Hur olja flödar i världen

Oljebolaget BP har presenterat sin rapport BP Statistical Review of World Energy för år 2013. Den innehåller nedanstående grafik som visar hur världens olja exporteras och importeras mellan olika länder och regioner. Nedanför är även en tabell där flödena är uppdelade i råolja och oljeprodukter (olja som raffinerats till exempelvis bensin och diesel). Där syns tydligt att USA som har ett nästan hundraprocentigt förbud mot export av råolja i stället exporterar oljeprodukter.

Hur olja exporteras och importeras mellan regioner i världen

Import och export av olja och oljeprodukter i världen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

scroll to top