Connect with us

Nyheter

Är det dags att sälja oljan?

Published

on

Olja - Oljetunnor redo att skeppas till energimarknadenÄr det dags att sälja av oljan nu då situationen i Libyen har stabiliserats, i alla fall något, vilket med största sannolikhet kommer att leda till att landet ökar sin oljeproduktion. I vanliga fall står Libyen för en daglig oljeproduktion om 1,6 miljoner oljeekvivalenter per dag, varav minst 1,5 miljoner fat går på export. Totalt sett brukar landet svara för två procent av den globala oljeproduktionen, och Libyen har Afrikas största kända och oexploaterade oljereserver, cirka 44 miljarder fat. I dag uppgår produktionen till mindre än 100.000 fat olja per dag. Det är därför sannolikt att en återställd oljeproduktion i Libyen kommer att medföra att priset sjunker enligt lagen om tillgång och efterfrågan.

Att ha olja sin råvaruportfölj kan vara såväl spännande som lönsamt, speciellt med tanke på de stora prisvariationerna som vi sett på denna råvara under de senaste åren. Baserat på historiska data ser vi att det varit lönsamt att köpa olja under mitten av årets andra kvartal, april eller maj, för att på detta sätta kunna ta del av en prisstegring som vi sett förekommit 20 av de senaste 26 åren. Samma statistik visar också att det varit lönsamt att ta hem sina vinster under hösten, främst under perioden den 11 september till och med den 9 december. Baserat på historiska data har detta handelsmönster fungerat fyra gånger av fem under de senaste 25 åren.

Våra statistiska uppgifter har hämtats från Commodity Traders Almanac som går att köpa i de allra flesta internetbokhandlar.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *