster i åratal.

Exportrestriktioner

När det gäller de frihandelspolitiska åtgärderna så säger Macri att han skall ta bort restriktionerna för export av jordbruksprodukter. Christina Fernandez, den avgående presidenten, har bibehållit stränga kontroller av export av majs i synnerhet. Restriktionerna har utformats för att skydda konsumenterna från matprisinflation.

Sojabönor gynnade

Dr Michael Cordonnier säger att effekten av denna exportkontrollpolitik har lett till att bönderna föredrar sojabönor, eftersom denna råvara kontrolleras mindre hårt. Det betyder att de argentinska spannmålsodlarna inte har samma växtföljd som i USA där cirka hälften av arealerna besås med majs och den andra med sojabönor. Istället väljer allt fler argentinska bönder att fokusera allt på sojabönor trots att de själva är medvetna om att det inte är hållbart på lång sikt. Regeringens politik gör emellertid att de känner att de är tvingade att agera på detta sätt. En seger från Mario Macri skulle därför sannolikt utlösa en ökning av majssådden.

Dags att revidera

Dr Cordonnier har tidigare uttalat sig, bland annat till Agrimoney.com, och sagt att den senaste tidens förändringar i den argentinska agronomin innebar att det finns gott om tid för bönderna att ändra sina planteringsplaner även om valet inte avgörs förrän i mitten av november. De argentinska jordbrukarna undviker i allmänhet att plantera majs i november eftersom de vill skydda skörden från pollinering under den varmaste perioden i januari. Istället sås numera två tredjedelar av majsen i december varje år.

Även om majsproduktionen sannolikt kommer att vara den stora vinnaren av en förändring i regeringens pollitik kommer andra jordbruksråvaror troligen också att gynnas. Denna månads rapport från US Department of Agriculture beskriver hur de argentinska skatterna och valutarestriktionerna undertrycker sojaproduktionen.

Skattesituationen

Oppositionskandidaten Macri har lovat att om han väljs så kommer han att avskaffa exportskatterna på råvaror, medan hans motståndare Scioli har lovat att ompröva frågan. Det är lätt att lova att eliminera dessa skatter, men det är svårare att genomföra i praktiken då mer än tio procent av den argentiska regeringens intäkter kommer från råvarurelaterade skatter. På sojabönor uppgår skatten till 35 procent. Forskningsinstitutet FADA, Fundacion Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina, anser att de höga skatterna drar ner jordbrukarens nettoresultat med 94 procent.

Skuldkris

Exportavgifterna som infördes i spåren av den default som Argentina gjorde 2002, när Christina Fernandez make, Nestor Kirchner var president. Defaulten ledde till att den argentinska peson rasade, vilket i sin tur ökade öka inkomsterna för jordbrukare som fick betalt i dollar för sin spannmål. Detta uppmärksammats av den dåvarande presidenten Kirchner som kategoriserade detta som så oförtjänta vinster för bönderna, varvid han bestämde sig för att beskatta dem och därmed införa av exportavgifter

Valutakursen

En seger för Mario Macri kan vara ett slut för valutarestriktionerna något som skulle gynna de argentinska jordbrukarna. På de internationella marknaderna handlas den argentiska peson kring 9,59 per dollar. Valutakursen upprätthålls med hjälp av interventioner på valutamarknaderna, vilka finansieras av Argentinas valutareserver. Valutarestriktionerna är ett sätt för Argentinas centralbank att se till att pengar inte flyter ut ur landet och redenomineras till dollar vid denna uppblåsta växelkurs. På den svarta marknaden handlas den argentiska peson till mer än 16,4 pesos per dollar.

Macri har redan förbundit sig att dra bort valutakontrollerna helt och hållet, vilket skulle leda till en kraftig nedjustering av priserna. Även om Scioli vinner så förväntar sig aktörerna på valutamarknaden att växelkursen kommer att falla, eftersom Argentina bränner stora delar av sin valutareserv på att bibehålla den officiella växelkursen. Effekten av en lägre peso leder sannolikt till en ökad avkastning för jordbrukarna som får betalt i dollar för sitt spannmål.

Med opinionsundersökningar tyder emellertid på att det just nu råder ett dött lopp mellan kandidaterna. På råvarumarknaderna väntar handlarna med spänd förväntan på ett resultat som skulle kunna öka produktionen i vad som traditionellt varit en av världens stora jordbruksekonomier.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top