olja-i-varlden.jpg

Hur olja flödar i världen

Oljebolaget BP har presenterat sin rapport BP Statistical Review of World Energy för år 2013. Den innehåller nedanstående grafik som visar hur världens olja exporteras och…

guld-innehav-av-centralbanker1.png

Fördelningen av guld oktober 2011

I dag är innehaven av guld världen över spritt. Av det guld som bedöms finnas ovan jord så har en betydande andel hamnat i centralbankernas balansräkningar där de gör…

Är det dags att sälja oljan?

Är det dags att sälja av oljan nu då situationen i Libyen har stabiliserats, i alla fall något, vilket med största sannolikhet kommer att leda till att landet ökar sin…