Ugandas kaffeexport ökar kraftigt i maj

Ugandan Coffee Development Authority, UCDA, rapporterar att landets kaffeexport för maj 2020 uppgick till 437 597 säckar, vilket är 26,56 procent högre än maj 2019. Den kumulativa kaffeexporten från Uganda under perioden oktober 2019 till och med maj 2020 uppgår till 3 368 606 säckar, en ökning med mer än 21 procent jämfört med samma period året innan.

Kaffebönor i säck

Mängden Robusta som exporterades i maj i år jämfört med samma månad förra kaffet året ökade med 35,81 procent till totalt 340 830 säckar. På samma sätt registrerade Arabica-exporten också en ökning i kvantitet med 2,04 procent till totalt 96 767 säckar. Ökningen i exporten har hänförts till den ökade produktionen på grund av nyplanterade kaffeodlingar.

Realen, valutan i Brasilien, har visat en viss styrka gentemot den amerikanska dollarn de senaste dagarna och stärktes i veckan med 2,03 procent mot den amerikanska dollarn. Ett starkare brasiliansk Real avskräcker traditionellt exportförsäljning från Brasiliens kaffeproducenter, vilket skulle kunna leda till en viss flytkraft till kaffeterminerna under de kommande dagarna om denna trend skulle fortsätta.

    Lämna ett svar

    Din e-postadress kommer inte publiceras.

    scroll to top