Connect with us

Analys

Trading Case – Majs mot Sojabönor

Published

on

Handelsbanken - Råvarubrevet - Nyhetsbrev om råvaror

Kvartalsrapport för råvaror från HandelsbankenPriset på sojabönor handlas för närvarande på 9,06 USD och majs handlas på 3,24 USD. Om man ställer dessa råvarupriser i relation till varandra handlas sojabönor på en nivå kring 2,8 gånger priset av majs – genomsnittet för de senaste fem åren är 2,4. Det innebär att ”gapet” mellan dessa två råvaror för närvarande är historiskt stort.

Lång: Majs
Kort: Sojabönor

Som följd av förväntade rekordskördar av båda dessa grödor har priserna fallit kraftigt under året. Vi tror dock att mer press på främst sojapriset är att vänta efter hand som skörden fortskrider i USA. Sojaskörden ligger något senare än majsskörden och vår bedömning är att normal säsongsmässig prispress under skördeperioden ännu inte slagit igenom fullt på priset för sojabönor.

Även med blicken in på nästa år finns faktorer som tyder på en återgång till en mer normal prismässig relation mellan dessa råvaror. Allt pekar i dagsläget på att Brasilien, världens näst största producent efter USA, går mot ännu en rekordskörd av sojabönor med start i januari. Med stor areal och hittills gynnsamt väder finns klart goda förutsättningar. Dessutom talar de höga sojapriserna relativt majspriserna för att de amerikanska bönderna till våren, för första gången sedan 1983, kommer ha en större areal sojabönor än majs. Det kan leda till att priset på majs stärks relativt sojapriset för att vinna tillbaka areal innan bönderna slutgiltigt fastställt planen för vårbruket.

Därför anser vi att det finns både kortsiktiga och långsiktiga skäl för att tro att den prismässiga relationen mellan majs och sojabönor kommer att minska. Det vill säga att priset på majs stärks mot sojapriset.

Spreadcertifikat på majs mot soja

Sojabönor handlas till historiskt höga 2,8 gånger priset av majs

Prisrelation soja-majs

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *